منو
 صفحه های تصادفی
روش جوی و پشته
امام کاظم علیه السلام و شکست غاصبان خلافت
زوال رادیو اکتیو
تیره پارونی شیا
شبهات امامت
آزمایش تهیه پلی آمید
پالئوزوئیک در ایران
سنجش زمان از طریق ماه
وقت بیشتری ایجاد کنید
شیفتگی پیامبر به حسنین علیهماالسلام
 کاربر Online
866 کاربر online
تاریخچه ی: مراقبت پرواز

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-41Lines: 1-44
-مراقبت پرواز (کنترل ترافیک هوایی)  
 مراقبت پرواز سیستمی است که برای جلوگیری از تصادفات و ایجاد بستری مناسب و کارآمد برای حرکت روان ترافیک (عبور و مرور) هوایی، راهنمایی های لازم را به کلیه یگانهای پروازی ( aircrafts ) ارائه می دهد. مراقبت پرواز سیستمی است که برای جلوگیری از تصادفات و ایجاد بستری مناسب و کارآمد برای حرکت روان ترافیک (عبور و مرور) هوایی، راهنمایی های لازم را به کلیه یگانهای پروازی ( aircrafts ) ارائه می دهد.
-مراقبت پرواز به دو زیر مجموعه تخصصی عمده قابل تفکیک می باشد که می توان از آنها با عناوین واحد کنترل پایانه پرواز و واحد کنترل مسیرپرواز نام برد. واحد کنترل پایانه پرواز مسئول هدایت ترافیک هوایی در محدوده 30 ناتیکال مایلی هر ((فرود گاه)) می باشد، در حالیکه ترافیک موجود در مسیر بین پایانه های اصلی و همچنین نقاطی که به دلیل نداشتن ترافیک قابل توجه، نیازی به یک پایانه مجهز ندارند، توسط واحد کنترل مسیر هدایت می شوند. +مراقبت پرواز به دو زیر مجموعه تخصصی عمده قابل تفکیک می باشد که می توان از آنها با عناوین واحد کنترل پایانه پرواز و واحد کنترل مسیر پرواز نام برد. واحد کنترل پایانه پرواز مسئول هدایت ترافیک هوایی در محدوده 30 ناتیکال مایلی هر ((فرود گاه)) می باشد، در حالیکه ترافیک موجود در مسیر بین پایانه های اصلی و همچنین نقاطی که به دلیل نداشتن ترافیک قابل توجه، نیازی به یک پایانه مجهز ندارند، توسط واحد کنترل مسیر هدایت می شوند.
 افرادی که مسئول کنترل ترافیک پایانه ای هستند و بطور مصطلح آنان را ((کنترلر)) می نامند، در مجموئه اماکن و تاسیساتی مشغول به کار هستند که انها را بترتیب برج مراقبت پرواز یا بطور اختصار ( ATCTs ) و پایانه کنترل تقرب بوسیله رادار یا بطور اختصار ( TRACON )، می نامند. در بعضی از نقاط پرسنل مورد نیاز بطور مشترک و همزمان در ATCT و TRACON با یکد یگر همکاری می کنند، در حالیکه در دیگر نقاط، برج مراقبت و TRACON کاملا از یکد یگر جدا بوده و بطور مستقل عمل می کنند. برای مثال ((فرود گاه بین المللی هنولولو)) دارای تاسیسات مشترک می باشد، در صورتی که برج مراقبت فرود گاه اوهارای شیکاگو در محل فرودگاه واقع می باشد، ولی تاسیسات کنترل تقرب رادار آن در فاصله ای دورتر و در الجین ایلینویز واقع می باشد.  افرادی که مسئول کنترل ترافیک پایانه ای هستند و بطور مصطلح آنان را ((کنترلر)) می نامند، در مجموئه اماکن و تاسیساتی مشغول به کار هستند که انها را بترتیب برج مراقبت پرواز یا بطور اختصار ( ATCTs ) و پایانه کنترل تقرب بوسیله رادار یا بطور اختصار ( TRACON )، می نامند. در بعضی از نقاط پرسنل مورد نیاز بطور مشترک و همزمان در ATCT و TRACON با یکد یگر همکاری می کنند، در حالیکه در دیگر نقاط، برج مراقبت و TRACON کاملا از یکد یگر جدا بوده و بطور مستقل عمل می کنند. برای مثال ((فرود گاه بین المللی هنولولو)) دارای تاسیسات مشترک می باشد، در صورتی که برج مراقبت فرود گاه اوهارای شیکاگو در محل فرودگاه واقع می باشد، ولی تاسیسات کنترل تقرب رادار آن در فاصله ای دورتر و در الجین ایلینویز واقع می باشد.
-کنترلرهای یک پایانه موظف هستند با ایجاد جدایی بین یگانهای پروازی که در تاکسیرو ها taxiways ) یا مسیرهای ارتباطی فرعی ) و باندهای پروازی یک فرودگاه در حال حرکت می باشند، و همچنین برای آن دسته از هواپیماهایی که در محدوده هوایی آن فرودگاه در حال پرواز میباشند، شرایطی ایجاد نمایند تا هواپیماهای مذکور بتوانند حرکتی روان و کارآمد داشته باشند. مناطقی که در نزد یکی محدوده فرود گاه واقع شده اند عمد تا از داخل ((سازه)) ای بلند، که دور تا دور آن تعدای پنجره تعبیه شده است ( برج مراقبت )، تحت نظارت قرار دارند. هماهنگ و مرتب کردن هواپیماهای ورودی برای نشستن د ر باند فرود گاه، و توضیع هواپیماهای خروجی وارجاع کنترل آنها به واحدهای کنترل مسیر پرواز، توسط واحد ((رادار)) انجام می پذیرد که در واحد TRACON واقع شده است. +کنترلرهای یک پایانه موظف هستند با ایجاد جدایی بین یگانهای پروازی که در تاکسیرو ها taxiways ) یا مسیرهای ارتباطی فرعی ) و باندهای پروازی یک فرودگاه در حال حرکت می باشند، و همچنین برای آن دسته از هواپیماهایی که در محدوده هوایی آن فرودگاه در حال پرواز میباشند، شرایطی ایجاد نمایند تا هواپیماهای مذکور بتوانند حرکتی روان و کارآمد داشته باشند. مناطقی که در نزد یکی محدوده فرود گاه واقع شده اند عمد تا از داخل ((سازه)) ای بلند، که دور تا دور آن تعدای پنجره تعبیه شده است ( برج مراقبت )، تحت نظارت قرار دارند. هماهنگ و مرتب کردن هواپیماهای ورودی برای نشستن د ر باند فرود گاه، و توضیع هواپیماهای خروجی وارجاع کنترل آنها به واحدهای کنترل مسیر پرواز، توسط واحد ((رادار)) انجام می پذیرد که در واحد TRACON واقع شده است.


{picture=borjmoraghebat.jpg}

 تاسیسات و اماکنی که کنترلرهای ترافیک هوایی مسیر پرواز در آن مشغول به کار هستند، به ترتیب مرکز کنترل (مسیر) ترافیک هوایی ( ARTCCs ) و د یگری مرکز کنترل منطقه ای ( ACCs ) نامیده می شوند، که عموما تمامی آنها به نام مرکز( کنترل ) شناخته می شوند. هر مرکز(کنترل) مسئولیت کنترل منطقه ای به وسعت هزاران ((مایل)) را به عهده دارد. مراکزی که کنترل هواپیماهایی را به عهده دارند که بر فراز ((اقیانوسها)) وبین قاره ها پرواز می کنند، منطقه وسیعی را تحت نظارت خود دارند. برای مثال مرکز کنترل ترافیک هوایی اوکلند واقع در ایالت ((کالیفرنیا)) مناطق زیادی از ((اقیانوس آرام)) را که مابین سواحل غربی ((آمریکا)) و گوام قرار دارند کنترل می کنند. در آنسوی مرز های ایالات متحده این گونه مناطق را به نام FIRs می شناسند. تاسیسات و اماکنی که کنترلرهای ترافیک هوایی مسیر پرواز در آن مشغول به کار هستند، به ترتیب مرکز کنترل (مسیر) ترافیک هوایی ( ARTCCs ) و د یگری مرکز کنترل منطقه ای ( ACCs ) نامیده می شوند، که عموما تمامی آنها به نام مرکز( کنترل ) شناخته می شوند. هر مرکز(کنترل) مسئولیت کنترل منطقه ای به وسعت هزاران ((مایل)) را به عهده دارد. مراکزی که کنترل هواپیماهایی را به عهده دارند که بر فراز ((اقیانوسها)) وبین قاره ها پرواز می کنند، منطقه وسیعی را تحت نظارت خود دارند. برای مثال مرکز کنترل ترافیک هوایی اوکلند واقع در ایالت ((کالیفرنیا)) مناطق زیادی از ((اقیانوس آرام)) را که مابین سواحل غربی ((آمریکا)) و گوام قرار دارند کنترل می کنند. در آنسوی مرز های ایالات متحده این گونه مناطق را به نام FIRs می شناسند.
 مراکز کنترل عموما ترافیک هوایی را به کمک رادار های دوربرد کنترل می کنند. در نقاطی که دسترسی به رادار میسر نمی باشد کنترل و ایجاد جدایی بین ((هواپیما))ها با بهره گیری از روش پیچیده و سنتی کنترل بدون رادار صورت می پذ یرد. مراکز کنترل عموما ترافیک هوایی را به کمک رادار های دوربرد کنترل می کنند. در نقاطی که دسترسی به رادار میسر نمی باشد کنترل و ایجاد جدایی بین ((هواپیما))ها با بهره گیری از روش پیچیده و سنتی کنترل بدون رادار صورت می پذ یرد.
-مشکلا ت روز افرونی که همواره گریبانگیر سیستم کنترل ترافیک هوایی می باشد عمد تا ناشی از افزایش روز افزون حجم ترافیک و شرایط بد آب و هوای است که این سیستم با آن مواجه می باشد. وهمواره یک سری شرایط فیزیکی ساده هستند که تعداد هواپیماهایی را که در زمانی معین اجازهٌ فرود و نشستن در یک فرودگاه را دارند تعیین می کنند. هر هواپیمای ورودی می بایست قبل از اینکه هواپیمای بعدی به ابتدای باند پروازی برسد، ابتدا عمل فرود در باند پروازی را انجام داده و پس از کاهش سرعت نهایتا از باند پروازی خارج شود. اجرای این مراحل، برای هر هواپیما، حدودا بین یک تا چهار دقیقه زمان نیاز دارد ( مد ت زمان مورد نیاز اساسا تاثیر پذیر از زاویهٌ موجود، بین تاکسیرو ها با باند اصلی، می باشد). در این شرایط و با صدور اجازهٌ پرواز به هواپیماهای خروجی در لابلای پروازهای ورودی ، هر باند پروازی قابل استفاده برای 30 پرواز ورودی، در مدت زمان یک ساعت خواهد بود. بنابراین یک فرود گاه نمونه و وسیع با دارا بودن دو باند پروازی و در شرایط آب وهوایی خوب قابل استفاده برای 60 هواپیمای ورودی خواهد بود. مشکلا ت از آنجایی شروع می شود که خطوط هوایی مسافری تعداد پروازهای ورودی خود به فرودگا های مقصد را به گونه ای برنامه ریزی می کنند که اغلب بیش از ظرفیت پذ یرش فرود گاههای یاد شده می باشد، ویا در مواردی که هواپیماهای ورودی به علت تاٌخیرایجاد شده در فرود گاهای مبداٌ، همزمان به فرود گاه مقصد برسند وایجاد جدایی لازم بین هواپیماها مقد ور نباشد. به منظورایجاد جدایی و فاصلهٌ مناسب می بایست در چنین مواقعی هواپیماهای ورودی را در نقاط مشخص شده ای از آسمان به حالت انتظار نگاهداشت تا از تاٌخیر ایجاد شده بتوان هواپیماهای یاد شده را به نوبت و در ایمنی کامل به سمت باند فرود گاه هدایت نمود. +!نرم افزارهای کنترل ترافیک هوایی
-رایط جوی آب هویی یکی ا مای است که همواه در عیین فیت ن فرد گا ها تاثیر زایی دا. باران یا و ی موو ر ری با رو گه از ل تاٌی هواپیاهای ری رای کم کدن عت ومی طولانی شد رو نها ا با می باد، ک ی مر جب کا یان ایمنی مین کاه سرعت هوپیماهای وودی میود ک رای رف ک این مشکل ی بایست فالهٌ ین هواپیمها را یت کر. مین امر یر بیری را واپیاایی که در مان د ال اتا ای رو می شن میل می ک. اگ ددهواپیماهای در ال را که در ا ه اتظار ااشته ده د، یش از ی باشد که ایی و روی از را ه ر بیانداز می است برای د رای ایا ه با اعم ایر رای هواپیهای ری گهدا آها ر روی می من لام را برای ر هیاای ردی ایاد کرد. +ا کنون باغ یادی برای طرای نرم فزا ایی که بتوان ز آنها در هینه زی و کنر ترایک هوایی استفاد کر هزینه شده ا. ولی با این حال کمک در برخی ز مکز کنرل ترایک اطعات ربو ه هر پرواز ر ری نوار ا کغذی که مخصوص ای کار در اختیار کترهای رافیک می اشد، ت می شود، در اذامه و تی اطلاع رسانی در ورد میر پروهای یا شده برخی از اطعات مستقیما بین کنترلرها د دل می شد. ر مراکز کتر جدید تر برای ثبت اطعات روازی ناندهنده های رایانه ای جایگزی نارهای کاغذی شده ند. به همان سرعت که ستگاه ها ی دید ر وارد سیستم کترل رافیک می ود مرک کن ترافیک بیشتری یز استفاه ز نواهای کاذی بت طلاعات ر توقف می کنند. تخصیص ونامگذاری هوایی مسافری، ب کارگیری علا شاسائی خاص ( ا رادیوئ ) که حداکثر م هار عدد ی باشد که ه نبال نا اختای وط هوائی رر می گی، ش لم برای ایمنی وا و یاد دائی کافی بین هواپیماها می باشد. دراین استا موار بهتر ا که در اه پوازی هر هوایما در طل هفته ی نا ولامت شناسائی ثابت نظر رفته د، تی اگر زمان یین شده برای راز از فرودکاه مبداء در روای ف به مقدار جزئی تغیر داته شد. در مسیر برگشت نیز غالبآ فقط آخرین عدد از لئم شناسائی ه پرواز نسبت به پرواز ، تغییر ی کند. ر مراقت پرواز قطعه ی بخشی ا ف که از نظر ابعاد مخص ی اشد کنرل رافیک هوائی آ ه یکی ز کنتر ا سده شده ااحآ sector یا به عبارت یگر" ناحیهٌ پروازی" طلاق می ش. ر منای شرای حاکم ( از قبیل حجم ترافیک غیر... ) هر کرر می تا در مقاطع خاص مسئولیت کتر یک یا دو ناحیه ( sector ) ا راسآ در اختیار داشته باشد.
-یکی ز بد تری شرایط جی راکز کر رافیک هوایی طفاهای همراه د و بر می بشد. ایگنه فنها خطرا یماری رای هوپیماها ایاد ی کن به همی تامی لنان ت پرواز د ر زدیکی آنه تاب می ورند که ی ک این عالانه تری تا است. برای تنا ا این رایط د و خانن مور به دور دن انا ا یر الی می شوند. ناف ر و نیتا نیز به ضای یشتر موب ک ریت یرها رازی می ود. هین ه ت ایکه اکر باا ی ور از نها منف ایا شده ی وفا اند، تراکم رایکی در این ا ایجا ی شد. گگ عل شایط جوی بد بته بودن میری روازی به یل و این نه وفانا مو می شود که پروا هوایمی روجی ه ایر بید. +سیت مرا رواز مور فن وری های اب توجه ای را مو تفاده و بهر بداری رار ی دهد. ه گیری ا یتمهای ادار "اولیه" و ادار انویه" ای شنت بهتر از موقعیت مده ضای نظا ه کنتل را مقدور ی سازد. نحوه ملکرد یت های ردی د ین گنه است ک: ((وا الکترومغناطیسی)) که وط آنتن راا ها رسال می ود، ا خورد به پوسته خارجی د ن انو هوایماه ک کثرآ ا جنس ((فلز)) می باشد منک ، و به نت زرگی بدنه واپیمهای م ر ری صه ایشگر ( ((مانیور))) رادار به نحی ن داده می شد که برای کنرلر مابت پرواز اب ویت ، و همزمن با این فآیند هواپیمهای که مه یت اگر ( transponder ) اند توسط رد یاب ( interrogator) ادار ثاویه رد یابی شد، و طاعاتی ا بی: ر ( mode A ) ارتاع ( mode C ) و عل ئم شنسائی و یا ب عبرت دیگر نام ادیی ( mode S ) ر هواپیم بر ی ه نشاننده ادار ناش ده می شود. انعکاس شرای جوی خاص یز مول ر روی فحه ناهنده رادار قابل روئی ی اشد.
-ا کنون مالغ زیادی برای طراحی نرم افزار هایی ک بتوان از آنها در بهینه سای روش کنترل ترافیک هویی استفاده کرد، هزینه د است. ولی با ین ال کماکان در برخی از مراکز کترل ترافیک اطلاعات مربو به هر پروز ر ری نوا ای کاغذی، که مخصوص این کار در اختیار کنترلرهای ترافیک می باشد، ثبت می شو، در اذامه کمیل اطلاع رسانی ر مورد مسیر پرواهای یاد شده برخی از اطلاعات مستقیما بین کنترلرها رد و بدل می شود. در مراکز کنترل دید تر برای ثبت اطلاعات پروازی نشاندهنده های رایانه ای یگزین نوارهای کاغذی شده اند. به همان سرعت که دستگاه ها ی جدید تر وارد سیستم کنترل ترافیک می شود مراکز کنترل رفیک بیشتری نیز استفاده از نوارهای کاغذی ثبت اطلاعات را متوقف می کنند. تخصیص ونامگذاری خطوط هوایی مساف با کارگیری علا ئم شناسائی خاص ( نام رادیوئی )، که حداکثر شامل چهار عد د ی باشد که به دنبال ام اختصاصی خطوط هوائی قرر می یرد، شرط لازم رای ایمنی پرواز یجا جدائی کافی بین هواپیماها می باشد. دراین استا همواره بهتر است که در برنامهٌ پروازی ه هوپیما در طول هفته یک نام وعلامت ناسائی ثابت در نظر گرفته شود، حتی اگر زمان تعیین ده برای پرواز از رودکاه مبداء در روزهای هفته به مقدار جزئی تغیر داشته باشد. در مسیر برشت یز غابآ قط خرین عد از عا ئ شناسائی ر پرواز، نسبت به پرواز رفت، تغییر می کند. در مراقبت پرواز قعه یا بخشی از فضا که از نظر ابعاد مشخص می باشد و کنترل رافیک هوئی آ ه یکی از کنترلر ها سپرده شده اصطلاحآ sector وی به عبارت دیگر" ناحیهٌ پروازی" اطاق می شود. بر مبنای شرایط حاکم ( از قبیل حجم ترافیک و غیره... )، هر کنترلر می توان در مقاطع خاص مسئولیت کنرل یک یا دو ناحیه ( sector ) را راٌسآ در اختیار داشته باشد. +ا لفیق کیه الاات دریتی ا ادارای موو ر نا مختلف می تو همان مای عمومی از کل فای پروازی در ایار داشت. ری از اطلاعات در یافی ا رادارها ابل رداز و ابه می باشن که از د یل نها می وا مواردی چ رع وایا نسبت به زمین و مت رک( ناطیی) هوایما را بدست ورد.
-سیستم مراقبت پرواز همواره فن آوری های قابل توجه ای را مورد استفاده و بهره برداری قرار می دهد. بهره گیری از سیستمهای رادار "ایه" و رادار "ثانویه" آگاهی و شناخت بهتر از موقعیت و محددهٌ فضای تحت نظارت ر کنترلر را مقدور می سازد. نحوهٌ عملکرد سیستم ای اداری بد ی گونه است که: مواج الکترومغناطیس که توسط آنتن رادار ها ارسال می شود، پس از برخورد به پوستهٌ خارجی د نهٌ انوع هواپیماها که اکثر از جنس فلز می باد، نعکس شده، و به نبت بزرگی بد نهٌ هواپیماهای مذ بور بر روی صفحهٌ نمایگر ( منیتور) رادار به نحوی نشان داده می شود که برای کنترلر مراقبت پرواز قابل روئیت باشد، و همزمان با این فرآیند هواپیماهائی که مجهز به سیستم پاسخگر ( transponder ) باشند توسط رد یاب ( interrogator) رادار ثانویه رد یابی شده، و اطلاعاتی از قبیل: کد معرف ( mode A )، ارتفاع ( mode C ) و علا ئم شناسائی و یا به عبارت دیگر نام رادیوئی ( mode S ) هر هواپیما بر روی صفحهٌ نشاندهندهٌ رادار نمایش داده می شود. انعکس شرایط جو خاص نیز معمولآ بر روی صفحهٌ نشاندهنده رادار قابل روئیت می باشد. +با بهره گیری از" سیستمهای ایگر عمیات روازی" یرته، کنترلها قادر به ایا اربا کسب گاهی ا رحهای پروازی ((الکترونیک))، خواهند بود.
- لی کلیهٌ اطلاات دریاتی از ااهی مو در ن ت می وا ها شای عومی ا ک ی ای در اتیر دا. خی از الات در یای از رادا ا ل پدازش و حابه ی ان که ا ی نها می تا موردی ون رت هواپیما به زمین و م حرکت( ایی) وایم ر د ورد. + مموع لاز به یادآری است که در مناطق مختلف همواه ابزار متفاوتی در دسترس هر کنترلر میباشد ک می توان برخی از نها ا ه رتیب زیر نام برد
*
دار خطر تصادف ( CA) : ویله ایست برای هشدار ب کنر در صت جد احتمال رخورد در گذرگاهای هئی.
*اع
ا خطر کاهش ارتا امن ( MSAW ) : سیستم اعام خطری ات ک کلر بوسیله آ بان ا در صورت کاه ارتفاع، بیتر از حد مجا گه می سازد. />*سیستم همآاهنگ کننه (SYSCO) : که کنترل ا قادر می سازد مهنگی های لازم برای انال کل هواپیم از یک ایه (sector ) به احیه یکر را نام دهد. />*الام رود ه ماط ممنوه ( APW ) : بری آاهی نترلر ر ورت ورود هواپیماهای غیر به مناطق ممنوه.
*
میریت اهای وودی خروجی: برای رتب و تنظیم کدن طر وود و و هواپیماها از یک فرودکاه.
-با بهر یری " سیستمهای نمایر ملیت پوازی" پیره کنترلها قدر ایجاد ارتباط و کسب آگاهی از طرحای پروازی الکترنیک وند بو. +__هنین نید:__

*((ش
ری وی ر ک کنترل ریک هایی)) />*((کنتر کننه فت و د هوئی))
-در مجموع لازم به یادآوری است که در مناطق مختلف همواره ابزار متفاوتی در دسترس هر کنترلر میباشد که می توان برخی از آنها را به ترتیب زیر نام برد 
-. هشدار خطر تصاد ف ( CA) : وسیله ایست برای هشدار به کنترلر در صورت وجود احتمال برخورد در 
- گذرگاههای هوائی.  
-. اعلام خطر کاهش ارتفاع امن ( MSAW ) : سیستم اعلام خطری است که کنترلر بوسیلهٌ آن خلبان را در  
- صورت کاهش ارتفاع، بیشتر از حد مجاز، آگاه می سازد. 
-. سیستم همآاهنگ کننده (SYSCO) : که کنترلر را قادر می سازد همآهنگی های لازم برای انتقال کنترل  
- هواپیما از یک ناحیه (sector ) به ناحیهٌ دیکر را انجام دهد. 
-. اعلام خطر ورود به مناطق ممنوعه ( APW ) : برای آگاهی کنترلر در صورت ورود هواپیماهای غیرمجاز 
- به مناطق ممنوعه. 
-. مدیریت پروازهای ورودی و خروجی: برای مرتب و تنظیم کردن طرح ورود و خروج هواپیماها از یک  
- فرودکاه. 
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [12:17 ]   8   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [10:57 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [12:55 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [11:22 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [11:12 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [10:36 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [09:41 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [09:12 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..