منو
 صفحه های تصادفی
درس عربی 3 ویژه علوم و معارف اسلامی
آل کاکویه
دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی شریف
کارخانه هواپیماسازی شییان
همجوشی هسته‌ای
گراف و هندسه
حفاظت الهی از امام حسین علیه السلام
گرافهای افلاطونی
حق طلبی
فضل بن شاذان و دلایل امامت امام علی علیه السلام
 کاربر Online
610 کاربر online
Lines: 1-174Lines: 1-357
 V{maketoc} V{maketoc}
-در این پروژه با نحوه بدست آوردن فاصله از طریق امواج آلتراسونیک آشنا می شوید. +در این پروژه با نحوه بدست آوردن فاصله از طریق امواج(( آلتراسونیک ))آشنا می شوید.حداقل فاصله محاسبه شده توسط این مدار 28 سانتی متر و حداکثر آن 3.6 متر است.
 ! قطعات مورد نیاز  ! قطعات مورد نیاز
 # 2 عدد سنسور آلتراسونیک گیرنده و فرستنده # 2 عدد سنسور آلتراسونیک گیرنده و فرستنده
 # 1 عدد آیسی LM833 # 1 عدد آیسی LM833
 # 1 عدد آیسی LM358 # 1 عدد آیسی LM358
 # 1 عدد آیسی 4011 # 1 عدد آیسی 4011
 # 1 عدد آیسی 4069 # 1 عدد آیسی 4069
 # 1 عدد آیسی PIC 16F873 # 1 عدد آیسی PIC 16F873
 # 1 عدد رگولاتور 7805 # 1 عدد رگولاتور 7805
 # 1 عدد رگولاتور 7809 # 1 عدد رگولاتور 7809
 # 3 عدد ترانزیستور 2SA1015 # 3 عدد ترانزیستور 2SA1015
 #3 عدد ترانزیستور 2S1815 #3 عدد ترانزیستور 2S1815
 # 3 عدد 7SEGMENT آند مشترک # 3 عدد 7SEGMENT آند مشترک
 # 1 عدد کریستال 4MHz # 1 عدد کریستال 4MHz
-# 2 عدد خازن 22PF +# 2 عدد خازن)22P
 # 7 عدد مقاومت 330 اهم # 7 عدد مقاومت 330 اهم
 # 1 عدد پتا نسیو متر 1 کیلو اهم # 1 عدد پتا نسیو متر 1 کیلو اهم
-#6 عدد مقاومت 5.6 کیلو اهم +#6 عدد ((مقاومت)) 5.6 کیلو اهم
 # 6 عدد خازن 0.1 میکرو فاراد  # 6 عدد خازن 0.1 میکرو فاراد
 # 3 عدد خازن 1000 پیکو فاراد # 3 عدد خازن 1000 پیکو فاراد
 # 1 عدد 100 میکرو فاراد # 1 عدد 100 میکرو فاراد
 # 2 عدد دیود 1SS106 # 2 عدد دیود 1SS106
 !!سنسور آلتراسونیک !!سنسور آلتراسونیک
-این سنسور به صورت دو pack مجزای گیرنده و فرستنده موجو د می باشد.این دو سنسور به صورت یک پک(pack) واحد نیز موجو د ا. فرکانس تولید شده توسط این سنسور 40 کیلو هرتز می باشد.به شماتیک درونی این سنسور در شکل زیر توجه کنید. +این سنسور به صورت دو pack مجزای گیرنده و فرستنده موجو د می باشد.این دو سنسور به صورت یک پک(pack) واحد نیز وجود دا. فرکانس تولید شده توسط این سنسور 40 کیلو هرتز می باشد.به شماتیک درونی این سنسور در شکل زیر توجه کنید.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/pic6_641.jpg} +{picture=pic6_641.jpg}
  
 
 
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/srm1_51e.gif} +{picture=srm1_51e.gif}
 !! میکروکنترلر PIC 16F873 !! میکروکنترلر PIC 16F873
-در این مدار از ویژگی تولید امواج (A/D) آنالوگ به دیجیتال این آیسی استفاده شده است.
+در این مدار از ویژگی تولید امواج (A/D) آنالوگ به دیجیتال این آیسی و ههچنین از آن جهت محاسبه و درایو کردن 7segment ها جهت نمایش فاصله نیز استفاده شده است.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/pic7.gif} +{picture=pic7.gif}
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !!LM833 !!LM833
 این آیسی جهت تقویت امواج آلتراسونیک به میزان 60 ((دسی بل))(db) در قسمت گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد. این آیسی جهت تقویت امواج آلتراسونیک به میزان 60 ((دسی بل))(db) در قسمت گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/lm833.gif} +{picture=lm833.gif}
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !! LM538 !! LM538
 این آیسی جهت آشکار سازی امواج آلتراسونیک، در این مدار مورد استفاده قرار می گیرد. این آیسی جهت آشکار سازی امواج آلتراسونیک، در این مدار مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/srm1_55.gif} +{picture=srm1_55.gif}
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !! 4011 !! 4011
-امواج آلتراسونیک تقویت شده توسط دو آیسی فوق، با تقویت بشتر توسط این آیسی وارد میکروکنترلر می شود.این آیسی همانطور که در شکل ملاحظه می کنید.، دارای 4 گیت NAND است. +امواج آلتراسونیک تقویت شده توسط دو آیسی فوق، توسط این آیسی hold یا نگهداری می شود.،و وارد میکروکنترلر می شود .،عملکرد این آیسی در این مدار به نوعی شبیه فلیپ فلاپ نوع D است.این آیسی همانطور که در شکل ملاحظه می کنید.، دارای 4 گیت NAND است.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/4011ذ.gif} +{picture=4011ذ.gif}
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !! رگولاتور 7805 !! رگولاتور 7805
 این آیسی جهت تثبیت ولتاژ به میزان 5 ولت جهت مصارف قطعاتی که این حد از ولتاژ برای آنها تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد. این آیسی جهت تثبیت ولتاژ به میزان 5 ولت جهت مصارف قطعاتی که این حد از ولتاژ برای آنها تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/7805reg.gif} +{picture=7805reg.gif}
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !!رگولاتور 7809 !!رگولاتور 7809
 این آیسی نیز جهت تثبیت ولتاژ به میزان 9 ولت در مدار مورد استفاده قرار می گیرد. این آیسی نیز جهت تثبیت ولتاژ به میزان 9 ولت در مدار مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/7809.gif} +{picture=7809.gif}
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !!ترانزیستور 1815 !!ترانزیستور 1815
 این ترانزیستور از نوع npn است .،در این مدار ترانزیستور 1815 جهت درایو کردن آیسی 4069 (not buffer) با تغذیه 9 ولت مورد استفاده قرار می گیرد.،فعال شدن این ترانزیستور توسط میکروکنترلر انجام می گیرد. این ترانزیستور از نوع npn است .،در این مدار ترانزیستور 1815 جهت درایو کردن آیسی 4069 (not buffer) با تغذیه 9 ولت مورد استفاده قرار می گیرد.،فعال شدن این ترانزیستور توسط میکروکنترلر انجام می گیرد.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/c1815.gif} +{picture=c1815.gif}
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 !!ترانزیستور1015 !!ترانزیستور1015
 این ترانزیستور از نوع pnp است.،و بیشتر جهت درایو کردن 7segmentوled مورد استفاده قرار می گیرد. این ترانزیستور از نوع pnp است.،و بیشتر جهت درایو کردن 7segmentوled مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/a1015.gif} +{picture=a1015.gif}
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !!4069  !!4069
 این آیسی دارای 6 عدد بافر not است.،در این مدار این آیسی جهت درایو کردن سنسور آلتراسونیک در قسمت فرستنده مورد استفاده قرار می گیرد. این آیسی دارای 6 عدد بافر not است.،در این مدار این آیسی جهت درایو کردن سنسور آلتراسونیک در قسمت فرستنده مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 

 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/4069.gif} +{picture=4069.gif}

!!خازن
خازنها در مدار جهت حذف جریان dc وعبور جریان متغییر مورد استفاده قرار می گیرد.،همچنین عمل حذف نویز را در مدار نیز انجام می دهند.خازنهای سرامیکی در فرکانسهای بالا کاربرد دارند.،خازنهای مولتی لایر نیز از نوع سرامیک هستند.با این تفاوت که تعداد لایه بیشتری دارند.و در فرکانسهای بالا عملکرد بهتری به خاطر چند لایه بودن از نوع سرامیکی دارند. خازنهای الکترولیتی بیشتر جهت حذف نویز در منابع تغذیه کاربرد دارند و دارای جهت مثبت و منفی هستند.،در هنگام اتصال آنها بر روی برد به جهت مثبت و منفی آنها دقت کنید.
ign=left>


able>
able align=right>


{picture=pic6_6417.jpg}
/>d>

{picture=pic6_6419.jpg}
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !نقشه مدار !نقشه مدار
-در این مدار به نوع خازنها توجه کنید.سه نوع خازن مولتی لایر ، الکترولیت و سرامیکی مورد استفاده قرار گرفته است.همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.،این خازنها با حروف اولشان مشخص هستند.c نمایانگر خازن سرامیکی ، m نمایانگر خازن الکترولیت و E نمایانگر خازن لکترولیت است. +در این مدار به نوع خازنها توجه کنید.سه نوع خازن مولتی لایر ، الکترولیت و سرامیکی مورد استفاده قرار گرفته است.همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.،این خازنها با حروف اولشان مشخص هستند.c نمایانگر خازن سرامیکی ، m نمایانگر خازن مو لتی لایر و E نمایانگر خازن الکترولیت است.

{picture=pic6_61e.gif}

وضیحات مدار />
در زیر شکل مدار تقویت سیگ
نال را مشاهده می کنید.هنگامیکه امواج آلتراسونیک توسط سنسور گیرنده آلتراسونیک که در نقشه با RX مشخص شده است.،دریافت می شود.،به میزان 60 سی بل تقویت می شو د.40 دسی بل در مرحله اول و 20 دسی بل در مرحله دوم تقویت می شو د.عمل تقویت به میزان 60 دسی بل را آیسی LM388 انجام می دهد.9 ولت ورودی توسط تقسیم ولتاژ دو مقاومت10K به میزان 4.5 ولت کاهش می یابد.،و وارد پایه مثبت ((آپ امپ)) می شود.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/pic6_61e.gif} +{picture=part1altera.gif}
  
 
 
 
 
-!!ازه در مدار جهت حذف جیان dc وعبور ریان مییر مورد استاد قرار می یرد.،همچنین مل ح ویز ا در مدا نیز انا ی دهد.خازهای سرامیکی در فرکانسهای باا کاربر دارند.،خازنای متی لایر نی ا سرامیک هستند.ا ای تفات که تعدد لایه یتری دارند.و در فرکاهای باا ملرد هتری به اطر چن لایه ودن از نو رامیکی دارد. +


ر زیر شکل مدار آشکار ساز را شاهه می کنید.در این قسمت از مدار تنها نصف موج را پس از عبور از دیود خواهیم داشت.دیود دیگر منفی نصف موج حاصل شده را حذدف می کند.
dc مو
ج و پو آن نیز توسط خازن حذف می شود.


d>
{pi
cture=ultrasonicdetect.gif}در
قسمت بعدی مدار امواج پس از عبور ز دیودها وخازن وارد پایه 3 آیسی LM358 می شود.همانطور که در شکل ملظه می کنید.، فیدبک در پایه منفی آپ امپ این آیسی وجود ندارد.در این حالت خروجی به سرعت ب اشباع می رود.
ب
ابر قوانین مدار در تقسیم ولتاژ در مدارات سری ولتا ثابتی را د پاه منفی خواهیم داشت.زمانیکه ورودی مبت که از قسمت قبلی مدار تحیک ی شد.،ولتاژش اندکی بیشتر از VCC اشد.خروجی به سرعت در ولتاژ VCC قرار می گیرد.عکس این ملب نیز وجود دارد.،زمانیکه ولاژ در ایه 3 ادکی کمتر از ولتاژ در پایه 2 باشد.خروجی به سرعت صفر می شود.به شکل این قسمت از دار در شکل زیر توجه کنید.{picture=signal detect.gif}در
این قسمت امواج وارد مرحله hold یا نگهداری می شوند.عملکرد این قسمت از مدار به نوعی شبیه به فلیپ فلاپ (flip flop) نوع D است.{picture=pic6_633e.gif}قسمت انتقال امواج آلت
راسونیک
در قسمت
انتقال از آیسی معکوس کننده یا invertor استفاده شده است.در هر سر این سنسور دو بار NOT به صورت موازی یا parallel با هم قرار دارند.این کار بری افزایش توان انتقال است.در پایه مثبت فاز اصلی ودر پایه منفی سنسور 180 دجه همان فاز را خواهم داشت.خازن یز در این قسمت جت حذ جریان d c است.

{picture=pic6_634.gif}نما
یش فاصله
در
این مدار از 3 عدد 7Segment جهت نمای فاله استاد ده است.در این مدار 7segmentها از نوع آند مشترک هستند.
ین 7segment دارای پای مشترک مثبت است است.،که با منفی شدن پای های a,b,c,d,e,f,g توسط میکروکنترلر فاصله را نشان می دهد.

{picture=pic6_635.gif}


{picture=pic6_638.gif}


!سرع
ت صوت
سر
عت صوت د دماهای مختلف متفاوت است.به طور مثال سرعت صوت در دمای صفر درجه انتی گاد331.5m/s است.و سرعت صوت در دمای 40 درجه سانی راد355.5m/s است.سرعت صوت در دماهای مختلف از رابطه زیر تبعیت می کند.

X=V*T


{picture=nemodar dama.jpg}

ب
ا ته به فرمول سرعت،سرعت رابطه مستقیمی با زان ارد.به طور مثال سرعت نور در دمای صفر درجه سانتی راد331.5m/s ست.،اگر فاصله ما تا دیوار 2m باشد.با احتساب برگشت نور 4m می شود.بنابراین مدت زمان برگشت موج به نسور گیرنده از رابطه زیر حساب می شود.

X=V*T,
T=4/331.5,
T=0.01206

!برنامه می
روکترلر

!!بر
نمه اسمبلی
[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=147|د
انلود برنامه اسمبلی]


!!برنام
ه HEX

[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=148|
انلود برنامه ]

برای کار با میکروکنترلر، برنامه HEX را
از طریق پروگرامر میکروکنترلر های خانوده PIC ر داخل میکروکنترلر LOAD کنید. />
!مرجع
برای مشاه
ده مرجع وارد سایت زیر شید
[http://www
.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_6.htm|http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_6.htm] />!همچنین ببینید

((فهرست پروژه های الکترونیک)) />

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [12:42 ]   41   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 05 دی 1384 [09:54 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [09:50 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:15 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [06:19 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [06:16 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [05:01 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [09:41 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [11:53 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [08:28 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [05:18 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [05:10 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [12:59 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [12:57 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [12:23 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [12:20 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [12:18 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:57 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:49 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:44 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:28 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [10:48 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [10:47 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [10:20 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [10:14 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [10:10 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [08:58 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [08:51 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [08:42 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [08:00 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [05:48 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [05:38 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [12:37 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [12:33 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [11:44 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [11:23 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [11:10 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [11:01 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [10:55 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [10:39 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [10:34 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..