/> /> /> /> /> />
/> /> /> /> /> /> />
/> />>((هسته دالی))</td> /> />
/> /> /> />

/>>((اکسین)) /> /> /> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
بیماری‌ اسگود ـ شلاتر
استجابت دعای امام هادی علیه السلام
مدلهای کیهانشناسی
thrombosis and embolus arterial
هماهنگی بین علم ودین در اندیشه امام خمینی
آنتونیوس
کلینوکلاز
نی چگونه کار می کند؟
ائوکروئیت
رویارویی سامانیان با علویان طبرستان
 کاربر Online
615 کاربر online
تاریخچه ی: مشخصات کره زمین

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-57Lines: 1-199
 V{maketoc} V{maketoc}
-! نگاه اجمالی  
-در ((مغز انسان)) مرکزى براى دریافت موسیقى وجود دارد که درست در پشت پیشانى قرار دارد، و این همان نقطه‌اى است که وظیفه یادگیرى و ابراز احساسات انسان را نیز بر عهده دارد. به همین دلیل بین موسیقى ، یادگیرى ، کنترل و ابراز احساسات رابطه مستقیمى وجود دارد. ((دانشمندان)) در یافته‌اند که افراد در موارد مختلف واکنشهاى متفاوتى به یک موسیقى مشابه نشان می‌دهند، زیرا شرایط احساسى گوناگون انسانها در زمانهاى متفاوت باشد.  
-*اما آیا تنها شرایط احساسى ماست که باعث شفابخش یا بیمارى زایى مسیقى در وجود ما می‌شد؟ +! مفایم ای
-*یا ای م ب ات ((موسی)) و نو ی بر میگردد +((زمین)) که در ((نجوم)) با علات مص ی‌شد. در بی ((یارات|سیارات منظومه شمسی)) ، از حاظ زدیکی به ((خورشید)) ، در مقام سوم و از لحاظ بزرگی در مقام پنجم است و ز یک هت داخی هته خارجی ، جبه و پوسته تشکیل سده است که اطراف پوسته را ((جو زمین)) فرا گرفته است. مشخصات دقیق این کره مسکونی د جدولهای زیر آمده است:
-*اولین ملبى که بای بدانیم این است که الا چه تفاقى می‌افتد که یک موسیقى در ذهن ما جاى می‌گیرد؟ +! اتا مین
-! آیا موسیقی مفید است؟ + dir align=center style="margin-center:1em" border=4 bgcolor=lightyellow>
-دانشمندان ر این باورند که علت تکرار شدن ناخودآگاه برخى قطعات موسیقى در ذهن انسان به ناحیهاى در قشر جلویى مغز باز می‌گردد. این ناحیه از مغز مسئول یادآورى قات مویقى است که فرد در گذشته شنیده و ا ناحیه یجگاهى در ارتباط است. ((ناحیه گیجگاهى)) نیز خود وظیفه پردازش صداهاى اولیه و ساده ، استدلال و همچنین یادآورى خاطرات را بر عهده دارد. +
__رکیب جو زمین____در موود در جو__
-باید بدانیم که چه نوع موسیقى در مغز ما ایجاد آرامش و در جسم ما نوید درمان می‌دهد و چه نوع موسیقى منجر به استرس و در نتیجه بیمارى می‌ردد. از طریق موسیقى می‌توان مصونیت انسانها را در برابر بیماریها تقویت کرد، دردها را کاهش داد و از بروز حوادث جلوگیرى به عمل آورد. تحقیقات نشان می‌دهد که باید به انواع موسیقى در درمان بیماریها توجه شود.
ش
! ((طب سنتی)) با ((موسیقی))
+
((نیترون))٪77
-*__موسیقى شرقى و درمان کوفتگى:__
بر اساس شواهد تجربى برخى از ملودیهاى قدیمى ((مشرق زمین)) براى از بین بردن سردردها و کوفتگى بدن موثر است. و به گفتهای حدود 800 سال پس از میلاد مسیح ، در برخى از مراز درمانى شرق زمین ، از موسیقى براى درمان دردها اسفاده می‌شده است.
+
٪22
-*__کاهش خر ((آلایمر)) ا موسیقى:__
((داشمندان)) ه ان نیجه رسیده‌اند مطالعه ، نواختن موسیقى و نام بازیهایى مثل ((شطرنج)) با کاش طر ابتلا به آلزایمر ر اراد سن مؤثر است.
+
((بخرآ)) ((رن)) ، ((ی‌اکسیکبن)) ایر ازا1
-*__درمان رگ گیرى کودک با موسیقى:__
استفاده از موسیقی‌هاى مخصوص کودکان باعث انحراف ذهن آنان نسبت به درد ناشى از اقدامات تهاجمى کوتاه مدت مثل "رگ گیرى" می‌شود. "رگ گیرى" یکى از شایعترین اقدامات دردناک پزشکى است و به صورت مکرر به عنوان لازمه و مقدمه تشخیص یا درمان بیماریها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شدت درد "رگ گیرى" در کودکانى که فکرشان در زمان "رگ گیرى" به سمت موسیقى کودکان معطوف شده به طور معنى دارى کمتر از سایر روشها بوده است.
+
/>
/>
-! قش وی در بهبود یادگیی +!شخصات یهای مین
-*__موسیقى و افزایش توان یادگیرى:__>پزشکان با مقایسه کودکانى که تحت ((آموزش موسیقى)) قرار داشتند با سایر کودکان به این نتیجه رسیده‌اند که کودکانى که در گذشته تحت آموزش موسیقى قرار گرفته بودند حافظه شفاهى بسیار قویترى دارند و می‌توانند لغات بیشترى را از فهرست خوانده شده به یاد بیاورند و در هر سنجش ، بهتر از سنجش قبل عمل می‌کنند. +<table dir align=center style="margin-right:1em" border=4 bgcolor=lightyellow>
-*__افزایش حافظه با آموزش موسیقی:__
تدام آموزش موسیقى به افزایش حافظه میاجامد. روانشناسان بر این باورند که آموزش موسیقى نیم که چپ مز را تحریک می‌کند و یادگیرى شفاهى نیز توسط همین قسمت ز مغز انسان کنترل می‌شود. بناراین بهبود ((حافه انسان)) با ادامه یادگیرى موسیقى ، ادامه پیدا می‌کند و با توقف آموزش موسیقى متوقف می‌شود.
+
__((ایه‌ای زمین))____امت ____تکیبا انده__
-! ((وسیی یژ ر انسن)) +
((وست زی))6-40 کیومتر (4-25 مایل)((سنگ سیلینگهای سیلیس))
-شنیدن موسیقی‌هایى که بر مبناى آهنگ ((ربا قلب)) تدوین شده‌اند، در آرامش اعصاب و کاستن تنش افراد مؤثر است. برای پی بردن به این مطلب محققی از 22 داوطلب خواست که در اتاقى به پاسخگویى یک سلسله پرسش که مرتب سختتر مىشد، بپردازند. براى نیمى از داوطلبان ، موسیقى متکى به ضربان قلب نان پخش شد و دیگران در سکوت به حل مسائل ادامه دادند. پرسش‌هاى تنظیم شده در پرسشنامه به منظور اندازه‌ گیرى میزان استرس و ((اضطراب)) داوطلبان و احساس خستى آنان تدوین شه بود. نتایج حاصله از پاسخها حکایت از آن داشت داوطلبانى که به موسیقى قل ود گوش می‌دادهاند به مراتب از آرامش بیشترى برخوردار بوده‌اند. +
((ب))2800 کیلومتر (175 مایل)مدتا سنگهای سیلی امد
-! ((وسیی)) مه مکد! +
((ست خارجی))230 کیلوم (143 میل) ((آهن)) ، ((مذاب)) و ((نیک))
-*__ارتباط موسیقی با هوش و عواطف:__
موسیقى هوش و عواطف روحى افراد را تقویت می‌کند. محققان دریافته‌اند که موسیقى ، دقت ، ((هوش)) ، حس مشاهده ، استنباط و عواطف روحى انسان را تقویت می‌کند. تحقیقات انجام شده ، نشان می‌دهد که موسیقى به میزان قبل توجهى در تسکین و تقلیل وضعیت بحرانى بیمارانى که در بخش ((آى.سى.یو)) بسترى بوده‌اند، تأثیر داشته است. <br>
سامانه ((اعصاب انسان)) به محرکهاى موزیکال پاسخ مثبت می‌دهد و عملا موسیقى در تغییر حالت بیماران مؤثر است. استفاده از موسیى باعث آرامش روحى ، بهبود وضعیت ذهنى ، کهش اثرات استرسهاى وارده می‌شود و به افراد در برقرارى ارتباط ، اتحاد تطابق کمک مکد.
+
1200 کیلومتر (750 مای)((آهن)) ، ((امد)) ، ((یک))
-*__موسیقى و نقش بیمارىزایى آن:__
برخى از موسیقی‌ها هستند که با توجه به مرکز موسیقى در مغز که هم مکان با بخش احساس است بر روى ((روح انسان)) تأثیر منفى می‌گذارد. که دو نمونه از آنها و نتیجه تحقیقاتى که درباره آنها شده بیان می‌شود.
+
/>
/>
-! مویقی‌های یرمفید +! اطلاعات مربو به مین -*__موسیقى تند و ایجاد رفتار پرخاشگری:__>یک
محقق آمریکایی این باور عمومى را که گوش کردن به موسیقى تند و خشن بدون ایجاد هیچ تأثیر مضرى به تخلیه عواطف و احساسات منفى کمک می‌کند، رد می‌نماید. پژوهشگران ((دانشگاه ایالتى آیوا)) و بخش خدمات انسانى ((تگزاس)) بر روى بیش از 500 دانشجو که به 7 آواز تند توسط 7 هنرمند و 7 آواز ملایم توسط 7 هنرمند دیگر گوش کرده بودند، آزمایشهایى انجام داده شد. در این مطالعه براى ارزیابى احساسات و افکار پرخاش جویانه ، از ((دانشجو|دانشجویان)) آزمونهاى مختلف ((روانشناسى)) گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد موسیقى تند بدون آنکه تحریک یا تهدیدى وجود داشته باشد احساسات خصمانه را افزایش می‌دهد. +<table dir align=center style="margin-right:1em" border=4 bgcolor=lightyellow> -*__وسیقى بسیار بم غم‌انگیز است!__
دانشمندا انگلیس در یک آزمایش نن اد داه بسیا م و ی ابل شنیدن راى انانه مووم ه ((مادون و)) (Infrasound) ، موجب و حالت یر طبیعى ا قبیل ((طرا)) ، نراى ، غم ید ((نامیدى)) ر افراد می‌شوند. دکتر "((یچاد ))" از زمایگه ملى فییک انگلیس براى بررسى تثیر اهى یر قاب یدن د ، آزمایش ترتیب اد. در ای آزمایش د و همکانش در یک سالن زر اجاى مویقى زنده قاتى از مویقى را براى 750 شنونده پ کن بدون اطلاع ننن در لا‌لا برخى از این قات به ک یک ((فلوت)) هفت مرى صوات سیار م و غیر قل شودى ولید کرد و سپ از شنوندگان وتند ا واکنش خود به این قعات موسیقى ر بیان کنند.

با وجود اینکه شنوندگان نمدانستند در کدام یک ز طعا موسیقى اون صوت گنانده شده است اما 22 درصد از نه با اشاره قطات مسیقى ا صدا غیر قال نود، بیان کردند که در هگا شنیدن این قات دچار ساسات غی عاد ه‌ان. ای احساسات غیر عاد عبارت بود ا احساس ناآرامى و نوه ، نایدى شدید ، نگرانى و ضطر تنفر و هچنین حسس رس ، صداا اون صت ه ور طبیعى و در هنگام وقایعى نیر وفان ، وزش باد و تغییرات گها ویى و همچنین ى ((اا زله)) نیز تولید می‌شوند.

((دانشمندان)) عقیده دارند که چنین صوى ممک است به ور طبیعى در برخى مکانها و انه‌ها یز تی که در پى آن ساکین چی مکنهایى نخودآگاه احس ر و نگرانى می‌کند ین ات و را ب وو ((وح)) و یا مسالى ز این قیل نبت می‌هن. />!مبا رتبط با نوان />*((موش موسیقى)) />*((و)) />*((ت مویی)) />*((تشدی مواج))
*((س
از))
*
((یرن)) />*((قه ن)) />*((فلو)) />*((موسیقی)) />*((موسیقی یژه ه انن)) +
__عوان__ /
>__انداز__ />((ف
اصل زمین یداصله مسط ا وشی))
149.6
یلیون کیلومر((
انازه گی رم مین|م))r />5.98x10<sup>24 kgd> /> /> />
((
ع اتویی))
6.378x106(3963 mil)((ش
عا قطبی)) />6.357x106m(3950 mi)ا ر هم ا مین
6
.37x106m((عا ه)) /> 6x105m (375 mi)((
مای ی)) /> -55ºC ت+70ºC((
ا اذب ین|ب زمی)) /> 1((چ
الی|گالی و)) />5522 kg/m3 /> />

((
ر وعی زمیند کت وعی)) />23.93 h /> /> />
((
ک نالی مین|د رکت انای)) />365.26 day /> />

((
اب راشی)) 1 />9.0665m/s>sup>2((
رت ماری مین|سر دری وس)) />29770m/s (18.50mi/s) />


((
ت اویهای)) />7.29x10-5rad/s((
ابت خوریدی)) 2 />1340w/m2> /
> /> /> />((میدان مایسی)) اینگن دی س) />5.7x10-5T /> /> /> />((گاور قطی مغاطیسی ی)) />8.1x1022A.m2((
اتر)) ااندارد />1.013x105pa (760.0 mm/Hg)گای هوای ک در ((ای ای|دا و ا مای)) />1.29 kg/m3 /> /> />
((
ر وت)) در های ک ر دا شا ترفی />331m/s (742.5mi/h) /> />

((
انرف شاقولی ی|اا حوی)) />23.45º /> />

اد />(ه) 1 /> /> />> />#
این مقدار که و ((کیته مومی اوان ی)) در سا 1901 ذیره ده اس ربر مدار تیبی g (( رایایی)) 45º و ((طح دریا)) ا. />
#
این مق هنی ا ک با ن ((انرژی وشید)) ات تابش عموی د ارج از ((و زمین)) ، ر یکای سطح یا.
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:38 ]   3   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:26 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [14:36 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..