منو
 کاربر Online
782 کاربر online
تاریخچه ی: مدار اسیلاتور مربعی 1

تفاوت با نگارش: 20

Lines: 1-67Lines: 1-67
 V{maketoc} V{maketoc}
 در مدار زیر با یک مدار تایمر آ استابل یا متناوب آشنا می شو ید.در این مدار برخلاف تایمر مونو استابل که برای نوسان بایستی از جایی تحریک شود.بدون تحریک و تنها با شارژ و دشارژ خازن نوسان می کند.برای دیدن مدار مونواستابل می توانید به لینک زیر مراجعه کنید. در مدار زیر با یک مدار تایمر آ استابل یا متناوب آشنا می شو ید.در این مدار برخلاف تایمر مونو استابل که برای نوسان بایستی از جایی تحریک شود.بدون تحریک و تنها با شارژ و دشارژ خازن نوسان می کند.برای دیدن مدار مونواستابل می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.
 ((تایمر مونواستابل)) ((تایمر مونواستابل))
 !قطعات مورد نیاز !قطعات مورد نیاز
 # 1عدد آیسی 555 # 1عدد آیسی 555
 #1 عددمقاومت 1 مگااهم #1 عددمقاومت 1 مگااهم
 #1 عدد ترانزیستور 2n2222 #1 عدد ترانزیستور 2n2222
 #1 عددخازن 1 میکروفاراد #1 عددخازن 1 میکروفاراد
 #2 عدد مقاومت 4.7کیلواهم #2 عدد مقاومت 4.7کیلواهم
 #1عدد LED #1عدد LED
 #((برد بورد)) #((برد بورد))
 #سیم تلفنی #سیم تلفنی
 !نقشه مدار !نقشه مدار
 همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید به شرح نحوه بستن مدار که ساده می باشد می پردازیم. همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید به شرح نحوه بستن مدار که ساده می باشد می پردازیم.
 طبق معمول اول پایه های مربوط به تغذیه و زمین مدار را وصل کنید.پایه 8 تغذیه مثبت 9 ولت و پایه 1 زمین است. طبق معمول اول پایه های مربوط به تغذیه و زمین مدار را وصل کنید.پایه 8 تغذیه مثبت 9 ولت و پایه 1 زمین است.
 پایه 4 را نیز به مثبت 9 ولت وصل کنید. پایه 4 را نیز به مثبت 9 ولت وصل کنید.
 پایه های 2و6 را به طور مستقیم به هم وصل کنید.،و از پایه 6 و سمت مثبت خازن به زمین متصل کنید.از پایه 6 توسط مقاومت 1 مگااهم به پایه 3 که خروجی می باشد متصل کنید.از پایه 3 توسط یک مقاومت 4.7 کیلواهم به بیس ترانزیستور 2n2222 متصل نمایید. پایه های 2و6 را به طور مستقیم به هم وصل کنید.،و از پایه 6 و سمت مثبت خازن به زمین متصل کنید.از پایه 6 توسط مقاومت 1 مگااهم به پایه 3 که خروجی می باشد متصل کنید.از پایه 3 توسط یک مقاومت 4.7 کیلواهم به بیس ترانزیستور 2n2222 متصل نمایید.
 امیتر این ترانزیستور را زمین کنید.کلکتور را با یک مقاومت 4.7 کیلواهم به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.،و آند این LED را به صورت مستقیم به مثبت 9 ولت وصل نمایید. امیتر این ترانزیستور را زمین کنید.کلکتور را با یک مقاومت 4.7 کیلواهم به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.،و آند این LED را به صورت مستقیم به مثبت 9 ولت وصل نمایید.
 این تایمر با این المانها با ولتاژ 9 ولت عملکرد بهتری دارد. این تایمر با این المانها با ولتاژ 9 ولت عملکرد بهتری دارد.
 لازم به ذکر است.،اگر نور LED که شما استفاده می کنید خیلی کم است.مقدار مقاومت خروجی از کلکتور به LED را کاهش دهید.مثلا مقاومت 1 اهم قرار دهید. لازم به ذکر است.،اگر نور LED که شما استفاده می کنید خیلی کم است.مقدار مقاومت خروجی از کلکتور به LED را کاهش دهید.مثلا مقاومت 1 اهم قرار دهید.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/5/5b/timer-periodic.jpg} + {picture=TIMER111.jpg}
  
 
 
 
 
 !فرمول محاسبه زمان روشن ماندن LED !فرمول محاسبه زمان روشن ماندن LED
 در این مدار مقاومت 1مگااهم را به همراه خازن 10 میکروفاراد داریم.که با توجه به فرمول زیر زمان به صورت زیر محاسبه می گردد. در این مدار مقاومت 1مگااهم را به همراه خازن 10 میکروفاراد داریم.که با توجه به فرمول زیر زمان به صورت زیر محاسبه می گردد.
 این فرمول در ولتاژ 9 ولت محسبه می شود. این فرمول در ولتاژ 9 ولت محسبه می شود.
 {TEX()} {T=1.4RC} {TEX} {TEX()} {T=1.4RC} {TEX}
 {TEX()} {T=1.4*1*10^6*10*10^-6=14s} {TEX} {TEX()} {T=1.4*1*10^6*10*10^-6=14s} {TEX}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !توضیحات مدار !توضیحات مدار
 در این مدار پایه های 2و6 به یکدیگر متصل شده اند.و از این دو پایه مشترک با یک مقاومت 1 مگااهم به پایه خروجی 3 متصل کردیم در واقع از پایه های 2و6 به پایه 3 فیدبک کردیم. در این مدار پایه های 2و6 به یکدیگر متصل شده اند.و از این دو پایه مشترک با یک مقاومت 1 مگااهم به پایه خروجی 3 متصل کردیم در واقع از پایه های 2و6 به پایه 3 فیدبک کردیم.
 همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.خازن 10 میکرو فاراد نیز توسط پایه های 2و6 در مسیر فیدبک قرار می گیرد. همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.خازن 10 میکرو فاراد نیز توسط پایه های 2و6 در مسیر فیدبک قرار می گیرد.
 زمانیکه منبع تغذیه را روشن می کنید.،یا باطری را به مدار وصل کنید.LED روشن می شود.بنابراین ما در خروجی لبه بالارونده پالس را داریم.،که با تحریک بیس ترانزیستور LED را روشن می کند.در واقع پایه 2 آیسی 555 تحریک می شود.و خازن شروع به شارژ می کند .پس از شارژ کامل خازن LED خاموش می شود.در این حالت پایه 6 تحریک می شود.و لبه پایین رونده پالس را در خروجی داریم. زمانیکه منبع تغذیه را روشن می کنید.،یا باطری را به مدار وصل کنید.LED روشن می شود.بنابراین ما در خروجی لبه بالارونده پالس را داریم.،که با تحریک بیس ترانزیستور LED را روشن می کند.در واقع پایه 2 آیسی 555 تحریک می شود.و خازن شروع به شارژ می کند .پس از شارژ کامل خازن LED خاموش می شود.در این حالت پایه 6 تحریک می شود.و لبه پایین رونده پالس را در خروجی داریم.
 چون بیس ترانزیستور با لبه بالا رونده پالس تحریک می شود بنابراین در این حالت LED روشن نخواهد شد. چون بیس ترانزیستور با لبه بالا رونده پالس تحریک می شود بنابراین در این حالت LED روشن نخواهد شد.
 در این مدار متناوب همانطور که ملاخظه می کنید.وضعیت خروجب توسط مقاومت 1 مگااهم فیدبک داده می شود. در این مدار متناوب همانطور که ملاخظه می کنید.وضعیت خروجب توسط مقاومت 1 مگااهم فیدبک داده می شود.
 !آیسی 555 !آیسی 555
 مشخصات کامل پایه ها در شکل زیر امده است.در صورت مشاهده شکل سمت چپ متوجه دایرهای کوچک بر روی آن می شوید.در سمتی که این دایره واقع شده اولین پایه،پایه یک آیسی است.این آیسی را می توانید در دو وضعیت مونواستابل وآ استابل مورد استفاده قرار داد.در حالت مونو استابل تولید و شکل پالس قابل کنترل است.که این کنترل عموما از طریق پایه 2 آیسی555 صورت می گیرد.اما در حالت آاستابل در صورت داشتن تغذیه مثبت و منفی در پایه های 1و4و8 واتصال خازن و مقاومت درپایه های 2و6و7 به طور خودکار و بدون تحریک پالسهای ثابت وتعیین شده ای را ایجاد می کند.پایه 3 این آیس همواره پایه خروجی است.  مشخصات کامل پایه ها در شکل زیر امده است.در صورت مشاهده شکل سمت چپ متوجه دایرهای کوچک بر روی آن می شوید.در سمتی که این دایره واقع شده اولین پایه،پایه یک آیسی است.این آیسی را می توانید در دو وضعیت مونواستابل وآ استابل مورد استفاده قرار داد.در حالت مونو استابل تولید و شکل پالس قابل کنترل است.که این کنترل عموما از طریق پایه 2 آیسی555 صورت می گیرد.اما در حالت آاستابل در صورت داشتن تغذیه مثبت و منفی در پایه های 1و4و8 واتصال خازن و مقاومت درپایه های 2و6و7 به طور خودکار و بدون تحریک پالسهای ثابت وتعیین شده ای را ایجاد می کند.پایه 3 این آیس همواره پایه خروجی است.
 این آیسی کاربردهای فراوانی دارد که از آن جمله می توان به تولید پالس،کنترل پهنای پالس،مدارات تایمر و فرستنده و گیرنده وغیره.... می توان اشاره کرد.  این آیسی کاربردهای فراوانی دارد که از آن جمله می توان به تولید پالس،کنترل پهنای پالس،مدارات تایمر و فرستنده و گیرنده وغیره.... می توان اشاره کرد.
-left>
+CENTER>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/f/f6/555-CMOS-Timer1.jpg} +{picture=555-CMOS-Timer1.jpg}
  
 
 
 
 
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
-((فهرست پروزه های الکترونیک)) +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 آذر 1384 [06:14 ]   23   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [06:13 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [04:27 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [04:25 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:35 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:32 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:31 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:28 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:25 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:22 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:20 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:17 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:11 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:07 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:03 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:58 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:50 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:31 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:19 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:15 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:11 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:05 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [07:34 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..