منو
 صفحه های تصادفی
کهیر
استاندارد های منبع تغذیه
«اقامه دین»، غایت ولایت فقیه
جغد برفی
آزمایش مایکسون - مورلی
فرهنگ استان اردبیل
اختلالات زبان
حمله خواب
فیلسوف
سنگهای ساختمان سازی
 کاربر Online
480 کاربر online
تاریخچه ی: مدارتقویت کننده صوت

تفاوت با نگارش: 12

Lines: 1-54Lines: 1-51
 V{maketoc} V{maketoc}
 در این قسمت با یک مدار تقویت کننده صوت، ساده آشنا می شوید. در این قسمت با یک مدار تقویت کننده صوت، ساده آشنا می شوید.
 !قطعات مورد نیاز !قطعات مورد نیاز
 # 2 عدد ((خازن)) 100nf # 2 عدد ((خازن)) 100nf
 # 3 عدد خازن 0.1UF # 3 عدد خازن 0.1UF
 # 1 عدد خازن 220UF # 1 عدد خازن 220UF
 #1 عدد پتانسیومتر 10K #1 عدد پتانسیومتر 10K
 # منبع تغذیه 9 ولت  # منبع تغذیه 9 ولت
 # 1 عدد ((مقاومت)) 2.2 کیلو اهم # 1 عدد ((مقاومت)) 2.2 کیلو اهم
 # 1 عدد خازن 47nf # 1 عدد خازن 47nf
 # 1 عدد مقاومت12 اهم # 1 عدد مقاومت12 اهم
 # 1 عدد آیسی LM386 # 1 عدد آیسی LM386
 # ((برد بورد)) # ((برد بورد))
-# میکروفن خازنی یا کپسول دهنی گوشی تلفن
# بلندگو 8 اهم
+# ((میکروفن خازنی ))یا کپسول دهنی گوشی تلفن
# بلندگو 8 اهم تا رنج 1 وات
 ! نقشه مدار ! نقشه مدار
-همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.پایه 6 آیسی تغذیه مثبت است.،ولتاژ مثبت 9 را بر روی این پایه و منفی منبع تغذیه یا باطری را به پایه 4 آیسی اعمال کنید.بین پایه های 1و8 خازن 0.1 میکروفاراد را قرار دهید.اگر از خازن الکترولیت استفاده می کنید.به این خازن به دقت نگاه کنید.بر روی آن علامت منفی وجود دارد، پایه ای که در این قسمت قرار دارد.پایه منفی خازن الکترولیت است.و پایه دیگر پایه مثبت است.پایه منفی خازن را در پایه 8 و پایه مثبت آنرا در در روی برد بورد به پایه 1 آیسی متصل کنید.پایه 2 ورودی منفی آیسی LM386 است.برای عملکرد بهتر مدار این پایه را با خازن عدسی 47nfبه منفی منبع تغذیه وصل کنید.می توانید این پایه را به طور مستقیم نیز به منفی منبع تغذیه نیز وصل کنید.پایه 3 آیسی را با یک خازن 0.1میکرو عدسی به سر وسط پتانسیومتر 10k وصل کنید.پتانسیومترها دارای 3 پایه هستند.یکی از پایه های کناری را به منفی منبع تغذیه و پایه کناری دیگر را با یک خازن 100nf به مقاومت 2.2 کیلو اهم وصل کنید سر دیگر مقاومت 2.2 کیلو اهم را به مثبت منبع تغذیه یا باطری وصل کنید.پایه 7 آیسی را با یک خازن 100nf به منفی منبع تغذیه وصل کنید.در واقع یک سر خازن بر روی برد بورد با پایه 7 وسر دیگر آن به منفی منبع تعذیه متصل باشد.پایه 5 خروجی این آیسی است.در واقع همان پایه ای است که سیگنال صوتی تقویت شده بر روی آن قرار دارد .برا ی حذف dc از روی این سیگنال پس از عبور از مقاومت 47 اهم در سر راه آن یک خازن 0.1uf قرار می دهیم.این خازن نیز می تواند الکترولیت باشد .،در این صورت پایه مثبت آن با اشتراک مقاومت 12 اهم به سر مثبت بلند گو می رود وپایه منفی این خازن را به همرا ه منفی بلندگو به منفی باطری یا منبع تغذیه متصل کنید.بین سرهای مثبت و منفی منبع تغذیه بر روی برد یک خازن 220میکروفاراد قرار دهید.، خازنها با این رنج بالا الکترولیت هستند.مراقب باشید که سر مثبت این خازن را به مثبت منبع تغذیه و سر منفی را به منفی منبع تغذیه بر روی برد بورد وصل کنید.تمامی مراحل بال را نیز می توانید براحتی بر روی بردهای سوراخدار مسی نیز پیاده کنید.

left>
+همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.پایه 6 آیسی تغذیه مثبت است.،ولتاژ مثبت 9 را بر روی این پایه و منفی منبع تغذیه یا باطری را به پایه 4 آیسی اعمال کنید.
بین پایه های 1و8 خازن 0.1 میکروفاراد را قرار دهید.اگر از خازن الکترولیت استفاده می کنید.به این خازن به دقت نگاه کنید.بر روی آن علامت منفی وجود دارد، پایه ای که در این قسمت قرار دارد.پایه منفی خازن الکترولیت است.و پایه دیگر پایه مثبت است.پایه منفی خازن را در پایه 8 و پایه مثبت آنرا در در روی برد بورد به پایه 1 آیسی متصل کنید.پایه 2 ورودی منفی آیسی LM386 است.برای عملکرد بهتر مدار این پایه را با خازن عدسی 47nfبه منفی منبع تغذیه وصل کنید.می توانید این پایه را به طور مستقیم نیز به منفی منبع تغذیه نیز وصل کنید.پایه 3 آیسی را با یک خازن 0.1میکرو عدسی به سر وسط پتانسیومتر 10k وصل کنید.پتانسیومترها دارای 3 پایه هستند.یکی از پایه های کناری را به منفی منبع تغذیه و پایه کناری دیگر را با یک خازن 100nf به مقاومت 2.2 کیلو اهم وصل کنید سر دیگر مقاومت 2.2 کیلو اهم را به مثبت منبع تغذیه یا باطری وصل کنید.پایه 7 آیسی را با یک خازن 100nf به منفی منبع تغذیه وصل کنید.در واقع یک سر خازن بر روی برد بورد با پایه 7 وسر دیگر آن به منفی منبع تعذیه متصل باشد.پایه 5 خروجی این آیسی است.در واقع همان پایه ای است که سیگنال صوتی تقویت شده بر روی آن قرار دارد .برا ی حذف dc از روی این سیگنال پس از عبور از مقاومت 47 اهم در سر راه آن یک خازن 0.1uf قرار می دهیم.این خازن نیز می تواند الکترولیت باشد .،در این صورت پایه مثبت آن با اشتراک مقاومت 12 اهم به سر مثبت بلند گو می رود وپایه منفی این خازن را به همرا ه منفی بلندگو به منفی باطری یا منبع تغذیه متصل کنید.بین سرهای مثبت و منفی منبع تغذیه بر روی برد یک خازن 220میکروفاراد قرار دهید.، خازنها با این رنج بالا الکترولیت هستند.مراقب باشید که سر مثبت این خازن را به مثبت منبع تغذیه و سر منفی را به منفی منبع تغذیه بر روی برد بورد وصل کنید.تمامی مراحل بال را نیز می توانید براحتی بر روی بردهای سوراخدار مسی نیز پیاده کنید.
پایه 7 پایه بای پس(bypass) است.در واقع یک مسیر فرعی برای سیگنالهای مزاحمی است.،که در پایه 5 سوار شده است.این پایه با یک خازن به منفی منبع تغذیه متصل شده است.و باعث می شود.،صدای مطلوبتری را در بلندگو بشنو ید.
اگر به جای بلند گوی 1 وات از بلندگوهای با وات بالاتر مثلا 3 وات استفاده کنید.آی سی LM386 داغ می شود.براحتی می توانید این مطلب را خودتان تجربه کنید.
center>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/amp386.jpg} +{picture=lm3581.jpg}
  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
 
 
 !آیسی LM386 !آیسی LM386
-در زیر شکل یک آیسی LM386 و شماتیک داخلی آنرا مشاهده می کنید.این آیسی یک آیسی تقویت کننده صدا است.عمل تقویت صدا در آن به صورت داخلی 20 برابر است.، این در حالتی است که پایه های 1و 8 آزاد باشند.،با قرار دادن مقاومت و خازن بین پایه های 1 و 8 میزان تقویت را تا 200 برابر می توان زیاد کرد.همانطور که در نقشه بالا مشاهده می کنید جهت تقویت بین پایه های 1و 8 خازن 0.1uf قرار داده شده است. +در زیر شکل یک آیسی LM386 و شماتیک داخلی آنرا مشاهده می کنید.این آیسی یک آیسی تقویت کننده صدا است.عمل تقویت صدا در آن به صورت داخلی 20 برابر است.، این در حالتی است که پایه های 1و 8 آزاد باشند.،با قرار دادن مقاومت و خازن بین پایه های 1 و 8 میزان تقویت را تا 200 برابر می توان زیاد کرد.همانطور که در نقشه بالا مشاهده می کنید جهت تقویت بین پایه های 1و 8 خازن 0.1uf قرار داده شده است.اگر ((اسیلوسکوپ ))در اختیار داشته باشید .، می توانید زمانیکه در کنار میکروفن صحبت می کنید.در سر مثبت بلندگو شکل موج صدای خود را مشاهده می کنید.این آیسی حاوی یک عدد((تقویت کننده های عملیاتی| آپ امپ)) است.برای مشاهده دیتا شیت آی سی ا[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=221|ینجا] را کلیک کنید.بریا باز کردن این برنامه می بایست برنامه ACROBAT READER را در سیستم داشته باشید.
 
 
-

left>


>
+<table align=center>

{picture=Lm386.jpg}
center>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/Lm386.jpg} +{picture=lm386.gif}
  
 
 
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/lm386.gif} 
 +!همچنین ببینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [07:37 ]   23   جواد حمزه      جاری 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [11:07 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:01 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:00 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:02 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [07:59 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [04:26 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:11 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [04:29 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [04:28 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [12:28 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [12:22 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [12:21 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [12:21 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [12:10 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [11:52 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [11:46 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [11:41 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [11:35 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [11:29 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:57 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:44 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:41 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..