منو
 صفحه های تصادفی
تغییرات الکترونگاتیوی عناصر یک دوره و یک گروه
گوجه
bronchitis acute
ناگی آژیت
استرلاب
نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - فرو رفتن سپاه سفیانی
نحوه ولادت ائمه علیهم السلام
دیوریت
ایستایی و پویایی اجتماعی
مشاهدات گالیله
 کاربر Online
515 کاربر online
Lines: 1-4Lines: 1-44
-در باب اخلاق بالخصوص تکیه روی این مطلب است که اخلاق را بر پایه حسن و قبح که حکم عقل است مبتنی می کنند می گویند: «خلق خوب آن است که عقلاً زیبا باشد و در نزد عقل نیک شمرده شود و خلق بد آن است که در نزد عقل زشت شمرده شود» و با دلائل و شواهد زیاد ثابت می کنند که این حکمهای عقل که «فلان خلق نیک است و فلان خلق زشت» یک حکم ثابت یکنواخت متساوی در همه جا نیست. عادات و آداب ملل مختلف را که مورد مطالعه قرار داده اند دیده اند در زمان واحد یک چیز در میان یک قوم و نزد عقول یک قوم زیبا و مستحسن و لازم الرعایه شمرده می شود و همان چیزعیناً در میان قوم
دیگری امر زشت و قبیح شمرده می شده است و یا برعکس.
بدیهی است که وقتی معیار اخلاق حسن و قبح باشد، وقتی خود حسن و قبح یعنی افکار و شخصیتها از این نظر اختلاف دارد و تغییر می کند، طبعاً باید بگوییم اخلاق هم تغییر می کند.
+در باب اخلاق بالخصوص تکیه روی این مطلب است که ((اخلاق)) را بر پایه حسن و قبح که حکم ((عقل)) است مبتنی می کنند.
 +می گویند: «خلق خوب آن است که عقلاً زیبا باشد و در نزد عقل نیک شمرده شود و خلق بد آن است که در نزد ((عقل)) زشت شمرده شود» و با دلائل و شواهد زیاد ثابت می کنند که این حکمهای عقل که «فلان خلق نیک است و فلان خلق زشت» یک حکم ثابت یکنواخت متساوی در همه جا نیست.
 +عادات و آداب ملل مختلف را که مورد مطالعه قرار داده اند دیده اند در زمان واحد یک چیز در میان یک قوم و نزد عقول یک قوم زیبا و مستحسن و لازم الرعایه شمرده می شود و همان چیزعیناً در میان قوم دیگری امر زشت و قبیح شمرده می شده است و یا برعکس.
 +
 +بدیهی است که وقتی معیار اخلاق حسن و قبح باشد، وقتی خود حسن و قبح یعنی افکار و شخصیتها از این نظر اختلاف دارد و تغییر می کند، طبعاً باید بگوییم ((اخلاق)) هم تغییر می کند.
 +!تعریف حسن و قبح
 +تعاریف زیادى براى حسن و قبح ارائه‏شده است، اما به نظر مى‏رسد تعریف زیربراى آن مناسبتر باشد:
 +هر فعل اختیارى که تصور شود، به یکى‏از دو صفت‏حسن یا قبیح، متصف مى‏گردد;یعنى هم فعل است و هم صفتى زاید دارد،که‏نیک است‏یا بد; و فعل حسن یا نیکو آن‏است که از نظر شرع ((کیفر)) و عقاب ندارد و فاعل آن از نظر عقلى مذمت نمى‏شود.
 +این نوع فعل نیز چهار قسم است :((واجب))، ((مستحب))، ((مکروه)) و ((مباح)).
 +فعل قبیح یا بد آن است که مرتکب آن‏ مذمت و ملامت‏شود و سزاوار جزاى بدگردد و جزاى بدى چون از حق صادر شود،آن را عقاب خوانند، و فعل قبیح یک قسم ‏است و آن حرام مى‏باشد.
 +شک نیست که هر عاقلى که به مرتبه‏رشد و تشخیص رسیده باشد حکم به بدى ‏ظلم و قبح آن، و حسن و خوبى عدل مى‏کند;خواه آن عاقل مسلمان و در زمره اهل ‏اسلام و از اهل شرایع باشد یعنى دین‏ به او رسیده باشد، و خواه بر فرض،هرگز نام ((اسلام)) را نشنیده و حتى ازکسانى باشد که دین به‏او نرسیده‏است.
 +!معانى حسن و قبح
 +حسن و قبح به سه معنى به کارمى‏رود:
 +الف - هر صفت کمالى را حسن وهر صفت نقصى را قبیح گویند; مانند ((علم)) و ((جهل)).
 +ب - هر چه ملایم و سازگار با طبع‏باشد حسن است; مانند لذائذ. و منافى و ناسازگار با طبع را قبیح نامند;مانند دردها.
 +ج - هر فعلى را که فاعل مختار آن‏ مستحق مدح و ستایش در دنیا ومستحق ثواب در ((آخرت)) باشد، حسن‏گویند و هر فعلى را که فاعل مختار آن‏مستحق مذمت و نکوهش در دنیا و مستحق ((عذاب)) در آخرت باشد، قبیح‏نامند.
 +!تعریف حسن و قبح از نظر ((خواجه‏ نصیرالدین طوسى))
 +کارها منقسم به حسن و قبیح یعنى‏خوب و بد و زیبا و زشت مى‏شود. زیبایى و زشتى را معانى گوناگونى‏است: یکى آنکه، کارى یا چیزى‏سازگار با خوبى و ناسازگار با بدى‏ باشد، دیگر آنکه کار یا چیز کاملى‏ توصیف به خوبى و چیز ناقصى‏ توصیف به زشتى شود. در اینجا مراد این دو معنا نیست، بلکه مراد آن خوبى‏ کردار است که عامل آن سزاوار نکوهش‏ و عقاب نباشد و بدى است که ‏عامل ‏آن سزاوار نکوهش‏ و عقاب‏ باشد.
 +در نزد اهل ((تسنن|سنت)) و جماعت هیچ‏ چیزى از افعال جز به حکم شرع حسن‏و قبیح نیست. بطورى که گفته‏اند: " الحسن ماحسنه الشارع و القبح ما قبحه الشارع "
 +!تعریف حسن و قبح از نظر ((تفتازانى))
 +حسن و نیکو بودن افعال، کارهاى‏ستوده این جهان است که در آن جهان‏ موجب ((ثواب)) ((آخرت)) گردد. قبیح وزشت، کارهاى ناستوده و نکوهیده‏اى‏ هستند در این جهان، که موجب عقاب‏ در آخرت مى‏شوند. در نتیجه کارهاى‏نیکو و حسن به رضاى خداى تعالى‏است و افعال قبیح و زشت، به رضاى ‏او نیست و موجب ناخشنودى او مى‏باشد.
 +!طرح تفصیلی موضوع:[http://www.imamjawad.net/htm/far/library/akhlagh/falsafeh/hosn%20va%20ghobh/hosnwaghobh.htm|حسن و قبح عقلی]
 +منبع:اسلام و مقتضیات زمان؛شهید مرتضی مطهری
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:37 ]   4   یاسر ناظم نیا      جاری 
 پنج شنبه 16 تیر 1384 [13:39 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 تیر 1384 [13:38 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 تیر 1384 [11:32 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..