منو
 کاربر Online
579 کاربر online
تاریخچه ی: مدار کلید حساس به نور

تفاوت با نگارش: 12

Lines: 1-53Lines: 1-92
 V{maketoc} V{maketoc}
 در این مدار با یک کلید ساده حساس به نور آشنا می شوید.در این مدار از یک سنسور نوری استفاده شده است.زمانیکه نوری در محیط نباشد.،یا شما با دست مانع از رسیدن نور به سنسور شوید.رله به صورت یک سوییچ عمل کرده و فاز را بر یک سر لامپ که سر دیگر آن به نول متصل می باشد.،می اندازد. در این مدار با یک کلید ساده حساس به نور آشنا می شوید.در این مدار از یک سنسور نوری استفاده شده است.زمانیکه نوری در محیط نباشد.،یا شما با دست مانع از رسیدن نور به سنسور شوید.رله به صورت یک سوییچ عمل کرده و فاز را بر یک سر لامپ که سر دیگر آن به نول متصل می باشد.،می اندازد.
 !تذکر !تذکر
-توصیه می کنم افرادی که در زمینه برق سر رشته ای ندارند.این مدار را انجام ندهند.چرا که ممکن است موجب برق گرفتگی بشود.اگر هم می خواهید این مدار را انجام دهید حتما آنرا در حظور یک بزرگتر و فردی که در این کار سر رشته دارد انجام دهید. +~~red:@#20:توصیه می کنم افرادی که در زمینه برق سر رشته ای ندارند.این مدار را انجام ندهند.چرا که ممکن است موجب برق گرفتگی بشود.اگر هم می خواهید این مدار را انجام دهید حتما آنرا در حظور یک بزرگتر و فردی که در این کار سر رشته دارد انجام دهید. #@~~
 !قطعات مورد نیاز !قطعات مورد نیاز
 # 1 عدد آیسی 741 # 1 عدد آیسی 741
 # 1 عدد رله 12 ولت # 1 عدد رله 12 ولت
 # 1 عدد دیود 1N4007 # 1 عدد دیود 1N4007
 # 1 عدد ترانزیستور BC109 # 1 عدد ترانزیستور BC109
 # 3 عدد مقاومت 10 کیلو اهم # 3 عدد مقاومت 10 کیلو اهم
 # 1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم # 1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم
 #1 عدد مقاومت 270 کیلو اهم #1 عدد مقاومت 270 کیلو اهم
 # 1 عدد مقاومت 1 کیلواهم # 1 عدد مقاومت 1 کیلواهم
 # 1 عدد فیوز 1 آمپر # 1 عدد فیوز 1 آمپر
 # 1 عدد پتانسیومتر 1 مگا اهم # 1 عدد پتانسیومتر 1 مگا اهم
-# 1 عدد ((فتوسل )) یا مقاومت نوری(LDR) +# 1 عدد مقاومت نوری(LDR)
 # 2 سانتی متر وارنیش به قطر فتو سل # 2 سانتی متر وارنیش به قطر فتو سل
 +# ((برد بورد))
 +# سیم تلفنی
 +# لامپ 220 ولت با سرپیچی که دو سیم ازآن بیرون آمده باشد
 !نقشه مدار !نقشه مدار
-طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 741 را در ابتدا ببندید.پایه شماره 4 تغذیه زمین و پایه 7 تغذیه مثبت است. +!!توضیحات بستن مدار

طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 741 را ببندید.پایه شماره 4 تغذیه زمین و پایه 7 تغذیه مثبت است.
 پایه 2 این آیسی ورودی منفی و پایه 3 ورودی مثبت است.پایه 2 را با یک مقاومت 10 کیلو اهم به پایه وسط پتانسیومتر 1 مگا اهم متصل کنید.یکی از پایه های کناری این پتانسیومتر را به زمین متصل کنید. پایه 2 این آیسی ورودی منفی و پایه 3 ورودی مثبت است.پایه 2 را با یک مقاومت 10 کیلو اهم به پایه وسط پتانسیومتر 1 مگا اهم متصل کنید.یکی از پایه های کناری این پتانسیومتر را به زمین متصل کنید.
-دومرتبه از پایه 2 با یک فتوسل یا مقاومت نوری به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل کنید. +دومرتبه از پایه 2 با یک مقاومت نوری به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل کنید.
 پایه 3 را که ورودی مثبت است یک بار با مقاومت 10 کیلو اهم به زمین و بار دیگر با یک مقاومت 10 کیلو اهم دیگر به مثبت ولتاژ وصل کنید. پایه 3 را که ورودی مثبت است یک بار با مقاومت 10 کیلو اهم به زمین و بار دیگر با یک مقاومت 10 کیلو اهم دیگر به مثبت ولتاژ وصل کنید.
-از پایه 6 که خروجی این آیسی است.با یک مقاومت 270 کیلو اهم به پایه 3 که ورودی کثبت است وصل کنید.در واقع شما با این کارخروجی را به ورودی فیدبک می کنید. +از پایه 6 که خروجی این آیسی است.با یک مقاومت 270 کیلو اهم به پایه 3 که ورودی مثبت است وصل کنید.در واقع شما با این کارخروجی را به ورودی فیدبک می کنید.
حال از پایه خروجی 6 آیسی به یک سر مقاومت 4.7 کیلو اهم وصل کنید.،سر دیگر مقاومت4.7 کیلو اهم را به یک سر مقاومت 1 کیلو اهم متصل نمایید.،و سر دیگر این مقاومت را زمین نمایید.
حال به سراغ رله می رویم.
به شکل رله یک کنتاکت از پایین نگاه کنید.متوجه 5 پایه فلزی می شوید.سه پایه به یکدیگر نزدیک هستند.، و دو پایه دیگر از این 3 پایه فاصله دارند.
از این 3 پایه 2 پایه کناری مخصوص اینرجایز شدن یا در واقع تحریک رله و عوض شدن جهت کلید درونی در این المان است.اگر با دقت به شکل این المان از زیر نگاه کنید.،متوجه می شوید.از سه پایه گفته شده یک پایه کمی جلوتر است.این پایه در حالت عادی،یعنی حالتی که رله تحریک نشده است.با یکی از دو پایه دیگر که مجزا از دو پایه اینرجایز شدن است.،اتصال دارد.این اتصال را حتی می توانید با ((ولت متر)) تجربه
کنید.
-left>
+وقتی رله اینرجایز یا تحریک شود جهت ارتباط این پایه مشترک عوض می شود.و با پایه دیگر رله ارتباط پیدا می کند.در حالت عادی همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید از این رله یک پایه آزاد است. این پایه در واقع همان پایه ای است.که در حالت عادی پایه مشترک با آن ارتباط دارد.


همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.یک پایه از دو پایه مربوط به اینرجایز این رله به طور مستقیم به مثبت ولتاژ متصل است.زمین این رله برای اینرجایز شدن از کلکتور ترانزیستور ایجاد می شود.
همانطور که در شکل مشخص است.در اتصال بین پایه مشترک با لامپ از یک عدد فیوز یک آمپر جهت محافظت مدار استفاده شده است.با استفاده از فیوز مقدار جریانی که وارد سر مشترک رله می شود 1 آمپر است.در صورتیکه میزان جریان بیشتر از 1 آمپر باشد.فیوز به صورت محافظ عمل می کند و ارتباط رله با لامپ را قطع می کند اگر بخواهید با این مدار روشنایی یک لامپ 220 ولت را کنترل کنید.بهتر است از فیوز استفاده کنید.

حال به توضیحات مربوط به قسمت نحوه اتصال لامپ می پردازیم.
در این قسمت یک سر سیم که از سر پیچ لامپ بیرون آمده به صورت مستقیم واردیکی از سوراخهای پریز برق کنید.
باز هم تذکر می دهم.که این مدار را با حظور فرد بزرگتر و کسی که نسبت به برق آگاهی دارد ببندید.تا خدای نکرده دچار مشکل برق گرفتگی نشوید.
سر رله که در حالت عادی به پایه مشترک رله ارتباط ندارد را وارد .سوراخ دیگر پریز برق کنید.سر مشترک رله را نیز با یک فیوز یک آمپر به سر دیگر لامپ که به طور مستقیم به پریز وصل نیست.،متصل کنید.
سر دیگر سیمی که از سر پیچ بیرون آمده است.به طور مستقیم به سر مشترک رله وصل کنید.،در حالت عادی یعنی زمانی که رله اینرجایز نشده است.این سر مشترک با پایه ای از رله ارتباط دارد.، که به هیج جایی وصل نیست.زمانی که ترانزیستور زمین را برای یک سر رله در اثر نبودن نور فراهم کند.رله که یک سرش به طور مستقیم به ولتاژ‌متصل است.،اینرجایز می شود.،
و فاز یا نول را که بروی پایه مشترک است.بروی سر دیگر لامپ می افتد. و لامپ روشن می شود.
center>
 
 
  
- {picture file=img/daneshnameh_up/1/12/SwitchNori12.jpg} +{picture=SwitchNorie1.gif}
  
 
 
 
 
-حال از پایه خروجی 6 آیسی به یک سر مقاومت 4.7 کیلو اهم وصل کنید.،سر دیگر مقاومت را به یک سر مقاومت 1 کیلو اهم متصل نمایید.،و سر دیگر این مقاومت را زمین نمایید. 
-حال به سراغ رله می رویم. 
-به جای کشیدن شکل شماتیک اصلی برای اینکه دچار اشتباه و سردر گمی نشوید.شکل این المان را از دید پایین برای شما در نقشه مدار قرار دادم،اگر به شکل رله یک کنتاکت از پایین نگاه کنید.متوجه 5 پایه فلزی می شوید.سه پایه به یکدیگر نزدیک هستند.، و دو پایه دیگر از این 3 پایه فاصله دارند. 
-از این 3 پایه 2 پایه کناری مخصوص اینرجایز شدن یا در واقع تحریک رله و عوض شدن جهت کلید درونی در این المان است. به شکل این المان از زیر نگاه کنید.،متوجه می شوید.از سه پایه گفته شده یک پایه کمی جلوتر است.این پایه در حالت عادی،یعنی حالتی که رله تحریک نشده است.با یکی از دو پایه دیگر که مجزا از دو پایه اینرجایز شدن است.،اتصال دارد.این اتصال را حتی می توانید با ((ولت متر)) تجربه کنید. 
-وقی رله اینای یا ریک شود هت اتبا این ایه مترک می ود. با ایه دیگ ل اباط یا ی کند.ر ا عای هماور که در نشه اه می کنید از این رله یک ایه آاد است. این پایه در واع همان پایه ی ات.که در الت عادی ای مشرک با ن اتبا دارد.
انور ک ن لاه ی کنید.یک پایه از دو ایه مربو ه اای این ه به ور ستی ه مثبت ولتاژ تل است.مین این رله بای اینرجایز شدن ا کلکور ترانیور ایجاد می شود.
+!ی سی 741
د
ر شکل زیر آیسی 741 را مشاهده می کنی.پایه روجی 6 و پایه های ووی 2 و 3 در شکل زیر کاملا مشخص است.
2 پایه ور
ودی منفی ی Inverting است.پایه 3 نیز ورودی مثبت ات.که عبات لاتین آ non-Inverting یا غیر مکوس است.این آیسی یکی از پرکاربردترین یسی در زمینه قویت کنند های علیاتی است.که حاوی یک عدد((تقویت ننه هی ملیاتی| آ امپ )) می شد.
برای مشاهده اطلاعات ربوط به آی ی 741 [ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=222|اینجا] را کیک کنید.رای ماه این اطلاعا می بایست برنامه acrobat reader را در سیستم داشت اشید.

{picture=741.gif}

وضیحات مدار />
برای عمل
کر بهتر مدار توصیه می کن از وارنیش استفاده کید.طر وانیی که تهیه می کنید به اندازه قطر مقاومت نوری باشد تا مانع رسیدن نور از اطراف به آن بشود.
در حا
ل عادی با توجه به اینکه قاومت نوری به مثبت ولتاژ متصل است.و سر دیگر آن ه پایه 2 که ورودی منفی است.،ولتاژ در این پایه منفی بیشتر از مقدار ولتاژ در ایه مثبت است.زمانیکه مانع از رسیدن نور به مقاومت نوری می شوید.ولتاژ در پایه منفی یشتر از ولتاژ‌ر پایه مثبت می شود.،این اختلاف ولتاژ باعث تحریک پایه 6 در روجی آیسی می شود.ایجاد ولتاژ در پایه 6 آیسی باعث تحریک ترانزیستور و بوجود آمدن زمین در ککتور ترانزیستر می شور این حالت بدلیل اینکه رله سر دیگرش به مثبت ولتاژ‌متصل ست.تنها اتیاج به زمین داد تا تحریک شوداین زمین شدن توسط ترانزیستور برای رله ایجاد می شود.
با یچادن پتانیومتر ی ونید یا لتاژ‌ووی در پایه 2 حساسیت مدار را کنترل کنید.
در
پایه 3 همانطور که می بینید.،از دو قاومت 10 کیلو اهم که یک به زمین و دیگری به مثبت ولاژ مصل شده است.استه شده است.با یک قسیم ولتاژ ساده چون این مقاومت یکسان بوده و به ورت سر ییز بست شده اند .ولتاژ حدود 5 ولت را در ای پیه مثبلت داریم،ولتاژ در ایه 2 نیز در حالت ادی حدود 8 تا 9 ولت است.که ر صورت نبودن نور این ولتاژ به حدود 2 تا 3 ولت می رسد که این ولتاژ از ولتاژ‌در پایه 3 کمتر است.در این حالت است که رله ب توجه به توضیحات قبلی اینرجایز شده و لامپ روشن می شود.
هم
انور که در نقشه ملاحظه می کنی.، دیود در این مدار نقش محافظتی دارد.در واقع این یو که ه صورت برعکس بر روی پایه های اینرجای رله قرار رفته مدار شما را از جریان برگشتی رله هنگامیکه نور در محیط باشد.،محافظت می کند.
مقاومت نوری، نور دریافت کند
-همانطور ه در شکل مشخص است.در اتصال بی پایه مشترک با لامپ از یک عدد فیئز یک آمپر جهت محافظت مدار استفاده نشده است.با استفاهد از فیوز مقدار جریانی که وارد سر مشترک رله م شود 1 آمپر است.در صورتیکه میزان جریان بیشتر از 1 آمپر باشد.فیوز به صورت محافظ عمل می کند و ارتباط رله با لامپ را قطع می کند اگر بخواهید با این مدار روشنایی یک لامپ را کنترل کنید.نیازی به استفاده کنید. +!همچنین ببینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:24 ]   41   جواد حمزه      جاری 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:23 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:16 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:14 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:12 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [14:17 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [14:24 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [14:22 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [14:22 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [06:06 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [09:34 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [13:36 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [13:33 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [07:05 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [07:03 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [06:04 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:51 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:46 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:44 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:37 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:34 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:25 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:19 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:11 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:06 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:59 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:48 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:43 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:42 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [12:12 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:52 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:48 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:41 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:36 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:29 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [09:52 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [09:49 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [09:32 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [07:47 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [07:40 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..