منو
 کاربر Online
1367 کاربر online
Lines: 1-44Lines: 1-41
-__پوسیدگی :__ +!پوسیدگی />((پوسیدگی دندان|پوسیدگی‌های دندانی)) بطور مستقیم با شیوه زندگی، عادتهای غذایی، میزان مراقبتهای بهداشتی از دهان و دندان، وجود ((فلوراید)) در آب و ((خمیر دندان)) و ... بستگی دارد. توارث نیز نقش مهمی را در مستعد بودن دندان به پوسیدگی ایفا می‌کند.
-اگر هرگز غذا نمی خوردیم و دندانهایمان را روزی دو بار مسواک می زدیم، هرگز دندانهایمان فاسد نمی شد.
پوسیدگی های دندانی به طورمستقیم با شیوه زندگی، عادتهای غذایی، میزان مراقبتهای بهداشتی از دهان و دندان، وجود ((فلوراید)) در آب و خمیر دندان و..... بستگی دارد . ((توارث)) نیز نقش مهمی را در مستعد بودن دندان به پوسیدگی ایفا می کند.
در یک دهان تمیز، بلافاصله پس از مسواک زدن یک لایه پوششی نازک میکروسکوبی که منشاء آن پروتئینهای موجود در ((بزاق)) می باشد، بر روی دندانها ایجاد می شود. بلافاصله پس از ایجاد این لایه، ((میکروارگانیسم|میکروارگانیسمها)) روی آن می چسبند و برروی دندان ایجاد پلاک می نمایند. />در این مرحله، pH دهان حدود 6.2 تا7.0 است. اگر pH دهان به زیر 5.5 برسد، مینای دندان قسمتی از مواد معدنی خود را از دست می دهد و آمادگی برای شکسته شدن پیدا می کند. اگر pH خیلی پائین بیاید، حتی مغز دندان که درون لثه مستقر است، دچار آسیب می شود. خوردن غذا های شیرین به علت وجود قندهای هیدروکربنی در داخل ساختار خود می تواند تحت تاثیر ((آنزیم|آنزیمهای)) موجود در بزاق تولید ((اسید)) کرده و pHدهان را پایین بیاورد که اصطلاحا به این گونه موادقندی، ((کربو هیدراتهای قابل تخمیر)) گفته می شود. />علاوه بر تاثیر آنزیمها بر کربوهیدراتها، باکتریهای موجود در دها ن نیز به مواد قندی علاقه داشته و نتیجتا ‌فعالیت آنها نیز تولید اسید را دو چندان می کند، تولید اسید بیشتر یعنی فساد سریعتر دندان.
+در یک دهان تمیز، بلافاصله پس از مسواک زدن یک لایه پوششی نازک میکروسکوپی که منشاء آن پروتئینهای موجود در بزاق میباشد، بر روی دندانها ایجاد میشود. بلافاصله پس از ایجاد این لایه، میکروارگانیسمها روی آن میچسبند و بر روی دندان ایجاد پلاک مینمایند. در این مرحله، pH دهان حدود 2/6 تا 7 است. اگر pH دهان به زیر 5/5 برسد، مینای دندان قسمتی از مواد معدنی خود را از دست میدهد و آمادگی برای شکسته شدن پیدا میکند. اگر pH خیلی پائین بیاید، حتی مغز دندان که درون لثه مستقر است، نیز دچار آسیب میشود. خوردن غذاهای شیرین به علت وجود قندهای هیدروکربنی در داخل ساختار خود میتواند تحت تاثیر آنزیمهای موجود در بزاق تولید اسید کرده و pH دهان را پایین بیاورد که اصطلاحا به این گونه مواد قندی، ((کربوهیدراتها|کربوهیدراتهای قابل تخمیر)) گفته میشود. علاوه بر تاثیر آنزیمها بر کربوهیدراتها، باکتریهای موجود در دهان نیز به مواد قندی علاقه داشته و نتیجتا ‌فعالیت آنها نیز تولید اسید را دوچندان میکند، تولید اسید بیشتر یعنی فساد سریعتر دندان.
!!انواع پوسیدگی
*__پوسیدگی تاج:__ که هم در کودکان و هم در بزرگسالان به شدت شایع است و بیشتر روی سطوح افقی دندانها ظاهر می‌شود.
*__پوسیدگی ریشه:__ با افزیش سن، لثه‌ها شروع به عقب‌نشینی می‌کنند، از آنجا که آن قسمت از دندان که زیر لثه مخفی بوده و پس از عقب‌نشینی پدیدار شده است، فاقد مینا می‌باشد، در مقابل پوسیدگی و فساد بسیار آسیب‌پذیر است
.
-انواع پوسیدگی عبارتند از : +*__پوسیدگی مجدد:__ اطراف دندان پر شده، محل مناسبی برای تجمع پلاکها و در نتیجه پوسیدگی مجدد است.
*اشخاصی که دچار خشکی دهان هستند، به
علت کمبود ترشح بزاق، بیشتر در معرض پوسیدگی قرار می‌گیرند. پوسیدگی را باید جدی گرفت چرا که اگر به موقع درمان نشود، می‌تواند به عصب دندان لطمه زده و منجر به ((عفونتهای دندانی|آبسه لثه)) گردد.
!پلاک دندانی
پلاک یک لایه ن
ازک و بی‌رنگ است که از تجمع دائمی باکتریها و مواد قندی بر روی دندان ایجاد می‌شود. اگر پلاکها به موقع از سطح دندانها پاک نشوند، می‌توانند به پوسیدگی و بیماریهای لثه منجر شوند. باکتریهای فراوانی در دهان وجود دارند که از مواد غذایی و ترکیبات موجود در بزاق تغذیه می‌کنند. پس از صرف هر وعده غذا، اسیدهایی که از باکتریهای روی پلاکها تولید می‌شوند، می‌توانند به دندان صدمه زده و ایجاد حفره نمایند. اگر پلاک به موقع تحت درمان قرار نگیرد، می‌تواند باعث بیماریهای دندان یا تورم و خونریزی لثه‌ها گردد.
!جرم دندان
جرم دندان که گاه منشاء آهکی دارد، در واقع پلاکی است که سخت شده است. اگر جرم در خط لثه ایجاد شود می‌تواند آن را دچار بیماری کند.جرم دندان زمینه را برای ایجاد پلاکهای دندانی تسهیل می‌کند. علاوه بر اینکه جرم دندان بر زیبای ظاهری شخص لطمه می‌زند، به علت ساختار متخلخلش مستعد جذب مواد رنگی از سیگار، قهوه، چای و ... است. برخلاف پلاک که بی‌رنگ است، جرم دندان، کاملا‌ قابل تشخیص است. علامت مشخصه آن وجود لکهای زرد یا قهوه‌ای بر روی دندان و لثه می‌باشد.
!بیماری لثه
بیماری لثه با ورم و آماس لثه شروع می‌شود که بیماری در این مرحله به راحتی قابل درمان است. علائم ورم و التهاب، حساسیت و خونریزی هنگام مسواک زدن می‌باشد. ممکن است مراحل پیشرفته بیماری لثه به از دست دادن دندانها بیانجامد. سلامتی لثه‌ها بر سلامتی عمومی بدن تاثیرگذار است. مطالعات و بررسیهای اخیر وجود رابطه میان بیماری لثه و بیماریهای دیگر مانند
: ((دیابت قندی))، بیماری قلبی و زایمان زودرس را نمایان ساخته‌اند.
!بوی بد دهان
امروزه 40% از جمعیت جهان از مشکل ((بوی بد دهان)) یا (Halitosis) رنج می‌برند. بوی بد دهان ممکن است، به علل ذیل ایجاد شود:
-__پوسیدگی تاج:__ که هم در کودکان و هم در رگسالان به شدت شایع است و بیتر رو طوح افقی ددانه ظاهر می ود .
__پوسیدگی
ریشه:__ با فزیش ن لثه ها روع به عقب نشینی می کنند، از آنجا که آن قسمت ا دندان که زر ((لثه)) مخی بوده وپس از عق نشینی پدیدا شده است ، فاقد میا می باشد، مقابل پوسیدگی فاد بسیار آسیب پذیر است .
__پ
وسیدگی مجدد:__ اطراف دندان پر شده، محل مناسبی برای جمع لاکها ر نتیجه پویدگی مجدد است. />اشخاصی ک دچار خشکی دهان هستد، به علت کمبود ترشح بزاق، بیشتر در مرض پوسیدگی قرار می گیرند. پوسیدگی را باید جدی گرفت چراکه اگر به موقع درمان نشود، می تواند به عصب دندان لطمه زده و منجر به ((آبسه لثه)) گردد.
+*__مواد ایی__، اقیانه را ا ر بین دندانها، همچین بعی ا ماد ایی یر سیر و پیا روات الکی تلید وی بد دهان می‌کنند.
-__((اک «دندان»|ا))__ +*__بیاریای دهان و دندان__ و عدم رعایت کامل بهداشت دهان و دندان ی‌تاند باعث ایجاد بوی بد ردد.
-پلک یک لیه نازک بی رنگ است که از تجمع ائمی ((باکتری|باکتریا)) مواد قندی رروی ددا ایجاد می ود. اگر پلاکها ه موقع از سطح نانها پاک نشوند، ی وانند به پوسیدگی و بیمارهای لثه منجر شوند.
باکتر
یها فاوانی در دهان وجود دارند که از مواد غذایی و ترکیبات موجود در بزاق تغذیه می کنند . پس از صر هر غذا ، اسیدهایی که از باکتریهای روی پلاکها تولید می وند، ی ونند به دندان صدمه زده و ایجاد حفره نمایند. اگر پلاک به موقع تحت درمان قرار نگرد می تواند باعث بیماریهای دندان یا تورم و خونریز لثه ها گردد.
+*__((شکی ها))__ باع باقیادن لوای مده وی سطح ان و هها میود. تجزیه سولهای مد ب ایجاد بوی بد میگردد.
-__رم دندان__ +*__یماریها:__ عفونتهای ریوی، بیماریهای کلیوی، نارسائی کبدی، دیابت کنترل نشده، ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری (((ترش کردن معده))) و ((سکسکه)) نیز می‌توانند در پیدایش عارضه بوی بد دهان مؤثر باشند.
-م دنن ک گا نشاء آهکی دارد، ر وق پلاکی است که ست ه اس. اگ ر ر له اید ود م تا آنرا دچاربیماری کند .جرم دنان مین ا برای ایجاد پلاکها ی ندی هل می کند. />علاوه ینکه جرم دندان ر یبای ظاری خص له می د، ب ت ساختار مخخلش مد جب موا نگی یگر، و، ی و.... ست.
برخلا
ف ک که ی رگ ات رم دندا، کال قال خی است. عامت مه ن وود لکهای د یا هوه ای بر ی دان و له می اشد.
+* __وعی دهان ینی گ__: در ویکه ((سینویت|فونهای سینوی)) ا ری مرای ینی ه گلو اه ید، ت را بدبو میکند. ن کودکی د د، ممکن ا یئی ککی را ر رخ یی د کر د (جم خاجی ینی). ((ونی زن|برونیت)) و فهی جا ن ی ا ی عامل م اید ای عار شا میوند.
-__ییماری لثه__

بیماری لثه با ورم و ((آم
اس لثه)) شروع می شود که بیماری دراین مرحله به راحتی قابل درمان است. علائم ورم و التهاب، ساسیت و خونریزی هنام مسواک زدن می باشد. ممکن است مراحل پیشرفته بیماری لثه به از دست دادن دندانها بیانجامد.
سلامتی لثه ها بر سلامتی عمومی بدن تاثیر گذار است .مطالعات و بررسی های ا
خیر وجود رابطه میان بیماری لثه و بیماریهای دیگر مانند: ((دیابت))، ((بیماری قلبی)) و ((زایمان زودرس)) را نمایان ساخته اند.

__بوی بد دهان__

امروزه، 40% از جمعیت جهان از مشکل بوی بد دهان یا (Halitosis) رنج می برند.
بوی بد دهان ممکن است،
به علل ذیل ایجاد شود
:
1- مواد غذایی، باقیمانده ذرات غذا در بین دندانها، همچنین بعضی از مواد غذایی نظیر
سیر و پیاز و مشروبات اللی تولی بوی بد دهان می کنند.
2- بیم
اریهای دهان و دندان و عدم رعایت کامل بهداشت ((دهان)) و دندان می تواند باعث ایجاد بوی بد گردد.
3- حشکی دها
ن : خشکی دهان باعث باقیماندن سلولهای مرده روی سطح زبان و لثه ها می شود. تجزیه سلولهای مرده سبب ایجاد بوی بد می گردد.
4- بیماریها : عفونتهای ریوی، بیماریهای کلیوی، نارسائی کبدی، دیابت کنترل نشده، ترش کردن ((معده)) و ((سکسکه)) نیز می توانند در پیدایش عارضه
خشکی دهان و بوی بد مؤثر باشند.
5- وضعیت دهان، بینی و گلو : در صورتیکه ((عفونتهای سینوسی)) از طریق مجرای بینی به گلو راه یابد،
تنفس را بدبو می کند. اگر تنفس کودک بدبو شد، ممکن است شیئی کوچکی را در سوراخ بینی خود فرو کرده باشد. ((برونشیت)) و عفونتهای مجاری تنفسی نیز از سایر عوامل مؤثر در ایجاد این عارضه به شمار می روند .
6- استعمال دخانیات: سیگار کشیدن، دهان را خشک وتنفس را بد بو می
کند و در درازمدت انواع بیماریهای دها ن ودندان را ایجاد خواهد کرد.
7- رژیم غذایی سخت: ضمن روزه یا رژیمهای غذایی سخت به علت کاهش غلظت پاره ای از مواد شیمیایی درخون، ممکن است مشکل بوی بد دهان ایجاد شود
.
+*__استعمال دخانیات__: سیگار کشیدن دهان را خشک و تنفس را بدبو میکند و در درازمدت انواع بیماریهای دهان و دندان را ایجاد خواهد کرد.
 +*__رژیم غذایی سخت__: ضمن روزه یا رژیمهای غذایی سخت به علت کاهش غلظت پاره‌ای از مواد شیمیایی در خون، ممکن است مشکل بوی بد دهان ایجاد شود.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((بیماریهای بافتهای نگهدارنده اطراف دندان))
 +*((بهداشت دهان))
 +*((چگونه از پوسیدگی دندان جلوگیری کنیم؟))
 +*((چگونگی محافظت از دندانهای کودکان))
 +*((پوسیدگی دندان))
 +*((دندانهای ضربه دیده))
 +*((عفونتهای دندانی))
 +*((مسواک و خمیر دندان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 08 شهریور 1385 [15:17 ]   2   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:03 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..