منو
 کاربر Online
583 کاربر online
Lines: 1-6Lines: 1-26
-صاحبان ادیان مختلف می توانند با پذیرش خطوط دین همدیگر ، در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند . به دیگر سخن ، دین حاکم یکی باشد و پیروان دیگر ادیان در مسائل عمومی کشور ، تابع دین واحد حاکم باشند . از این رو پیامبر اسلام خطاب به اهل کتاب می فرماید : ما موحدمی شویم و هیچیک خود را بر دیگری تحمیل نکنیم و خطوط کلی وحی را بپذیریم . این کار به معنای کثرت گرایی دینی نیست که همه عقایدمتقابل یکدیگر حق باشد ، زیرا فقط معارف مشترک و خصوصیت />دین خاتم ، حق است و تنها دین اسلام ، حاکم است . دیگران مستامن و در پناه اسلام هستند ولی اهل نجات درمعاد ، یک گروه است زیرا نجات وسعادت ابدی و خوشبختی
در معاد و قیامت ، تنها یک راه دارد و بس . اگر مساله کمال واقعی انسان و جریان قیامت مطرح است ، تنها یک راه برای تامین کمال نهایی انسان وجود دارد اما برای کشورداری و جمع آرای صاحبنظران گوناگون ، دو راه وجود دارد :
1-همگان یک دین را بپذیرند .
2-پیروان ادیان گوناگون با حفظ اعتقاد خود ، می توانند با حفظ مقررات زیر مجموعه یک دین در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند . زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر و آزاد بودن آنها در تفکر و ارائه آن ، غیر سعادتمندی همه آنها در آخرت است . هدف آفرینش و نیز فطرت انسان ها و همچنین راه آنها یکی است و انسان باید با فطرت واحد ، در راه واحد به سوی هدف واحد حرکت کند و به مقصد واحد برسد . اگر بررسی آرا و عقاید به لحاظ آخرت باشد ، فقط یک حق است و رهرو یک راه ، اهل نجات است ولی اگر به لحاظ دنیا باشد انسانها با ادیان متعدد ، می توانند با هم زندگی کنند و آزاد اندیش باشند و راه صحیح را طی کنند .
+صاحبان ((ادیان)) مختلف می توانند با پذیرش خطوط ((دین)) همدیگر، در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. به دیگر سخن، دین حاکم یکی باشد و پیروان دیگر ادیان در مسائل عمومی کشور، تابع دین واحد حاکم باشند. از این رو ((پیامبر اسلام)) خطاب به اهل کتاب می فرماید: />
ما موحد می شویم و هیچ یک خود را بر دیگری تحمیل نکنیم و خطوط کلی ((وحی)) را بپذیریم. این کار به معنای ((کثرت گرایی)) دینی نیست که همه عقاید متقابل یکدیگر ((حق)) باشد، زیرا فقط معارف مشترک و خصوصیت دین خاتم، حق است و تنها دین ((اسلام))، حاکم است. دیگران مستامن و در پناه اسلام هستند ولی اهل نجات در ((معاد))، یک گروه است زیرا نجات و سعادت ابدی و خوشبختی در معاد و ((قیامت))، تنها یک راه دارد و بس. />

^
~~darkblue:
اگر مساله ((کمال)) واقعی انسان و جریان قیامت مطرح است، تنها یک راه برای تامین کمال نهایی انسان وجود دارد اما برای کشورداری و جمع آرای صاحبنظران گوناگون، دو راه وجود دارد:

*همگان یک دین را بپذیرند.
*پیروان ادیان گوناگون با حفظ اعتقاد خود، می توانند با حفظ مقررات زیر مجموعه یک دین در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.~~ />
^

jpg"
width=200 align=left vspace=5 border=1>زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر و آزاد بودن آنها در تفکر و ارائه آن، غیر سعادتمندی همه آنها در آخرت است. هدف آفرینش و نیز ((فطرت)) انسان ها و همچنین راه آنها یکی است و انسان باید با فطرت واحد، در راه واحد به سوی هدف واحد حرکت کند و به مقصد واحد برسد. اگر بررسی آرا و عقاید به لحاظ آخرت باشد، فقط یک حق است و رهرو یک راه، اهل نجات است ولی اگر به لحاظ ((دنیا)) باشد انسانها با ادیان متعدد، می توانند با هم زندگی کنند و آزاد اندیش باشند و راه صحیح را طی کنند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 31 تیر 1384 [05:07 ]   5   محمد ورهرام      جاری 
 جمعه 31 تیر 1384 [05:07 ]   4   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 جمعه 31 تیر 1384 [05:04 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 جمعه 31 تیر 1384 [04:33 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [12:45 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..