منو
 کاربر Online
560 کاربر online
تاریخچه ی: مصحف فاطمه علیهاسلام

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-20Lines: 1-23
-از ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام ))پرسیدند مصحف فاطمه چیست؟
رت مدتی طولانی ساکت دند فم: فاطمه علیهاسلام بعد از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا ))هفتاد و پنج روز زندگی کردند لی ا یک دیا و انده از دری ر.
+از ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) پرسیدند مصحف فاطمه چیست؟»
مم مدتی طولانی سکوت کد، آن‌گاه فرمود ((ت فطم ا علیهاسلام|فاطمه علیهاسلام)) بعد از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا))، با یک دنیا غم و اندوه از دوری پدر، هفتاد و پنج روز زندگی کرد. در این مدت ((جبرئی|جبرئیل علیه لسلام)) نزد او می‏رفت و برای دداری او، ز در بزرگوارش و جایگاه بلندش در ((بشت|بهشت)) و نیز از آیند فرزندانش سخن می گ. سخنان جبرئیل را ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) می‏نوشت و حاصل آن نوشته‌ها مصحف فاطمه شد.»
-((جبرئیل|جبرئیل علیه السلام ))نزد آن حضرت می‏رفت و برای دلداری او، از پدر بزرگوارش و جایگاه بلندش در ((بهشت|بهشت ))گفتگو می‏کرد و نیز از آینده فرزندانش او را با خبر می‏ساخت. گفته‏های جبرئیل را ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمومنین علیه السلام)) می‏نوشت،آن نوشته همان مصحف فاطمه است. +::{picture=fatemeh.jpg height=324 width=460}::
-__عظمت مصحف فاطمه:__ امام صادق علیه السلام فرمودند مصحف فاطمه علیهاسلام نزد ما ((ائمه اطهار علیهم السلام|ائمه ))است و شما نمی‏دانید چه کتاب با عظمتی است، نوشته‏های مصحف فاطمه برابر با ((ا قرائت قرآن|قرآن)) است ولی ه دا قسم یک حرف از قرآن در آن نیست لکه در آن مطالبی است که خدای تعالی به آن مر ((وحی)) فرموده است. +__عظمت مصحف فاطمه:__
امام صادق علیه السلام فرمود مصحف فاطمه نزد ما ((ائمه اطهار علیهم السلام|ائمه)) است و شما نمی‏دانید چه کتاب با عظمتی است. نوشته‏های مصحف فاطمه برابر با ((مم رضا لیه السلام و قرائت قرآن|قرآن)) است، ولی ی یک حرف از قرآن نیز در آن نیست در آن مطالبی است که خدای تعالی به آن و ((وحی)) فرموده است.»
-در چندین حدیث آمده که در مصحف کلمه‏ای از قرآن نیست، معنای این ضیح این است که خیا نکنی ما ک می گوییم مصحف فطمه یعن قرآن فاه ون مصحف به معنی رآن ات؛ نه، مصحف فاطمه ن قرآنی نیست که فاطمه علیهاسلم نوشته اشد ا از روی آن می خوانده بلکه مح وحی الهی است بعد از رحلت رسول الله. +در چندین حدیث آمده که در مصحف هیچ کلمه‏ای از قرآن نیست. معنای این خ این است که چن یکی ز معای مصحف، قرآن ات، خیا کنیم منر ا مصحف فاطمه قرآن فاطمه اس؛ نه، بلکه من وحی الهی است بعد از رحلت رسول الله.
-__خبری از مصحف فاطمه:__ امام صادق علیه السلام فرمود در سال 128، ((زنادقه)) ظهور می‏کنند و من این مطلب را در مصحف فاطمه خوانده‏ام. +__خبری از مصحف فاطمه:__
امام صادق علیه السلام فرمود در سال 128، ((زنادقه)) ظهور می‏کنند و من این مطلب را در مصحف فاطمه خوانده‏ام.
-__علوم اولین و آخرین در مصحف فاطمه :__ ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام ))فرمود در مصحف فاطمه علیهاسلام تمام خبرهای پیشینیان و آیندگان تا روز قیامت آمده است و نیز اخبار آسمان‏ها و عدد ملائکه و اسماء انبیاء و اسماء قوم هر پیغمبر و هر مؤمن و کافری از اولین تا آخرین؛ ی اسماء هر پادشاه طاغوت و مدت سلطنش مدت عمر جمیع مخلوقات خداوند و نهای که در بهشت وارد میوند و آنهایی که به ((جهنم ))میون و هر علمی که در قرآن و ((تورات|تورات ))و ((انجیل|انجیل ))است در حف آمده است. +__علوم اولین و آخرین در مصحف فاطمه :__
((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) می‌فرمود در مصحف فاطمه علیهاسلام اخبار پیشینیان و آیندگان تا روز قیامت آمده است و نیز اخبار آسمان‏ها و تعداد ملائکه و اسامی همه انبیاء و قوم هر پیغمبر و هر مؤمن و کافری از اولین تا آخرین؛ در ای حف اسامی همه پادشاهان طاغوت و مدت سلطنتشا، مدت عمر جمیع مخلوقات خداوند، بهشتین و جهنمین و همه علوم قرآن و ((تورات|تورات)) و ((انجیل|انجیل)) ی آمده است.»
-منابع:
بحار الانوار، ج 43، صفحات 79 و 80.
فاطمة الزهراء رحمانی، صفحات 174 و 175.
+!منابع:
*بحارالانوار، ج 43، صفحات 79 و 80.
*فاطمة الزهراء رحمانی، صفحات 174 و 175.
-مراجعه شود به:
((نمونه ای از فضائل فاطمه علیها سلام))
+!مراجعه شود به:
*((نمونه ای از فضائل فاطمه علیها سلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [15:27 ]   6   رضا معرب      جاری 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [11:27 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [12:23 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [08:06 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [08:03 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 مهر 1383 [11:06 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..