منو
 صفحه های تصادفی
آلبانی
داذبرزمهر
تیره لوبه لیا
جلال الدین منکبرنی خوارزمشاهی
ماد ها
بافت همبند
پاسخ روشنگرانه امام کاظم علیه السلام به هارون الرشید
اعتقاد مرد اصفهانی به امامت امام هادی علیه السلام
ویتامین B3
محمد بن حنفیه
 کاربر Online
609 کاربر online
تاریخچه ی: مدار کلید حساس به نور

تفاوت با نگارش: 10

Lines: 1-50Lines: 1-92
 V{maketoc} V{maketoc}
 در این مدار با یک کلید ساده حساس به نور آشنا می شوید.در این مدار از یک سنسور نوری استفاده شده است.زمانیکه نوری در محیط نباشد.،یا شما با دست مانع از رسیدن نور به سنسور شوید.رله به صورت یک سوییچ عمل کرده و فاز را بر یک سر لامپ که سر دیگر آن به نول متصل می باشد.،می اندازد. در این مدار با یک کلید ساده حساس به نور آشنا می شوید.در این مدار از یک سنسور نوری استفاده شده است.زمانیکه نوری در محیط نباشد.،یا شما با دست مانع از رسیدن نور به سنسور شوید.رله به صورت یک سوییچ عمل کرده و فاز را بر یک سر لامپ که سر دیگر آن به نول متصل می باشد.،می اندازد.
 !تذکر !تذکر
-توصیه می کنم افرادی که در زمینه برق سر رشته ای ندارند.این مدار را انجام ندهند.چرا که ممکن است موجب برق گرفتگی بشود.اگر هم می خواهید این مدار را انجام دهید حتما آنرا در حظور یک بزرگتر و فردی که در این کار سر رشته دارد انجام دهید. +~~red:@#20:توصیه می کنم افرادی که در زمینه برق سر رشته ای ندارند.این مدار را انجام ندهند.چرا که ممکن است موجب برق گرفتگی بشود.اگر هم می خواهید این مدار را انجام دهید حتما آنرا در حظور یک بزرگتر و فردی که در این کار سر رشته دارد انجام دهید. #@~~
 !قطعات مورد نیاز !قطعات مورد نیاز
 # 1 عدد آیسی 741 # 1 عدد آیسی 741
 # 1 عدد رله 12 ولت # 1 عدد رله 12 ولت
 # 1 عدد دیود 1N4007 # 1 عدد دیود 1N4007
 # 1 عدد ترانزیستور BC109 # 1 عدد ترانزیستور BC109
 # 3 عدد مقاومت 10 کیلو اهم # 3 عدد مقاومت 10 کیلو اهم
 # 1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم # 1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم
 #1 عدد مقاومت 270 کیلو اهم #1 عدد مقاومت 270 کیلو اهم
 # 1 عدد مقاومت 1 کیلواهم # 1 عدد مقاومت 1 کیلواهم
 # 1 عدد فیوز 1 آمپر # 1 عدد فیوز 1 آمپر
 # 1 عدد پتانسیومتر 1 مگا اهم # 1 عدد پتانسیومتر 1 مگا اهم
-# 1 عدد ((فتوسل )) یا مقاومت نوری(LDR) +# 1 عدد مقاومت نوری(LDR)
 # 2 سانتی متر وارنیش به قطر فتو سل # 2 سانتی متر وارنیش به قطر فتو سل
 +# ((برد بورد))
 +# سیم تلفنی
 +# لامپ 220 ولت با سرپیچی که دو سیم ازآن بیرون آمده باشد
 !نقشه مدار !نقشه مدار
-طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 741 را در ابتدا ببندید.پایه شماره 4 تغذیه زمین و پایه 7 تغذیه مثبت است. +!!توضیحات بستن مدار

طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 741 را ببندید.پایه شماره 4 تغذیه زمین و پایه 7 تغذیه مثبت است.
 پایه 2 این آیسی ورودی منفی و پایه 3 ورودی مثبت است.پایه 2 را با یک مقاومت 10 کیلو اهم به پایه وسط پتانسیومتر 1 مگا اهم متصل کنید.یکی از پایه های کناری این پتانسیومتر را به زمین متصل کنید. پایه 2 این آیسی ورودی منفی و پایه 3 ورودی مثبت است.پایه 2 را با یک مقاومت 10 کیلو اهم به پایه وسط پتانسیومتر 1 مگا اهم متصل کنید.یکی از پایه های کناری این پتانسیومتر را به زمین متصل کنید.
-دومرتبه از پایه 2 با یک فتوسل یا مقاومت نوری به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل کنید. +دومرتبه از پایه 2 با یک مقاومت نوری به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل کنید.
 پایه 3 را که ورودی مثبت است یک بار با مقاومت 10 کیلو اهم به زمین و بار دیگر با یک مقاومت 10 کیلو اهم دیگر به مثبت ولتاژ وصل کنید. پایه 3 را که ورودی مثبت است یک بار با مقاومت 10 کیلو اهم به زمین و بار دیگر با یک مقاومت 10 کیلو اهم دیگر به مثبت ولتاژ وصل کنید.
-از پایه 6 که خروجی این آیسی است.با یک مقاومت 270 کیلو اهم به پایه 3 که ورودی کثبت است وصل کنید.در واقع شما با این کارخروجی را به ورودی فیدبک می کنید. +از پایه 6 که خروجی این آیسی است.با یک مقاومت 270 کیلو اهم به پایه 3 که ورودی مثبت است وصل کنید.در واقع شما با این کارخروجی را به ورودی فیدبک می کنید.
حال از پایه خروجی 6 آیسی به یک سر مقاومت 4.7 کیلو اهم وصل کنید.،سر دیگر مقاومت4.7 کیلو اهم را به یک سر مقاومت 1 کیلو اهم متصل نمایید.،و سر دیگر این مقاومت را زمین نمایید.
حال به سراغ رله می رویم.
به شکل رله یک کنتاکت از پایین نگاه کنید.متوجه 5 پایه فلزی می شوید.سه پایه به یکدیگر نزدیک هستند.، و دو پایه دیگر از این 3 پایه فاصله دارند.
از این 3 پایه 2 پایه کناری مخصوص اینرجایز شدن یا در واقع تحریک رله و عوض شدن جهت کلید درونی در این المان است.اگر با دقت به شکل این المان از زیر نگاه کنید.،متوجه می شوید.از سه پایه گفته شده یک پایه کمی جلوتر است.این پایه در حالت عادی،یعنی حالتی که رله تحریک نشده است.با یکی از دو پایه دیگر که مجزا از دو پایه اینرجایز شدن است.،اتصال دارد.این اتصال را حتی می توانید با ((ولت متر)) تجربه
کنید.
 +وقتی رله اینرجایز یا تحریک شود جهت ارتباط این پایه مشترک عوض می شود.و با پایه دیگر رله ارتباط پیدا می کند.در حالت عادی همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید از این رله یک پایه آزاد است. این پایه در واقع همان پایه ای است.که در حالت عادی پایه مشترک با آن ارتباط دارد.
 +همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.یک پایه از دو پایه مربوط به اینرجایز این رله به طور مستقیم به مثبت ولتاژ متصل است.زمین این رله برای اینرجایز شدن از کلکتور ترانزیستور ایجاد می شود.
 +همانطور که در شکل مشخص است.در اتصال بین پایه مشترک با لامپ از یک عدد فیوز یک آمپر جهت محافظت مدار استفاده شده است.با استفاده از فیوز مقدار جریانی که وارد سر مشترک رله می شود 1 آمپر است.در صورتیکه میزان جریان بیشتر از 1 آمپر باشد.فیوز به صورت محافظ عمل می کند و ارتباط رله با لامپ را قطع می کند اگر بخواهید با این مدار روشنایی یک لامپ 220 ولت را کنترل کنید.بهتر است از فیوز استفاده کنید.
 +حال به توضیحات مربوط به قسمت نحوه اتصال لامپ می پردازیم.
 +در این قسمت یک سر سیم که از سر پیچ لامپ بیرون آمده به صورت مستقیم واردیکی از سوراخهای پریز برق کنید.
 +باز هم تذکر می دهم.که این مدار را با حظور فرد بزرگتر و کسی که نسبت به برق آگاهی دارد ببندید.تا خدای نکرده دچار مشکل برق گرفتگی نشوید.
 +سر رله که در حالت عادی به پایه مشترک رله ارتباط ندارد را وارد .سوراخ دیگر پریز برق کنید.سر مشترک رله را نیز با یک فیوز یک آمپر به سر دیگر لامپ که به طور مستقیم به پریز وصل نیست.،متصل کنید.
 +سر دیگر سیمی که از سر پیچ بیرون آمده است.به طور مستقیم به سر مشترک رله وصل کنید.،در حالت عادی یعنی زمانی که رله اینرجایز نشده است.این سر مشترک با پایه ای از رله ارتباط دارد.، که به هیج جایی وصل نیست.زمانی که ترانزیستور زمین را برای یک سر رله در اثر نبودن نور فراهم کند.رله که یک سرش به طور مستقیم به ولتاژ‌متصل است.،اینرجایز می شود.،
 +و فاز یا نول را که بروی پایه مشترک است.بروی سر دیگر لامپ می افتد. و لامپ روشن می شود.
 +
 +
 +
 +{picture=SwitchNorie1.gif}
 +
 +
 +
 +!آی سی 741
 +در شکل زیر آیسی 741 را مشاهده می کنید.،پایه خروجی 6 و پایه های ورودی 2 و 3 در شکل زیر کاملا مشخص است.
 +2 پایه ورودی منفی یا Inverting است.پایه 3 نیز ورودی مثبت است.که عبارت لاتین آن non-Inverting یا غیر معکوس است.این آیسی یکی از پرکاربردترین آیسی ها در زمینه تقویت کننده های عملیاتی است.که حاوی یک عدد((تقویت کننده های عملیاتی| آپ امپ )) می باشد.
 +برای مشاهده اطلاعات مربوط به آی سی 741 [ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=222|اینجا] را کلیک کنید.برای مشاهده این اطلاعات می بایست برنامه acrobat reader را در سیستم داشته باشید.
 
 
 
 
  
- {picture file=img/daneshnameh_up/1/12/SwitchNori12.jpg} +{picture=741.gif}
  
 
 
 
 
-حال از پایه خروجی 6 آیسی به یک سر مقاومت 4.7 کیلو هم وصل کنی.،سر دیگر مقاومت را به یک سر مقاومت 1 کیلو اهم متصل نمایید.،و سر دیگر این مقاومت را زمین نمایید. +
/>
/>
/>
/>!تویات مدار
-ال به را ه می ویم. />ه ای کید ک ماتیک ای برای اینکه دچار تا و سردر گی وی.کل این امان از دید پایی بای شما ر نه مدا رار اداگر ه شکل ره یک کنتاکت ا پایی گاه کنیتوج 5 ی فلزی می شوید.ه پای یکیر دی هت.، ایه یر ا این 3 ای فاله اد.
ا این 3 پایه 2 ای کنری مو ینایز شد یا ر وا ریک له و شد هت کی ونی در این ت. به شل این ام ا زی گاه کنید.مو می وید.ا سه ای گت ده ی پایه کمی جلوتر است.این ایه در الت یینی لی که ره حیک ند .ا یکی ا دو ای دیگ که و پایه اینرجایز د ات.اال ا.ین تا را ی می اید با ((وت ر)) جر کنید.
+رای عملکر بهر مدا صیه می کنم ز وارنیش ستفاده کنی.قطر وارنیشی که هیه می کنید ب دازه قر مقاومت نوری باد تا انع رسیدن نور از اطراف به آن بشود.
د
ر حال عادی با توجه به اینکه مقاومت نوری ه مبت ولاژ تصل است.و سر یر آ به پایه 2 ک وودی منفی ست.ولتاژ در این پای منفی یتر از مقدار ولتاژ در پای مثب است.زمانیکه مانع ز رسیدن ن به مقاوم وری می وید.لا ر پیه منفی بیشتر از ولتاژ‌در ایه مثبت می شود.،این اختلاف ولتاژ باث تحریک پایه 6 در خروجی آیسی ی شد.ایجاد ولتا ر پایه 6 آیسی باعث تحریک ترانزیتور و بوجد آن زمی در کلکتور ترانزیستور می شود.ر ای ات بدلیل ینه ره ر دیرش به مبت لژص است.تها احتیاج به مین ارد تا حریک شود.،این زمین شد توسط ترانزیستر برای له یجا ی شود.
با پیچندن پتانسیومتر می توانید میزان ولتاژ‌ورودی در پایه 2 حساسیت دار را کنرل کنید.
در
پایه 3 همنو که می ینی.از د مقاوم 10 کیلو ام که یک ه مین و یگری ه بت ولاژ متصل شد ست.،استفاده شده است.با یک تسیم ولاژ ده چون این دو مقاومت یکسان د و وت سر ینیز بسته شده اند .ولتا حدود 5 ولت را در این پای مبت دایملتا ر پایه 2 نیز د ت عادی دود 8 تا 9 ول است.که در صرت نبودن نور ای ولتا به حد 2 تا 3 لت می سد که این ولتا از ولتاژ‌در پایه 3 کمتر است.در این حات است که رله ا توجه ه ویات قبلی ینرجایز ه و لمپ روشن می شود.
همانطور
که در قشه ملحه می کنیدید ین مار نقش محافظتی داد.در واع ای دیو که ب و عکس ر روی پایه های اینرجایز ه قرا گرفته ما ما ا ریان رگشتی له هنگایکه نور محیط اشد.،حاظت می کند.
مق
اوت وی، نور ریت کند
-وقتی رله اینرجایز یا تحریک شود جهت ارتباط این پایه مشتر عوض می شود.و با پایه دیگر رله ارتباط پیدا می کد.در حالت عادی همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید این رله یک پایه آزاد است. این پایه در واقع همان پایه ای است.که در حالت عادی پایه مشترک با آن ارتباط دارد. +!همچنین ینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:24 ]   41   جواد حمزه      جاری 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:23 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:16 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:14 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [14:12 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [14:17 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [14:24 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [14:22 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [14:22 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [06:06 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [09:34 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [13:36 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [13:33 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [07:05 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [07:03 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [06:04 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:51 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:46 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:44 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:37 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:34 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:25 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:19 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:11 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [05:06 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:59 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:48 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:43 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [04:42 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [12:12 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:52 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:48 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:41 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:36 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:29 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [09:52 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [09:49 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [09:32 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [07:47 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [07:40 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..