منو
 کاربر Online
4099 کاربر online
تاریخچه ی: محلول امولسیون

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-21Lines: 1-22
 
 
 ||امولسیون کلوئیدی است که در آن ، ذرات معلق یک مایع در مایع دیگر است، مانند تعلیق روغن در آب.|| ||امولسیون کلوئیدی است که در آن ، ذرات معلق یک مایع در مایع دیگر است، مانند تعلیق روغن در آب.||
-!تفاوت بین ((محلول کلوئیدی)) و محلول امولسیون 
-همان گونه که در تعریف ذکر شده ، امولسیون (و همینطور ((محلول سوسپانسیون|سوسپانسیون))) ، زیر مجموعه‌ای از محلول کلوئیدی به حساب می‌آیند. تنها تفاوت اساسی که می‌توان قائل شد، در اندازه ذرات محلول امولسیون و محلول کلوئیدی است. بطوری که اندازه ذرات محلول سوسپانسیون و امولسیون بزرگتر از محلول کلوئیدی است و محلول کلوئیدی نیز دارای ذرات بزرگتر از ((محلول|محلولهای حقیقی)) است. اندازه ذرات محلول امولسیون در حدود {TEX()} {10^{-3}} {TEX} میلیمتر است، در حالی که اندازه ذرات محلول کلوئیدی در حدود {TEX()} {10^{-6}} {TEX} میلیمتر است.  
-!تفاوت محلول امولسیون با محلول حقیقی 
-در محلولهای کلوئیدی و امولسیون (و سوسپانسیون) ، مسیر نور مشخص است و نور در آن منعکس و پراکنده می‌شود، ولی در محلول حقیقی مسیر نور مشخص نیست. یعنی عبور نور بدون انتشار صورت می‌گیرد و ذرات کلوئیدی برخلاف محلول حقیقی قابلیت دیالیز ندارند، یعنی از ((غشا نیم تراوا)) عبور نمی‌کنند. بنابراین از روش دیالیز برای جدا کردن اجسام این دو دسته استفاده می‌کنند.  
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/3/3b/mhlkk.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/3/3b/mhlkk.jpg}
 
 
 +!تفاوت بین محلول کلوئیدی و محلول امولسیون
 +همان گونه که در تعریف ذکر شده ، امولسیون (و همینطور ((محلول سوسپانسیون|سوسپانسیون))) ، زیر مجموعه‌ای از محلول کلوئیدی به حساب می‌آیند. تنها تفاوت اساسی که می‌توان قائل شد، در اندازه ذرات محلول امولسیون و ((محلول کلوئیدی)) است. بطوری که اندازه ذرات محلول سوسپانسیون و امولسیون بزرگتر از محلول کلوئیدی است و محلول کلوئیدی نیز دارای ذرات بزرگتر از ((محلول|محلولهای حقیقی)) است. اندازه ذرات محلول امولسیون در حدود {TEX()} {10^{-3}} {TEX} میلیمتر است، در حالی که اندازه ذرات محلول کلوئیدی در حدود {TEX()} {10^{-6}} {TEX} میلیمتر است.
 +!تفاوت محلول امولسیون با محلول حقیقی
 +در محلولهای کلوئیدی و امولسیون (و سوسپانسیون) ، مسیر نور مشخص است و نور در آن منعکس و پراکنده می‌شود، ولی در محلول حقیقی مسیر نور مشخص نیست. یعنی عبور نور بدون انتشار صورت می‌گیرد و ذرات کلوئیدی برخلاف محلول حقیقی قابلیت دیالیز ندارند، یعنی از غشاء نیم تراوا عبور نمی‌کنند. بنابراین از روش دیالیز برای جدا کردن اجسام این دو دسته استفاده می‌کنند.
 !نمونه‌ای از یک امولسیون حیاتی !نمونه‌ای از یک امولسیون حیاتی
-مانند انحلال ، حالت کلوئیدی منحصر به دو فاز جامد و مایع نیست، بلکه سایر ((حالات ماده)) هم می‌تواند دو به دو چنین حالتی را بوجود آورد که هر کدام به اسمی بین عامه مشهور شده است. چنانکه کف حالت کلوئیدی حباب هوا در مایع است و مه و ابر تفوق مایع در گاز است و شیر معمولی ، مخلوط دو مایع می‌باشد که همان امولسیون است. +مانند انحلال ، حالت کلوئیدی منحصر به دو فاز جامد و مایع نیست، بلکه سایر ((حالات ماده)) هم می‌تواند دو به دو چنین حالتی را بوجود آورد که هر کدام به اسمی بین عامه مشهور شده است. چنانکه __کف__ ، حالت کلوئیدی حباب هوا در مایع است و __مه__ و __ابر__ ، تفوق مایع در گاز است و شیر معمولی ، مخلوط دو مایع می‌باشد که همان امولسیون است.
 !تفاوت بین امولسیون ، لخته شدن و ژل !تفاوت بین امولسیون ، لخته شدن و ژل
 همانطور که گفته شد، به پخش و پراکندگی مایع در مایع دیگر ، امولسیون گفته می‌شود که بطور کلی آنها را به دو دسته متمایز تقسیم می‌کنند: __سیستم آب در روغن__ و __سیستم روغن در آب__. اما ممکن است که فاز و محیط پخش ، یک جامد ، و ذرات پخش شونده ، یک مایع باشد. در این صورت یک ژل بدست می‌آید که مانند کلوئیدها و امولسیون سیلان ندارد. به عبارت دیگر ، به هم چسبیدن ذرات کلوئید را به یکدیگر و ته نشین شدن آنها را به صورت ذرات بزرگتر ، __~~orange:لخته شدن~~__ می‌گویند و اگر به صورت توده نیمه جامد تبدیل شوند، آن را __~~orange:ژله شدن~~__ می‌نامند. همانطور که گفته شد، به پخش و پراکندگی مایع در مایع دیگر ، امولسیون گفته می‌شود که بطور کلی آنها را به دو دسته متمایز تقسیم می‌کنند: __سیستم آب در روغن__ و __سیستم روغن در آب__. اما ممکن است که فاز و محیط پخش ، یک جامد ، و ذرات پخش شونده ، یک مایع باشد. در این صورت یک ژل بدست می‌آید که مانند کلوئیدها و امولسیون سیلان ندارد. به عبارت دیگر ، به هم چسبیدن ذرات کلوئید را به یکدیگر و ته نشین شدن آنها را به صورت ذرات بزرگتر ، __~~orange:لخته شدن~~__ می‌گویند و اگر به صورت توده نیمه جامد تبدیل شوند، آن را __~~orange:ژله شدن~~__ می‌نامند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((حالات ماده))  *((حالات ماده))
-*((قابلیت انحلالی مواد)) +*((قابلیت انحلال مواد))
 *((محلول)) *((محلول))
 +*((محلول حقیقی))
 *((محلول سوسپانسیون)) *((محلول سوسپانسیون))
 *((محلول کلوئیدی)) *((محلول کلوئیدی))
 *((نحوه انحلال مواد)) *((نحوه انحلال مواد))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 03 آبان 1384 [08:35 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 03 آبان 1384 [08:30 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [07:37 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [08:14 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [08:11 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..