منو
 کاربر Online
1429 کاربر online
تاریخچه ی: معادلات ماکسول

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-28Lines: 1-45
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 ((جیمز کلرک ماکسول)) __(James Clerk Maxwell)__ ، که در سال کشف ((قانون القای فاراده)) به دنیا آمد ، بیشتر عمر کوتاه اما پر بار ، خود را در راه تدوین مبانی نظری کشف‌های تجربی ((فاراده)) صرف کرد. و به این ترتیب توانست معادلات احساسی خود را که بعد او تحسین همگان را برانگیخت، ابداع کند. بطوری که ((انیشتین)) با دو شکافی زیاد در معادلات ماکسول ، به ((نظریه نسبت)) رهنمون شد. انیشتین بزرگترین تحسین کننده ماکسول ، درباره او نوشت: "~~navy:احساسات او را در لحظه‌ای تصویر کنید که معادلات دیفرانسیل فرمولبندی می‌شد. توسط می برایش ثابت کردند که ((میدان الکترومغناطیسی|میدانهای الکترومغناطیسی)) به صورت ((قطبش|امواج قطبیده)) و با ((سرعت نور)) منتشر می‌شوند.~~" ((جیمز کلرک ماکسول)) __(James Clerk Maxwell)__ ، که در سال کشف ((قانون القای فاراده)) به دنیا آمد ، بیشتر عمر کوتاه اما پر بار ، خود را در راه تدوین مبانی نظری کشف‌های تجربی ((فاراده)) صرف کرد. و به این ترتیب توانست معادلات احساسی خود را که بعد او تحسین همگان را برانگیخت، ابداع کند. بطوری که ((انیشتین)) با دو شکافی زیاد در معادلات ماکسول ، به ((نظریه نسبت)) رهنمون شد. انیشتین بزرگترین تحسین کننده ماکسول ، درباره او نوشت: "~~navy:احساسات او را در لحظه‌ای تصویر کنید که معادلات دیفرانسیل فرمولبندی می‌شد. توسط می برایش ثابت کردند که ((میدان الکترومغناطیسی|میدانهای الکترومغناطیسی)) به صورت ((قطبش|امواج قطبیده)) و با ((سرعت نور)) منتشر می‌شوند.~~"
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/8/85/maxwell1.JPG}
 +
 +
 +
 +

 !شباهت معادلات ماکسول با معادلات دیگر !شباهت معادلات ماکسول با معادلات دیگر
 در مطالعه ((مکانیک کلاسیک)) و ((ترمودینامیک)) به یک سری قوانین و معادلات برخورد می‌کنیم که تا حد امکان یک موضوع را بطور کامل بیان می‌کنند. مثلا در مکانیک کلاسیک ((قوانین حرکت نیوتن)) نقش کلیدی بازی می‌کنند، به گونه‌ای که تشریح حرکت بدون استفاده از این قوانین عملا غیر ممکن است. در ترمودینامیک نیز سه قانون اساسی وجود دارند که همواره بحث‌های ترمودینامیک پیرامون این قوانین صورت می‌گیرد.

اغراق نکرده‌ایم که اگر بگوییم کلیه مباحث ((الکترومغناطیس کلاسیک)) بر اساس معادلات ماکسول صورت می‌گیرند. البته معادلات دیگری مانند معادله مربوط به شدت ((میدان الکتریکی)) و موارد دیگر نیز وجود دارند، اما همه این کمیتها باید به گونه‌ای تعیین شوند که معادلات ماکسول را ارضا کنند، یعنی جهت امتحان درست یا غلط بودن محاسبه یک کمیت مانند میدان الکترکی یا ((میدان مغناطیسی)) کافی است، کمیت مورد نظر در معادلات ماکسول قرار دهیم، اگر در این معادلات صدق کرد، نتیجه محاسبه درست بوده ، در غیر این صورت نتیجه محاسبه غلط خواهد بود.
 در مطالعه ((مکانیک کلاسیک)) و ((ترمودینامیک)) به یک سری قوانین و معادلات برخورد می‌کنیم که تا حد امکان یک موضوع را بطور کامل بیان می‌کنند. مثلا در مکانیک کلاسیک ((قوانین حرکت نیوتن)) نقش کلیدی بازی می‌کنند، به گونه‌ای که تشریح حرکت بدون استفاده از این قوانین عملا غیر ممکن است. در ترمودینامیک نیز سه قانون اساسی وجود دارند که همواره بحث‌های ترمودینامیک پیرامون این قوانین صورت می‌گیرد.

اغراق نکرده‌ایم که اگر بگوییم کلیه مباحث ((الکترومغناطیس کلاسیک)) بر اساس معادلات ماکسول صورت می‌گیرند. البته معادلات دیگری مانند معادله مربوط به شدت ((میدان الکتریکی)) و موارد دیگر نیز وجود دارند، اما همه این کمیتها باید به گونه‌ای تعیین شوند که معادلات ماکسول را ارضا کنند، یعنی جهت امتحان درست یا غلط بودن محاسبه یک کمیت مانند میدان الکترکی یا ((میدان مغناطیسی)) کافی است، کمیت مورد نظر در معادلات ماکسول قرار دهیم، اگر در این معادلات صدق کرد، نتیجه محاسبه درست بوده ، در غیر این صورت نتیجه محاسبه غلط خواهد بود.
 !تاریخچه !تاریخچه
 ماکسول ((نظریه الکترومغناطیس)) خود را در کتابی تحت عنوان ''"رساله‌ای درباره الکتریسته و مغناطیس"'' که در سال 1873 یعنی درست 6 سال قبل از نوشتن ، انتشار یافت، ارائه داد. ((اولیور هوی ساید)) __(Oliver Heaviside)__ ، که به عنوان فردی بسیار خود آموخته و تلگرافچی بیکار شده شهرت داشت، نظریه الکترومغناطیس را در سالهای 1870 بخوبی فرا گرفته بود و همان اوست که نظریه ماکسول را در قالب چهار معادله‌ای که امروزه می‌شناسیم، در آورده است. ماکسول ((نظریه الکترومغناطیس)) خود را در کتابی تحت عنوان ''"رساله‌ای درباره الکتریسته و مغناطیس"'' که در سال 1873 یعنی درست 6 سال قبل از نوشتن ، انتشار یافت، ارائه داد. ((اولیور هوی ساید)) __(Oliver Heaviside)__ ، که به عنوان فردی بسیار خود آموخته و تلگرافچی بیکار شده شهرت داشت، نظریه الکترومغناطیس را در سالهای 1870 بخوبی فرا گرفته بود و همان اوست که نظریه ماکسول را در قالب چهار معادله‌ای که امروزه می‌شناسیم، در آورده است.
 !مقایسه ((قوانین حرکت نیوتن)) با قوانین ماکسول !مقایسه ((قوانین حرکت نیوتن)) با قوانین ماکسول
 گفتیم که معادلات ماکسول ، در ((الکترومغناطیس)) همان اهمیتی را دارد که قوانین حرکت نیوتن در ((مکانیک کلاسیک)) دارند. اما میان این دو تفاوت فاحشی وجود دارد. انیشتین ((نظریه نسبیت)) خود را در سال 1905 ، یعنی تقریبا 200 سال بعد از اعلام قوانین حرکت نیوتن و در حدود 40 سال بعد از معرفی معادلات ماکسول ارائه داد. همانگونه که معرفی شده است، در حالتهایی که سرعت اجسام نزدیک ((سرعت نور)) می‌شود، باید قوانین نیوتن بطور جدی تصحیح شوند، اما در این حالتها لزومی ندارد که تغییری در معادلات ماکسول داده شود، این معادلات با ((نسبیت خاص|نظریه نسبیت خاص)) کاملا سازگار است. در واقع ، نظریه انیشتین از تفکر عمیق و دقیق او در باره معادلات الکترومغناطیس ماکسول نشات گرفته است. گفتیم که معادلات ماکسول ، در ((الکترومغناطیس)) همان اهمیتی را دارد که قوانین حرکت نیوتن در ((مکانیک کلاسیک)) دارند. اما میان این دو تفاوت فاحشی وجود دارد. انیشتین ((نظریه نسبیت)) خود را در سال 1905 ، یعنی تقریبا 200 سال بعد از اعلام قوانین حرکت نیوتن و در حدود 40 سال بعد از معرفی معادلات ماکسول ارائه داد. همانگونه که معرفی شده است، در حالتهایی که سرعت اجسام نزدیک ((سرعت نور)) می‌شود، باید قوانین نیوتن بطور جدی تصحیح شوند، اما در این حالتها لزومی ندارد که تغییری در معادلات ماکسول داده شود، این معادلات با ((نسبیت خاص|نظریه نسبیت خاص)) کاملا سازگار است. در واقع ، نظریه انیشتین از تفکر عمیق و دقیق او در باره معادلات الکترومغناطیس ماکسول نشات گرفته است.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/f/ff/maxwell.JPG}
 +
 +
 +
 +

 !تشریح معادلات ماکسول !تشریح معادلات ماکسول
 *معادله اول که می‌توان آنرا ((قانون گاوس در الکتریسته)) نیز نامید، بیان می‌کند که ((میدان الکتریکی)) با مقدار باری آن میدان را ایجاد می‌کند، رابطه مستقیم دارد.

 *معادله اول که می‌توان آنرا ((قانون گاوس در الکتریسته)) نیز نامید، بیان می‌کند که ((میدان الکتریکی)) با مقدار باری آن میدان را ایجاد می‌کند، رابطه مستقیم دارد.

 *معادله دوم که می‌توان آنرا ((قانون گاوس در مغناطیس)) نام نهاد، بیان می‌کند، که ((تک‌قطب مغناطیسی)) وجود ندارد. یعنی بر خلاف بارهای مثبت و منفی که می‌توانند جدا از هم وجود داشته باشند، هرگز نمی‌توانیم دو قطب مغناطیسی (به عنوان مثال ((آهنربا|قطبهای یک آهنربا))) را از هم جدا کنیم.

 *معادله دوم که می‌توان آنرا ((قانون گاوس در مغناطیس)) نام نهاد، بیان می‌کند، که ((تک‌قطب مغناطیسی)) وجود ندارد. یعنی بر خلاف بارهای مثبت و منفی که می‌توانند جدا از هم وجود داشته باشند، هرگز نمی‌توانیم دو قطب مغناطیسی (به عنوان مثال ((آهنربا|قطبهای یک آهنربا))) را از هم جدا کنیم.

 *معادله سوم که به ((قانون القای فارادی)) معروف است، بیان می‌کند که اگر میدان مغناطیسی (جدا از نظر تعداد یا از نظر جهت) تغییر کند، ((میدان الکتریکی)) در مدار القای می‌شود که به آن میدان الکتریکی القایی می‌گویند.

 *معادله سوم که به ((قانون القای فارادی)) معروف است، بیان می‌کند که اگر میدان مغناطیسی (جدا از نظر تعداد یا از نظر جهت) تغییر کند، ((میدان الکتریکی)) در مدار القای می‌شود که به آن میدان الکتریکی القایی می‌گویند.

 *معادله چهارم که به عنوان ((قانون آمپر)) نیز معروف است، بیان می‌کند که ((میدان مغناطیسی)) می‌تواند در نتیجه یک میدان الکتریکی متغیر و یا یک ((جریان الکتریکی)) متغیر ایجاد کرد. *معادله چهارم که به عنوان ((قانون آمپر)) نیز معروف است، بیان می‌کند که ((میدان مغناطیسی)) می‌تواند در نتیجه یک میدان الکتریکی متغیر و یا یک ((جریان الکتریکی)) متغیر ایجاد کرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((الکترومغناطیس)) *((الکترومغناطیس))
 *((الکترومغناطیس کلاسیک)) *((الکترومغناطیس کلاسیک))
 *((جریان الکتریکی)) *((جریان الکتریکی))
 *((قانون آمپر)) *((قانون آمپر))
 *((قانون کولن)) *((قانون کولن))
 *((قانون گاوس در الکتریسته)) *((قانون گاوس در الکتریسته))
 *((قانون گاوس در مغناطیس)) *((قانون گاوس در مغناطیس))
 *((قانون القای فارادی)) *((قانون القای فارادی))
 *((قانون لنز)) *((قانون لنز))
 *((قوانین حرکت نیوتن)) *((قوانین حرکت نیوتن))
 *((میدان الکترومغناطیسی)) *((میدان الکترومغناطیسی))
 *((میدان مغناطیسی)) *((میدان مغناطیسی))
 *((نظریه الکترومغناطیس)) *((نظریه الکترومغناطیس))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 13 دی 1384 [13:27 ]   2   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 03 بهمن 1383 [12:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..