منو
 کاربر Online
948 کاربر online
تاریخچه ی: مسابقه فضایی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-129Lines: 1-96
-سابقه فضایی

اکتشافات فضایی با توسعه فن آوری راکتها امکان پذیر شد. این مسله به خاطر رقابت ایالات متحده و اتحاد شوروی در ((جنگ سرد ))به ناچار تبدیل به مسابقه ای بین دو قدرت شد. در ابتدا، شوروی ها با قرار دادن اولین ((ماهواره)) در مدار زمین در سال 1975 م و فرستادن اولین انسان به فضا در سال 1961، پیشتاز این میدان گردیدند. اما این ایلات متحده بود که در سال 1969 اولین انسان را بر سطح کره ماه فرود آورد.
+!مقدمه
اکتشافات فضایی با توسعه فن آوری ((شاتل فضایی|راکتها)) امکان پذیر شد. این مسله بخاطر رقابت ایالات متحده و اتحاد شوروی سابق در جنگ سرد به ناچار تبدیل به مسابقهای بین دو قدرت شد. در ابتدا ، شورویها با قرار دادن اولین ((ماهواره)) در مدار زمین در سال 1957 میلادی و فرستادن اولین انسان به فضا در سال 1961، پیشتاز این میدان گردیدند. اما این ایلات متحده بود که در سال 1969 ((نخستین فضانوردان|اولین انسان)) را بر سطح ((کره ماه)) فرود آورد.


 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//fazaii0.jpg} +::{picture=fazaii0.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-لایکا، اولین سگ فضا نورد


اتحاد جماهیر شوروی در سال
1975 م سگی به نام لایکا را به فضا
فرستاد. لایکا در فضا جان باخت، زیرا هیچ راهی
برای بازگشت سفینه به زمین وجود نداشت.
+
~~green:
لایکا ، اولین سگ فضا نورد~~

~~green:اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال~~
/>~~green:1957 م. سگی به نام لایکا را به فضا~~
/>~~green:فرستاد. لایکا در فضا جان باخت، زیرا هیچ راهی~~
/>~~green:برای بازگشت سفینه به زمین وجود نداشت.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
-
__چهارم اکتبر 1957 م__ />
وقتیکه اتحاد جماهیر شوروی اولین ((ماهواره مصنوعی)) به نام ((اسپرتینگ 1 ))را به فضا می فرستند، عصر فضا آغاز می گردد. این سفینه در مدار زمین قرار می گیرد. /
>
__سوم نوامبر 1957__ />
اتحاد جماهیر شوروی، سگی به نام لایکا را به سفینه ((اسپوتینگ 2)) به فضا فرستاد. /
>
__1958 __ />
ایلات متحده، اولین سفینه فضایی خود را به نام ((اکسپلورر 1)) به فضا پرتاب می کند. /
>
__1959__ />
سفینه اکتشافی شوروی، به نام لونای 2، با سطح ماه تصادم می کند. لونای 3 به دور ماه می چرخد و اولین تصاویر از نواحی بسیار دور در اطراف ماه را مخابره می کند. /
>
__12 آوریل 1961__ />
اولین سفر فضایی انسان، توسط فضانورد شوروی، ((یوری گاگارین ))انجام شد. /
>
__سه 1962__ />
رئیس جمهور، ((جان اف کندی))، ایلات متحده را متعد به فرو آوردن انسانی به سطح ماه تا قبل از پایان دهه نمود. /
>
__30 فوریه 1962__ />
((
جان گلن))، اولین فضانورد آمریکایی بود، که با سفینه ((فرندشیپ 7)) به دور زمین چرخید. /
>
__10 پوئیه 1962__ />
اولین ماهواره مخابراتی تجارتی به نام ((تل استار ))به فضا پرتاب شد. این ماهواره، اولین تصاویر تلوزیونی را به آنسوس ((اقیانوس اطلس ))مخابره نمود. /
>
__1963__ />
فضانورد شوروی، ((والنتیا ترشکف))، اولین زن فضانورد شد. /
>
__1965__ />
سفینه فضایی آمریکا، مارنیر 4، اولین نمای نزدیک از ((سیاره مریخ ))را مخابره نمود. فضانورد شوروی، آلکسی لئونوف، اولین راهپیمایی در فضا را انجام داد، سه ماه بعد این راهپیمایی توسط ادوارد وایت آمریکایی تکرار شد. /
>
__1966__ />
سفینه فضایی لونای 9، به سطح ماه فرود آمد و تصاویری را مخابره نمود. /
>
__1967__ />
اولین تجربه شورویها در بر پا گردن اولین ایستگاه فضایی (سفینه ای که می تواند یکسال را در مدار سپری کند) با پرتاب سفینه سایوز شکل گرفت. این مموریت با یک فاجعه به پایان رسید؛ وقتیکه سفینه به هنگام برگشت به زمین اصابت نمود، سه فضانورد آمریکایی در آتش سوزی سکوی پرتاب موشک کشته شدند. /
>
__1968__ />
در روز کریسمس، فضانوردان آمریکایی، اولین سفر فضایی انسان به دور مدار ماه را در ((آپولوی 8 ))انجام دادند. /
>
__20 ژوئیه 1969__ />
فضانوردان آمریکایی، نیل آرمسترانگ و ادوین آلدرین، اولین انسانهایی بودند که با سفنه آپولوی 11 قدم به ماه گذاشتند.

__1970 __

یک سفینه فضایی بدون سرنشین شوروی به نام لونای 16، به سطح ماه فرود آمد و با نمونه هایی از سنگهای کره ماه به زمین بازگشت. /
>
__1971__ />
سفینه های فضایی شوروی، تصاویری از مریخ مخابره نمودند. /
>
__1972__ />
آخرین پرواز سرنشین دار در پروژه های آپولوی آمریکا توسط یوجین سرنان و هریسون اشمیت انجام شد. /
>
__1973__ />
اسکای لب، اولین ایستگاه فضایی آمریکا به فضا پرتاب شد. /
>
__1975__ />
سفینه های فضایی آپولو و سایوز یکدیگر را در فضا ملاقات کردند. این ((اولین پروژه فضایی مشترک ))آمریکا و شوروی بود. /
>
__1976__

((سفینه فضایی وایکینگ ))آمریکا بر روی کره مریخ بدنبال نشانه حیات گشت. آنها همچنین، خاک و آب و هوای مریخ را مورد مطالعه قرار دادند و نمونه هایی از سطح سیاره به همراه خود آوردند. />
__1977__ />
ایالات متحده، سفینه های فضایی وایجر (vayagers) 1 و2 را به فضا پرتاب نمود تا تصاویری از دورترین سیارات بفرستند.
+


__چهارم اکتبر 1957:__ وقتی که اتحاد جماهیر شوروی اولین ماهواره مصنوعی به نام ((اسپرتینگ 1)) را به فضا میفرستند، عصر فضا آغاز میگردد. این سفینه در مدار زمین قرار میگیرد.>>
__سوم نوامبر 1957:__ اتحاد جماهیر شوروی ، سگی به نام لایکا را به سفینه ((اسپوتینگ 2)) به فضا فرستاد.>>
__1958:__ ایلات متحده ، اولین سفینه فضایی خود را به نام ((اکسپلورر 1)) به فضا پرتاب میکند.>>
__1959:__ سفینه اکتشافی شوروی ، به نام لونای 2 ، با سطح ماه تصادم میکند. لونای 3 به دور ماه میچرخد و اولین تصاویر از نواحی بسیار دور در اطراف ماه را مخابره میکند.>>
__12 آوریل 1961:__ اولین سفر فضایی انسان ، توسط فضانورد شوروی ، ((یوری گاگارین)) انجام شد.>>
__1962:__ رئیس جمهور ، جان اف کندی ، ایلات متحده را متعهد به فرود آوردن انسانی به سطح ماه تا قبل از پایان دهه ، یعنی 1970میلادی نمود.>>
__30 فوریه 1962:__ جان گلن ، اولین فضانورد آمریکایی بود که با سفینه ((فرند شیپ 7)) به دور زمین چرخید.>>
__10 پوئیه 1962:__ اولین ماهواره مخابراتی تجارتی به نام ((ماهواره تل استار|تل استار))به فضا پرتاب شد. این ماهواره ، اولین تصاویر تلوزیونی را به آنسوی اقیانوس اطلس مخابره نمود.>>
__1963:__ فضانورد شوروی، ((والنتیا ترشکف))، اولین زن فضانورد شد.>>
__1965:__ سفینه فضایی آمریکا ، مارنیر 4 ، اولین نمای نزدیک از ((سیاره مریخ)) را مخابره نمود. فضانورد شوروی ، آلکسی لئونوف ، اولین راهپیمایی در فضا را انجام داد، سه ماه بعد این راهپیمایی توسط ادوارد وایت آمریکایی تکرار شد.>>
__1966:__ سفینه فضایی لونای 9 ، به سطح ماه فرود آمد و تصاویری را مخابره نمود.>>
__1967:__ اولین تجربه شورویها در بر پا گردن اولین ایستگاه فضایی (سفینهای که میتواند یک سال را در مدار سپری کند) با پرتاب سفینه سایوز شکل گرفت. این مموریت با یک فاجعه به پایان رسید؛ وقتی که سفینه به هنگام برگشت به زمین اصابت نمود، سه فضانورد آمریکایی در آتش سوزی سکوی پرتاب موشک کشته شدند.>>
__1968:__ در روز کریسمس ، فضانوردان آمریکایی ، اولین سفر فضایی انسان به دور مدار ماه را در ((آپولوی 8)) انجام دادند.>>
__20 ژوئیه 1969:__ فضانوردان آمریکایی ، نیل آرمسترانگ و ادوین آلدرین ، اولین انسانهایی بودند که با سفنه آپولوی 11 قدم به ماه گذاشتند.
>
>
align=left>
>>

{picture=fazaii2.jpg}
__1970:__ یک سفینه فضایی بدون سرنشین شوروی به نام لونای 16، به سطح ماه فرود آمد و با نمونههایی از سنگهای کره ماه به زمین بازگشت.>>
__1971:__ سفینههای فضایی شوروی ، تصاویری از مریخ مخابره نمودند.>>
__1972:__ آخرین پرواز سرنشین دار در پروژههای آپولوی آمریکا توسط یوجین سرنان و هریسون اشمیت انجام شد.>>
__1973:__ اسکای لب ، اولین ایستگاه فضایی آمریکا به فضا پرتاب شد.>>
__1975:__ سفینههای فضایی آپولو و سایوز یکدیگر را در فضا ملاقات کردند. این اولین پروژه فضایی مشترک آمریکا و شوروی بود.>>
__1976: __((سفینه فضایی وایکینگ)) آمریکا بر روی کره مریخ به دنبال نشانه حیات گشت. آنها همچنین ، خاک و آب و هوای مریخ را مورد مطالعه قرار دادند و نمونههایی از سطح سیاره به همراه خود آوردند.>>
__1977:__ ایالات متحده ، سفینههای فضایی وایجر 1 و 2 (vayagers) را به فضا پرتاب نمود تا تصاویری از دورترین سیارات بفرستند.
 !فرود بر سطح ماه !فرود بر سطح ماه
-در ماه می 1961، جان. اف. کندی، رئیس جمهور آمریکا، کشور خود را متعهد ساخت که: «هدف انسان پیش از به پایان رسیدن این دهه، فرود آمدن او بر سطح ماه و به سلامت بازگشتنش به زمین است». آمریکا در سال 1969 به این هدف دست یافت.
زیر نویس عکس
سفینه مه اندیش
«عقاّب» نامی بود که سرنشسینان مه نشین به آن داده بودند.


__1981__

سفینه فضایی آمریکایی شاتل که می تواند پروازهای پیاپی به فضا انجام دهد اولین پرواز مداری خود را انجام داد. />
__1983__ />
رئیس جمهور آمریکا، ((رونالدریگان))، طرح ابتکاری دفاع استراتژیک خود را مطرح می سازد تا سیستمهای ضد موشکی در فضا مستقر سازد. /
>
__28 ژانویه 1986__ />
شاتل فضایی آمریکا چلنجر (Challenger) بعد از برخاستن منفجر و هر هفت سرنشین آن کشته می شدند.
__1986__
/>اتحاد جماهیر شوروی، ایستگاه فضایی، میر را به فضا پرتاب می کند.
+در ماه می 1961، جان. اف. کندی ، رئیس جمهور آمریکا ، کشور خود را متعهد ساخت که: «هدف انسان پیش از به پایان رسیدن این دهه (یعنی 1960 تا 1970میلادی ) ، فرود آمدن بر سطح ماه و به سلامت بازگشتنش به زمین است. آمریکا در سال 1969 به این هدف دست یافت.


/> dir: align=left>

::{picture=fazaii1.jpg}::

~~green:سفینه ماه اندیش~~


«~~green:عقاب~~» ~~green:نامی بود که سرنشینان~~
~~green:
مه نشین به آن داده بودند.~~
>>
>>

>>
__1981:__ سفینه فضایی آمریکایی شاتل که میتواند پروازهای پیاپی به فضا انجام دهد اولین پرواز مداری خود را انجام داد. این بدان معنا بود که از این پس نیازی نبود تا برای فرستادن هر سفینه به فضا ،‌ یک موشک بکار رود و در انتهای مأموریت نابود شود، بلکه شاتلها بصورت پی در پی قابل استفاده بودند.>>
__1983:__ رئیس جمهور آمریکا ، رونالدریگان ، طرح ابتکاری دفاع استراتژیک خود را مطرح میسازد تا سیستمهای ضد موشکی در فضا مستقر سازد.>>
__28 ژانویه 1986:__ شاتل فضایی آمریکا __چلنجر__ (__Challenger__) بعد از برخاستن منفجر و هر هفت سرنشین آن کشته شدند.


__1986:__ اتحاد جماهیر شوروی ابق ((استگاه فضایی میر)) را به فضا پرتاب می‌کند. این ایستگاه فضایی که تا مدتها بعد بکار می‌رفت، برای بسیاری از مردم شوروی ، نمادی از موفقیت و قدرت دولت و ملت شوروی در جهان به حساب می‌آمد. نمادی که نشان از قدرت علمی و فناوری این کشور داشت. نگهداری ایستگاه فضایی ، کاری بسیار پر هزینه و با زحمات فراوان محسوب می‌شد. چنانچه آمریکائیها تا امروز ، 2006 ، ایستگاه مستقلی را ایجاد نکردند، بلکه ایستگاهی بین المللی و با همراهی چندین کشور صنعتی و روسیه ، به فضا فرستاده شد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((سفر فضایی))
*((شاتل فضایی))
*((سفر به کره ماه))
*((ایستگاه فضایی))
*((ایستگاه فضایی میر))
*((کاوش فضایی))
*((نخستین فضانوردان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [13:51 ]   13   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:49 ]   12   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:47 ]   11   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 29 مرداد 1384 [06:49 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [10:51 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [10:34 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [10:25 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [10:19 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [09:20 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [09:01 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [08:52 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [08:03 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [07:56 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..