منو
 کاربر Online
576 کاربر online
تاریخچه ی: مریستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
مریستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی
Procambium meristem


در بین سلولهای درشت مآدار ناشی از مریستم های رأسی که پارانشیم مغز را در ساقه و رشد تشکیل می دهند معمولاً نواحی مخصوصی از سلولهای فاقدمآ ، و به هم چسبیده با محتویات متراکم که در جهت عمودی کشیده،در جوانب فشرده و حدواسط سلولهای پارانشیمی و سلولهای مریستمی هستند بنام پروکامبیوم (procambium) یا پروکامبینال وجود دارد.
محل پروکامبیوم در اطراف اولین عناصر آوندی از دسته های چوب نخستین با زود رس (پروتوگزیلم Protoxylem) است. محل پروکامبیوم در استوانه آوندی ریشه یا ساقه قطب آوند چوبی (پل و اسکولر) نام دارد. تغییرات سلولهای پروکامبیوم سبب تشکیل چوب دیررس (متاگزیلم) و آوندهای چوبی بعدی در ساختار نخستین ساقه و ریشه می گردد. محل و جهت تشکیل متاگزیلم در ساقه و ریشه متفاوت است. در ریشه گیاهان گلدار قطب جنوبی در زیر سلولهای دایره محیطه قرار دارد. بنابراین ایجاد متاگزیلم و به عبارت دیگر دسته های چوبی از خارج به طرف داخل (به طرف مرکز) صورت می گیرد بنابراین قطب مولد آوندهای چوبی بیرون از حاشیه مغز و خارجی است و در ساقه این قطب مولد آوند چوبی در حاشیه بافت مغز قرار داشته ، متاگزیلم و یا دسته های چوبی از داخل به خارج (گریز از قرمز) قرار می گیرد و به اندارش (Endarche) موسوم است.
پروکامبیوم در ریشه معمولاً خیلی زود تشکیل می شود مثلاً در برخی از گیاهان تیره خرما زمان پیدایش آن با تشکیل جنین همراه است و عناصر آوندی حاصل از آن نیز در آغاز رویش تشکیل می گردد.

مرسیستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی
Procambium meristem


در بین سلولهای درشت مآدار ناشی از مریستم های رأسی که پارانشیم مغز را در ساقه و رشد تشکیل می دهند معمولاً نواحی مخصوصی از سلولهای فاقدمآ ، و به هم چسبیده با محتویات متراکم که در جهت عمودی کشیده،در جوانب فشرده و حدواسط سلولهای پارانشیمی و سلولهای مریستمی هستند بنام پروکامبیوم (procambium) یا پروکامبینال وجود دارد.
محل پروکامبیوم در اطراف اولین عناصر آوندی از دسته های چوب نخستین با زود رس (پروتوگزیلم Protoxylem) است. محل پروکامبیوم در استوانه آوندی ریشه یا ساقه قطب آوند چوبی (پل و اسکولر) نام دارد. تغییرات سلولهای پروکامبیوم سبب تشکیل چوب دیررس (متاگزیلم) و آوندهای چوبی بعدی در ساختار نخستین ساقه و ریشه می گردد. محل و جهت تشکیل متاگزیلم در ساقه و ریشه متفاوت است. در ریشه گیاهان گلدار قطب جنوبی در زیر سلولهای دایره محیطه قرار دارد. بنابراین ایجاد متاگزیلم و به عبارت دیگر دسته های چوبی از خارج به طرف داخل (به طرف مرکز) صورت می گیرد بنابراین قطب مولد آوندهای چوبی بیرون از حاشیه مغز و خارجی است و در ساقه این قطب مولد آوند چوبی در حاشیه بافت مغز قرار داشته ، متاگزیلم و یا دسته های چوبی از داخل به خارج (گریز از قرمز) قرار می گیرد و به اندارش (Endarche) موسوم است.
پروکامبیوم در ریشه معمولاً خیلی زود تشکیل می شود مثلاً در برخی از گیاهان تیره خرما زمان پیدایش آن با تشکیل جنین همراه است و عناصر آوندی حاصل از آن نیز در آغاز رویش تشکیل می گردد.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 مهر 1385 [08:36 ]   2   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 چهارشنبه 26 مهر 1385 [08:36 ]   1   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..