منو
 صفحه های تصادفی
آزمایش شکست پرتوهای نور
باتری خورشیدی
ملی شدن بانک ها و موسسه های اعتباری
طبقه بندی آزمون‌های روانی
نیروی مقاومت محیط
شالازوگامی
امام رضا علیه السلام و منع از اسراف
اسامی صفحات حذف شدنی
جبهه های ساکن
دنباله و سری
 کاربر Online
382 کاربر online
Lines: 1-56Lines: 1-40
 +V{maketoc}
 !~~brown:ملاحظات کلی~~  !~~brown:ملاحظات کلی~~
-
بعضی خانمها معتقدند که با هر حاملگی و با تولد هر بچه تعدادی از دندانهایشان پوسیده و از بین رفته است . زیرا ((جنین)) ((کلسیم)) خود را از ((دندان))های مادر تأمین می کند ! این عقیده اعتبار علمی ندارد و تحقیقات نشان داده است که حاملگی بطور مستقیم در ایجاد پوسیدگی دندانهای مادر نقش ندارد

پوسیدگی و از دست دادن دندانها در دوران حاملگی به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشت دهان اتفاق می .افتد

خانمهای باردار باید توجه داشته باشند که در دوران حاملگی باید بیشتر بهداشت دهان را رعایت کنند . زیرا در این دوران شرایطی بوجود می آید که احتمال پوسیدگی و بیماری ((لثه)) افزایش می یابد . بعضی از این شرایط عبارتست از
+بعضی خانمها معتقدند که با هر حاملگی و با تولد هر بچه تعدادی از دندانهایشان پوسیده و از بین رفته است. زیرا جنین ((کلسیم)) خود را از دندانهای مادر تأمین میکند! این عقیده اعتبار علمی ندارد و تحقیقات نشان داده است که حاملگی بطور مستقیم در ایجاد پوسیدگی دندانهای مادر نقش ندارد. پوسیدگی و از دست دادن دندانها در دوران حاملگی به دلیل رعایت نکردن ((بهداشت دهان و دندان|اصول بهداشت دهان)) اتفاق می‌‌افتد. خانمهای باردار باید توجه داشته باشند که در دوران حاملگی باید بیشتر بهداشت دهان را رعایت کنند. زیرا در این دوران شرایطی بوجود میآید که احتمال پوسیدگی و ((بیماریهای لثه|بیماری لثه)) افزایش مییابد. بعضی از این شرایط عبارتست از:
 !!~~brown:حساسیت و تورم لثه~~  !!~~brown:حساسیت و تورم لثه~~
-به دلیل تغییرات ((هورمون))ی دوران بارداری لثه حساس می شود و ممکن است یک تورم و برجستگی در قسمتی از ((بافت)) لثه از ماه سوم حاملگی به بعد ایجاد شود و روی بعضی از دندانها را بپوشاند که به آن ((تومور)) حاملگی می گویند . حساسیت لثه و تومور حاملگی ممکن است باعث شود خانم حامله بخوبی از مسواک یا نخ دندان استفاده نکند . در نتیجه ((پلاک میکروب))ی که عامل پوسیدگی است مدت زیادی روی سطح دندانها باقی می ماند
+به دلیل تغییرات هورمونی دوران بارداری لثه حساس میشود و ممکن است یک تورم و برجستگی در قسمتی از بافت لثه از ماه سوم حاملگی به بعد ایجاد شود و روی بعضی از دندانها را بپوشاند که به آن ((التهاب لثه|تومور حاملگی)) میگویند. حساسیت لثه و تومور حاملگی ممکن است باعث شود خانم حامله بخوبی از مسواک یا ((نخ دندان)) استفاده نکند. در نتیجه پلاک میکروبی که عامل پوسیدگی است مدت زیادی روی سطح دندانها باقی میماند.
 !!~~brown:بیماری صبحگاهی ~~ !!~~brown:بیماری صبحگاهی ~~
-در سه ماهه اول بارداری ممکن است صبحها نوعی حالت کسالت ، تهوع و استفراغ وجود داشته باشد که به آن « بیماری صبحگاهی » می گویند . این حالت در اثر استشمام بوی بعضی مواد یا غذاها تشدید می شود . استفراغ مکرر باعث می شود سطح دندان بطور متناوب در معرض ((اسید معده)) قرار گیرد
+در سه ماهه اول بارداری ممکن است صبحها نوعی حالت کسالت، تهوع و استفراغ وجود داشته باشد که به آن « بیماری صبحگاهی » میگویند. این حالت در اثر استشمام بوی بعضی مواد یا غذاها تشدید میشود. استفراغ مکرر باعث میشود سطح دندان بطور متناوب در معرض ((اسید معده)) قرار گیرد.
 !!~~brown:مصرف مواد شیرین یا ترش به مقدار زیاد ~~ !!~~brown:مصرف مواد شیرین یا ترش به مقدار زیاد ~~
-
خانم حامله ممکن است نوعی عادت غیرطبیعی داشته باشد که عامه مردم به آن « ویار » می گویند . بدین ترتیب که از مواد ترش یا شیرین بطور مکرر و زیاد استفاده کند . این مواد می تواند باعث پوسیدگی دندانها شود
+خانم حامله ممکن است نوعی عادت غیرطبیعی داشته باشد که عامه مردم به آن « ویار » میگویند. بدین ترتیب که از مواد ترش یا شیرین بطور مکرر و زیاد استفاده کند. این مواد میتواند باعث ((پوسیدگی دندان|پوسیدگی دندانها)) شود.
 !!~~brown:کاهش ظرفیت معده~~  !!~~brown:کاهش ظرفیت معده~~
-
در دوران بارداری ، بخصوص در ماههای آخر ظرفیت معده کاهش می یابد . خانم حامله مقادیر کمتر ولی در دفعات بیشتری غذا می خورد وکمتر هم ((مسواک)) می زند . بنابراین امکان تشکیل پلاک میکروبی که عامل پوسیدگی است افزایش می یابد
+در دوران بارداری، بخصوص در ماههای آخر ظرفیت معده کاهش مییابد. خانم حامله مقادیر کمتر ولی در دفعات بیشتری غذا میخورد و کمتر هم مسواک میزند. بنابراین امکان تشکیل پلاک میکروبی که عامل پوسیدگی است افزایش مییابد.
 !~~brown:پوسیدگی دندان و بیماری لثه در دوران بارداری~~  !~~brown:پوسیدگی دندان و بیماری لثه در دوران بارداری~~
 +بهتر است در همان ماههای اول بارداری جهت معاینه دندانها به دندانپزشک مراجعه کنید تا دندانپزشک روشهای بهداشتی لازم جهت پیشگیری از پوسیدگی و بیماری لثه را به شما آموزش دهد.
-بهتر است در همان ماههای اول بارداری جهت معاینه دندانها به دندانپزشک مراجعه کنید تا دندانپزشک روشهای بهداشتی لازم جهت پیشگیری از پوسیدگی و بیماری لثه را به شما آموزش دهد

بعد از هر بار مصرف مواد غذایی ، بخصوص ((مواد قندی)) دندانهایتان را مسواک کنید -

بعد از هر بار استفراغ دندانها را مسواک کنید و یا حداقل دهان را بطور کامل با آب بشویید -
+*بعد از هر بار مصرف مواد غذایی ، بخصوص ((مواد قندی)) دندانهایتان را مسواک کنید.
*بعد از هر بار استفراغ دندانها را مسواک کنید و یا حداقل دهان را بطور کامل با آب بشویید.
 !!~~brown:زمان مناسب جهت درمان دندانپزشکی خانم باردار ~~ !!~~brown:زمان مناسب جهت درمان دندانپزشکی خانم باردار ~~
 +بطور کلی دوران حاملگی را که تقریباً نه ماه است به سه دوره سه ماهه تقسیم می‌کنند که به نامهای سه ماهه اول، دوم و سوم موسوم است. زمانهای مناسب مراجعه به دندانپزشک شامل دو بار در سه ماهه اول، حداقل یکبار در سه ماهه دوم و یکبار در سه ماهه سوم است. در طول این دوره تغییرات مختلفی در بدن مادر و جنین ایجاد می‌شود.
 +!!~~brown:سه ماهه اول~~
 +بافتهای مختلف بدن جنین در این دوره تشکیل می‌شود و جنین به مواد و تحریکات مختلف بسیار حساس است و احتمال سقط جنین زیاد است. همچنین در این دوره مادر از کسالتهایی چون تهوع و استفراغ صبحگاهی، بی‌میلی به غذا و تغییرات قلبی - عروقی رنج می‌برد. بنابراین بهتر است درمانهای دندانپزشکی طولانی مدت در این دوره انجام نشود.
-بطور کلی دوران حاملگی را که تقریباً نه ماه است به سه دوره سه ماهه تقسیم می کنند که به نامهای سه ماهه اول ، دوم و سوم موسوم است . زمانهای مناسب مراجعه به دندانپزشک شامل دو بار در سه ماهه اول ، حداقل یکبار در سه ماهه دوم و یکبار در سه مهه سوم است

در طول
این دوره تغییرات ختلفی در بدن مادر و جنین ایجاد می شود

سه ماهه ا
ول : بافتهای مختلف بدن جنین در این دوره تشیل می شود و جنین به مواد و تحریکات مختلف بسیار حساس است و احتمال سقط جنین زیاد است

همچنین د
ر این دوره مادر از کسالتهایی چون تهوع و استفراغ صبحگاهی ، بی میلی به غذا و تغییرات ((لب))ی ((عروق))ی رنج می برد . بنابراین بهتر است درمانهای دندانپزشکی طولانی مدت در این دوره انجام نشود

در ملاقات اول ، دندانهای مادر معاینه و ((رادیوگراف
ی)) های دندانی که قبل از بارداری گرفته شده اند بررسی می شود و دندانهایی که قبل از زایمان ممکن است برای مادر مشکل ایجاد کند معین می شود و جهت ترمیم آنها در سه ماهه دوم حاملگی به بیمار نوبت داده می شود . همچنین چگونگی مسواک زدن صحیح و استفاده از ((نخ دندان)) به خانم حامله آموزش داده می شود . ملاقات دوم سه ماهه اول جهت ارزیابی رعایت بهداشت دهان توسط خانم حامله است . تغییرات بافتهای لثه در اثر هورمونها بررسی می شود و دستورات بهداشتی لازم داده می شود
<br />سه ماهه دوم : این دوره بهترین زمان جهت انجام درمانهای دندانپزشکی است چون بافتهای مختلف بدن جنین تشکیل شده اند و در حال رشد و تکال هستند . هم چنین حالت کسالت و تهوع ابتدای حاملگی تا حدودی برطرف شده است . خانم حامله معمولاً راحت تر از سه ماهه اول می تواند در وضعیت مناسب روی صندلی دندانپزشکی قرار گیرد . در این دوره می توان تمام درمانهای دندانی لازم را انجام داد

استفاده از بی حس کننده موضعی مانعی ندارد . همچنین در صورت لزوم دندانپزشک ممکن است بعد از درمان ، ((آنتی بیوتیک)) یا مسکن تجویز کند که استفاده از آنها بلامانع است

باید توجه داشت که درمان دندانهایی که قبل از زایمان برای خانم حامله مشکلی ایجاد نمی کنند ، باید به بعد از زایمان موکول شود
<br />سه ماهه سوم : در این دوره رشد و تکامل جنین ادامه دارد و سرعت آن بیشتر از شش ماهه اول حاملگی است . خانم حامله به دلیل افزایش وزن جنین نمی تواند مدت زیادی در حالت خوابیده به پشت روی صندلی دندانپزشکی قرار گیرد

بنابراین بهتر است فقط درمانهای کوتاه مدت و اورژانسی در این دوره انجام شود . همچنین در ملاقات دندانپزشکی این دوره نکات لازم در مورد چگونگی رویش دندانهای نوزاد ، مراقبتهای منزل و زمان مراجعه جهت معاینه دندانپزشکی نوزاد توصیه خواهد شد

خانمهای حامله باید توجه داشته باشند که درمانهای اورژانس دندانپزشکی در هر دوره و زمانی از حاملگی می تواند انجام شود
. بنابراین به هیچ وجه نباید برای تسکین درد دندان خود به مدت طولانی از مسکن ها استفاده کنند ، بلکه باید سریعاً به دندانپزشک مراجعه نمایند . همچنین باید توجه داشته باشند که مصرف خودسرانه هر دارویی ممکن است برای مادر و جنین خطرناک باشد . بنابراین لازم است هیچ دارویی را بدون اجازه پزشک یا دندانپزشک استفاده نکنند

در مواردیکه پزشک یا دندانپزشک معالج با اطلاع از حاملگی بیمار دارویی را تجویز می کنند مصرف آن دارو بلامانع و حتی ضروری است و اجتناب از مصرف آن ممکن است برای بیمار و جنین زیان داشته باشد
+در ملاقات اول ، دندانهای مادر ماینه ((رادیولوی دندان|رادیوگرایهای دندانی)) که قبل از بارداری گرفته شدهاند بررسی میشود و دندانهایی که قبل از زایمان ممکن است برای مادر مشکل ایجاد کند معین میشود و جهت ترمیم آنها در سه ماهه دوم حاملگی به بیمار نوبت داده میشود. همچنین ((روشهای صحیح مسواک زدن|چگونگی مسواک زدن صحیح)) و استفاده از ((نخ دندان)) به خانم حامله آموزش داده میشود. ملاقات دوم سه ماهه اول جهت ارزیابی رعایت بهداشت دهان توسط خانم حامله است. تغییرات بافتهای لثه در اثر هورمونها بررسی میشود و دستورات بهداشتی لازم داده میشود.
!!~~brown:سه ماهه دوم~~ />این دوره بهترین زمان جهت انجام درمانهای دندانپزشکی است چون بافتهای مختلف بدن جنین تشکیل شدهاند و در حال رشد و تکامل هستند. هم چنین حالت کسالت و تهوع ابتدای حاملگی تا حدودی برطرف شده است. خانم حامله معمولاً راحت تر از سه ماهه اول میتواند در وضعیت مناسب روی صندلی دندانپزشکی قرار گیرد. در این دوره میتوان تمام درمانهای دندانی لازم را انجام داد. استفاده از ((مواد بیحس کننده موضعی|بیحس کننده موضعی مانعی)) ندارد . همچنین در صورت لزوم دندانپزشک ممکن است بعد از درمان، ((آنتیبیوتیک)) یا مسکن تجویز کند که استفاده از آنها بلامانع است. باید توجه داشت که درمان دندانهایی که قبل از زایمان برای خانم حامله مشکلی ایجاد نمیکنند، باید به بعد از زایمان موکول شود.
!!~~brown:سه ماهه سوم~~ />در این دوره رشد و تکامل جنین ادامه دارد و سرعت آن بیشتر از شش ماهه اول حاملگی است. خانم حامله به دلیل افزایش وزن جنین نمیتواند مدت زیادی در حالت خوابیده به پشت روی صندلی دندانپزشکی قرار گیرد. بنابراین بهتر است فقط درمانهای کوتاه مدت و اورژانسی در این دوره انجام شود. همچنین در ملاقات دندانپزشکی این دوره نکات لازم در مورد چگونگی رویش دندانهای نوزاد، مراقبتهای منزل و زمان مراجعه جهت معاینه دندانپزشکی نوزاد توصیه خواهد شد.
 +خانمهای حامله باید توجه داشته باشند که درمانهای اورژانس دندانپزشکی در هر دوره و زمانی از حاملگی می‌تواند انجام شود. بنابراین به هیچ وجه نباید برای تسکین ((درد دندان)) خود به مدت طولانی از مسکن ها استفاده کنند، بلکه باید سریعاً به دندانپزشک مراجعه نمایند. همچنین باید توجه داشته باشند که مصرف خودسرانه هر دارویی ممکن است برای مادر و جنین خطرناک باشد. بنابراین لازم است هیچ دارویی را بدون اجازه پزشک یا دندانپزشک استفاده نکنند. در مواردی که پزشک یا دندانپزشک معالج با اطلاع از حاملگی بیمار دارویی را تجویز می‌کنند مصرف آن دارو بلامانع و حتی ضروری است و اجتناب از مصرف آن ممکن است برای بیمار و جنین زیان داشته باشد.
 +!~~brown:مباحث مرتبط با عنوان~~
 +*((ارتودنسی))
 +*((ایدز و دندانپزشکی و احتیاطات همه جانبه))
 +*((بیماریهای بافتهای نگهدارنده اطراف دندان))
 +*((بیماریهای لثه))
 +*((بهداشت دهان و دندانهای مصنوعی متحرک))
 +*((بهداشت دهان و دندان))
 +*((تومورهای خوشخیم دهان و زبان))
 +*((درد دندان))
 +*((دهان و دندان سالم))
 +*((عفونت دندانی))
 +*((مراقبتهای لازم بعد از جراحی لثه و کشیدن دندان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 30 آذر 1385 [13:37 ]   3   سبحانی      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [13:24 ]   2   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [13:20 ]   1   عطاالله کبیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..