منو
 کاربر Online
696 کاربر online
تاریخچه ی: مسیر راه آهن

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-102Lines: 1-102
-!تصاوير سه مسير راه آهن +!تصاویر سه مسیر راه آهن
-__ راه آهن__ يا __مسير ريلي__ وسيله ي زميني مشخص شده اي از حمل و نقل است كه براي استفاده ي ((قطار)) جهت حمل مسافر و بار طراحي شده است. مسير راه آهن متشكل از دو ريل موازي است كه معمولاً ((تراورس| تراورس ها)) يا قلاب ها ي ((فولاد|فولادي)) يا ((چوب|چوبي)) يا ((بتن|بتني)) آنها را دقيقاً در فاصله هاي معين از يكديگر نگهداري مي كنند. ((مسير راه آهن)) را ببينيد. +__ راه آهن__ یا __مسیر ریلی__ وسیله ی زمینی مشخص شده ای از حمل و نقل است که برای استفاده ی ((قطار)) جهت حمل مسافر و بار طراحی شده است. مسیر راه آهن متشکل از دو ریل موازی است که معمولاً ((تراورس| تراورس ها)) یا قلاب ها ی ((فولاد|فولادی)) یا ((چوب|چوبی)) یا ((بتن|بتنی)) آنها را دقیقاً در فاصله های معین از یکدیگر نگهداری می کنند. ((مسیر راه آهن)) را ببینید.
-!اطلاعات كلي +!اطلاعات کلی
 __حمل و نقل__ __حمل و نقل__
-((حمل و نقل)) ريلي يكي از از وسايل مكانيكي حمل و نقل زميني است كه از لحاظ انرژي بسيار به صرفه است ((صرفه جويي در انرژي)).
ريل ها مسيري بسيار صاف و سطحي بسيار محكم را درست مي كنند تا ((چرخ |چرخ هاي)) ((واگن)) بتوانند با كمترين ((اصطكاك)) روي آن حركت كنند. اين امر بسيار مورد قبول بوده و انرژي زيادي را صرفه جويي مي كند. ترن ها همچنين به دليل قسمت جلويي كوچكي كه نسبت به بار حمل شده دارند، موقع حركت با ((مقاومت هوا|مقاومت هواي)) كمتري مواجه مي شوند كه بسيار در ((انرژي)) صرفه جويي مي شود. در شرايط كاري صحيح يك قطار براي حمل مقدار مشخصي بار (يا مسافر) به 50 تا 70 درصد انرژي كمتر در مقايسه با حمل ونقل جاده اي نيازمند است. علاوه بر آن به دليل وجود تراورس ها كه بار قطار را توزيع مي كنند، قطارها مي توانند به طور بارزي بارهاي بيشتري را حمل كنند كه نسبت بار به محور چرخ در قطار بيشتر از حمل و نقل جاده اي است.
حمل و نقل ريلي يكي از __ايمن ترين__ انواع حمل و نقل نيز مي باشد. علاوه برآن در مصرف فضاي اشغال شده هم بسيار كار آمد است، به طوري كه خط آهني با دو سري ريل مي تواند نسبت به يك جاده چهار بانده، مسافر و بار بسيار بيشتري را حمل كند.
+((حمل و نقل)) ریلی یکی از از وسایل مکانیکی حمل و نقل زمینی است که از لحاظ انرژی بسیار به صرفه است ((صرفه جویی در انرژی)).
ریل ها مسیری بسیار صاف و سطحی بسیار محکم را درست می کنند تا ((چرخ |چرخ های)) ((واگن)) بتوانند با کمترین ((اصطکاک)) روی آن حرکت کنند. این امر بسیار مورد قبول بوده و انرژی زیادی را صرفه جویی می کند. ترن ها همچنین به دلیل قسمت جلویی کوچکی که نسبت به بار حمل شده دارند، موقع حرکت با ((مقاومت هوا|مقاومت هوای)) کمتری مواجه می شوند که بسیار در ((انرژی)) صرفه جویی می شود. در شرایط کاری صحیح یک قطار برای حمل مقدار مشخصی بار (یا مسافر) به 50 تا 70 درصد انرژی کمتر در مقایسه با حمل ونقل جاده ای نیازمند است. علاوه بر آن به دلیل وجود تراورس ها که بار قطار را توزیع می کنند، قطارها می توانند به طور بارزی بارهای بیشتری را حمل کنند که نسبت بار به محور چرخ در قطار بیشتر از حمل و نقل جاده ای است.
حمل و نقل ریلی یکی از __ایمن ترین__ انواع حمل و نقل نیز می باشد. علاوه برآن در مصرف فضای اشغال شده هم بسیار کار آمد است، به طوری که خط آهنی با دو سری ریل می تواند نسبت به یک جاده چهار بانده، مسافر و بار بسیار بیشتری را حمل کند.
-!عملكردها +!عملکردها
-((__عملكردهاي حمل و نقل ريلي__))
سيستم حمل و نقل ريلي شامل قسمت هاي ضروري بسياري است كه هر كدام بايد به طور وسيعي مورد نظر واقع شود. بعضي از ((لوكوموتيو|لوكوموتيوها)) ممكن است وضعيت ساختاري بسيار خوبي داشته باشند اما تا زماني كه ملزومات سيستم مربوط به خود را به آنها اختصاص ندهيم، كار نخواهند كرد.
+((__عملکردهای حمل و نقل ریلی__))
سیستم حمل و نقل ریلی شامل قسمت های ضروری بسیاری است که هر کدام باید به طور وسیعی مورد نظر واقع شود. بعضی از ((لوکوموتیو|لوکوموتیوها)) ممکن است وضعیت ساختاری بسیار خوبی داشته باشند اما تا زمانی که ملزومات سیستم مربوط به خود را به آنها اختصاص ندهیم، کار نخواهند کرد.
-در ديد وسيع تر حمل و نقل ريلي شامل ((تك ريل ها)) يا ((متروهايي با چرخ پلاستيكي)) يا ((ماگلو| ماگلو Magleul)) مي باشد، در حاليكه ماشين ها فقط در يك مسير هدايت شده حركت مي كنند. منظور از مسير مشخص شده، جنبه ي غير اقتصادي آن است. +در دید وسیع تر حمل و نقل ریلی شامل ((تک ریل ها)) یا ((متروهایی با چرخ پلاستیکی)) یا ((ماگلو| ماگلو Magleul)) می باشد، در حالیکه ماشین ها فقط در یک مسیر هدایت شده حرکت می کنند. منظور از مسیر مشخص شده، جنبه ی غیر اقتصادی آن است.
-يك سيستم نيروي محركه اي، يا رانشي نيز لازم لازم است که می تواند شامل اسب، بخار، ديزل يا لوكوموتيوهاي برقي باشد. اگر از آخرين سيستم گفته شده استفاده شود نيازمند تأمين ((برق)) آن در حركت نيز خواهيم بود. +یک سیستم نیروی محرکه ای، یا رانشی نیز لازم لازم است که می تواند شامل اسب، بخار، دیزل یا لوکوموتیوهای برقی باشد. اگر از آخرین سیستم گفته شده استفاده شود نیازمند تأمین ((برق)) آن در حرکت نیز خواهیم بود.
-براي تأمين برق، وسيله ي تأمين كننده ي الكتريسيته براي ((قطار)) مورد نياز است. اين كار مي تواند توسط ((سيستم هاي هوايي)) يا توسط ((ريل سوم)) انجام شود كه مورد اخير روش بسيار معمولي است. +برای تأمین برق، وسیله ی تأمین کننده ی الکتریسیته برای ((قطار)) مورد نیاز است. این کار می تواند توسط ((سیستم های هوایی)) یا توسط ((ریل سوم)) انجام شود که مورد اخیر روش بسیار معمولی است.
-با توجه به اين كه قطارها چه حجمي را حمل مي كنند، راه آهن مي تواند با تعداد متغيري از ((ريل)) ساخته شود. خطوط آهني كه ترافيك سبكي را حمل مي كنند، معمولاً تك ريله ساخته مي شوند و در جهت هاي مختلف حمل و نقل انجام مي شود. در جاهايي كه تلاقي روي مي دهد، با استفاده از ''حلقه هاي عبوري '' يا ''كناره هاي عبوري '' كه شامل قسمت هايي كوچك از دو ريله ها هستند و در نقاط خاص در طول خط اصلي قرار دارند، به قطارها اجازه داده مي شود كه در جهت هاي مختلف حركت كنند. +با توجه به این که قطارها چه حجمی را حمل می کنند، راه آهن می تواند با تعداد متغیری از ((ریل)) ساخته شود. خطوط آهنی که ترافیک سبکی را حمل می کنند، معمولاً تک ریله ساخته می شوند و در جهت های مختلف حمل و نقل انجام می شود. در جاهایی که تلاقی روی می دهد، با استفاده از ''حلقه های عبوری '' یا ''کناره های عبوری '' که شامل قسمت هایی کوچک از دو ریله ها هستند و در نقاط خاص در طول خط اصلی قرار دارند، به قطارها اجازه داده می شود که در جهت های مختلف حرکت کنند.
-برعكس، ممكن است قسمت هاي بزرگتري نيز وجود داشته باشد كه داراي خطوط دوگانه باشد كه در تنظيم جدول حركت بسيار مهم است و مي تواند به قطارهايي كه بالا و پايين حركت مي كنند، در مسيرهايي كه هر دو خط پر است اجازه ي حركت دهد. +برعکس، ممکن است قسمت های بزرگتری نیز وجود داشته باشد که دارای خطوط دوگانه باشد که در تنظیم جدول حرکت بسیار مهم است و می تواند به قطارهایی که بالا و پایین حرکت می کنند، در مسیرهایی که هر دو خط پر است اجازه ی حرکت دهد.
-همچنين در مورد قطارهاي شهري، وجود دو ريل بعضاً مي تواند در معبرهاي باريك باعث شلوغي و به هم پيچيدن شود. ( ((تراموا | قطار شهري)) راببينيد). +همچنین در مورد قطارهای شهری، وجود دو ریل بعضاً می تواند در معبرهای باریک باعث شلوغی و به هم پیچیدن شود. ( ((تراموا | قطار شهری)) راببینید).
-راه آهن هاي يك بانده هزينه كمتري را براي ساخت نيازمندند ولي فقط مي توانند حجم محدودي از حمل و نقل را انجام دهند. +راه آهن های یک بانده هزینه کمتری را برای ساخت نیازمندند ولی فقط می توانند حجم محدودی از حمل و نقل را انجام دهند.
-در خطوط شلوغ از دو يا چندين خط آهن استفاده مي شود كه هر باند يا بيشتر براي حمل ونقل در يك مسير مورد استفاده قرار مي گيرد. در خطوط شلوغ تا 8 خط وجود دارد (چهار خط براي رفتن در هر مسير است) كه حجم زيادي از حمل ونقل را انجام مي دهد. +در خطوط شلوغ از دو یا چندین خط آهن استفاده می شود که هر باند یا بیشتر برای حمل ونقل در یک مسیر مورد استفاده قرار می گیرد. در خطوط شلوغ تا 8 خط وجود دارد (چهار خط برای رفتن در هر مسیر است) که حجم زیادی از حمل ونقل را انجام می دهد.
-با ظهور حمل ونقل ((كانتينري)) در سال ((1960م)) مسير راه آهن و ((حمل ونقل دريايي)) به شبكه اي از سيستم حمل ونقل تبديل شدند كه حجم زيادي از كالاها را به طور مؤثري با هزينه كاري كمتر حمل مي كنند. +با ظهور حمل ونقل ((کانتینری)) در سال ((1960م)) مسیر راه آهن و ((حمل ونقل دریایی)) به شبکه ای از سیستم حمل ونقل تبدیل شدند که حجم زیادی از کالاها را به طور مؤثری با هزینه کاری کمتر حمل می کنند.
-يك مثال از اين گونه حمل ونقل اين است كه:
كالاهايي كه در شرق آسيا و در مرز اروپا قرار دارند معمولاً با ((كشتي)) ((اقيانوس آرام)) را طي مي كنند، سپس با قطار تا شمال آمريكا مي روند و دوباره در راه بازگشت از ((اقيانوس اطلس)) مي گذرند.
+یک مثال از این گونه حمل ونقل این است که:
کالاهایی که در شرق آسیا و در مرز اروپا قرار دارند معمولاً با ((کشتی)) ((اقیانوس آرام)) را طی می کنند، سپس با قطار تا شمال آمریکا می روند و دوباره در راه بازگشت از ((اقیانوس اطلس)) می گذرند.
-شهرهاي بزرگ معمولاً داراي ((مترو)) و يا ((سيستم سبك ريلي | تراموا)) هستند. براي يك تراموا روي يك مسير عنوان ''ماشين ريلي'' نسبت به ''راه آهن و قطار'' استفاده بيشتري دارد. +شهرهای بزرگ معمولاً دارای ((مترو)) و یا ((سیستم سبک ریلی | تراموا)) هستند. برای یک تراموا روی یک مسیر عنوان ''ماشین ریلی'' نسبت به ''راه آهن و قطار'' استفاده بیشتری دارد.
-يك تراموا با ((مسير درست حركت)) خود به مسير تراموا معروف است. +یک تراموا با ((مسیر درست حرکت)) خود به مسیر تراموا معروف است.
-!تاريخچه +!تاریخچه
-__((تاريخچه حمل ونقل ريلي))__
اولين وسيله ريلي كه توسط اسبي كشيده ميشد به نظر ميرسد در ((يونان)) و ((مالت)) و قسمت هايي از ((امپراتوري روم)) در حداقل 2000 سال قبل ديده شده است كه در آن از ريل هاي بريده شده سنگي استفاد ميشد. اين پديده از حدود سال ((1550م)) در ((اروپا)) با كاربرد ريل هاي چوبي خام وارد شد. بعدها در ((قرن 18م)) ريل هاي آهني به كار گرفته شد.
یک (( مهندس عمران)) انگليسي به نام ((ويليام جسوب)) لبه هاي ريلي را براي استفاده چرخ هاي طوقه دار طراحي كرد كه در حد فاصل شهرهاي ((لافبورو)) و ((لستر شايد)) در سال ((1789م)) به كار گرفته شد. بعداً يك كارگاه براي توليد ريل هاي آهني باز شد.
در سال ((1802م)) جسوب ((خط آهن سوري)) را در ((لندن)) افتتاح كرد. نكته قابل بحث اين است كه نخستين قطارهاي عمومي توسط ((اسب)) كشيده ميشد.
نخستين ((لكوموتيو بخاري)) توسط ((ريچارد تروسيك)) در سال ((1804م)) در ((ولز)) افتتاح شد، با اين وجود از لحاظ مالي موفق نبود.
نخستين طرح موفقيت آميز لوكوموتيو بخار توسط ((جورج استفنسون)) منجر به ساخت ((لكوموتيو راكتي)) معروف او شد.
+__((تاریخچه حمل ونقل ریلی))__
اولین وسیله ریلی که توسط اسبی کشیده میشد به نظر میرسد در ((یونان)) و ((مالت)) و قسمت هایی از ((امپراتوری روم)) در حداقل 2000 سال قبل دیده شده است که در آن از ریل های بریده شده سنگی استفاد میشد. این پدیده از حدود سال ((1550م)) در ((اروپا)) با کاربرد ریل های چوبی خام وارد شد. بعدها در ((قرن 18م)) ریل های آهنی به کار گرفته شد.
یک (( مهندس عمران)) انگلیسی به نام ((ویلیام جسوب)) لبه های ریلی را برای استفاده چرخ های طوقه دار طراحی کرد که در حد فاصل شهرهای ((لافبورو)) و ((لستر شاید)) در سال ((1789م)) به کار گرفته شد. بعداً یک کارگاه برای تولید ریل های آهنی باز شد.
در سال ((1802م)) جسوب ((خط آهن سوری)) را در ((لندن)) افتتاح کرد. نکته قابل بحث این است که نخستین قطارهای عمومی توسط ((اسب)) کشیده میشد.
نخستین ((لکوموتیو بخاری)) توسط ((ریچارد تروسیک)) در سال ((1804م)) در ((ولز)) افتتاح شد، با این وجود از لحاظ مالی موفق نبود.
نخستین طرح موفقیت آمیز لوکوموتیو بخار توسط ((جورج استفنسون)) منجر به ساخت ((لکوموتیو راکتی)) معروف او شد.
-عکس(….1 6 jp : ديزل: تصوير با 5)
((لوكوموتيو ديزلي)) دوقلو كه در حال سوخت گيري در دانسمير كاليفرنيا ميباشد.
+عکس(….1 6 jp : دیزل: تصویر با 5)
((لوکوموتیو دیزلی)) دوقلو که در حال سوخت گیری در دانسمیر کالیفرنیا میباشد.
-نخستين طرح موفقيت آميز استفاده بخار در راه آهن در خط آهن ((استكتون)) و ((دارلينگتون))) در شمال انگلستان در سال ((1820م)) بود.
به زودي اين خط به ((ليورپول)) و ((منچستر)) هم كشيده شد كه توانست توانائي هاي حمل و نقل ريلي را اثبات كند.
راه آهن به زودي در همه بريتانيا و سپس در همه جهان گسترش پيدا كرد و به زودي به مسلط ترين وسيله حمل و نقل زميني مبدل گشت و تا حدود 30 سال به همين گونه ماند، تا اين كه با اختراع ((هواپيما)) و ((اتومبيل| اتومبيل ها)) كم كم رو به كاهش تدريجي و زوال گذاشت.
+نخستین طرح موفقیت آمیز استفاده بخار در راه آهن در خط آهن ((استکتون)) و ((دارلینگتون))) در شمال انگلستان در سال ((1820م)) بود.
به زودی این خط به ((لیورپول)) و ((منچستر)) هم کشیده شد که توانست توانائی های حمل و نقل ریلی را اثبات کند.
راه آهن به زودی در همه بریتانیا و سپس در همه جهان گسترش پیدا کرد و به زودی به مسلط ترین وسیله حمل و نقل زمینی مبدل گشت و تا حدود 30 سال به همین گونه ماند، تا این که با اختراع ((هواپیما)) و ((اتومبیل| اتومبیل ها)) کم کم رو به کاهش تدریجی و زوال گذاشت.
-اولين استفاده از كابل هاي هوايي براي انتقال جريان برق توسط (گرانويل وودس) در سال ((1888م)) صورت گرفت. علاوه بر آن نوآوري هاي ديگر وودس سبب پيدايش نخستين خط آهن برقي شد كه براي اولين بار در ((كني ايسلند)) مورد استفاده قرار گرفت. ((1892م))
لوكوموتيوهاي ديزلي ، برقي بعدها (بعد از ((جنگ جهاني دوم)) ) در بسياري از كشورها جايگزين ماشين هاي بخار گشت.
بسياري از كشورها بعد از سال ((1960م)) راه آهن خود را به ((خطوط سرعت بالا)) تبديل كردند.
+اولین استفاده از کابل های هوایی برای انتقال جریان برق توسط (گرانویل وودس) در سال ((1888م)) صورت گرفت. علاوه بر آن نوآوری های دیگر وودس سبب پیدایش نخستین خط آهن برقی شد که برای اولین بار در ((کنی ایسلند)) مورد استفاده قرار گرفت. ((1892م))
لوکوموتیوهای دیزلی ، برقی بعدها (بعد از ((جنگ جهانی دوم)) ) در بسیاری از کشورها جایگزین ماشین های بخار گشت.
بسیاری از کشورها بعد از سال ((1960م)) راه آهن خود را به ((خطوط سرعت بالا)) تبدیل کردند.
 !اصطلاحات !اصطلاحات
 __اصطلاحات راه آهن__ __اصطلاحات راه آهن__
-در كشور انگلستان و بسياري از كشورهاي مشترك المنافع واژه __راه آهن__ به واژه __خط آهن__ رجحان برتري يافته است در حاليكه در ايالات متحده برعكس اين مورد است.
با اين وجود كلمه ي __خط آهن__ به صورت تاريخي در انگلستان و بسياري از شركت هاي آمريكايي مورد استفاده قرار ميگيرد. بسياري از شبكه هاي آمريكايي كلمه __راه آهن__ را در نام شركت هاي خود دارند. (به جاي خط آهن)، مثلاً ((راه آهن برلينگتون شمالي)) كه نمونه ی برجسته اي از اين نمونه است.
عنوان مربوط به استفاده از عناوين ((راه آهن و خط آهن)) را براي اطلاعات بيشتر ببينيد.
انگليسي آمريکايي: خط آهن
اندونزيايي: راه آهن
چيني: راه آهن
کشورهای مشترک المنافع با انگليس: راه آهن
دانمارک: خط آهني
+در کشور انگلستان و بسیاری از کشورهای مشترک المنافع واژه __راه آهن__ به واژه __خط آهن__ رجحان برتری یافته است در حالیکه در ایالات متحده برعکس این مورد است.
با این وجود کلمه ی __خط آهن__ به صورت تاریخی در انگلستان و بسیاری از شرکت های آمریکایی مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از شبکه های آمریکایی کلمه __راه آهن__ را در نام شرکت های خود دارند. (به جای خط آهن)، مثلاً ((راه آهن برلینگتون شمالی)) که نمونه ی برجسته ای از این نمونه است.
عنوان مربوط به استفاده از عناوین ((راه آهن و خط آهن)) را برای اطلاعات بیشتر ببینید.
انگلیسی آمریکایی: خط آهن
اندونزیایی: راه آهن
چینی: راه آهن
کشورهای مشترک المنافع با انگلیس: راه آهن
دانمارک: خط آهنی
 هلند: خط قطار هلند: خط قطار
-زبان بين المللي اسپرانتو: خط آهن
فنلاندي: راه آهن
فرانسوي : مسيرآهن
آلماني: راه آهني
يونان: راه آهني
ايرلندي: راه آهن
ايتاليايي: راه آهن
ژاپن: راه آهني
کره اي: مسيرآهني
نروژ: قطار آهني
فارسي: راه آهن
پرتقالي: راه آهني
رومانيايي: راه آهني
روسي: راه آهني
اسپانيايي: راه آهن
سوئدي: راه آهن
+زبان بین المللی اسپرانتو: خط آهن
فنلاندی: راه آهن
فرانسوی : مسیرآهن
آلمانی: راه آهنی
یونان: راه آهنی
ایرلندی: راه آهن
ایتالیایی: راه آهن
ژاپن: راه آهنی
کره ای: مسیرآهنی
نروژ: قطار آهنی
فارسی: راه آهن
پرتقالی: راه آهنی
رومانیایی: راه آهنی
روسی: راه آهنی
اسپانیایی: راه آهن
سوئدی: راه آهن
 ولز: راه آهن ولز: راه آهن
-در انگليس واژه ی راه آهن معمولاً به مجموعه ی كاملي از قطارها، ((ترن)) ، ((ايستگاه قطار))، ((خطوط راه آهن))، ((جدول زمان بندي حركت)) و مجموعه ی مشتركي كه با هم در جهت دهي راه آهن كار ميكنند، گفته ميشود در حاليكه ((راه ثابت)) يا (راه P) به خود قطار يا ريل گفته ميشود.
همچنين ميتوانيد ((حمل و نقل ريلي در بريتانيا)) را ببينيد.
+در انگلیس واژه ی راه آهن معمولاً به مجموعه ی کاملی از قطارها، ((ترن)) ، ((ایستگاه قطار))، ((خطوط راه آهن))، ((جدول زمان بندی حرکت)) و مجموعه ی مشترکی که با هم در جهت دهی راه آهن کار میکنند، گفته میشود در حالیکه ((راه ثابت)) یا (راه P) به خود قطار یا ریل گفته میشود.
همچنین میتوانید ((حمل و نقل ریلی در بریتانیا)) را ببینید.
-!حمل و نقل ريلي حومه
__((حمل و نقل ريلي در حومه شهرها))__
از 236 ((كشور)) و مستغلات آنها، 143 كشور داراي حمل و نقل ريلي هستند كه ( بسياري از آنها كوچك اند) خدمات خود را به مسافران ارائه ميدهند.
((استفاده ايستگاهي از راه آهن درحومه)) و ((ليست كشورها به اندازه حمل و نقل ريلي و خدمات آنها)) را نگاه کنید.
+!حمل و نقل ریلی حومه
__((حمل و نقل ریلی در حومه شهرها))__
از 236 ((کشور)) و مستغلات آنها، 143 کشور دارای حمل و نقل ریلی هستند که ( بسیاری از آنها کوچک اند) خدمات خود را به مسافران ارائه میدهند.
((استفاده ایستگاهی از راه آهن درحومه)) و ((لیست کشورها به اندازه حمل و نقل ریلی و خدمات آنها)) را نگاه کنید.
-!خطرات و بلاياي راه آهن و درس هاي گرفته شده
((ليست خطرات راه آهن|خطرات بارز راه آهن)) به اتفاقاتي گفته ميشود كه از آنها درس هايي گرفته شده و باعث تغيير رويه هايي شده است.
!همچنين ببينيد
((مترو| خط آهن زير زميني)) ، ((درجه بندي ريل))، ((تاريخ حمل و نقل ريلي))، ((ليست شركت هاي راه آهن))، ((لوكوموتيو))، ((حمل و نقل عمومي))،((حمل و نقل خصوصي))،((خط آهن شخصي))، ((دو راهي در راه آهن))، ((قطارهاي معروف))، ((خدمات پستي راه آهن))، ((اقتصاد در زمين)) (بخش حمل و نقل)، ((رانندگي))، ((نخستين حمل و نقل كانتينري راه آهن «شمال آمريكا»))، ((سيستم تأمين برق راه آهن))، ((رفت و آمد در راه آهن)).
+!خطرات و بلایای راه آهن و درس های گرفته شده
((لیست خطرات راه آهن|خطرات بارز راه آهن)) به اتفاقاتی گفته میشود که از آنها درس هایی گرفته شده و باعث تغییر رویه هایی شده است.
!همچنین ببینید
((مترو| خط آهن زیر زمینی)) ، ((درجه بندی ریل))، ((تاریخ حمل و نقل ریلی))، ((لیست شرکت های راه آهن))، ((لوکوموتیو))، ((حمل و نقل عمومی))،((حمل و نقل خصوصی))،((خط آهن شخصی))، ((دو راهی در راه آهن))، ((قطارهای معروف))، ((خدمات پستی راه آهن))، ((اقتصاد در زمین)) (بخش حمل و نقل)، ((رانندگی))، ((نخستین حمل و نقل کانتینری راه آهن «شمال آمریکا»))، ((سیستم تأمین برق راه آهن))، ((رفت و آمد در راه آهن)).

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 03 آذر 1383 [10:44 ]   2   حمید حسن نیا      جاری 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [10:28 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..