منو
 صفحه های تصادفی
طرح امام عسگری علیه السلام برای جلوگیری از انحراف عقیدتی
لاک پشت
پرورش جسم و روح
ذوب و فناء در ذات خداوند
حجاب
دجال در بیان ائمه علیهم السلام
قرایولک
توپ تنیس
چاپچانه کلیسای وانک
قانون جهانی گرانش
 کاربر Online
449 کاربر online
Lines: 1-5Lines: 1-5
-~~green:@#20:مرسیستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی @@Procambium meristem@@#@~~ +~~green:@#20:مریستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی @@Procambium meristem@@#@~~
 @#17:در بین سلولهای درشت مآدار ناشی از مریستم های رأسی که پارانشیم مغز را در ساقه و رشد تشکیل می دهند معمولاً نواحی مخصوصی از سلولهای فاقدمآ ، و به هم چسبیده با محتویات متراکم که در جهت عمودی کشیده،در جوانب فشرده و حدواسط سلولهای پارانشیمی و سلولهای مریستمی هستند بنام پروکامبیوم (procambium) یا پروکامبینال وجود دارد. @#17:در بین سلولهای درشت مآدار ناشی از مریستم های رأسی که پارانشیم مغز را در ساقه و رشد تشکیل می دهند معمولاً نواحی مخصوصی از سلولهای فاقدمآ ، و به هم چسبیده با محتویات متراکم که در جهت عمودی کشیده،در جوانب فشرده و حدواسط سلولهای پارانشیمی و سلولهای مریستمی هستند بنام پروکامبیوم (procambium) یا پروکامبینال وجود دارد.
 محل پروکامبیوم در اطراف اولین عناصر آوندی از دسته های چوب نخستین با زود رس (پروتوگزیلم Protoxylem) است. محل پروکامبیوم در استوانه آوندی ریشه یا ساقه قطب آوند چوبی (پل و اسکولر) نام دارد. تغییرات سلولهای پروکامبیوم سبب تشکیل چوب دیررس (متاگزیلم) و آوندهای چوبی بعدی در ساختار نخستین ساقه و ریشه می گردد. محل و جهت تشکیل متاگزیلم در ساقه و ریشه متفاوت است. در ریشه گیاهان گلدار قطب جنوبی در زیر سلولهای دایره محیطه قرار دارد. بنابراین ایجاد متاگزیلم و به عبارت دیگر دسته های چوبی از خارج به طرف داخل (به طرف مرکز) صورت می گیرد بنابراین قطب مولد آوندهای چوبی بیرون از حاشیه مغز و خارجی است و در ساقه این قطب مولد آوند چوبی در حاشیه بافت مغز قرار داشته ، متاگزیلم و یا دسته های چوبی از داخل به خارج (گریز از قرمز) قرار می گیرد و به اندارش (Endarche) موسوم است. محل پروکامبیوم در اطراف اولین عناصر آوندی از دسته های چوب نخستین با زود رس (پروتوگزیلم Protoxylem) است. محل پروکامبیوم در استوانه آوندی ریشه یا ساقه قطب آوند چوبی (پل و اسکولر) نام دارد. تغییرات سلولهای پروکامبیوم سبب تشکیل چوب دیررس (متاگزیلم) و آوندهای چوبی بعدی در ساختار نخستین ساقه و ریشه می گردد. محل و جهت تشکیل متاگزیلم در ساقه و ریشه متفاوت است. در ریشه گیاهان گلدار قطب جنوبی در زیر سلولهای دایره محیطه قرار دارد. بنابراین ایجاد متاگزیلم و به عبارت دیگر دسته های چوبی از خارج به طرف داخل (به طرف مرکز) صورت می گیرد بنابراین قطب مولد آوندهای چوبی بیرون از حاشیه مغز و خارجی است و در ساقه این قطب مولد آوند چوبی در حاشیه بافت مغز قرار داشته ، متاگزیلم و یا دسته های چوبی از داخل به خارج (گریز از قرمز) قرار می گیرد و به اندارش (Endarche) موسوم است.
 پروکامبیوم در ریشه معمولاً خیلی زود تشکیل می شود مثلاً در برخی از گیاهان تیره خرما زمان پیدایش آن با تشکیل جنین همراه است و عناصر آوندی حاصل از آن نیز در آغاز رویش تشکیل می گردد.#@ پروکامبیوم در ریشه معمولاً خیلی زود تشکیل می شود مثلاً در برخی از گیاهان تیره خرما زمان پیدایش آن با تشکیل جنین همراه است و عناصر آوندی حاصل از آن نیز در آغاز رویش تشکیل می گردد.#@

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 مهر 1385 [08:36 ]   2   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 چهارشنبه 26 مهر 1385 [08:36 ]   1   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..