منو
 صفحه های تصادفی
برج تقطیر
چغندر لبویی
میارگیریت
امت و تفاوتهای آن با لغتهای مشابه
فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی
یخچال برقی
تعریف انرژی یونیزاسیون و عوامل موثر بر آن
ارتباطات
مالیات و مفهوم اقتصادى آن
کریزوکل
 کاربر Online
1032 کاربر online
تاریخچه ی: محاسبه جرم زمین

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
محاسبه جرم زمین


قانون جهانی گرانش


مشهور است که نیوتن از افتادن سیب از درخت الهام گرفت و قانون جهانی گرانش را کشف کرد . نیوتن نخستین پی برد که نیرویی که بر اشیاء مجاور زمین وارد می شود و سبب سقوط آنها می گردد از نوع همان نیرویی است که در منظومه شمسی بین خورشید و سیاره ها وجود دارد سپس نظر خود را تعمیم داد و قانون جهانی گرانش را به صورت زیر بیان کرد:

هر دو جسم یکدیگر را با نیرویی جذب می کنند که با حاصل ضرب جرم های آنها نسبت مستقیم و با مجذور فاصله آن ها از هم نسبت معکوس دارد.

مثلا اگر دو جسم با جرم های m2 و m1 به فاصله r از یکدیگر قرار گرفته باشند قانون جهانی گرانش درباره آن ها به صورت زیر نوشته می شود:

F=G m1 m2 /r2

در اینجا G ثابت جهانی گرانش نام دارد که نخستین بار توسط کاوندیش محاسبه شد

تصویر

شدت میدان گرانش


شدت میدان گرانش در هر نقطه از یک میدان گرانش عبارت است از نیرویی که بر واحد جرم واقع در آن نقطه وارد می شود و آن را با g نمایش می دهیم مثلا شدت میدان گرانشی زمین در نقطه ای واقع بر سطح زمین به فرض این که تمام جرم زمین را در مرکز آن متمرکز فرض کنیم برابر است با:

g=F/m =G M/R2

M جرم زمین و R شعاع آن است.

اگر رابطه فوق را به صورت :

M=g R2 /G

بنویسیم با اندازه گیری g ( شتاب ثقل ) و R شعاع زمین می توانیم جرم زمین را محاسبه کنیم.

شعاع زمین به روشهای مختلف قابل محاسبه است که یکی از ابتدایی ترین روشهای اندازه گیری شعاع زمین منسوب به اراتستن است که 240 سال قبل از میلاد این روش را به کار برد

به کتاب زیر مراجعه کنید :

کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز - فیزیک 2 و آزمایشگاه انتشارات فاطمی

محاسبه جرم زمین


قانون جهانی گرانش


مشهور است که نیوتون از افتادن سیب از درخت الهام گرفت و قانون جهانی گرانش را کشف کرد . نیوتون نخستین پی برد که نیرویی که بر اشیاء مجاور زمین وارد می شود و سبب سقوط آنها می گردد از نوع همان نیرویی است که در منظومه شمسی بین خورشید و سیاره ها وجود دارد سپس نظر خود را تعمیم داد و قانون جهانی گرانش را به صورت زیر بیان کرد:

هر دو جسم یکدیگر را با نیرویی جذب می کنند که با حاصل ضرب جرم های آنها نسبت مستقیم و با مجذور فاصله آن ها از هم نسبت معکوس دارد.

مثلا اگر دو جسم با جرم های m2 و m1 به فاصله r از یکدیگر قرار گرفته باشند قانون جهانی گرانش درباره آن ها به صورت زیر نوشته می شود:

F=G m1 m2 /r2

در اینجا G ثابت جهانی گرانش نام دارد که نخستین بار توسط کاوندیش محاسبه شد

شدت میدان گرانش


شدت میدان گرانش در هر نقطه از یک میدان گرانش عبارت است از نیرویی که بر واحد جرم واقع در آن نقطه وارد می شود و آن را با g نمایش می دهیم مثلا شدت میدان گرانشی زمین در نقطه ای واقع بر سطح زمین به فرض این که تمام جرم زمین را در مرکز آن متمرکز فرض کنیم برابر است با:

g=F/m =G M/R2

M جرم زمین و R شعاع آن است.

اگر رابطه فوق را به صورت :

M=g R2 /G

بنویسیم با اندازه گیری g ( شتاب ثقل ) و R شعاع زمین می توانیم جرم زمین را محاسبه کنیم.

شعاع زمین به روشهای مختلف قابل محاسبه است که یکی از ابتدایی ترین روشهای اندازه گیری شعاع زمین منسوب به اراتستن است که 240 سال قبل از میلاد این روش را به کار برد

به کتاب زیر مراجعه کنید :

کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز - فیزیک 2 و آزمایشگاه انتشارات فاطمی


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [14:50 ]   4   اسماعیل حامدی      جاری 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [12:30 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [10:12 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 خرداد 1383 [05:55 ]   1   خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..