منو
 کاربر Online
1210 کاربر online
تاریخچه ی: محکم و متشابه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-7Lines: 1-5
-واژه محکم در اصل از « احکام » به معنی ممنوع ساختن گرفته شده است و به همین دلیل به موجودات پایدار و استوار محکم می گویند. زیرا عوامل انحرافی را می زدایند نیز سخنان روشن و قاطع که هر گونه احتمال خلاف را از خود دور می سازد محکم می گویند، بنابراین مراد از« آیات محکمات » (آیات محکم) آیاتی ات که مفهوم ن به قدری روشن است که جای گفتگو و بحث نیست مثل آیات « __قل هو الله احد __» و مثل « __الله خالق کل شیء __» و مثل « __لیس کمثله شیء__ » و هزاران آیه دیگر که در موعات دیگر مرح شده است این آیات محات نامیده ه و « __ام الکتاب __» ی بشند یی اصل و مرجع و مفسّر و توضیح دهنده آیات دیگرند. +واژه محکم در اصل از «اِحکام» به معنی ممنوعساختن گرفته شده و به همین دلیل به موجودات پایدار و استوار محکم میگویند. زیرا عوامل انحرافی را میزدایند. ب سخنان روشن و قاطع نیز که هر گونه احتمال خلاف را از خود دور میسازد محکم میگویند. بنابراین «آیات محکمات» (آیات محکم) آیاتی را می‌گوین که معنا و مفهومان به قدری روشن است که جای گفتگو و بحث نیست مثل آیات « __قل هو الله احد __» (بگو خدا یکی است) یا مثل « __الله خالق کل شیء __» (خداوند آفریننده‌ی همه چیز است) یا مثل «__لیس کمثله شیء__» (مثل او چیزی نیست) و هزاران آیه رو دیگر. ه این نه یت « __ام الکتاب __» ی می‌گویند چا ک اصل و مرجع و مفسّر و توضیحدهنده‌ی آیات دیگرند.
-واژه « متشابه » در اصل به معنی چیزی است که قسمتهای مختلف آن شبیه یکدیگر بان به همین جهت به جمله ها و کلماتی که معانی آن پیچیده و اهی حتالات مختلف درباه آن داده می ود « متشابه » می گویند.
و منظور از متشابهات قرآن مین ست یی آیاتی ه معانی در بتدا نظر پیچیده ا و در آغاز احتمالات متعددی در ن می ود هر چند که ا تجه به آیات محکم ((تفسیر)) آن وح و ون می گردد.

ل
ز به یاد آوری است ر مورد معنای مکم و مشابه به فاسیر دیگری نیز نقل شده است ک ر کب تفسیری یان شده است.
+از سوی دیگر، واژه «متشابه» به معنی چیزی است که قسمتهای مختلف آن شبیه یکدیگر ا. به همین جهت به جملهها و کلماتی که معانی آنها پیچیده‌اند و براتای مختلفی ا آنها میوان کرد « متشابه » میگویند.
«متشابهات قرآن» ی آیاتی فته می د که مانی پیچیده‌ای دان و در آغاز، احتمالات متعددی درره ها مرو و ید ها را ا وه به یات کم ((تفسیر)) کد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [16:15 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 22 دی 1383 [07:17 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 مرداد 1383 [05:20 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..