منو
 کاربر Online
930 کاربر online
تاریخچه ی: مدارارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر بر روی LCD

نگارش: 53
در این مدار با نحوه ارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر بر روی LCD که نوع آن 2 در 16 است،آشنا می شوید.
منظور از 2 در 16 بودن یک LCD این است.،که LCD دارای 2 ردیف است که هر ردیف آن دارای 16 ستون است.اگر ماتریس ها را بشناسید می توانید تصویر بهتری از این مطلب داشته باشید. در این مدار شما با فشردن هر دکمه بر روی صفحه کلید یا کیبورد معادل آنرا بر روی LCD که مجزا از کامپیوتر است،مشاهده خواهید کرد.در واقع شما در این مدار با یک نمونه از مداری که در اصطلاح به آن pcinterface می گویند.آشنا می شوید.در ضمن برای کار با این مدار بایستی با زبان برنامه نویسی C نیز تا حدودی آشنا باشید.

قطعات مورد نیاز


 1. 1 عدد آی سی MAX232
 2. 1 عدد آی سی 74HC4060
 3. 1 عدد آی سی CDP6402C
 4. 1 عدد LCD 2*16
 5. 1 عدد آی سی CD4069
 6. 4 عدد خازن 10 میکروفاراد
 7. 2 عدد خازن 22 پیکو فاراد
 8. 1 عدد کریستال 2.4576
 9. 1 عدد مقاومت 10 مگااهم
 10. یک ردیف 16 تایی پین هدر مادگی
 11. یک ردیف 16 تایی پین هدر نری
 12. برد بورد
 13. 1 عدد کابل RS232 پین به پین
 14. 1 عدد مقاومت 220 اهم
 15. 1 عدد سوکت RS232
این صفحه در حال تکمیل شدن است

نقشه مدار

اطلاعات مربوط به آی سی های موجود در نقشه را از لینک های زیر دانلود کنید.برای دانلود datasheet ها می بایست برنامه acrobat reader را در داخل سیستم داشته باشید.
CDP6402
HIN232
74HC4060
CD4069

آی سی MAX232 که در بازار با نام HIN232 می توانید پیدا کنید.رابط بین پورت سریال کامپیوتر شما با دیگر سخت افزار موجود در مدار شما می باشد.آی سی CDP6402 در واقع وظیفه انتقال اطلاعات سریال و تبدیل آن به صورت موازی جهت نمایش بر روی LCD را بر عهده دارد.عمل انتقال اطلاعات بر روی LCD را پورت های RBR1 تا RBR8 بر عهده دارند.هنگامیکه شما کلیدی را بر روی صفحه کلید فشار می دهید.اطلاعات آن از طریق پورت سریال به پایه 20 آی سی منتقل می شود.در استاندارد RS232 پین های DTR و TXD است.و پین RXD نیز وظیف دریافت اطلاعات را در این نقشه به عهده دارند.
برای فهمیدن بهتر استاندارد RS323 به لینک های زیر مراجعه کنید.
شبیه ساز ی المانهای منطقی توسط کامپیوتر و استاندارد RS232
کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر
آی سی CDP6402 برای کار با LCD نیاز به یک کلاک داخلی دارد که این کلاک را مطابق نقشه از پایه های مشترک شده 40 و 17 که به پایه12 آی سی 74HC4060 متصل است انجام می شود.
برای این کار آی سی 74HC4060 از کریستال 2.4576 استفادهشده است.با استفاده از این فرکانس پالس تولید شده در پایه 7 این آی سی 153.6 کیلو هرتز خواهد بود.که با تقسیم آن بر عدد 16 9600BPS به دست می آید.منظور از 9600 Baud rate یا نرخ ارسال اطلاعات در هر ثانیه است.اگر به برنامه نوشته شده به زبان C نیز توجه کنید.نرخ ارسال اطلاعات معادل 9600BPS تعیین شده است.نرخ ارسال اطلاعات در واقع سرعت انتقال اطلاعات نیز می باشد.
در آی سی CDP6402 مواردی که شما می بایست برای انتقال در نظر بگیرید.لحاظ شده است که به این موارد نیز اشاره خواهم کرد.اگر به شکل این آی سی در data sheet نگاه کنید.متوجه پایه هایی با نام های EPE ،CLS1،CLS2 ،SBS،CRL خواهید شد.
شما در ارسال اطالاعات علاوه بر تنظیم سرعت اطلاعات نیازمند تنظیم موارد دیگری از قبیل مقدار بیت اتنقال داده شده در هر بار انتقال،STOP BIT و parity خواهید بود.parity شامل دو دسته odd parity به معنی parity فرد و even parity به معنای parity ذوج است.این موارد نیز توسط آی سی CDP6402 تعیین می شود.
پایه PI که پایه 35 است.،به عنوان پایه مربوط به parity پایه SBS که پایه 36 است مربوط به stob bit ، پایه های CLS1 و CLS2 مربوط به طول کاراکتر است.پایه EPE نیز مربوط به parity از نوع ذوج است.
پایه 34 نیز register یا ثبات مربوط به نگهداری این اطلاعات است.

img/daneshnameh_up/2/22/lcd11110.jpg

عکس LCD به همرا پین هدر نری و مادگی

img/daneshnameh_up/f/f0/lcd23.jpg

img/daneshnameh_up/f/ff/112_12140.jpg
آی سی 74HC4060

عملکرد این آی سی در داخل جدول زیر توضیح داده شده است.همانطور که در توضیحات مربوط به نقشه مدار گفتم.وظیفه تععین bud rate یا نرخ ارسال اطلاعات را بعهده دارد.در زیر به دو نوع کریستال اشاره شده است.یکی 1.8432 مگاهرتز و دیگری 2.4546 مگاهرتز می باشد.که با توجه به این مقادیر خروجی های متفاوتی را در پایه های Q4 تا Q9 خواهیم داشت.همانطور که در نقشه مدار نیز ملاحظه می کنید.و با توجه به نوع عملکرد این آی سی مقدار bude rate ایجاد شده در پایه Q4 معادل 9600bps می باشد.
img/daneshnameh_up/b/b3/74hc4060.gif

img/daneshnameh_up/4/4c/74hc40600.JPG

آی سی CDP6402

img/daneshnameh_up/a/a9/6402.gifبرنامه مدار به زبان C
 1: 
 2:  #include 
 3:  #include 
 4:  #include 
 5:  #define PORT1 0x2F8 /* Port Address Goes Here */
 6:  #define MAX_CHAR_IN_LINE 16
 7:  #define ENTER_WITH_BLANK 24
 8:   /* Defines Serial Ports Base Address */
 9:   /* COM1 0x3F8                */
 10:   /* COM2 0x2F8	            */
 11:   /* COM3 0x3E8	            */
 12:   /* COM4 0x2E8	            */
 13: 
 14:  void main(void)
 15:  {
 16:   clrscr();
 17:   int c;
 18:   int count;
 19:   int counter = 0;
 20:   char init[] = { 0x0F, 0x01, 0x38};
 21: 		  /* 0x0F - Init Display */
 22: 		  /* 0x01 - Clear Display */
 23: 		  /* 0x38 - Dual Line / 8 Bits */
 24: 
 25:   outportb(PORT1 + 1 , 0x0);   /* Turn off interrupts - Port1 */
 26:   outportb(PORT1 + 3 , 0x80);  /* SET DLAB ON */
 27:   outportb(PORT1 + 0 , 0x0C);  /* Set Baud rate - Divisor Latch Low Byte */
 28: 			    /*     0x06 = 19,200 BPS */
 29: 			    /*     0x0C =  9,600 BPS */
 30: 			    /*     0x18 =  4,800 BPS */
 31: 			    /*     0x30 =  2,400 BPS */
 32:   outportb(PORT1 + 1 , 0x00); /* Set Baud rate - Divisor Latch High Byte */
 33:   outportb(PORT1 + 3 , 0x03); /* 8 Bits, No Parity, 1 Stop Bit */
 34:   outportb(PORT1 + 2 , 0xC7); /* FIFO Control Register */
 35:   outportb(PORT1 + 4 , 0x0B); /* Turn on DTR, RTS, and OUT2 */
 36: 
 37:   outportb(PORT1 + 4 , (inportb(PORT1 + 4) | 0x01)); /* Register Select (DTR) */
 38: 						   /* 0 = Instruction Register */
 39: 
 40:   for (count = 0; count < 3; count++)
 41:    {
 42:      outportb(PORT1, init[count]);   /* Send Init Data Bytes */
 43:      delay(20);             /* Larger Delay for INIT */
 44:    }
 45: 
 46:   outportb(PORT1 + 4 , (inportb(PORT1 + 4) & 0xFE)); /* Register Select (DTR) */
 47: 						  /* 1 = Data Register */
 48:   for(int i=0;i<(ENTER_WITH_BLANK+MAX_CHAR_IN_LINE)*2;i++)
 49: 	 outportb(PORT1,' ');
 50:   printf("\nSample Serial LCD Program. Press ESC to quit \n");
 51:   for(int k=0;k<32;k++)
 52:    do {
 53:      if (kbhit()){
 54: 		 c = getch();
 55: 		 counter++;
 56: 		 if (c==13 || counter>MAX_CHAR_IN_LINE) {
 57: 			 for(int i=0 ; i<(ENTER_WITH_BLANK+MAX_CHAR_IN_LINE-counter) ; i++)
 58: 				 outportb(PORT1,' ');
 59: 				 counter = 0;
 60: 		  } 
 61: 		  if(c != 13) {
 62: 			  outportb(PORT1,c);
 63: 			  printf("%c",c);
 64: 			  }
 65:       }
 66: 
 67:    } while (c !=27);
 68: 
 69:


دانلود source برنامه

sorce برنامه را از اینجا دانلود کنید.
همچنین ببینید

فهرست پروژه های الکترونیک
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [05:54 ]   106   جواد حمزه      جاری 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [05:47 ]   105   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [05:47 ]   104   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [05:43 ]   103   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [05:40 ]   102   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [05:39 ]   101   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [05:36 ]   100   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [05:22 ]   99   امید احمدوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [04:39 ]   98   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [04:35 ]   97   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [04:23 ]   96   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [20:27 ]   95   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [08:18 ]   94   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [08:06 ]   93   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [08:04 ]   92   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [07:55 ]   91   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [07:54 ]   90   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [07:39 ]   89   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [07:35 ]   88   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [07:33 ]   87   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [07:27 ]   86   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [07:23 ]   85   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [07:18 ]   84   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [07:11 ]   83   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [07:06 ]   82   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [06:54 ]   81   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [06:53 ]   80   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [06:51 ]   79   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [06:44 ]   78   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [06:43 ]   77   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [06:36 ]   76   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [06:24 ]   75   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [06:18 ]   74   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [06:04 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [05:40 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [05:29 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [05:17 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:55 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:49 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:46 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:40 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:32 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:28 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [12:29 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [12:21 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [12:04 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [11:51 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [11:42 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [11:15 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [11:12 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [10:55 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [10:53 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [10:48 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [04:01 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [12:15 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [12:14 ]   51   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [12:11 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [12:00 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [11:52 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [11:45 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [11:38 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [10:08 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [10:05 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [09:58 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [09:32 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [09:30 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [09:19 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [09:07 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [09:05 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [09:01 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [08:55 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [07:18 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [07:13 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [06:28 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [06:24 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [06:22 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [06:18 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [06:07 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [05:58 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [05:33 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [05:26 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:58 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:49 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:45 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:30 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:28 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:20 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:19 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:15 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:12 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:11 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:10 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [12:04 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [11:45 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [11:42 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [11:39 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [11:37 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [11:25 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [11:22 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [11:19 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [08:29 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [05:32 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [05:29 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [05:25 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [05:23 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [05:16 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..