منو
 کاربر Online
1181 کاربر online
تاریخچه ی: مراحل تحولی در سلسله قاجار

{FANCYTABLE(border=0)}
~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF
~w:50%


به طور كلي بررسي قاجاريه بدون تقسيم بندي امكان پذير نيست زيرا در دوره هر كدام از پادشاهان تحولات و رخدادهايي روي مي دهد كه با تحولات پادشاه قبلي متفاوت بوده است .
دوران فرمانروايي قاجاريان بر ايران را به چند مرحله مي توان تقسيم كرد :

مرحله اول (( ايل قاجار پيش از كسب قدرت | قاجاريه در تكاپوي قدرت ))
مرحله دوم : شكل گيري رسمي حكومت قاجاريه (( حكومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبيت و استواري حكومت قاجاريان (( سلطنت فتحعلي شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حكومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حكومت ناصر الدين شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدين شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علي شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
~|~


::منبع:CDايرانيا

مرحله اول (( ايل قاجار پيش از کسب قدرت | قاجاريه در تکاپوي قدرت ))
مرحله دوم : شکل گيري رسمي حکومت قاجاريه (( حکومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبيت و استواري حکومت قاجاريان (( سلطنت فتحعلي شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حکومت ناصر الدين شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدين شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علي شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))::
~|~ ~w:30%

~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FF33CC

::(( ايل قاجار پيش از کسب قدرت | قاجاريه در تکاپوي قدرت ))
(( حکومت آقا محمد خان ))
(( سلطنت فتحعلي شاه ))
((حکومت محمد شاه ))
((حکومت ناصر الدين شاه))
((مظفر الدين شاه ))
((مشروطه و محمد علي شاه ))
((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
::~w:10%
~|~


1.((معماري درعهد قاجاريه|معماري))
2.((علوم درعهد قاجاريه|علوم))
3.((دين درعهد قاجاريه|دين))
4.((فنون درعهد قاجاريه|فنون))
5.((هنردرعهد قاجاريه|هنر))
6.((شهرسازي درعهد قاجاريه|شهرسازي))
7.((نژادها درعهد قاجاريه|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد قاجاريه|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش هاي پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاريخ ))

~|~ ~|~
{FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 شهریور 1384 [19:56 ]   3   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [02:46 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [02:44 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..