منو
 کاربر Online
506 کاربر online
تاریخچه ی: مدار کلید حساس به نور

تفاوت با نگارش: 14

Lines: 1-56Lines: 1-92
 V{maketoc} V{maketoc}
 در این مدار با یک کلید ساده حساس به نور آشنا می شوید.در این مدار از یک سنسور نوری استفاده شده است.زمانیکه نوری در محیط نباشد.،یا شما با دست مانع از رسیدن نور به سنسور شوید.رله به صورت یک سوییچ عمل کرده و فاز را بر یک سر لامپ که سر دیگر آن به نول متصل می باشد.،می اندازد. در این مدار با یک کلید ساده حساس به نور آشنا می شوید.در این مدار از یک سنسور نوری استفاده شده است.زمانیکه نوری در محیط نباشد.،یا شما با دست مانع از رسیدن نور به سنسور شوید.رله به صورت یک سوییچ عمل کرده و فاز را بر یک سر لامپ که سر دیگر آن به نول متصل می باشد.،می اندازد.
 !تذکر !تذکر
-توصیه می کنم افرادی که در زمینه برق سر رشته ای ندارند.این مدار را انجام ندهند.چرا که ممکن است موجب برق گرفتگی بشود.اگر هم می خواهید این مدار را انجام دهید حتما آنرا در حظور یک بزرگتر و فردی که در این کار سر رشته دارد انجام دهید. +~~red:@#20:توصیه می کنم افرادی که در زمینه برق سر رشته ای ندارند.این مدار را انجام ندهند.چرا که ممکن است موجب برق گرفتگی بشود.اگر هم می خواهید این مدار را انجام دهید حتما آنرا در حظور یک بزرگتر و فردی که در این کار سر رشته دارد انجام دهید. #@~~
 !قطعات مورد نیاز !قطعات مورد نیاز
 # 1 عدد آیسی 741 # 1 عدد آیسی 741
 # 1 عدد رله 12 ولت # 1 عدد رله 12 ولت
 # 1 عدد دیود 1N4007 # 1 عدد دیود 1N4007
 # 1 عدد ترانزیستور BC109 # 1 عدد ترانزیستور BC109
 # 3 عدد مقاومت 10 کیلو اهم # 3 عدد مقاومت 10 کیلو اهم
 # 1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم # 1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم
 #1 عدد مقاومت 270 کیلو اهم #1 عدد مقاومت 270 کیلو اهم
 # 1 عدد مقاومت 1 کیلواهم # 1 عدد مقاومت 1 کیلواهم
 # 1 عدد فیوز 1 آمپر # 1 عدد فیوز 1 آمپر
 # 1 عدد پتانسیومتر 1 مگا اهم # 1 عدد پتانسیومتر 1 مگا اهم
-# 1 عدد ((فتوسل )) یا مقاومت نوری(LDR) +# 1 عدد مقاومت نوری(LDR)
 # 2 سانتی متر وارنیش به قطر فتو سل # 2 سانتی متر وارنیش به قطر فتو سل
 # ((برد بورد)) # ((برد بورد))
 # سیم تلفنی # سیم تلفنی
 # لامپ 220 ولت با سرپیچی که دو سیم ازآن بیرون آمده باشد # لامپ 220 ولت با سرپیچی که دو سیم ازآن بیرون آمده باشد
 !نقشه مدار !نقشه مدار
-طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 741 را در ابتدا ببندید.پایه شماره 4 تغذیه زمین و پایه 7 تغذیه مثبت است. +!!توضیحات بستن مدار

طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 741 را ببندید.پایه شماره 4 تغذیه زمین و پایه 7 تغذیه مثبت است.
 پایه 2 این آیسی ورودی منفی و پایه 3 ورودی مثبت است.پایه 2 را با یک مقاومت 10 کیلو اهم به پایه وسط پتانسیومتر 1 مگا اهم متصل کنید.یکی از پایه های کناری این پتانسیومتر را به زمین متصل کنید. پایه 2 این آیسی ورودی منفی و پایه 3 ورودی مثبت است.پایه 2 را با یک مقاومت 10 کیلو اهم به پایه وسط پتانسیومتر 1 مگا اهم متصل کنید.یکی از پایه های کناری این پتانسیومتر را به زمین متصل کنید.
-دومرتبه از پایه 2 با یک فتوسل یا مقاومت نوری به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل کنید. +دومرتبه از پایه 2 با یک مقاومت نوری به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل کنید.
 پایه 3 را که ورودی مثبت است یک بار با مقاومت 10 کیلو اهم به زمین و بار دیگر با یک مقاومت 10 کیلو اهم دیگر به مثبت ولتاژ وصل کنید. پایه 3 را که ورودی مثبت است یک بار با مقاومت 10 کیلو اهم به زمین و بار دیگر با یک مقاومت 10 کیلو اهم دیگر به مثبت ولتاژ وصل کنید.
-از پایه 6 که خروجی این آیسی است.با یک مقاومت 270 کیلو اهم به پایه 3 که ورودی کثبت است وصل کنید.در واقع شما با این کارخروجی را به ورودی فیدبک می کنید. +از پایه 6 که خروجی این آیسی است.با یک مقاومت 270 کیلو اهم به پایه 3 که ورودی مثبت است وصل کنید.در واقع شما با این کارخروجی را به ورودی فیدبک می کنید.
حال از پایه خروجی 6 آیسی به یک سر مقاومت 4.7 کیلو اهم وصل کنید.،سر دیگر مقاومت4.7 کیلو اهم را به یک سر مقاومت 1 کیلو اهم متصل نمایید.،و سر دیگر این مقاومت را زمین نمایید.
حال به سراغ رله می رویم.
به شکل رله یک کنتاکت از پایین نگاه کنید.متوجه 5 پایه فلزی می شوید.سه پایه به یکدیگر نزدیک هستند.، و دو پایه دیگر از این 3 پایه فاصله دارند.
از این 3 پایه 2 پایه کناری مخصوص اینرجایز شدن یا در واقع تحریک رله و عوض شدن جهت کلید درونی در این المان است.اگر با دقت به شکل این المان از زیر نگاه کنید.،متوجه می شوید.از سه پایه گفته شده یک پایه کمی جلوتر است.این پایه در حالت عادی،یعنی حالتی که رله تحریک نشده است.با یکی از دو پایه دیگر که مجزا از دو پایه اینرجایز شدن است.،اتصال دارد.این اتصال را حتی می توانید با ((ولت متر)) تجربه
کنید.
-left>
+وقتی رله اینرجایز یا تحریک شود جهت ارتباط این پایه مشترک عوض می شود.و با پایه دیگر رله ارتباط پیدا می کند.در حالت عادی همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید از این رله یک پایه آزاد است. این پایه در واقع همان پایه ای است.که در حالت عادی پایه مشترک با آن ارتباط دارد.


همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.یک پایه از دو پایه مربوط به اینرجایز این رله به طور مستقیم به مثبت ولتاژ متصل است.زمین این رله برای اینرجایز شدن از کلکتور ترانزیستور ایجاد می شود.
همانطور که در شکل مشخص است.در اتصال بین پایه مشترک با لامپ از یک عدد فیوز یک آمپر جهت محافظت مدار استفاده شده است.با استفاده از فیوز مقدار جریانی که وارد سر مشترک رله می شود 1 آمپر است.در صورتیکه میزان جریان بیشتر از 1 آمپر باشد.فیوز به صورت محافظ عمل می کند و ارتباط رله با لامپ را قطع می کند اگر بخواهید با این مدار روشنایی یک لامپ 220 ولت را کنترل کنید.بهتر است از فیوز استفاده کنید.

حال به توضیحات مربوط به قسمت نحوه اتصال لامپ می پردازیم.
در این قسمت یک سر سیم که از سر پیچ لامپ بیرون آمده به صورت مستقیم واردیکی از سوراخهای پریز برق کنید.
باز هم تذکر می دهم.که این مدار را با حظور فرد بزرگتر و کسی که نسبت به برق آگاهی دارد ببندید.تا خدای نکرده دچار مشکل برق گرفتگی نشوید.
سر رله که در حالت عادی به پایه مشترک رله ارتباط ندارد را وارد .سوراخ دیگر پریز برق کنید.سر مشترک رله را نیز با یک فیوز یک آمپر به سر دیگر لامپ که به طور مستقیم به پریز وصل نیست.،متصل کنید.
سر دیگر سیمی که از سر پیچ بیرون آمده است.به طور مستقیم به سر مشترک رله وصل کنید.،در حالت عادی یعنی زمانی که رله اینرجایز نشده است.این سر مشترک با پایه ای از رله ارتباط دارد.، که به هیج جایی وصل نیست.زمانی که ترانزیستور زمین را برای یک سر رله در اثر نبودن نور فراهم کند.رله که یک سرش به طور مستقیم به ولتاژ‌متصل است.،اینرجایز می شود.،
و فاز یا نول را که بروی پایه مشترک است.بروی سر دیگر لامپ می افتد. و لامپ روشن می شود.
center>
 
 
  
- {picture file=img/daneshnameh_up/1/12/SwitchNori12.jpg} +{picture=SwitchNorie1.gif}
  
 
 
 
 
-حال از پایه خروجی 6 آیسی به یک سر مقاومت 4.7 کیلو اهم وصل کنید.،سر دیگر مقاومت را به یک سر مقاومت 1 کیلو اهم متصل نمایید.،و سر دیگر این مقاومت را زمین نمایید. 
-حال به سراغ رله می رویم. 
-به جای کشیدن شکل شماتیک اصلی برای اینکه دچار اشتباه و سردر گمی نشوید.شکل این المان را از دید پایین برای شما در نقشه مدار قرار دادم،اگر به شکل رله یک کنتاکت از پایین نگاه کنید.متوجه 5 پایه فلزی می شوید.سه پایه به یکدیگر نزدیک هستند.، و دو پایه دیگر از این 3 پایه فاصله دارند. 
-از این 3 پایه 2 پایه کناری مخصوص اینرجایز شدن یا در واقع تحریک رله و عوض شدن جهت کلید درونی در این المان است. به شکل این المان از زیر نگاه کنید.،متوجه می شوید.از سه پایه گفته شده یک پایه کمی جلوتر است.این پایه در حالت عادی،یعنی حالتی که رله تحریک نشده است.با یکی از دو پایه دیگر که مجزا از دو پایه اینرجایز شدن است.،اتصال دارد.این اتصال را حتی می توانید با ((ولت متر)) تجربه کنید. 
-وقی رله ینرای یا یک شد رباط ای پایه ترک عو ی شودا پی یگر اا پی می کن. ا ادی همنو که ر نقه ملاظ ی کی ا این له یک پایه زا ت. ین پیه در ق ایه ای است.که در حات عدی ایه مترک ا آ ارتبا دارد.
همنطور که ر قشه ملاحظه می کنید.یک پای ا و پیه مربوط به ینجایز این رله ب ور میم ه مبت ولتاژ مصل ا.مین این ره برای ینرای د ا کلکتر رانیتو ایا می و.
+!ی سی 741
د
ر شکل یر یی 741 را مهه می کید.یه روی 6 پایه ی ودی 2 و 3 د ک یر کا م ات.
2
پایه ووی منفی ی Inverting ای 3 نی وودی م است.که بار لای آ non-Inverting یا غیر معک ات.این یسی یکی ز پرکادتین یسی ها در زینه قوی ک ای عملیاتی است.که حای یک عد((تقویت کنده های عملیتی| پ امپ )) ی باد.
ری شاهده اطا مربوط به ی ی 741 [ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=222|اینجا] را کلیک کیرای مه ین الا می بایست برامه acrobat reader را ر ی دات ای.

{picture=741.gif}

!
تویا مر
-همانطور که در شک مص است.در اال ین پایه مشترک ا لامپ از یک عدد فیو یک مپر جت حات مدر استاده ده است.ا اتفاه ا فیو مدار جریانی ک وارد ر مترک ره می د 1 مر است. تیکه یان یان بیشتر ا 1 مپر ادیو ه صورت ا ل می کن و ارتا رله با ا را می کد اگر خاهید این مدار روایی یک پ 220 لت را کنترل کنید.ر ات ا یو فده نید. +برای عملکر بهتر مدار توصیه می کنم از وارنیش استفاده کنید.قطر وارنیشی که تهیه می کنید به اندازه قطر مقاومت نوری باشد تا مانع رسیدن نور از اطراف به آن بشود.
در حال عادی با توجه به این
ک مقوم نوری به مثبت ولتاژ متصل است.و ر دیر آن به پایه 2 که ووی منفی است.،ولتاژ ر این پایه منفی بیشتر ز مقدار ولتاژ در پایه مثبت است.زمانیکه مانع از رسیدن نور به مقاومت نوری می شوید.ولتاژ در پایه منفی بیشتر از ولاژ‌در پایه مبت می شود.،این اختلاف ولتاژ باعث تحریک پایه 6 در خروجی آیسی ی شود.ایجاد ولتاژ در ایه 6 آیسی باعث تحریک ترایستور و بوجود آمدن مین در کلکتور ترانزیستر می شود.در این حالت بدلیل اینکه له سر دیگرش به مثبت ولتاژ‌متصل است.نها اتیا به زمین داد تا تحریک شو.،این زمی شدن توسط ترانزیستور برای رله ایجاد می شود.
با پیچاندن پتانسیومت
ر می توانید یزان ولتاژ‌ورودی ر پایه 2 و حساسیت مار را کنترل کنید. />در ایه 3 همانطور که می یید.،از دو مقاومت 10 کیلو هم ک یک به زمین و دیگری به مثبت ولتاژ متصل شده است.ستفاده د ست.با یک تسیم ولاژ ساده چون ین و مقاومت یکسان بوده و به صورت سر ینیز بسته شده اند .ولتاژ حدود 5 ولت را در این پیه مثبلت اریم،ولتاژ در پایه 2 نیز در ال عادی حدو 8 ا 9 ولت است.که در صورت ودن نور ای ولاژ حدود 2 تا 3 ولت می رسد که این ولاژ از ولتاژ‌در پایه 3 کمتر است.ر این الت است که رله با تجه به توضیحات بی اینرجایز شد و لمپ وشن می شد. />همانطور ه ر نق ملاحظه می کنید یو در این مدار نقش محافظتی دارد.در وع این دیود که ب رت برعکس بر روی پایه های ایرجایز رله قرار گرفته مدار شما را از جریان برگشتی رله هنگامیکه نور در محیط باشد.افت می کند.
مق
اوم وری، نو یف کند

!
همنین ببینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:24 ]   41   جواد حمزه      جاری 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:23 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:16 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:14 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:12 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [14:17 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [14:24 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [14:22 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [14:22 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [06:06 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [09:34 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [13:36 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [13:33 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [07:05 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [07:03 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [06:04 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:51 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:46 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:44 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:37 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:34 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:25 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:19 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:11 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:06 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:59 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:48 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:43 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:42 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [12:12 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:52 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:48 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:41 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:36 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:29 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [09:52 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [09:49 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [09:32 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [07:47 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [07:40 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..