منو
 کاربر Online
1275 کاربر online
تاریخچه ی: محکم و متشابه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-8Lines: 1-5
 +واژه محکم در اصل از «اِحکام» به معنی ممنوع‌ساختن گرفته شده و به همین دلیل به موجودات پایدار و استوار محکم می‌گویند. زیرا عوامل انحرافی را می‌زدایند. به سخنان روشن و قاطع نیز که هر گونه احتمال خلاف را از خود دور می‌سازد محکم می‌گویند. بنابراین «آیات محکمات» (آیات محکم) آیاتی را می‌گویند که معنا و مفهوم‌شان به قدری روشن است که جای گفتگو و بحث نیست مثل آیات « __قل هو الله احد __» (بگو خدا یکی است) یا مثل « __الله خالق کل شیء __» (خداوند آفریننده‌ی همه چیز است) یا مثل «__لیس کمثله شیء__» (مثل او چیزی نیست) و هزاران آیه روشن دیگر. به این گونه آیات « __ام الکتاب __» نیز می‌گویند چرا که اصل و مرجع و مفسّر و توضیح‌دهنده‌ی آیات دیگرند.
-واژه محکم در اصل از« احکام» به معنی ممنوع ساختن گرفته شده است و به همین دلیل به موجودات پایدار و استوار محکم می گویند زیر عوامل انحراف را می زدایند و نیز سخنان روشن و قاطع ه هرگونه احتمال خلاف را از خود دور می سازد محکم می گویند، بنابراین مراد از« آیات محکمات» (آیات محکم) آیاتی است که مفهوم آن به قدری روشن است که جای گفتگو و بحث نیست مثل آیات« قل هو الله احد» و مثل الله خالق کل شی و مثل« لیس کمثله شی» و هزاران آیه دیگر که در موضوعات دیگر مطرح شده است این آیات محکمات نامیده شده و« ام الکتاب» می باشند یعنی اصل و مرجع و مفسّر و توضیح دهنده آیات دیگرند.

واژه« متشابه» در اصل
به معنی چیزی است که قسمتهای مختلف آن شبیه یکدیگر بان به همین جهت به جمله ها و کلماتی که معانی آن پیچیده و اهی حتالات مختلف درباه آن داده می ود« متشابه» می گویند.

و منظور از
متشابهات قرآن مین ست یی آیاتی ه معانی در بتدا نظر پیچیده ا و در آغاز احتمالات متعددی در ن می ود هر چند که ا تجه به آیات محکم تفسیر آن وح و ون می گردد.

ل
ز به یاد آوری است ر مورد معنای مکم و مشابه به فاسیر دیگری نیز نقل شده است ک ر کب تفسیری یان شده است.
+از سوی دیگر، واه «متشابه» به معنی چیزی است که قسمتهای مختلف آن شبیه یکدیگر ا. به همین جهت به جملهها و کلماتی که معانی آنها پیچیده‌اند و براتای مختلفی ا آنها میوان کرد « متشابه » میگویند.
«متشابهات قرآن» ی آیاتی فته می د که مانی پیچیده‌ای دان و در آغاز، احتمالات متعددی درره ها مرو و ید ها را ا وه به یات کم ((تفسیر)) کد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [16:15 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 22 دی 1383 [07:17 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 مرداد 1383 [05:20 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..