منو
 کاربر Online
699 کاربر online
Lines: 1-16Lines: 1-19
-غمبارترین فصل تحقیق پیرامون شخصیتهائی متعالی و آرمانی بندگان برگزیده حضرت حق، حدیث جدائی و فراق آن عزیزان است که از یک سو پر کشیدن آنان به عالم قدس و طهارت مطلق و غنود در جنت الذات و از سوی دیگر محرومیت و حرمان خاکیان از بهره مندی از تشعشع وجود کامل و پر فیضشان را تداعی می کند. +__غمبارترین فصل تحقیق پیرامون شخصیتهای متعالی و آرمانی بندگان برگزیده حضرت حق، حدیث جدائی و فراق آن عزیزان است :__
~~green:
از یک سو پر کشیدن آنان به عالم قدس و طهارت مطلق و غنود در جنت الذات
سوی دیگر محرومیت و حرمان خاکیان از بهره مندی از تشعشع وجود کامل و پر فیضشان را تداعی می کند. ~~
-حضرت زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام که خیر محض و طهارت و قداست و زکاء صرف و صلابت و فراست و شجاعت مطلق و خدمت و دلسوزی و خیر خواهی کامل برای جامعه اسلامی و در یک کلمه مجمع الفضائل و الکمالات بودند، پس از گذاردن یک عمر پر برکت که در حساس ترین مقطع تاریخ اسلام واقع شده بود و با انجام افتخار آمیز وظائف خطیر امامت با همه درد ها و مشقتها و ناراحتیها و غربتها و با مشاهده طلوع اولین ثمرات با برکت مجاهدات طاقت فرسای خود و به بارنشستن تمامی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که با سیاست الهی خود طراحی نموده بودند، سرانجام به دست پلید دستگاه کثیف اموی با مدیریت ثمره شجره خبیثه مروانی «((ولید بن عبدالملک)) » مسموم و به شهادت رسیدند. +((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام)) که خیر محض و طهارت و قداست و زکاء صرف و صلابت و فراست و شجاعت مطلق و خدمت و دلسوزی و خیرخواهی کامل برای جامعه اسلامی و در یک کلمه مجمع الفضائل و الکمالات بودند، پس از گذاردن یک عمر پر برکت که در حساس ترین مقطع تاریخ اسلام واقع شده بود و با انجام افتخار آمیز وظائف خطیر امامت با همه دردها و مشقتها و ناراحتیها و غربتها و با مشاهده طلوع اولین ثمرات با برکت مجاهدات طاقت فرسای خود و به بارنشستن تمامی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که با سیاست الهی خود طراحی نموده بودند، سرانجام به دست پلید دستگاه کثیف اموی با مدیریت ثمره شجره خبیثه مروانی «((ولید بن عبدالملک)) » مسموم و به شهادت رسیدند.
-آری حضرت که وجود اقدسشان خاری بود در چشم خفاشان غاصب نظام حاکم با روشن شدن آثار وجودی آن بزرگوار که کاملاً نظام اموی را غافلگیر کرده بودند، توسط سردمداران پلید این نظام مسموم گردیدند و با رفتن خاکیان را در سوگ خود گذاشتند ولی آثار وجودی آن بنده برگزیده حق تا زمین و زمان به وجود ادامه می دهند، پا برجاست و هر سالک و عارضی که خواهان وصال حضرت دوست است، چاره ای جز نوشیدن از، منبع آثار معنوی و عرفانی آن عارف بزرگ برجسته اند و به ویژه زمزمه نمودن مناجاتهای عاشقانه و عارفانه آن حضرت برای همه طالبان کمان، شفابخش و آرام بخش خواهد بود. +آری حضرت که وجود اقدسشان خاری بود در چشم خفاشان غاصب نظام حاکم با روشن شدن آثار وجودی آن بزرگوار که کاملاً نظام اموی را غافلگیر کرده بودند، توسط سردمداران پلید این نظام مسموم گردیدند و با رفتن خاکیان را در سوگ خود گذاشتند .

ولی آثار وجودی آن بنده برگزیده حق تا زمین و زمان به وجود ادامه می دهند، پا برجاست و هر سالک و عارضی که خواهان وصال حضرت دوست است، چاره ای جز نوشیدن از منبع آثار معنوی و عرفانی آن عارف بزرگ برجسته اند و به ویژه زمزمه نمودن مناجاتهای عاشقانه و عارفانه آن حضرت برای همه طالبان ، شفابخش و آرام بخش خواهد بود.
 برای مرور به صحنه غمبار حدیث جدائی و فراق حضرت، باید عناوین زیر را به بررسی بنشینیم و در حرمان از آن خیبر مطلق، اشک غم فرو بریزیم.  برای مرور به صحنه غمبار حدیث جدائی و فراق حضرت، باید عناوین زیر را به بررسی بنشینیم و در حرمان از آن خیبر مطلق، اشک غم فرو بریزیم.
-1- ((زمان شهادت امام سجاد علیه السلام))
2- ((آخرین شب زندگانی حضرت سجاد علیه السلام))
3- ((لحظات آخر حیات امام سجاد علیه السلام))
4- ((قاتل رت سجاد علیه السلام))
5- ((مردم و احال امام سجاد))
6- ((اقه ی بسیار عجیب از شتر رت سجاد علیه السلام))
7- ((مدفن رت سجاد علیه السلام))
8- ((زمزمه صلوات بر حضرت سجاد
))
+*((زمان شهادت امام سجاد علیه السلام))
*((آخرین شب زندگانی حضرت سجاد علیه السلام))
*((لحظات آخر حیات امام سجاد علیه السلام))
*((قاتل مم سجاد علیه السلام))
*((مردم و مدینه و انوه هادت امام سجاد علیه السلام))
*((اای شتر مم سجاد علیه السلام))
*((محل دفن مم سجاد علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [13:49 ]   5   محمد ورهرام      جاری 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [05:11 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [09:06 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [11:38 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [08:26 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..