منو
 کاربر Online
689 کاربر online
تاریخچه ی: محمد زکریای رازی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-33Lines: 1-33
 
 
 
 
-{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/image002.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/3/34/razi.jpg}
 
 
 !عصر رازی !عصر رازی
 نیمه دوم سده سوم (ه- ق) را ''__جورج سارتون__'' در تاریخ علم ، "__عصر محمدبن زکریای رازی__" (251- 313 ه ق) نامیده است. عصر رازی ، دوره اولین جنبش نوزایی فرهنگی اسلامی به شمار می‌رود که در وسیع‌ترین محدوده زمانی خود فاصله میان سده‌های سوم و چهارم را در بر می‌گیرد. این دوره را که اوج تمدن اسلام دانسته‌اند، شاهد ظهور یک طبقه متوسط دولت‌مند و متنفذی بود که با برخورداری از اشتیاق و امکانات کسب دانش و موقعیت اجتماعی به پرورش و پراکنش فرهنگ کهن مدد رساند. نیمه دوم سده سوم (ه- ق) را ''__جورج سارتون__'' در تاریخ علم ، "__عصر محمدبن زکریای رازی__" (251- 313 ه ق) نامیده است. عصر رازی ، دوره اولین جنبش نوزایی فرهنگی اسلامی به شمار می‌رود که در وسیع‌ترین محدوده زمانی خود فاصله میان سده‌های سوم و چهارم را در بر می‌گیرد. این دوره را که اوج تمدن اسلام دانسته‌اند، شاهد ظهور یک طبقه متوسط دولت‌مند و متنفذی بود که با برخورداری از اشتیاق و امکانات کسب دانش و موقعیت اجتماعی به پرورش و پراکنش فرهنگ کهن مدد رساند.
 !نام و نشان رازای !نام و نشان رازای
 __رازی__ ، طبیب کیمیایی و فیلسوف نامدار که چیز زیادی از زندگانی او دانسته نیست. طبق قول "__ابوریحان بیرونی__" ، __رازی__ در ماه شعبان سال 251ق _ 865م در __ری__ زاده شد. نام نیای __رازی__ ، __یحیی__ بوده است و بدین نام و نسب "__ابوبکرمحمدبن زکریا بن یحیی الرازی__" یاد کرده است. در بعضی از منابع ، پیشه زرگری ، اولین کار رازی شمرده شده است.

گفته می‌شود که وی در __روم__ ، شوشه‌های طلا معامله می‌کرد و شناخت کیمیا در نزد وی ، از همین داستان نتیجه گرفته شده است و بعدها __رازی__ به ((طب)) پرداخته است.
 __رازی__ ، طبیب کیمیایی و فیلسوف نامدار که چیز زیادی از زندگانی او دانسته نیست. طبق قول "__ابوریحان بیرونی__" ، __رازی__ در ماه شعبان سال 251ق _ 865م در __ری__ زاده شد. نام نیای __رازی__ ، __یحیی__ بوده است و بدین نام و نسب "__ابوبکرمحمدبن زکریا بن یحیی الرازی__" یاد کرده است. در بعضی از منابع ، پیشه زرگری ، اولین کار رازی شمرده شده است.

گفته می‌شود که وی در __روم__ ، شوشه‌های طلا معامله می‌کرد و شناخت کیمیا در نزد وی ، از همین داستان نتیجه گرفته شده است و بعدها __رازی__ به ((طب)) پرداخته است.
 !استادان زکریای رازی !استادان زکریای رازی
 مورخان طب و فلسفه در قدیم به تفاریق استادان رازی را سه تن یاد کرده‌اند:

 مورخان طب و فلسفه در قدیم به تفاریق استادان رازی را سه تن یاد کرده‌اند:

 *__ابن ربن طبری:__ زکریا در طب شاگرد وی بوده است. *__ابن ربن طبری:__ زکریا در طب شاگرد وی بوده است.
 *__ابوزید بلخی:__ حکیم زکریای رازی در فلسفه شاگرد وی بوده است. *__ابوزید بلخی:__ حکیم زکریای رازی در فلسفه شاگرد وی بوده است.
 *__ابوالعباس محمد بن نیشابوری:__ استاد محمد بن زکریا رازی در حکمت مادی (ماتریلیسم) یا گیتی شناسی بوده است. *__ابوالعباس محمد بن نیشابوری:__ استاد محمد بن زکریا رازی در حکمت مادی (ماتریلیسم) یا گیتی شناسی بوده است.
 !دانش شیمی و رازی !دانش شیمی و رازی
 __رازی__ ، پزشک و طبیعت شناس بزرگ ایرانی را __پدر ((شیمی))__ یاد کرده‌اند، از آن رو که دانش کیمیایی کهن را به علم شیمی نوین دگرگون ساخت. __ابن ندیم__ از قول __رازی__ گفته است: "''روا نباشد که دانش فلسفه را درست دانست و مرد دانشمند فیلسوف شمرد، اگر دانش کیمیا در وی درست نباشد و آن را نداند.''" __رازی__ ، پزشک و طبیعت شناس بزرگ ایرانی را __پدر ((شیمی))__ یاد کرده‌اند، از آن رو که دانش کیمیایی کهن را به علم شیمی نوین دگرگون ساخت. __ابن ندیم__ از قول __رازی__ گفته است: "''روا نباشد که دانش فلسفه را درست دانست و مرد دانشمند فیلسوف شمرد، اگر دانش کیمیا در وی درست نباشد و آن را نداند.''"
 !!مکتب کیمیا !!مکتب کیمیا
 __رازی__ مکتب جدیدی در علم کیمیا تاسیس کرد که آن را می‌توان ~~green:__مکتب کیمیای تجربی و علمی__~~ نامید. "__ژولیوس روسکا__" دانشمند برجسته‌ای که در شناساندن کیمیا (شیمی) رازی به دنیای علم بیشتر سهم و جهد مبذول داشته است، رازی را پدر شیمی علمی و بانی مکتب جدیدی در علم دانسته است، شایان توجه و اهمیت است که قبلا این لقب را به د انشمند بلند پایه فرانسوی ((لاوازیه)) داده بودند. __رازی__ مکتب جدیدی در علم کیمیا تاسیس کرد که آن را می‌توان ~~green:__مکتب کیمیای تجربی و علمی__~~ نامید. "__ژولیوس روسکا__" دانشمند برجسته‌ای که در شناساندن کیمیا (شیمی) رازی به دنیای علم بیشتر سهم و جهد مبذول داشته است، رازی را پدر شیمی علمی و بانی مکتب جدیدی در علم دانسته است، شایان توجه و اهمیت است که قبلا این لقب را به د انشمند بلند پایه فرانسوی ((لاوازیه)) داده بودند.
 !!نظریه اتمی و رازی !!نظریه اتمی و رازی
 در فرآیند دانش کیمیا به علم شیمی توسط رازی ، نکته‌ای که از نظر محققان و مورخان علم ، ثابت گشته ، نگرش __ذره یابی__ یا __اتمسیتی__ رازی است. کیمیاگران ، قائل به تبدیل ((عنصر شیمیایی|عناصر)) به یکدیگر بوده‌اند و این نگرش موافق با ((نظریه ارسطو|نظریه ارسطویی)) است که عناصر را تغییر پذیر یعنی قابل تبدیل به یکدیگر می‌داند. لیکن از نظر ذره گرایان عناصر غیر قابل تبدیل به یکدیگرند و نظر رازی هم مبتنی بر تبدیل ناپذیری آنهاست و همین علت کلی در روند تحول کیمیایی کهن به شیمی نوین بوده است.

به تعبیر تاریخی زکریا ، کیمیا ، __ارسطویی__ بوده است و شیمی ، __دموکریتی__ است. به عبارت دیگر ، شیمی علمی رازی ، مرهون نگرش ذره گرایی است، چنانچه همین نظریه را بیرونی در __علم فیزیک__ کار کرد و بسط داد.

در اروپا فرضیه اتمی را "__دانیل سرت__" __Daniel Seer__ در سال 1619، از فلاسفه یونانی گرفت که بعدها "__روبرت بویل__" آن را در نظریه خود راجع به عنصرها گنجاند. با آنکه نظریه بویل با آرای کیمیاگران قدیم تفاوت دارد، نباید گذشت که از زمان فلاسفه قدیم تا زمان او ، تنها رازی قائل به اتمی بودن ((ماده)) و بقا و قدمت آن بوده است و با آن که نظریه رازی با نظریه بویل و یا نگرش نوین تفاوت دارد، لیکن به نظریات علمای شیمی و فیزیک امروزی نزدیک است.
 در فرآیند دانش کیمیا به علم شیمی توسط رازی ، نکته‌ای که از نظر محققان و مورخان علم ، ثابت گشته ، نگرش __ذره یابی__ یا __اتمسیتی__ رازی است. کیمیاگران ، قائل به تبدیل ((عنصر شیمیایی|عناصر)) به یکدیگر بوده‌اند و این نگرش موافق با ((نظریه ارسطو|نظریه ارسطویی)) است که عناصر را تغییر پذیر یعنی قابل تبدیل به یکدیگر می‌داند. لیکن از نظر ذره گرایان عناصر غیر قابل تبدیل به یکدیگرند و نظر رازی هم مبتنی بر تبدیل ناپذیری آنهاست و همین علت کلی در روند تحول کیمیایی کهن به شیمی نوین بوده است.

به تعبیر تاریخی زکریا ، کیمیا ، __ارسطویی__ بوده است و شیمی ، __دموکریتی__ است. به عبارت دیگر ، شیمی علمی رازی ، مرهون نگرش ذره گرایی است، چنانچه همین نظریه را بیرونی در __علم فیزیک__ کار کرد و بسط داد.

در اروپا فرضیه اتمی را "__دانیل سرت__" __Daniel Seer__ در سال 1619، از فلاسفه یونانی گرفت که بعدها "__روبرت بویل__" آن را در نظریه خود راجع به عنصرها گنجاند. با آنکه نظریه بویل با آرای کیمیاگران قدیم تفاوت دارد، نباید گذشت که از زمان فلاسفه قدیم تا زمان او ، تنها رازی قائل به اتمی بودن ((ماده)) و بقا و قدمت آن بوده است و با آن که نظریه رازی با نظریه بویل و یا نگرش نوین تفاوت دارد، لیکن به نظریات علمای شیمی و فیزیک امروزی نزدیک است.
 
 
-{img src=img/daneshnameh_up/3/34/razi.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/image002.jpg}
 
 
 !!اکتشافات رازی در شیمی !!اکتشافات رازی در شیمی
 __رازی__ توانست ((مواد شیمیایی)) چندی از جمله ((الکل)) (الک حل) و ((اسید سولفوریک)) (زیت الزاج) و جز اینها را کشف کرد. __رازی__ توانست ((مواد شیمیایی)) چندی از جمله ((الکل)) (الک حل) و ((اسید سولفوریک)) (زیت الزاج) و جز اینها را کشف کرد.
 !ارتباط رازی با سایر علوم !ارتباط رازی با سایر علوم
 __رازی__ در ((علوم طبیعی)) و از جمله فیزیک ، تبحر داشته است. ابوریحان بیرونی و عمر عمر خیام نیشابوری ، مطالعات و تحقیقات خود را از جمله در چگال سنجی زر و سیم ، مرهون دانش رازی هستند. رازی در علوم فیزیولوژی و کالبد شکافی ، ((جانور شناسی)) ، ((گیاه شناسی ))، ((کانی شناسی)) ، ((زمین شناسی)) ، هوا شناسی و نور شناسی دست داشته است. __رازی__ در ((علوم طبیعی)) و از جمله فیزیک ، تبحر داشته است. ابوریحان بیرونی و عمر عمر خیام نیشابوری ، مطالعات و تحقیقات خود را از جمله در چگال سنجی زر و سیم ، مرهون دانش رازی هستند. رازی در علوم فیزیولوژی و کالبد شکافی ، ((جانور شناسی)) ، ((گیاه شناسی ))، ((کانی شناسی)) ، ((زمین شناسی)) ، هوا شناسی و نور شناسی دست داشته است.
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((ابوریحان بیرونی)) *((ابوریحان بیرونی))
 *((اسید سولفوریک)) *((اسید سولفوریک))
 *((الکل)) *((الکل))
 *((الکل صنعتی)) *((الکل صنعتی))
 *((لاوازیه)) *((لاوازیه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [15:19 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [15:17 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [08:29 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..