منو
 صفحه های تصادفی
اصبغ بن نباته
دارمازو
مهارت های چهارگانه ارتباطات
دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
رعایت حقوق دیگران
تقرب ملائکه به خدا با دوستی امام علی علیه السلام
برفک دهان
درس محاسبات فنی تخصصی
آسمان شب های آبان
بابر، سرداری سیاستمدار و کاردان
 کاربر Online
556 کاربر online
تاریخچه ی: مطیع لله

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-20Lines: 1-23
 __''مطیع خلیفه عباسی «334 - 363 ق / 945 - 973 م»__''  __''مطیع خلیفه عباسی «334 - 363 ق / 945 - 973 م»__''
-فضل بن جعفر مکنی به ابوالقاسم و ملقب به مطیع لله، بیست و سومین خلیفة عباسی است که در سال 301 هجری قمری متولد شد و پس ا ز خلع مستکفی بالله در سال 334 ه. ق به خلافت رسیده در ایام خلافت مطیع لله، سستی و مشکلات، امور مملکت را فرا گرفت، چرا که او اصلاً وظیفه اصلی خویش نمی پرداخت و سرگرم کارهای دیگر بود.
+''===فضل بن جعفر مکنی به ابوالقاسم و ملقب به مطیع لله، بیست و سومین خلیفة عباسی است ===''که در سال 301 هجری قمری متولد شد و پس ا ز خلع
''مستکفی بالله ''در سال 334 ه. ق به خلافت رسیده در ایام خلافت مطیع لله، سستی و مشکلات، امور مملکت را فرا گرفت، چرا که او اصلاً وظیفه اصلی
خویش نمی پرداخت و سرگرم کارهای دیگر بود.
 تنها نامی که از او در افواه بود، نامی بود که در آغاز خطبه ها از او می بردند. تا جایی که کلیه امور خلافت توسط دیلمیان انجام می پذیرفت.  تنها نامی که از او در افواه بود، نامی بود که در آغاز خطبه ها از او می بردند. تا جایی که کلیه امور خلافت توسط دیلمیان انجام می پذیرفت.
 او در اواخر دوران خلافتش بیمار گردید، پس از مدتی، کناره گیری کرد، و پسرش الطائع بالله را جانشین خود ساخت. خود نیز دو ماه پس از آن در گذشت.  او در اواخر دوران خلافتش بیمار گردید، پس از مدتی، کناره گیری کرد، و پسرش الطائع بالله را جانشین خود ساخت. خود نیز دو ماه پس از آن در گذشت.
 +__::^در دوران خلافت وی، ((حجرالاسود)) از فاطمیان باز پس گرفته شد و به ((کعبه|بیت الله الحرام)) بازگردانده شد. ^::__مدت خلافت مطیع لله، 30 سال بود.نابسامانی های گوناگون دستگاه حکومت، خلع خلفا و وزیران، وضع خودسرانة ترکان و مشاجرات میان فرقه‏ها و مذاهب کلامی، همگی راه را برای ظهور تغییرات سیاسی در قسمت شرقی هلال حاصلخیز هموار می‏کرد.
-در دوران افت ی ((ر ااسود)) از امیان با گرت شد ب ((کب|بی الله الحرام)) بازگراده د. />مت لا مطی 30 سال بود. +بار یر، همن ونه که در انقلاب باسی اتاق افتاد، اتحان خارجی ز ق بر سر کار آدند. آنان از سرزمین دیلم واقع در جنوب باختری بحر خزر بدند که به نام اندان فرمانروای ایشان آل بویه خوانه ی‏دند.
احمد، امیر آل بویه
ه ر 334 / 945 م، بغداد را متصر شد، س از برکاری ((مستکنی))'' ===فضل ب مقتدر ملقب به المطی لله==='' را در همان سال به خلافت نشاند و حکومت را در دست گرفت.
از آن پس، خلیف
ه یا امیرالمؤمنین، محکوم حکم خاندانی شد که بر پایه دینی به برتری او معترف نبود و از سوی دیگر لفا ورد حمله ین خاندان قرار نمی‏رفتند، چا که آل بویه از ای که ینان منطقه نفوذ خود را در جای یگری ستر کن و اسباب خطر بیشتری شوند، بیم داشت.
-نابساانی های گوناگون دستگاه حکومت، خل خلف ویان، وع خودسرانة ترکان و مشاجرات مین فرقه‏ها و ماهب کلمی، همی را ر برای ظر تغییرات سیاسی در قسمت شرقی لال حاصلخیز هموار می‏کرد.
ب
ار دیگر، همان گونه که در انقلاب عباسی اتاق افتاد، فاتحان خارجی از شرق بر سر کار آمدند. آنان از سرزمین دیلم واقع در جنوب اختری بحر خزر بودند که به نام خاندن فرمانروا ایشان آل بویه خوانده می‏شدند.
احمد، امیر آل بویه که در 334 ق / 945 م، بغداد را متصرف شد، پس از برکناری ((مستکفی))، فضل بن مقتدر ملقب به المطیع الله را در مان سال به افت نشاند کومت در ت گر.
ا
ز آن پس، خلیفه یا امیر الممنین، محکو حک اندان شد که بر پیه دینی به برری او معرف نبود و از سی دیگر خلفا مورد حمله ین خندان قرار نمی‏گفتند، چرا که ل بویه از این که اینان منطقه نفوذ خود را در جای دیگری ستقر کنند اسباب خطر بیشتری شوند، بیم داشت.
+''===ب هنگام خلف ی، وارت ا بدار سامری امیرالارایی بداد، با احمد آل بویه ملقب به معالدله د==='' درشت زالو، پر عادوله خیر ای او را گرت «356 / 967 م».
-به هنگام خلافت مطیع، وزارت با عبدالرحمن سامری و امیرالامرایی بغداد، با احمد آل بویه ملقب به معزالدوله بود. پس از درگذشت معزادوله، رش عزالدوله بختیر جای او را گرفت «356 ق / 967 م».
از رویدادهای مهم زمان مطیع، یورش ناصرالدوله حمدانی و ترکان به ((بغداد)) و شورش قرامطه در ((دمشق)) بود که یورش حمدانی و ترکان توسط معزالدوله و شورش قرامطه به وسیله پسرش عزالدوله در هم کوبیده شد.
+__ رویدادهای مهم زما ی__
~~green: یورش ناصرالدوله حمدانی و ترکان به ((بغداد))
شورش قرامطه در ((دمشق)) بود که یورش حمدانی و ترکان توسط معزالدوله و شورش قرامطه به وسیله پسرش عزالدوله در هم کوبیده شد. ~~
مطیع با انگیزه دچار شدن به بیماری فلج در سال 363 ق / 973 م، جایگاه خود را به پسرش ''عبدالکریم ملقب'' به ((طائع|الطایع بالله)) داد.
-مطیع با اگیزه دار شدن به یماری فل ر سال 363 ق / 973 م، جایگاه خود را به پرش عبدالکریم ملقب به ((طائع|الطایع بالله)) داد. +مناب: />ل نامه دهدا

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 20 تیر 1385 [09:36 ]   9   رضا معرب      جاری 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [09:35 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [09:32 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [09:30 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [08:45 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 دی 1383 [11:10 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:16 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:14 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 07 شهریور 1383 [06:17 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..