منو
 کاربر Online
613 کاربر online
تاریخچه ی: مصافحه دراسلام

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-17Lines: 1-56
-ا ه دستورات اکید ((اام))، خوشرویی و سن مارت با برادرا دینی ات ک با صحبهای ملایم و یا صافحه و مانه و امال ن اها میگردد.
قتی که دو ر مسلمان ب یکدیگر می سن و س می کنند و یکیر را به سی خود می سبنند و یا دست می دهن، کدور ی نا مو می د و بهایشان نزدک می گدد.
+V{maketoc}
!
اهمی ست داد
{picture=hand_shaking.jpg height=250 width=250 align=left}
یوند های اجتماعی، نیازمند«تحکیم» است.
ا
ستوار سازی این رشته ها با کلّی گویی به دست نمی آید. بای مونه های عملی و مداقها خاصّ و روشن ارائه شود، تا مرزهای دوستی و پیون های عاطفی استوار تر گردد و پایدار بماند. «سلام» و ست دان یکی از این امور است.
سلام، چراغ س
بز آشنایی است.
وقتی دو نفر
به هم می رسند، نگاه ها که به هم می افتد، چهره ها ک رو در رو قرار می گیرد، نخستین علام صداقت مودت و بر داری، «سلام دادن» است و در پی آن، دست دادن و«مصافحه».
*((پیام
ب اکرم‌)) (صلی الله علیه و اله) نیز فرمود:«اذا تلاقیتم، فتلاقوا بالتسلیم و اتصافح»؛
هر گاه یکدیگر را دیدار کردید، با «سلام» و «دست دادن» با هم یدار کنید.
از ج
له دستورات مهم ((اسلام)) وشرویی و حسن معاشرت با برادران دینی است که از جمله ین آدا، مصافحه (دست دان با هم) و معانقه (در آغوش گرفتن یکدیگر) است.
!
دست دادن
گتیم که «مصافحه» هم، «دوستی آر»، «کدرت زدا» و «محبت آفرین» است. ما علاقه خود و صمیمیت را با دست دادن ابراز ی کنیم.
بر ع
ک، ار با کسی ورت و دشمنی اشته باشیم، از دست دادن ا او یز می کنیم. و به همین خاطر، این دستور مقدس و پر برک اسلامی، ر تحکیم رابطه های دوستی اخّت، ثمر بخش است.
((امام باقر)) (علیه السلام) فرم
ود: هر دو نفر مؤمنی ه با هم دست بهند، دست خدا میان دست آنان است و دست محبت الهی بیشتر با کسی است که طرف مقابل را بیشتر دوست بدارد.
و نیز ((ا
مام صادق)) (علیه السلام) فرمود:
هنم که دو بردر دیی ه هم می سند با هم ست می ند، خداوند با ظر رحت به آنان می نگردد و گناهانشان، سا ک برگ درختان می ریزد فرو می ریزد، تا آنه آن و ز هم جدا شوند.
-لا ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) می فرماید: « وقتی که مؤمنی با مؤمن دیگر مصافحه کند، گناهانشان می ریزد و دون گناه از یکدیگر دا میشوند.» و نیز می فرماید: « وقتی که دو نفر از ممنین به یکدیگر دست می دهند، خداوند هم دست خود را بین دستهای آنان می گارد و با کسی که بیشتر از دیگری دوستدار رفیقش می اشد، مصافحه می کند.» +وقتی دو مسلمن به هم می‌رسند، سلام می‌کنند و با هم دست می‌دهند یا یکدیگر را در آغوش می‌گیرند، کدورت‌های آنها محو می‌شود و قلب‌هایشان به هم نزدیک می‌گردد.
/>*((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) میفرمود:«وقتی که مؤمنی با مؤمن دیگر مصافحه کند، گناهانشان میریزد و ر حالی از هم جدا می‌شوند که گناهی ندارند.» و نیز می‌فرمود:«وقتی که دو ((مؤمن)) با یکدیگر ست می‌دهند، خداوند هم دست خود را بر دست‌های آنان می‌گذارد.»

*((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول اکرم صلی الله و آله و سلم)) فرمود:«هر کس برادر مسلمان
ش را ملاقات کرد، باید بر او سلام کند و با او مصافحه نماید زیرا خداوند هم ((ملائکه)) خود را به همین ترتیب اکرام فرموده است.
(یعنی سلام و مصافحه از اوامر الهی است بر ملائکه اش. پس شما هم همان کنید که ملائکه می کنند.)
» />
رس
ول خدا با مسلمان‌ها مصافحه می‌فرمود و هیچ‌گاه زودتر از آنها دست خود را عقب نمی‌کشید. />
*((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) می‌
فرماید:«با یکدیگر مصافحه کنید چرا که مصافحه کینه‌ها را می‌زداید.»

از ((امام باقر)) و امام صادق علیهماالسلام روایت شده که فرمود:
«وقتی مؤمنی از خانه‌اش خارج می‌شود تا به زیارت برادر مؤمن خود برود، خداوند برای هر گامی که برمی‌دارد، ثوابی می‌نویسد و گناهی را محو می‌کند و درجه‌ای به او عنایت می‌فرماید. وقتی مومن در می‌زند، درهای آسمان برایش باز می‌گردد و وقتی که برادرش را ملاقات و با او مصافحه کند، خداوند روبه‌روی آنها قرار می‌گیرد و به ملائکه‌اش مباهات می‌کند و می‌فرماید:«ای ملائکه! به این دو بنده من بنگرید که چگونه به خاطر من یکدیگر را زیارت می‌کنن و به هم مهر می‌ورزند. سزاوار است من آنها را به آتش دوزخ عذاب نکنم.»

یوه مصاحفه
دست داد
ن نیز، همچون ((سلام))، ادب و آدابی دارد. یکی از آنها پیوستگی و تکرار است. در ی ((سفر)) و همراهی و یدار، حتی چند بار دست دادن نیز مطلوب است.
ابو عب
یده نقل می کند: همراه ((امام باقر)) (علیه السلام) بودم. اول من سوار می شدم، سپس آن حضرت. چون بر مرکب خویش استوار می شدیم، سلام می داد و احوالپرسی می کرد، چنن که ویی قبلاً یکدیگر را ندیده ایم. آنگاه مصافحه می کرد. هر گاه هم از مرکب فرود می آمدیم و روی زمین قرار می گرفتیم، باز هم به همان صورت، سلام می کرد و دست می داد و احوالپرسی می کرد و می فرمود: «با دست دادن دو مؤمن، گناهانشان همچون برگ درختان فرو می ریزد و نظر لطف الهی با آنان است، تا از هم جدا شوند.»
از آداب د
یگر مصافحه، فشردن دست، از روی محبّت و علاقه است، اما نه در حدی که سبب رنجش و درد گردد.
*((جابر بن عبدالله انصاری)) می گوید: در دیدار با رسول خدا (صلی الله علیه و اله) بر
آن حضرت سلام کردم. آن حضرت دست مرا فشارداد و فرمود: دست فشردن، همچون بوسیدن برادر دینی است.
همچنین هن
گم مصافحه، طول دادن و دست را زود عقب نکشیدن از آداب دیگر این سنّت اسلامی است. در مصافحه، پاداش کسی بیشتر است که دستش را بیشتر نگه دارد.
*پیامبر اسلام (صلی الله علیه
و اله) نیز این سنّت نیکو را داشت که چون با کسی دست می داد، آن قدر دستِ خود را نگه می داشت، تا طرف مقابل دست خود را سست کند و عقب بکشد.
باری... محبت قلبی را باید آشکار ساخت.
علاقه، گنجی نهفته در درون است
که باید آن را استخراج و آشکار کرد، تا از بر کاتش بهره برد. روشنترین خیر و برکتش، تقویت دوستیها و تحکیم آشناییها و رابطه ها است. به دستور اسلام، هرگاه مؤمنی را ملاقات می کنید، مصافحه کنید، خوشرویی و چهره گشاده و بشّاش و خندان به هم نشان دهید.
از آثار دیگر مصافحه، «کینه زدایی» است. پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله) فرمود:
*«تصافحوا، فان التصافح یذهب ال
سخیمة» و «تصافحوا فانه یذهب بالغل»؛
مصافحه کنی
د و دست دهید، چرا که آن، کینه و کدورت را می زداید.

!دست دادن با زنان
بر اساس«مکتبی» بودن مرز دوستیها و رابطه ها و معاشرتها، دست دادن با نامحرم، حرام است و صِ
رف دوستی و رفاقت و آشنایی و همکار بودن یا ملحظات سیاسی و دیپلماسی در سفرهای خارجی و دیدارهای رسمی، دلیل نمی شود که کسی با نامحرم و اجنبی، مصافحه کند. روشنفکر مآبی در این مسأله جایی ندارد. رسول خدا فرمود: با زنان دست نمی دهم(البته زنان نامحرم). ودر حدیث نبوی دیگری آمده است:
«اگر زنی بخواهد با مرد نا محرم دست بدهد (
که نباید دست دهد)و ناچار باشد، یا بخواهد با او«بیعت» کند، از پشت لباس (با وجود حایل و پوشش دست، دستکش) مانعی ندارد.»
البته معیار عمل، فتوای مجتهدی است که از او تقلید می کنید و هر مسلمان متعهّد، باید برای عمل خود ملاک و حجّت شرعی داشته باشد.
!همچنین ببینید:
[http://www.andisheqom.com/page.php?pg=fazael&idVeiw=38&level=4&subid=38|سلام و مصافحه در اسلام]
!منابع:
*بحارالانوار، ج 76، باب 100.
*میزان الحکمه؛ جلد 4
-((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول اکرم صلی الله و آله و سلم)) فرمود: « هر کس برادر مسلمانش را ملاقات کرد، بر او سلام کند و با او مصافحه نماید زیرا خداوند به این وسیله ((ملائکه)) خود را اکرام فرموده است. » 
-یعنی سلام و مصافحه از اوامر الهی است بر ملائکه اش. پس شما هم همان کنید که ملائکه می کنند.  
-رسول خدا با مسلمانها مصافحه می فرمود و هیچگاه دست خود را عقب نمی کشید تا آن شخص دست خود را بکشد.  
-((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) می فرماید: « با یکدیگر مصافحه کنید که مصافحه کینه ها را می زداید.»  
-دستورات اسلام برای همبستگی و یکی شدن دلها و ارتباط محکم قلبها بین مسلمانان، بسیار اکید و فراوان است لذا ائمّه علیهم السلام سعی داشتند همیشه یکپارچگی مؤمنین را حفظ کنند.  
-از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام روایت شده که فرمودند: « وقتی مؤمنی از خانه اش خارج می شود تا به زیارت برادر مؤمن خود برود، خداوند برای هر گامی که برمی دارد، حسنه ای می نویسد و گناهی را محو و درجه ای به او عنایت می فرماید وقتی که در می زند، درهای آسمان برایش باز می گردد و وقتی که برادرش را ملاقات و با او مصافحه کند، خداوند روبروی آنها قرار می گیرد و به ملائکه اش مباهات می کند و می فرماید: « ای ملائکه! به این دو بنده من بنگرید که چگونه به خاطر من یکدیگر را زیارت می کنند و به یکدیگر محبّت می نمایند سزاوار است من آنها را به آتش، عذاب نکنم. » 
-منابع:  
-بحارالانوار، ج 76، باب 100. 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [08:01 ]   7   یاسر ناظم نیا      جاری 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [07:57 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [07:57 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [12:07 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [11:55 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [09:35 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 تیر 1383 [05:00 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..