منو
 صفحه های تصادفی
امام علی علیه السلام و فتح قلعه خیبر و قتل مرحب
زندگینامه کارولین هرشل
محیطهای قاره‌ای
تعجب مروان از نام پسران امام حسین علیه السلام
عتبه بن ربیعه
اینکاها
بررسی زندگی سیاسی امام سجاد علیه السلام
اصحاب الیمین
مفهوم صراط های مستقیم در دین اسلام
ترکهای گلی
 کاربر Online
511 کاربر online
تاریخچه ی: مراحل تجزیه شیمیایی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-32Lines: 1-76
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان شیمی تجزیه))
 +*((واژگان شیمی آلی))
 +*((واژگان شیمی معدنی))
 +*((واژگان شیمی فیزیک))
 +*((واژگان شیمی صنعتی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((شیمی تجزیه))
 +*((شیمی تجزیه کمی))
 +*((مراحل تجزیه شیمیایی))
 +*((معرف PH))
 +*((معرف رنگی))
 +*((آشنایی با تبادلگرهای یونی))
 +*((الکترود شاهد))
 +*((الکترود شیشه‌ای))
 +*((مقالات جدید شیمی|شیمی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای شیمی تجزیه))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
 +**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry|تعریفی از شیمی تجزیه]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography|کروماتوگرافی]
 +**[http://www.shu.ac.uk/schools/sci/chem/tutorials/chrom/gaschrm.htm|کروماتوگرافی گازی]
 +**[http://www.islandnet.com/~yesmag/projects/paper_chroma.html|کروماتوگرافی کاغذی]
 +**[http://www.pharm.uky.edu/ASRG/HPLC/hplcmytry.html|راهنمای HPLC]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/AbsorbanceSpectrum.html|طیف جذبی در اسپکتروفتومتری]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/BeersLaw.html|اسپکتروفتومتری-قانون بیر]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/UnknownSolution.html|آنالیز یک ماده ناشناخته-تعیین غلظت آنالیت]
 +**[http://www.wwnorton.com/college/chemistry/chemconnections/Rain/pages/titr.html|منحنی تیتراسیون اسید باز]
 +**[http://www.carlton.srsd119.ca/chemical/equilibrium/abindicators.htm|شناساگرهای اسید باز]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !نگاه کلی  !نگاه کلی
 ((شیمی‌ تجزیه)) با شناسایی ((فرمول شیمیایی|ساختار فرمولی)) ، ((جدا سازی مواد)) ، ((مول|اندازه‌گیری مقدار یک ماده)) و اجزا تشکیل دهنده آن سروکار دارد. از آنجا که جداسازی و اندازه‌گیری اجزای سازنده اجسام ، بر اساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها با استفاده از ((واکنش شیمیایی|واکنشهای شیمیایی)) و دستگاههای آزمایشی انجام می‌گیرد، شیمی‌ تجزیه را می‌توان به دو بخش ((شیمی‌ تجزیه کلاسیک)) و ((شیمی ‌تجزیه دستگاهی)) تقسیم‌بندی کرد. بدیهی است که عملیات شناسایی و اندازه‌گیری به منظور تحقق سه هدف انجام می‌شود:

 ((شیمی‌ تجزیه)) با شناسایی ((فرمول شیمیایی|ساختار فرمولی)) ، ((جدا سازی مواد)) ، ((مول|اندازه‌گیری مقدار یک ماده)) و اجزا تشکیل دهنده آن سروکار دارد. از آنجا که جداسازی و اندازه‌گیری اجزای سازنده اجسام ، بر اساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها با استفاده از ((واکنش شیمیایی|واکنشهای شیمیایی)) و دستگاههای آزمایشی انجام می‌گیرد، شیمی‌ تجزیه را می‌توان به دو بخش ((شیمی‌ تجزیه کلاسیک)) و ((شیمی ‌تجزیه دستگاهی)) تقسیم‌بندی کرد. بدیهی است که عملیات شناسایی و اندازه‌گیری به منظور تحقق سه هدف انجام می‌شود:

 *تعیین خواص کیفی
 *تعیین خواص کیفی
 *تعیین خواص کمی‌
 *تعیین خواص کمی‌
 *تعیین ((ساختار مولکولی مواد))

 *تعیین ((ساختار مولکولی مواد))

 این دانش بیشتر جنبه عملی داشته و علاوه بر ارتباط با رشته‌های گوناگون شیمی ‌با اغلب رشته‌های مهندسی و علوم نیز پیوندی نزدیک دارد. شیمی ‌تجزیه در سالهای اخیر به دلیل پیدایش نظرات ، روشها و دستگاههای جدید اهمیت بسیار زیادی یافته و در صنایع گوناگون نیاز فراوان به آن احساس شده است. اهمیت این رشته از این ناشی می‌شود که مطالعه هیچ سیستمی ‌بدون دانستن درصد اجزا تشکیل دهنده آن ممکن نیست.  این دانش بیشتر جنبه عملی داشته و علاوه بر ارتباط با رشته‌های گوناگون شیمی ‌با اغلب رشته‌های مهندسی و علوم نیز پیوندی نزدیک دارد. شیمی ‌تجزیه در سالهای اخیر به دلیل پیدایش نظرات ، روشها و دستگاههای جدید اهمیت بسیار زیادی یافته و در صنایع گوناگون نیاز فراوان به آن احساس شده است. اهمیت این رشته از این ناشی می‌شود که مطالعه هیچ سیستمی ‌بدون دانستن درصد اجزا تشکیل دهنده آن ممکن نیست.
 
 

-{picture file=img/daneshnameh_up/scin0005.gif} +

{picture=scin0005.gif}
 
 
 !کاربرد شیمی‌ تجزیه در مسائل علمی‌ و صنعتی  !کاربرد شیمی‌ تجزیه در مسائل علمی‌ و صنعتی
 !!پژوهش و توسعه !!پژوهش و توسعه
 زمینه‌های پژوهش و توسعه عبارتند از شناسایی اجسام جدید ، پی بردن به ساختار مولکولی و خواص ویژه و طرح روشهایی برای اندازه‌گیری آنها یا شیوه‌هایی جدید برای شناسایی و اندازه‌گیری اجسامی ‌که ((انواع تکنیک تجزیه|تکنیکهای تجزیه‌ای)) مناسبی برای آنها وجود ندارد. همچنین شناسایی اشکالات یک روش و کوشش در برطرف کردن آنها مانند یافتن علل انفجار و مسموم شدن ((کاتالیزور|کاتالیزورها)) ، خوردگی وسایل و سرانجام شناسایی و حذف مواد مزاحم و سمی‌ در محیط کار ، افزایش بازده فراورده و استفاده از فراورده‌های جانبی از جمله موارد دیگر است. زمینه‌های پژوهش و توسعه عبارتند از شناسایی اجسام جدید ، پی بردن به ساختار مولکولی و خواص ویژه و طرح روشهایی برای اندازه‌گیری آنها یا شیوه‌هایی جدید برای شناسایی و اندازه‌گیری اجسامی ‌که ((انواع تکنیک تجزیه|تکنیکهای تجزیه‌ای)) مناسبی برای آنها وجود ندارد. همچنین شناسایی اشکالات یک روش و کوشش در برطرف کردن آنها مانند یافتن علل انفجار و مسموم شدن ((کاتالیزور|کاتالیزورها)) ، خوردگی وسایل و سرانجام شناسایی و حذف مواد مزاحم و سمی‌ در محیط کار ، افزایش بازده فراورده و استفاده از فراورده‌های جانبی از جمله موارد دیگر است.
 !!کنترل !!کنترل
 با تجزیه مواد اولیه ، واسطه و فراورده ، می‌توان به راحتی هر فرایندی را کنترل کرد و اشکالات فیزیکی ، مکانیکی ، شیمیایی و اقتصادی که در نتیجه تغییرات در مواد اولیه یا مواد اضافه شده حاصل می‌شود، را تشخیص داد. برای مثال ، می‌توان با تجزیه فراورده‌ها ، به دلیل نارضایتی خریداران پی برد، یا اصالت و مرغوبیت یک محصول را ثابت کرد. همچنین با توجه به نتیجه تجزیه مواد اولیه می‌توان برای انتخاب و خرید آنها از بین چند ترکیب پیشنهاد شده ، بهترین نوع را برگزید.  با تجزیه مواد اولیه ، واسطه و فراورده ، می‌توان به راحتی هر فرایندی را کنترل کرد و اشکالات فیزیکی ، مکانیکی ، شیمیایی و اقتصادی که در نتیجه تغییرات در مواد اولیه یا مواد اضافه شده حاصل می‌شود، را تشخیص داد. برای مثال ، می‌توان با تجزیه فراورده‌ها ، به دلیل نارضایتی خریداران پی برد، یا اصالت و مرغوبیت یک محصول را ثابت کرد. همچنین با توجه به نتیجه تجزیه مواد اولیه می‌توان برای انتخاب و خرید آنها از بین چند ترکیب پیشنهاد شده ، بهترین نوع را برگزید.
 !مراحل یک ((تجزیه شیمیایی))  !مراحل یک ((تجزیه شیمیایی))
-((تجزیه کمی)) ، یعنی تعیین مقدار ماده شامل پنج مرحله است:

+((شیمی تجزیه کمی)) ، یعنی تعیین مقدار ماده شامل پنج مرحله است:

 *((نمونه‌برداری))
 *((نمونه‌برداری))
 *انحلال نمونه و شناسایی اجزا موجود در آن
 *انحلال نمونه و شناسایی اجزا موجود در آن
 *جداسازی اجزا مورد نظر برای اندازه‌گیری
 *جداسازی اجزا مورد نظر برای اندازه‌گیری
 *اندازه‌گیری اجزا مورد نظر
 *اندازه‌گیری اجزا مورد نظر
 *محاسبه و بحث در مورد نتایج

 *محاسبه و بحث در مورد نتایج

-مشکل‌ترین قسمت یک تجزیه شیمیایی ، جداسازی ماده مورد نظر از دیگر مواد است. این مرحله اغلب مستلزم صرف وقت زیاد و دقت فراوان است. از اینرو ، اهمیت روشهای گزینش‌پذیر و ویژه برای تجزیه کمی‌ و ((تجزیه کیفی|کیفی)) معلوم می‌شود. در یک روش گزینش‌پذیر ، ((واکنش شیمیایی|واکنشگر)) بکار رفته در شرایط معینی فقط با تعداد انگشت شماری از ((یون|یونها)) یا اجسام ترکیب می‌شود. در یک روش ویژه ، واکنشگر بکار رفته در شرایط معین تنها با یک یون یا جسم ویژه ترکیب می‌شود. بنابراین ، در این روشها نیازی به ((جداسازی مواد)) خارجی نیست. +مشکل‌ترین قسمت یک تجزیه شیمیایی ، جداسازی ماده مورد نظر از دیگر مواد است. این مرحله اغلب مستلزم صرف وقت زیاد و دقت فراوان است. از اینرو ، اهمیت روشهای گزینش‌پذیر و ویژه برای تجزیه کمی‌ و ((شیمی تجزیه کیفی|کیفی)) معلوم می‌شود. در یک روش گزینش‌پذیر ، ((واکنش شیمیایی|واکنشگر)) بکار رفته در شرایط معینی فقط با تعداد انگشت شماری از ((یون|یونها)) یا اجسام ترکیب می‌شود. در یک روش ویژه ، واکنشگر بکار رفته در شرایط معین تنها با یک یون یا جسم ویژه ترکیب می‌شود. بنابراین ، در این روشها نیازی به ((جداسازی مواد)) خارجی نیست.
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((تجزیه شیمیایی)) *((تجزیه شیمیایی))
 *((شیمی تجزیه کمی)) *((شیمی تجزیه کمی))
 *((شیمی تجزیه کیفی)) *((شیمی تجزیه کیفی))
 *((جداسازی مواد)) *((جداسازی مواد))
 *((ساختار مولکولی مواد)) *((ساختار مولکولی مواد))
 *((شیمی تجزیه دستگاهی)) *((شیمی تجزیه دستگاهی))
 *((شیمی تجزیه کلاسیک)) *((شیمی تجزیه کلاسیک))
 *((کروماتوگرافی)) *((کروماتوگرافی))
 *((مبانی شیمی تجزیه)) *((مبانی شیمی تجزیه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [07:59 ]   10   admin      جاری 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [12:25 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:03 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 11 شهریور 1384 [12:06 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 11 شهریور 1384 [12:04 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 11 شهریور 1384 [12:03 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:08 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [14:24 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 دی 1383 [16:50 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [06:19 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..