منو
 کاربر Online
595 کاربر online
Lines: 1-126Lines: 1-130
 V{maketoc} V{maketoc}
 در این پروژه با نحوه شبیه سازی المانهای منطقی توسط کامپیوتر و استاندارد(( RS232 ))می شوید.در این مدار نیازی به منبع تغذیه یا باطری ندارید. در این پروژه با نحوه شبیه سازی المانهای منطقی توسط کامپیوتر و استاندارد(( RS232 ))می شوید.در این مدار نیازی به منبع تغذیه یا باطری ندارید.
 !قطعات مورد نیاز !قطعات مورد نیاز
 # کابل RS232 # کابل RS232
 # 1 عدد LED # 1 عدد LED
 # 2 کلید 1 حالته # 2 کلید 1 حالته
 #(( برد بورد))  #(( برد بورد))
 #سیم تلفنی #سیم تلفنی
 #محیط برنامه نویسی ((ویژوآل بیسیک)) #محیط برنامه نویسی ((ویژوآل بیسیک))
 !کابل RS232 !کابل RS232
 در این نوع از استاندارد ارسال ودریافت از طریق کامپیوتر، پین 5 زمین یا گراند است.در این استاندارد تنها سه پین خروجی وجود دارند.این سه پین عبارتند از DTR پین 4،TXD پین 3 ،RTS پین 7 به شکل پینها واسامی آنها در زیر توجه کنید. در این نوع از استاندارد ارسال ودریافت از طریق کامپیوتر، پین 5 زمین یا گراند است.در این استاندارد تنها سه پین خروجی وجود دارند.این سه پین عبارتند از DTR پین 4،TXD پین 3 ،RTS پین 7 به شکل پینها واسامی آنها در زیر توجه کنید.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/9_PIN_PIN_OUT.gif} +{picture=9_PIN_PIN_OUT.gif}
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/9_pin.jpg} +{picture=9_pin.jpg}
 
 
  
 
 
 !نحوه بستن مدار !نحوه بستن مدار
-اگر به کابل RS232 که تهیه کرده اید به خوبی نگاه کنید.، متوجه یک سری شماره از 1 تا 9 روی سوکت آن می شوید.، این شماره ها در واقع همان شماره پینهای مربوط به ارسال و دریافت هستند.،در این مدار ما به 5 پین احتیاج داریم .،پینهای 4و5و6و7و8 پین 4 DTR ،پین 5 GND ،پین 6 DSR،پین 7 RTS ،پین 8 CTS،پین 5 در واقع زمین ما در ارسال ودریافت استانداردRS232 است که می بایست منفی LED را بر روی برد بورد به آن وصل کنید.،می توانید زمین این کابل را به منفی LED بر روی بردهای سوراخدار مسی لحیم کنید.وکل مدار خود را بر روی برد های سوراخدار مسی به جای برد بورد پیاده سازی کنید.از سیمهای تلفنی که در اختیار دارید حدود 5 تکه 5سانتی متری ببرید.حال با استفاده از هویه و سیم قلعی که تهیه کرده اید این سیمها را به پینهای سوکت RS232 که مشخص شده است.، لحیم کنید . در هنگام لحیم کردن به شماره پینها دقت کنید و برای اینکه بعدا مشکلی پیش نیاید بهتر است برای هر پین یک سیم رنگی مجزا در نظر بگیرید.،شماره هر پین در کنار آن بر روی سوکت نوشته شده است.حال DTR را که پین 4 است.را به مثبت LED وRTS را که پین 7 میباشد.، را به سر یکی از کلیدهای دوحالته بر روی برد بورد وصل کنید. و سر دیگر این کلید را به پین 6 وصل کنید..یک سر کلید دیگر را به پین 8 یا CTS وصل کنید.مانند حالت قبل سر دیگر این کلید را به پین 6 وصل کنید. +اگر به کابل RS232 که تهیه کرده اید به خوبی نگاه کنید.، متوجه یک سری شماره از 1 تا 9 روی سوکت آن می شوید.، این شماره ها در واقع همان شماره پینهای مربوط به ارسال و دریافت هستند.،در این مدار ما به 5 پین احتیاج داریم .،پینهای 4و5و6و7و8 پین 4 DTR ،پین 5 GND ،پین 6 DSR،پین 7 RTS ،پین 8 CTS،پین 5 در واقع زمین ما در ارسال ودریافت استانداردRS232 است که می بایست منفی LED را بر روی برد بورد به آن وصل کنید.،می توانید زمین این کابل را به منفی LED بر روی بردهای سوراخدار مسی ((مبانی الکترونیک در روباتیک|لحیم ))کنید.وکل مدار خود را بر روی برد های سوراخدار مسی به جای برد بورد پیاده سازی کنید.از سیمهای تلفنی که در اختیار دارید حدود 5 تکه 5سانتی متری ببرید.حال با استفاده از هویه و سیم قلعی که تهیه کرده اید این سیمها را به پینهای سوکت RS232 که مشخص شده است.، لحیم کنید . در هنگام لحیم کردن به شماره پینها دقت کنید و برای اینکه بعدا مشکلی پیش نیاید بهتر است برای هر پین یک سیم رنگی مجزا در نظر بگیرید.،شماره هر پین در کنار آن بر روی سوکت نوشته شده است.حال DTR را که پین 4 است.را به مثبت LED وRTS را که پین 7 میباشد.، را به سر یکی از کلیدهای دوحالته بر روی برد بورد وصل کنید. و سر دیگر این کلید را به پین 6 وصل کنید..یک سر کلید دیگر را به پین 8 یا CTS وصل کنید.مانند حالت قبل سر دیگر این کلید را به پین 6 وصل کنید.
 !نقشه مدار !نقشه مدار
 به نقشه مدار در شکل زیر توجه کنید.،زمانیکه کلید اول بسته می شود.،CTS حاوی ولتاژ می شود.و زمانیکه کلید دوم بسته می شود.DSR حاوی ولتاژ می شود.بر اساس برنامه ای که به زبان ویژوآل بیسیک نوشته شده.با توجه به ولتاژ دار شدن این دو پین DTR حاوی ولتاژ می شود.ودر واقع بر اساس نوع گیت LED روشن وخاموش می شود. به نقشه مدار در شکل زیر توجه کنید.،زمانیکه کلید اول بسته می شود.،CTS حاوی ولتاژ می شود.و زمانیکه کلید دوم بسته می شود.DSR حاوی ولتاژ می شود.بر اساس برنامه ای که به زبان ویژوآل بیسیک نوشته شده.با توجه به ولتاژ دار شدن این دو پین DTR حاوی ولتاژ می شود.ودر واقع بر اساس نوع گیت LED روشن وخاموش می شود.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/RS232MAP.JPG} +{picture=RS232MAP.JPG}
  
 
 
 
 
 !برنامه ویژوال بیسیک  !برنامه ویژوال بیسیک
 این برنامه به زبان ویژوال بیسیک نوشته شده.در ابتدای برنامه متغییر logic معرفی شده است.سپس در قسمت load شدن برنامه باز بودن یا نبودن پورت دوم سریال کامپیوتر بررسی می شود به طور مثال اگر به این پورت وسیله ا ی مثل موس(mouse) وصل باشد.عبارت داخل message box که بیان می کند پورت آزاد نیست بر روی صفحه نمایش یا مانیتور آشکار می شود.در خطوط بعدی پین RTS و متغییر logic با مقدار یک بار گذاری می شوند.در ادامه دستور closecom را می بینید.به محض اینکه شما برنامه را ببندید.،پورت سریال شماره 2 نیز بسته می شود.این به این خاطر است که پورت 2 برای همیشه باز نماند.،خطوط بعدی برنامه به OPTION های ((گیت منطقی|XOR)) ، ((گیت منطقی|NOR)) ، ((گیت منطقی|AND)) ، ((گیت منطقی|NAND)) ، ((گیت منطقی|OR)) اشاره شده است. این برنامه به زبان ویژوال بیسیک نوشته شده.در ابتدای برنامه متغییر logic معرفی شده است.سپس در قسمت load شدن برنامه باز بودن یا نبودن پورت دوم سریال کامپیوتر بررسی می شود به طور مثال اگر به این پورت وسیله ا ی مثل موس(mouse) وصل باشد.عبارت داخل message box که بیان می کند پورت آزاد نیست بر روی صفحه نمایش یا مانیتور آشکار می شود.در خطوط بعدی پین RTS و متغییر logic با مقدار یک بار گذاری می شوند.در ادامه دستور closecom را می بینید.به محض اینکه شما برنامه را ببندید.،پورت سریال شماره 2 نیز بسته می شود.این به این خاطر است که پورت 2 برای همیشه باز نماند.،خطوط بعدی برنامه به OPTION های ((گیت منطقی|XOR)) ، ((گیت منطقی|NOR)) ، ((گیت منطقی|AND)) ، ((گیت منطقی|NAND)) ، ((گیت منطقی|OR)) اشاره شده است.
 در انتهای برنامه مقادیر CTS ,DSR که توسط RTS بارگذاری می شوند.در داخل دو متغییر A,B قرار می گیرند.نتیجه در پین DTR بارگذاری می شود.نتیجه بارگذاری شده در DTR باعث روشن و خاموش شدن LED می شود. در انتهای برنامه مقادیر CTS ,DSR که توسط RTS بارگذاری می شوند.در داخل دو متغییر A,B قرار می گیرند.نتیجه در پین DTR بارگذاری می شود.نتیجه بارگذاری شده در DTR باعث روشن و خاموش شدن LED می شود.
 
 
 {CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)} {CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)}
 Dim Logic Dim Logic
 Private Sub Form_Load() Private Sub Form_Load()
  If OPENCOM("COM2:9600,N,8,1") = 0 Then MsgBox "COM2 not free"  If OPENCOM("COM2:9600,N,8,1") = 0 Then MsgBox "COM2 not free"
  RTS 1  RTS 1
  Logic = 1  Logic = 1
 End Sub End Sub
 Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  CLOSECOM  CLOSECOM
 End Sub End Sub
 Private Sub Option1_Click() Private Sub Option1_Click()
  Logic = 1  Logic = 1
  Label3.Caption = "AND"  Label3.Caption = "AND"
 End Sub End Sub
 Private Sub Option2_Click() Private Sub Option2_Click()
  Logic = 2  Logic = 2
  Label3.Caption = "OR"  Label3.Caption = "OR"
 End Sub End Sub
 Private Sub Option3_Click() Private Sub Option3_Click()
  Logic = 3  Logic = 3
  Label3.Caption = "NAND"  Label3.Caption = "NAND"
 End Sub End Sub
 Private Sub Option4_Click() Private Sub Option4_Click()
  Logic = 4  Logic = 4
  Label3.Caption = "NOR"  Label3.Caption = "NOR"
 End Sub End Sub
 Private Sub Option5_Click() Private Sub Option5_Click()
  Logic = 5  Logic = 5
  Label3.Caption = "XOR"  Label3.Caption = "XOR"
 End Sub End Sub
 Private Sub Timer1_Timer() Private Sub Timer1_Timer()
  A = CTS: b = DSR  A = CTS: b = DSR
  Text1.Text = Str$(A)  Text1.Text = Str$(A)
  Text2.Text = Str$(b)  Text2.Text = Str$(b)
  If Logic = 1 Then C = A And b  If Logic = 1 Then C = A And b
  If Logic = 2 Then C = A Or b  If Logic = 2 Then C = A Or b
  If Logic = 3 Then C = (Not (A And b)) And 1  If Logic = 3 Then C = (Not (A And b)) And 1
  If Logic = 4 Then C = (Not (A Or b)) And 1  If Logic = 4 Then C = (Not (A Or b)) And 1
  If Logic = 5 Then C = A Xor b  If Logic = 5 Then C = A Xor b
  Text3.Text = Str$(C)  Text3.Text = Str$(C)
  DTR C  DTR C
 End Sub End Sub
 {CODE} {CODE}
  
-!!برنامه Module
برای انجام پروژه های اینترفیس (Interface) باید پینها وعباراتی را که احتیاج دارید در قسمت ماژول وارد کنید.
+!!برنامه ((Module))
برای انجام پروژه های(( اینترفیس ))(Interface) باید پینها وعباراتی را که احتیاج دارید در قسمت ماژول وارد کنید.
 
 
 {CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)} {CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)}
 Declare Function OPENCOM Lib "Port" (ByVal A$) As Integer Declare Function OPENCOM Lib "Port" (ByVal A$) As Integer
 Declare Sub CLOSECOM Lib "Port" () Declare Sub CLOSECOM Lib "Port" ()
 Declare Sub SENDBYTE Lib "Port" (ByVal b%) Declare Sub SENDBYTE Lib "Port" (ByVal b%)
 Declare Function READBYTE Lib "Port" () As Integer Declare Function READBYTE Lib "Port" () As Integer
 Declare Sub DTR Lib "Port" (ByVal b%) Declare Sub DTR Lib "Port" (ByVal b%)
 Declare Sub RTS Lib "Port" (ByVal b%) Declare Sub RTS Lib "Port" (ByVal b%)
 Declare Function CTS Lib "Port" () As Integer Declare Function CTS Lib "Port" () As Integer
 Declare Function DSR Lib "Port" () As Integer Declare Function DSR Lib "Port" () As Integer
 End Sub End Sub
 {CODE} {CODE}
  
 !!فایلهای DLL !!فایلهای DLL
-برای اجرا کردن این این برنامه میبایست یک سری فایل DLL را در دایرکتوری SYSTEM ویندوز کپی کنید. +برای اجرا کردن این این برنامه میبایست یک سری (( فایل DLL)) را در دایرکتوری SYSTEM ویندوز کپی کنید.
 در هنگام دانلود کردن این فایلها پنجره ای باز می شود. بر روی دکمه Save کلیک کنید و فایل فشرده DLL را بر روی کامپیوتر ذخیره کنید. سپس با استفاده از نرم افزار های مثل Winrar این فایل فشرده را باز کنید و آنرا در داخل دایرکتوری System ویندوز کپی کنید  در هنگام دانلود کردن این فایلها پنجره ای باز می شود. بر روی دکمه Save کلیک کنید و فایل فشرده DLL را بر روی کامپیوتر ذخیره کنید. سپس با استفاده از نرم افزار های مثل Winrar این فایل فشرده را باز کنید و آنرا در داخل دایرکتوری System ویندوز کپی کنید
- برای گرفتن این فایل ها __[ http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=125|اینجا]__ را کلیک کنید. + برای گرفتن این فایل ها __[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=125|اینجا]__ را کلیک کنید.
 !برنامه اجرایی (EXE) !برنامه اجرایی (EXE)
-برای مشاهده نحوه عملکرد برنامه [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=165|اینجا] را کلیک کنید +برای مشاهده نحوه عملکرد برنامه [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=165|اینجا] را کلیک کنید

!همچنین ببینید

((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 16 مهر 1384 [05:08 ]   20   جواد حمزه      جاری 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [06:02 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [05:52 ]   18   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [05:44 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [05:32 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [05:03 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [11:42 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [11:13 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [10:48 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [10:43 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [10:30 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [10:26 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [09:58 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [09:48 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [09:45 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [09:45 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [08:35 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [08:01 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:41 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:15 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..