منو
 کاربر Online
681 کاربر online
تاریخچه ی: مرحله دوم افشاریه

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1الف:اصل و نسب و خاستگاه سلسله افشاریه :
موسس سلسله افشار را از ایل قوقلو می دانند که تیره ای از افشارند و تیره افشار نیز ار ترکمانان ترکستان می باشند زمانیکه مغولان به ترکستان استیلا یافتند ، ایل قرقلو از ترکستان کوج کردند و در آذربایجان وطن اختیار کردند بعد از ظهور سلسله صفویه در قسمت شرق ایران یعنی در مناطقی چون ابیورد خراسان اقامت گزیدند .
ب نادر قلی بیگ موسس سلسله افشاریه :
موسس سلسله افشاریه نادر قلی بیگ :
در مورد چگونگی تشکیل سلسله افشاریه توسط نادر ، ابتدا به شناخت خود نادر و نقش آن د رتحولات به وجود آمده پرداخت برای این منظور دوران زندگی نادر را به دو دسته تقسیم می کنیم :
الف : روند زندگی نادر قلی بیگ قبل از تشکیل حکومت . (1145-1100 )
1- از ابتدای تولد تا پیوستن به اردوی شاه طهماسب دوم .
2- از پیوستن به شاه طهماسب دوم تا تشکیل قدرت و حکومت .
3- درگیری با رقبای داخلی .
4- سرکوب نیرویهای خارجی .


ب : تاجگذاری و زمامداری نادر (1159-1145)منبع:CDایرانیا

شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریخ

الف:اصل و نسب و خاستگاه سلسله افشاریه :
موسس سلسله افشار را از ایل قوقلو می دانند که تیره ای از افشارند و تیره افشار نیز ار ترکمانان ترکستان می باشند زمانیکه مغولان به ترکستان استیلا یافتند ، ایل قرقلو از ترکستان کوج کردند و در آذربایجان وطن اختیار کردند بعد از ظهور سلسله صفویه در قسمت شرق ایران یعنی در مناطقی چون ابیورد خراسان اقامت گزیدند .
ب نادر قلی بیگ موسس سلسله افشاریه :
موسس سلسله افشاریه نادر قلی بیگ :
در مورد چگونگی تشکیل سلسله افشاریه توسط نادر ، ابتدا به شناخت خود نادر و نقش آن د رتحولات به وجود آمده پرداخت برای این منظور دوران زندگی نادر را به دو دسته تقسیم می کنیم :
الف : روند زندگی نادر قلی بیگ قبل از تشکیل حکومت . (1145-1100 )
1- از ابتدای تولد تا پیوستن به اردوی شاه طهماسب دوم .
2- از پیوستن به شاه طهماسب دوم تا تشکیل قدرت و حکومت .
3- درگیری با رقبای داخلی .
4- سرکوب نیرویهای خارجی .
ب : تاجگذاری و زمامداری نادر (1159-1145)منبع:CDایرانیا

شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [17:31 ]   2   محمد رضا قدوسی      جاری 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [09:29 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..