منو
 صفحه های تصادفی
ناپدید شدن حضرت باقر از چشم مردم در کودکی
3 نوع DNA پلیمراز در کلی باسیل
بازگشت ذوالجنان به خیمه ها در کربلا
نظام سیاسی
بکر بن حی تیمی و شهادت در کربلا
اولیگو کلاز
علی علیه السلام در قرآن - زمر : 56
نخود «داروئی»
صفوان بن یحیی
ستاره شناسی باستانی
 کاربر Online
1097 کاربر online
تاریخچه ی: مطالعه شهاب سنگها

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-43Lines: 1-91
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان نجوم))
 +*((واژگان اختر فیزیک))
 +*((واژگان کیهان شناسی))
 +*((واژگان فیزیک فضا))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 +*((اجرام آسمانی))
 +*((اندازه شهاب سنگها))
 +*((تاریخ شهاب سنگها))
 +*((شهاب))
 +*((شهاب سنگ تانگاسکا))
 +*((شهابواره))
 +*((ماده آلی در شهابسنگها))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای نجوم))
 +*((کتابهای اختر فیزیک))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 +**[http://parssky.com|پارس اسکای]
 +**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 +**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 +**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 +**[http://www.nineplanets.org/comets.html|دنباله داران]
 +**[http://www.nineplanets.org/asteroids.html|شهاب سنگها]
 +**[http://www.kidskonnect.com/CometsMeteors/CometAsteroidMeteorHome.html|دنباله دارها و شهاب سنگها]
 +**[http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/asteroids.html|سیارکها]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !مفاهیم اولیه  !مفاهیم اولیه
-((شهابواره|شهابواره ها)) اجرامی هستند که در ((فضای بین سیاره‌ای)) در حال گردشند و ممکن است با زمین برخورد کنند. هنگامیکه با سرعت 1170 کیلومتر در ساعت وارد بخش بالایی ((اتمسفر)) می شوند، تبدیل به شهاب می شوند و در ارتفاع بین 110 و 70 کلیومتری دنباله ای نورانی از خود باقی می گذارند. وقتی این اجرام به زمین می رسند ، ((شهاب سنگ)) نامیده می شوند. مطالعه این شهاب سنگها اطلا عات ارزشمندی درباره نحوه تشکیل آنها ، مواد تشکیل دهنده و ((تاریخ جهان)) در اختیار دانشمندان قرار می دهد. چون شهابها احتمالا بقایای فعالیتهایی هستند که در ابتدا جهان ما را شکل بخشید.

dir align=left>
+((شهابواره|شهابوارهها)) اجرامی هستند که در ((فضای بین سیاره‌ای)) در حال گردشند و ممکن است با زمین برخورد کنند. هنگامیکه با سرعت 1170 کیلومتر در ساعت وارد بخش بالایی ((اتمسفر)) میشوند، تبدیل به شهاب میشوند و در ارتفاع بین 110 و 70 کلیومتری دنبالهای نورانی از خود باقی می گذارند. وقتی این اجرام به زمین می رسند ، ((شهاب سنگ)) نامیده می شوند. مطالعه این شهاب سنگها اطلا عات ارزشمندی درباره نحوه تشکیل آنها ، مواد تشکیل دهنده و ((تاریخ جهان)) در اختیار دانشمندان قرار می دهد. چون شهابها احتمالا بقایای فعالیتهایی هستند که در ابتدا جهان ما را شکل بخشید.
!ساختمان شهاب سنگها
علوم ((اختر فیزیک|اختر شناسی)) ، ((زیست شیمی)) و ((زمین شناسی)) به مطالعه شهاب سنگها می‌پردازند. مطالعات نشان می‌دهد که شهاب سنگها انواع مختلف دارند:


*نوع سنگی که شامل ((سیلیکات|سیلیکاتها)) می‌باشد.
*نوع فلزی که از ((آهن)) و ((نیکل)) تشکیل شده است.
*نوع سنگی - فلزی که مخلوطی از سنگ و فلز است. 
 
  
 {picture=HD_209458_art_260.jpg} {picture=HD_209458_art_260.jpg}
  
 
 
 
 
-!((ساختمان شهاب سنگها)) />علوم ((اختر فیزیک|اختر شناسی)) ، ((زیست شیمی)) و ((زمین شناسی)) به مطالعه شهاب سنگها می پردازند. مطالعات نشان می دهد که شهاب سنگها انواع مختلف دارند: />*نوع سنگی که شامل ((سیلیکات|سیلیکاتها)) می باشد.

*نوع فلزی که از ((آهن)) و ((نیکل)) تشکیل شده است.

*نوع سنگی- فلزی که مخلوطی از سنگ و ((فلز)) است.

بیشتر ((انواع شهاب سنگها|سنگهای فوق کندریتها)) هستند ، که دارای ((کندرول)) می باشند و گویچه هایی با چند میلی متر قطر ، که منش معدنی آنها معلوم نیست و دربردارنده دانه های ((اولیوین)) و ((پیروکسین)) هستند. کندریتها طبق میزان تغییرات آب و تغییرات دمایشان پیش از رسیدن به زمین تقسیم بندی می شوند. کندریتهای کربن دار از نظر زیست اختر شناسان بیشترین اهمیت را دارند. در این کندریتها کربن یافت می شود که ترکیب آن سومین مشخصه کندریتهاست.

این نوع کندریتها حدود 5 درصد شهاب سنگها را تشکیل می دهند. در قرن نوزدهم مطالعات سنگهای حامل کندریتهای کربن دار نشان داد که دارای ((هیدروکربنها|هیدروکربنهایی)) هستند، شبیه هیدروکربن های کروجن kerogen ، که ماده جامدی است که در ((منابع نفت)) نظیر ((سنگ نفت)) یافت می شود. بین سالهای 1950 و 1970 ، «((هارولد اوری))» ، ((برندگان جایزه نوبل شیمی|برنده جایزه نوبل شیمی)) ، یک رشته ((تجزیه شمیایی|تجزیه های شیمیایی)) و ((ایزوتوپ))ی انجام داد که وجود ترکیبات بودار را که قطعا منش فرازمینی دارند ، تیید کرد.
+


بیشتر ((انواع شهاب سنگها|سنگهای فوق کندریتها)) هستند ، که دارای ~~green:کندرول~~ میباشند و گویچههایی با چند میلیمتر قطر ، که منش معدنی آنها معلوم نیست و در بردارنده دانههای ~~green:اولیوین~~ و ~~green:پیروکسین~~ هستند. کندریتها طبق میزان تغییرات آب و تغییرات دمایشان پیش از رسیدن به زمین تقسیم بندی میشوند. کندریتهای کربن دار از نظر زیست اختر شناسان بیشترین اهمیت را دارند. در این کندریتها کربن یافت میشود که ترکیب آن سومین مشخصه کندریتهاست.

این نوع کندریتها حدود 5 درصد شهاب سنگها را تشکیل میدهند. در قرن نوزدهم مطالعات سنگهای حامل کندریتهای کربن دار نشان داد که دارای ((هیدروکربنها|هیدروکربنهایی)) هستند، شبیه هیدروکربنهای ~~green:کروجن~~ kerogen ، که ماده جامدی است که در منابع نفت نظیر ((سنگ نفت)) یافت میشود. بین سالهای 1950 و 1970 ، «''هارولد اوری''» ، ((برندگان جایزه نوبل شیمی|برنده جایزه نوبل شیمی)) ، یک رشته تجزیههای شیمیایی و ایزوتوپی انجام داد که وجود ترکیبات بودار را که قطعا منش فرازمینی دارند، تیید کرد.
 !نحوه تشکیل شهاب سنگها !نحوه تشکیل شهاب سنگها
-اغلب شهاب سنگها از ((سیارک|سیارکها)) ناشی می شوند (که بعضی از آنها ممکن است به قطر صد تا چهار صد کیلومتر رسیده باشند) که بعدا خرد شده و یا در اثر برخورد با ((اجرام آسمانی|اجرام)) دیگر قسمتی از آنها سائیده شده باشد. مثلا ((شهاب سنگ واکاموارتا)) در اثر برخورد سیاره‌ای کوچک که بخشی از آن مذاب بوده و ((فعالیت آتشفشان|فعالیتهای آتشفشانی)) داشته است و ((سیاره)) کوچک دیگری با هسته فلزی بوجود آمده است. در نهایت خرده پاره های هر دو سرد شده و بصورت مخلوطی از ((مواد معدنی)) در آمده است که نیم آن سنگی و نیمی فلزی است. این نوع کمیاب «مزوسیدریت» نامیده می شود.
! ((اسید آمینه)) در شهاب سنگها
«جان کرونین» ، پژوهشگر دانشگاه آریزونا ، با مطالعه ((شهاب سنگ مارکیسون)) که در سال 1969 در استرالیا سقوط کرد ، به این نتیجه رسید که در ساختمان آن اسیدهای آمینه وجود دارد. در ساختمان شهاب سنگها اشکال گوناگونی از کربن نظیر ((گرافیت)) ، ((سیلیکان کارباید)) و ((الماس)) یافت شد. کرونین 74 نوع اسید آمینه مختلف ، 87 هیدروکربن بودار ، 140 ترکیب چربی دار ، 10 ((مولکول قطبی)) و از همه مهمتر 5 پایه نیتروژنی که در((DNA)) و((RNA)) یافت می شود، در شهاب سنگها کشف کرده است.

از بیست نوع اسید آمینه یافت شده ، هشت ای آنها در ساخت ((پروتئین)) در ((حیات زمینی)) دخیل هستند، نظیر ((گلیسین)) ، ((آلانین)) ، ((والین)) و ((لوسین)). کرونین مواد اولیه این اسید آمینه ها را نیز یافته است که موادی چون ((کربوکسامید)) ها هستند. به گفته او با اندکی تلاش میتوان از مولکولهای بین ستاره ای اسید آمینه به دست آورد و مواد اولیه بین ستاره ای آنهاست که برای ساختن ((ترکیبات آلی)) یافت شده در شهاب سنگها لازم می باشد.
!((مواد بین ستاره‌ای)) در شهاب سنگها
جدول زیر نشان دهنده مواد اولیه بین ستاره ای (ترکیبات یافت شده در شهاب سنگها) و پلیمر های بیولوژیکی که مبنای حیات را تشکیل می دهند، است:


||((پلیمر بیولوژیکی|پلیمرهای بیولوژیکی))|آیا در ((شهاب سنگ|شهاب سنگها)) یافت می شوند؟|((مواد اولیه حیات|مواد اولیه تشکیل دهنده حیات))|مواد اولیه|
((پروتئین))|بلی|اسیدهای آمینه|RCHO , HCN , NH3 , H2O|
((اسید نوکلئیک|اسید نوکلئیک ها))|بلی|((پیورین‌ها))|HCN , H2O|
اسید نوکلئیک ها|بلی|((پیریمیدینها))|HCN , H2O , CHCCN|
اسید نوکلئیک ها|خیر|((ریبوزها))|H2CO|
غشاها(پوسته ها)|بلی|((فسفاتها))|PN.CP|
غشاها(پوسته ها)|بلی|((اسیدهای چرب))|پلیینها و مولکولهای چند حلقه ای بودار PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbons) ||
+اغلب شهاب سنگها از ((سیارک|سیارکها)) ناشی می شوند (که بعضی از آنها ممکن است به قطر صد تا چهار صد کیلومتر رسیده باشند) که بعدا خرد شده و یا در اثر برخورد با ((اجرام آسمانی|اجرام)) دیگر قسمتی از آنها سائیده شده باشد. مثلا ((شهاب سنگ واکاموارتا)) در اثر برخورد سیاره‌ای کوچک که بخشی از آن مذاب بوده و ((فعالیت آتشفشانی|فعالیتهای آتشفشانی)) داشته است و ((سیاره)) کوچک دیگری با هسته فلزی بوجود آمده است. در نهایت خرده پارههای هر دو سرد شده و بصورت مخلوطی از مواد معدنی در آمده است که نیم آن سنگی و نیمی فلزی است. این نوع کمیاب «''مزوسیدریت''» نامیده میشود.
!اسید آمینه در شهاب سنگها
«''جان کرونین''» ، پژوهشگر دانشگاه آریزونا ، با مطالعه ((شهاب سنگ مارکیسون)) که در سال 1969 در استرالیا سقوط کرد، به این نتیجه رسید که در ساختمان آن اسیدهای آمینه وجود دارد. در ساختمان شهاب سنگها اشکال گوناگونی از کربن نظیر ((گرافیت)) ، ((سیلیکان کارباید)) و ((الماس)) یافت شد. کرونین 74 نوع اسید آمینه مختلف ، 87 هیدروکربن بودار ، 140 ترکیب چربی دار ، 10 ((مولکول قطبی)) و از همه مهمتر 5 پایه نیتروژنی که در((DNA)) و((RNA)) یافت می شود، در شهاب سنگها کشف کرده است.

از بیست نوع ((اسید آمینه)) یافت شده ، هشت مود از آنها در ساخت پروتئین در حیات زمینی دخیل هستند، نظیر ((گلیسرین)) ، ((آلانین)) ، ((والین)) و ((لوسین)). کرونین مواد اولیه این اسید آمینهها را نیز یافته است که موادی چون کربوکسامیدها هستند. به گفته او با اندکی تلاش متوان از مولکولهای بین ستارهای اسید آمینه بدست آورد و مواد اولیه بین ستارهای آنهاست که برای ساختن ترکیبات آلی یافت شده در شهاب سنگها لازم میباشد.
!مواد بین ستاره‌ای در شهاب سنگها
جدول زیر نشان دهنده مواد اولیه بین ستارهای (ترکیبات یافت شده در شهاب سنگها) و پلیمر های بیولوژیکی که مبنای حیات را تشکیل میدهند، است:


||((پلیمر بیولوژیکی|پلیمرهای بیولوژیکی))|آیا در ((شهاب سنگ|شهاب سنگها)) یافت میشوند؟|مواد اولیه تشکیل دهنده حیات|مواد اولیه|
پروتئین|بلی|اسیدهای آمینه|RCHO , HCN , NH3 , H2O|
((اسید نوکلئیک|اسید نوکلئیکها))|بلی|((پیورین‌ها))|HCN , H2O|
اسید نوکلئیکها|بلی|پیریمیدینها|HCN , H2O , CHCCN|
اسید نوکلئیکها|خیر|((ریبوزها))|H2CO|
غشاها (پوستهها)|بلی|((فسفاتها))|PN.CP|
غشاها(پوستهها)|بلی|((اسیدهای چرب))|پلیینها و مولکولهای چند حلقهای بودار PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbons) ||
!اندازه شهاب سنگها
بر طبق برآوردهای اخیر ، هر روز 10،000 تن شهاب سنگ به زمین می‌رسد. بیشتر این جرمها فوق العاده ریزند، بطوری که جو زمین به هنگام عبورشان هیچگونه تأثیر خاصی بر آنها نمی‌گذارند. این ذرات احتمالاً دست نخورده به زمین می‌رسند. حداکثر بعد آنها یک صدم سانتیمتر است. با ماهواره‌های مخصوص می‌توان این ذرات را ، به هنگام عبور از فضا ، جمع آوری کرد. این ذرات کوچک و تقریباً غیر قابل ادراک را شهاب سنگهای کوچک یا شهاب سنگهای ریز می‌نامند.
{picture=Astroid.jpg}
پس از آنها به شهاب سنگهایی بر می‌خوریم که حداکثر بعد آنها یک سانتیمتر است. ذراتی که هنگام عبور از جو زمین ، روشنایی ایجاد می‌کنند، از همین نوع شهاب سنگها هستند. شهاب سنگهای بزرگتر به ندرت وارد جو زمین می‌شوند، اما در صورت ورود به جو زمین ، خطوط نورانی‌تری تولید می‌کنند. همینطور که اثرهای نوری چشمگیرتر می‌شوند، اثرهای صوتی نیز رفته رفته به وقوع می‌پیوندد. شهابسنگهای به وزن 4.5 کیلوگرم یا بیشتر در ضمن عبور از جو ، کاملاً از هم نمی‌پاشند و قطعه‌های کوجک ولی قابل شناخت آنها به سطح زمین می‌رسند.

اثرهای نوری و صوتی این قبیل شهاب سنگها از تولید ترس خفیف همراه با از جا پریدن تا وحشت شدید متفاوتند. گذار شهابسنگهای بزرگ در زیر خط پرواز آنها ممکن است یک آتشگوی فرا درخشان و موجهای ضربه‌ای شدید بوجود آورد. دیده شده است که شهاب سنگهای برنده سریع السیر ، چون تبر شاخه‌های درختان را قطع می‌کنند. شهاب سنگها ، سطحهای سختی چون پشت بامها را بدون ایجاد ترک بوضوح سوراخ کرده‌اند و از لایه‌های یخ استخرها و دریاها و سقفهای فلزی اتومبیل گذشته‌اند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((انو ب سگها))
*((سام شهاب سنگها))
*((یارک)) />*((شهاب آسانی))
*((شهاب سنگ))
*((شهاب سنگ واکاموارتا))
*((شهاب س
نگ ماکیون))
+*((ا سانی))
*((ان شهاب سنگها))
*((اریخ شهاب سگها))
*((شهاب))
*((شهاب سنگ تانگاک))
 *((شهابواره)) *((شهابواره))
-*((شانه)) />*((ضای ین ستاره‌ای)) />*((فای بین سیارهای))
*((فضای
بین سیاره ای))
+*((اده آی ر هابسنگها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:00 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [14:46 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:16 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [16:21 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:55 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [22:08 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 آذر 1383 [05:35 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [17:06 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..