منو
 صفحه های تصادفی
مقالات علمی
رشته بهداشت حرفه ای
گردش خون
خطرات جوشکاری
اجرای دستور به دستور و کنترل خطاها
حکم امام صادق علیه السلام درباره سه طلاقه کردن
شیمی چوب
قضاوت بر اساس قانون مایعات
دو انگشتر پیامبر اکرم
آثار فلسفی
 کاربر Online
649 کاربر online
تاریخچه ی: مردم شناسی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-25Lines: 1-28
 +^
 +@#16:
 انسان شناسی بطور کلی به دو بخش تقسیم می‌گردد. بخش اول انسان شناسی جسمانی که تقریباً همه دانشمندان درباره موضوع آن توافق دارند. در این رشته خصوصیات جسمانی انسان و رابطه آن با رفتارهای اجتماعی و فرهنگی او همیشه مورد توجه خاص بوده است . انسان شناسی جسمانی , انسان را از لحاظ ویژگیهای جسمانی مورد بررسی قرار داده و مسائی مثل نژاد و اختلافات نژادی در رابطه با خصوصیات جسمانی و مقایسه و اندازه گیری اعضاء بدن را با استفاده از(( بیومتری)) (زیست سنجی) , ((آنتروپومتری)) ( انسان سنجی), ((مورفولوژی)) انسانی ,((آندوکرینولوژی))(شناخت فعالیت غدد داخلی), فیزویولژی مقایسه‌ای و ژنتیک مورد مطالعه قرار می‌دهد و بنابراین چنانکه ملاحظه می‌گردد انسان شناسی جسمانی در مطالعات خود هم به شناخت و مقایسه استخوان بندی انسان پرداخته و هم به بررسی ویژگیهایی نظیر رنگ پوست , شکل مو, چشم و غیره نظر دارد. انسان شناسی بطور کلی به دو بخش تقسیم می‌گردد. بخش اول انسان شناسی جسمانی که تقریباً همه دانشمندان درباره موضوع آن توافق دارند. در این رشته خصوصیات جسمانی انسان و رابطه آن با رفتارهای اجتماعی و فرهنگی او همیشه مورد توجه خاص بوده است . انسان شناسی جسمانی , انسان را از لحاظ ویژگیهای جسمانی مورد بررسی قرار داده و مسائی مثل نژاد و اختلافات نژادی در رابطه با خصوصیات جسمانی و مقایسه و اندازه گیری اعضاء بدن را با استفاده از(( بیومتری)) (زیست سنجی) , ((آنتروپومتری)) ( انسان سنجی), ((مورفولوژی)) انسانی ,((آندوکرینولوژی))(شناخت فعالیت غدد داخلی), فیزویولژی مقایسه‌ای و ژنتیک مورد مطالعه قرار می‌دهد و بنابراین چنانکه ملاحظه می‌گردد انسان شناسی جسمانی در مطالعات خود هم به شناخت و مقایسه استخوان بندی انسان پرداخته و هم به بررسی ویژگیهایی نظیر رنگ پوست , شکل مو, چشم و غیره نظر دارد.
 مطالعات مردم شناسی یا انسان شناسی فرهنگی مربوط به جوامع محدود و بخصوص جوامع ابتدایی و تحول نیافته است . این رشته تا جنگ دوم جهانی تقریباً منحصر به مطالعه مردمی بود که بآنها لقب ابتدایی داده‌اند. مطالعات مردم شناسی یا انسان شناسی فرهنگی مربوط به جوامع محدود و بخصوص جوامع ابتدایی و تحول نیافته است . این رشته تا جنگ دوم جهانی تقریباً منحصر به مطالعه مردمی بود که بآنها لقب ابتدایی داده‌اند.
 انسان شناسی فرهنگی( مردم شناسی) بطور کلی از دو لحاظ با ((جامعه شناسی ))تفاوت دارد یکی از لحاظ روش و دیگر از لحاظ قلمرو مطالعه  انسان شناسی فرهنگی( مردم شناسی) بطور کلی از دو لحاظ با ((جامعه شناسی ))تفاوت دارد یکی از لحاظ روش و دیگر از لحاظ قلمرو مطالعه
 روشی که در مطالعات جامعه شناسی بکار می‌رود اصطلاحا ((روش پهنانگر ))یا پهنائی نامیده می‌شود در حالیکه در مردم شناسی از ((روش ژرفائی)) یا ژرفانگر استفاده می‌نمایند. روشی که در مطالعات جامعه شناسی بکار می‌رود اصطلاحا ((روش پهنانگر ))یا پهنائی نامیده می‌شود در حالیکه در مردم شناسی از ((روش ژرفائی)) یا ژرفانگر استفاده می‌نمایند.
 اما از لحاظ قلمرو مطالعه , جامعه شناسی جوامع تطور یافته اعم از صنعتی و سنتی را مورد مطالعه قرار می‌دهد, در حالیکه مردم شناسی , عمدتا به مطالعه در جوامع ابتدایی یا تطور نیافته می‌پردازد, ضمن آنکه از روش مردم شناسی برای مطالعه خرده فرهنگهای قومی , زبانی ,مذهبی در درون جوامع تطور یافته نیز استفاده می‌شود. اما از لحاظ قلمرو مطالعه , جامعه شناسی جوامع تطور یافته اعم از صنعتی و سنتی را مورد مطالعه قرار می‌دهد, در حالیکه مردم شناسی , عمدتا به مطالعه در جوامع ابتدایی یا تطور نیافته می‌پردازد, ضمن آنکه از روش مردم شناسی برای مطالعه خرده فرهنگهای قومی , زبانی ,مذهبی در درون جوامع تطور یافته نیز استفاده می‌شود.
 تحقیقات مردم شناسان درباره زندگی اقوام مختلف شواهد جالب و قابل استنادی از زندگی اجتماعی انسان را بدست می‌دهد و روانشناسان اجتماعی و جامع شناسان از حاصل این مطالعات کمک بسیار می‌گیرند. تحقیقات مردم شناسان درباره زندگی اقوام مختلف شواهد جالب و قابل استنادی از زندگی اجتماعی انسان را بدست می‌دهد و روانشناسان اجتماعی و جامع شناسان از حاصل این مطالعات کمک بسیار می‌گیرند.
 انسان شناسی فرهنگی (مردم شناسی) در مطالعات خود از داده‌ها و اطلاعات "مردم نگاری" کمک می‌گیرند, مردم نگاری تنها جنبه توصیفی دارد و مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات را بدون تحلیل و بصورت عکسبرداری وقایع و پدیده‌ها فراهم نموده که مورد استفاده مردم شناسی قرار می‌گیرد. نوعی مردم نگاری تاریخی را در قرون پیشین و ضمن سفرنامه‌ها و سیاحتنامه‌ها در بعضی کتب مورخان می‌توان سراغ گرفت که در آنها از آداب و رسوم و سنتها و زبان بطور کلی فرهنگ و خرده فرهنگ اقوام مختلف مطالب فراوانی جمع آوری شده است از آنجمله است سفرنامه ((ناصرخسرو قبادیانی)) در ((ایران ))و نوشته‌های ((هرودوت ))در ((یونان)). انسان شناسی فرهنگی (مردم شناسی) در مطالعات خود از داده‌ها و اطلاعات "مردم نگاری" کمک می‌گیرند, مردم نگاری تنها جنبه توصیفی دارد و مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات را بدون تحلیل و بصورت عکسبرداری وقایع و پدیده‌ها فراهم نموده که مورد استفاده مردم شناسی قرار می‌گیرد. نوعی مردم نگاری تاریخی را در قرون پیشین و ضمن سفرنامه‌ها و سیاحتنامه‌ها در بعضی کتب مورخان می‌توان سراغ گرفت که در آنها از آداب و رسوم و سنتها و زبان بطور کلی فرهنگ و خرده فرهنگ اقوام مختلف مطالب فراوانی جمع آوری شده است از آنجمله است سفرنامه ((ناصرخسرو قبادیانی)) در ((ایران ))و نوشته‌های ((هرودوت ))در ((یونان)).
 '''مردم شناسی دانش بررسی  '''مردم شناسی دانش بررسی
 نوع بشر است.'''
 نوع بشر است.'''
 
 
 دامنه بررسی آن در بر گیرنده همه انسانها در همه زمانها و  دامنه بررسی آن در بر گیرنده همه انسانها در همه زمانها و
 همه ابعاد انسانی میشود.
 همه ابعاد انسانی میشود.
 
 
 مقوله فرهنگ و اینکه فرهنگ از سرشت آدمی است، هسته مطالعات مردم شناختی را تشکیل  مقوله فرهنگ و اینکه فرهنگ از سرشت آدمی است، هسته مطالعات مردم شناختی را تشکیل
 میدهد.
 میدهد.
 ((مقالات مردم شناسی)) ((مقالات مردم شناسی))
- +#@
^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [12:48 ]   5   فرید امیرغیاثوند      جاری 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [09:57 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [06:32 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [06:27 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 شهریور 1383 [08:31 ]   1   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..