منو
 صفحه های تصادفی
توزیع جغرافیایی آتشفشانها
برده داری در اسلام
نقش روی در بدن
آتشفشان سهند
نیتروژن
سکته‌ مغزی
عدد
ادراک فضائی شنوائی
عملکرد شهرها
نام علی بر همة ستونهای آسمان
 کاربر Online
846 کاربر online
Lines: 1-7Lines: 1-7
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:50%


به طور كلي بررسي قاجاريه بدون تقسيم بندي امكان پذير نيست زيرا در دوره هر كدام از پادشاهان تحولات و رخدادهايي روي مي دهد كه با تحولات پادشاه قبلي متفاوت بوده است .
دوران فرمانروايي قاجاريان بر ايران را به چند مرحله مي توان تقسيم كرد :

مرحله اول (( ايل قاجار پيش از كسب قدرت | قاجاريه در تكاپوي قدرت ))
مرحله دوم : شكل گيري رسمي حكومت قاجاريه (( حكومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبيت و استواري حكومت قاجاريان (( سلطنت فتحعلي شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حكومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حكومت ناصر الدين شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدين شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علي شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
~|~


::منبع:CDايرانيا

مرحله اول (( ايل قاجار پيش از کسب قدرت | قاجاريه در تکاپوي قدرت ))
مرحله دوم : شکل گيري رسمي حکومت قاجاريه (( حکومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبيت و استواري حکومت قاجاريان (( سلطنت فتحعلي شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حکومت ناصر الدين شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدين شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علي شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))::
~|~ ~w:30%

~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FF33CC

::(( ايل قاجار پيش از کسب قدرت | قاجاريه در تکاپوي قدرت ))
(( حکومت آقا محمد خان ))
(( سلطنت فتحعلي شاه ))
((حکومت محمد شاه ))
((حکومت ناصر الدين شاه))
((مظفر الدين شاه ))
((مشروطه و محمد علي شاه ))
((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
::~w:10%
~|~


1.((معماري درعهد قاجاريه|معماري))
2.((علوم درعهد قاجاريه|علوم))
3.((دين درعهد قاجاريه|دين))
4.((فنون درعهد قاجاريه|فنون))
5.((هنردرعهد قاجاريه|هنر))
6.((شهرسازي درعهد قاجاريه|شهرسازي))
7.((نژادها درعهد قاجاريه|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد قاجاريه|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش هاي پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاريخ ))
+~w:50%


به طور کلی بررسی قاجاریه بدون تقسیم بندی امکان پذیر نیست زیرا در دوره هر کدام از پادشاهان تحولات و رخدادهایی روی می دهد که با تحولات پادشاه قبلی متفاوت بوده است .
دوران فرمانروایی قاجاریان بر ایران را به چند مرحله می توان تقسیم کرد :

مرحله اول (( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه (( حکومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان (( سلطنت فتحعلی شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حکومت ناصر الدین شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدین شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علی شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
~|~

/9/9e/_ggttqq_N12KSHN9.JPG">
::منبع:CDایرانیا

مرحله اول (( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه (( حکومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان (( سلطنت فتحعلی شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حکومت ناصر الدین شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدین شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علی شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))::
~|~ ~w:30%
>
1. ((قضاوتی کلی پیرامون قاجاریه ))
2. ((زمین های از دست رفته ))> ~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FF33CC

::(( ایل قاجار پیش از کسب قدرت | قاجاریه در تکاپوی قدرت ))
(( حکومت آقا محمد خان ))
(( سلطنت فتحعلی شاه ))
((حکومت محمد شاه ))
((حکومت ناصر الدین شاه))
((مظفر الدین شاه ))
((مشروطه و محمد علی شاه ))
((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
::~w:10%
~|~


1.((معماری درعهد قاجاریه|معماری))
2.((علوم درعهد قاجاریه|علوم))
3.((دین درعهد قاجاریه|دین))
4.((فنون درعهد قاجاریه|فنون))
5.((هنردرعهد قاجاریه|هنر))
6.((شهرسازی درعهد قاجاریه|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد قاجاریه|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد قاجاریه|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
  ~|~ ~|~   ~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 شهریور 1384 [19:56 ]   3   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [02:46 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [02:44 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..