منو
 صفحه های تصادفی
فرهنگسرای بهمن
ارزش واقعی انسان
استانداردهای کیفیت هوا و شبکه ایستگاههای پایش
درس هواشناسی
تهنیت جبرئیل به حضرت زهرا علیهاسلام
اسپانگولیت
هند ابن ابی هاله
مسائل فرعی فلسفه
اعتراض
فسفوسیدریت
 کاربر Online
304 کاربر online
Lines: 1-54Lines: 1-58
 ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:  ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:
 بعد از آنکه ((ابوبکر|ابوبکر)) ((حضرت زهرا و فدک|فدک)) را گرفت ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علیه السلام)) به او فرمود: بعد از آنکه ((ابوبکر|ابوبکر)) ((حضرت زهرا و فدک|فدک)) را گرفت ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علیه السلام)) به او فرمود:
 ===چرا فاطمه را از میراث رسول الله محروم کردی و حال آنکه فدک در زمان خود رسول خدا جزو املاک فاطمه بود؟ === ===چرا فاطمه را از میراث رسول الله محروم کردی و حال آنکه فدک در زمان خود رسول خدا جزو املاک فاطمه بود؟ ===
 __ابوبکر گفت:__ __ابوبکر گفت:__
 ===«فدک غنیمت اسلام و متعلق به همه مسلمین است. اگر فاطمه شاهد بیاورد که رسول الله آن را به او داده قبول است و الا حقی ندارد.» === ===«فدک غنیمت اسلام و متعلق به همه مسلمین است. اگر فاطمه شاهد بیاورد که رسول الله آن را به او داده قبول است و الا حقی ندارد.» ===
 امیرالمؤمنین فرمود:«ای ابوبکر، آیا بر خلاف حکم خدا حکم می‏کنی؟» امیرالمؤمنین فرمود:«ای ابوبکر، آیا بر خلاف حکم خدا حکم می‏کنی؟»
 ~~green:گفت:«نه.» ~~ ~~green:گفت:«نه.» ~~
 فرمود:«اگر یکی از مسلمان‌ها چیزی داشته باشد مانند لباسی یا خانه‏ای و من ادعا کنم که متعلق به من است، از چه کسی دلیل و شاهد می‏خواهی؟»  فرمود:«اگر یکی از مسلمان‌ها چیزی داشته باشد مانند لباسی یا خانه‏ای و من ادعا کنم که متعلق به من است، از چه کسی دلیل و شاهد می‏خواهی؟»
 ~~green:ابوبکر گفت:«از تو.»~~  ~~green:ابوبکر گفت:«از تو.»~~
 امام فرمود:«پس چرا از فاطمه دلیل و شاهد خواسته‏ای در صورتی که فدک متعلق به فاطمه بوده است؟ اگر مسلمان‌ها حقی در آن دارند، آنها باید دلیل و شاهد بیاورند.»  امام فرمود:«پس چرا از فاطمه دلیل و شاهد خواسته‏ای در صورتی که فدک متعلق به فاطمه بوده است؟ اگر مسلمان‌ها حقی در آن دارند، آنها باید دلیل و شاهد بیاورند.»
 ''===ابوبکر که با جوابی منطقی روبرو شده بود، ساکت و متحیر ماند. ==='' ''===ابوبکر که با جوابی منطقی روبرو شده بود، ساکت و متحیر ماند. ===''
-عمر گفت:«ای علی! ما را رها کن! ما از پس دلائل تو برنمی‏آئیم. اگر شهود عادلی می‏آوری بیاور و الا فدک مال مسلمین است. نه تو در آن حق داری و نه فاطمه.» +__عمر گفت:__
«ای علی! ما را رها کن! ما از پس دلائل تو برنمی‏آئیم. اگر شهود عادلی می‏آوری بیاور و الا فدک مال مسلمین است. نه تو در آن حق داری و نه فاطمه.»
 امیرالمومنین به ابوبکر فرمود:«ای ابوبکر آیا کتاب خدا را خوانده‏ای؟» امیرالمومنین به ابوبکر فرمود:«ای ابوبکر آیا کتاب خدا را خوانده‏ای؟»
-گفت:«بله.»
فرمود:«بگو این آیه درباره ما نازل شده یا کسانی غیر از ما: انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. (خداوند اراده کرده است که هرگونه رجس و پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را پاک گرداند.)»
ابوبکر گفت:«درباره شما.»
+~~green:گفت:«بله.» ~~
فرمود:بگو این آیه درباره ما نازل شده یا کسانی غیر از ما: انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. (خداوند اراده کرده است که هرگونه رجس و پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را پاک گرداند.)
~~green:ابوبکر گفت:«درباره شما.»~~
 امام فرمود:«اگر کسانی بیایند و شهادت بدهند که فاطمه، دختر رسول خدا، عمل زشتی انجام داده چه می‏کنی؟» امام فرمود:«اگر کسانی بیایند و شهادت بدهند که فاطمه، دختر رسول خدا، عمل زشتی انجام داده چه می‏کنی؟»
-ابوبکر گفت:«بر او حد جاری می‏کنم همان طور که بر سایر زن‏های مسلمین حد می زنم.» +~~green:ابوبکر گفت:«بر او حد جاری می‏کنم همان طور که بر سایر زن‏های مسلمین حد می زنم.» ~~
 امیرالمؤمنین فرمود:«تو در این صورت کافر می‏شوی!» امیرالمؤمنین فرمود:«تو در این صورت کافر می‏شوی!»
-گفت:«چرا؟» +~~green:گفت:«چرا؟»~~
 فرمود:«چون تو شهادت خدای تعالی را در پاکی و عصمت فاطمه زهرا رد کرده‏ای و شهادت مردم را پذیرفته‏ای؛ همان طور که الان هم حکم خدا و رسولش را رد کرده‏ای و شهادت یک شخص بیابان‏نشین را قبول کرده‌ای، فدک را از او گرفته‏ای و گمان می‏کنی که غنیمت مسلمین است.  فرمود:«چون تو شهادت خدای تعالی را در پاکی و عصمت فاطمه زهرا رد کرده‏ای و شهادت مردم را پذیرفته‏ای؛ همان طور که الان هم حکم خدا و رسولش را رد کرده‏ای و شهادت یک شخص بیابان‏نشین را قبول کرده‌ای، فدک را از او گرفته‏ای و گمان می‏کنی که غنیمت مسلمین است.
-رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:« مدعی باید دلیل بیاورد و تو سخن رسول خدا را رد کرده‏ای!!» +===رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:« مدعی باید دلیل بیاورد و تو سخن رسول خدا را رد کرده‏ای!!»===
 با این استدلال کوبنده دیگر کسی را یارای جواب نبود و مردم به همهمه افتادند و به یکدیگر نگاه تعجب می‏کردند.  با این استدلال کوبنده دیگر کسی را یارای جواب نبود و مردم به همهمه افتادند و به یکدیگر نگاه تعجب می‏کردند.
 بعضی گفتند:«به خدا قسم علی علیه السلام راست می‏گوید.»  بعضی گفتند:«به خدا قسم علی علیه السلام راست می‏گوید.»
 مجلس به هم خورد و امیرالمؤمنین به خانه برگشتند.  مجلس به هم خورد و امیرالمؤمنین به خانه برگشتند.
-ابوبکر به عمر گفت:«دیدی امروز علی علیه السلام با ما چه کرد! به خدا اگر بخواهد چنین کند، خلافت ما را تباه می‏کند؛ چه کنیم؟!» +__ابوبکر به عمر گفت__:
~~green
:دیدی امروز علی علیه السلام با ما چه کرد! به خدا اگر بخواهد چنین کند، خلافت ما را تباه می‏کند؛ چه کنیم؟! ~~
 عمر گفت:«نظر من این است که فرمان بدهی تا او را بکشند.»  عمر گفت:«نظر من این است که فرمان بدهی تا او را بکشند.»
 ابوبکر گفت:« چه کسی می‏تواند او را بکشد؟» ابوبکر گفت:« چه کسی می‏تواند او را بکشد؟»
 عمر گفت:«((خالد بن ولید مخزومی|خالدبن ولید)).» عمر گفت:«((خالد بن ولید مخزومی|خالدبن ولید)).»
 رفتند و جریان را به خالد گفتند، او هم قبول کرد.  رفتند و جریان را به خالد گفتند، او هم قبول کرد.
-ابوبکر گفت:«علی که به مسجد می‏آید، در موقع نماز در کنارش بنشین. وقتی سلام نماز را دادم، گردن علی علیه السلام را بزن.» +__ابوبکر گفت:__
===
علی که به مسجد می‏آید، در موقع نماز در کنارش بنشین. وقتی سلام نماز را دادم، گردن علی علیه السلام را بزن===.
-((اسماء بنت عمیس|اسماء بنت عمیس ))- که در آن زمان همسر ابوبکر بود- جریان را به امیرالمؤمنین خبر داد. امام پیغام داد که خداوند مرا حفظ می‏کند. +((اسماء بنت عمیس|اسماء بنت عمیس )) که در آن زمان همسر ابوبکر بود جریان را به امیرالمؤمنین خبر داد. امام پیغام داد که خداوند مرا حفظ می‏کند.
 سپس به مسجد رفت. خالد کنار امام آمد و نماز شروع شد.  سپس به مسجد رفت. خالد کنار امام آمد و نماز شروع شد.
 همه به نماز ایستادند. همین که ابوبکر برای تشهد آخر نشست، از گفته خودش پشیمان شد و ترس او را گرفت. بنابراین همینطور نشسته بود و فکر می‏کرد و جرات نداشت سلام نماز را بگوید.  همه به نماز ایستادند. همین که ابوبکر برای تشهد آخر نشست، از گفته خودش پشیمان شد و ترس او را گرفت. بنابراین همینطور نشسته بود و فکر می‏کرد و جرات نداشت سلام نماز را بگوید.
-مردم خیال کردند ابوبکر به اشتباه افتاده. ناگهان ابوبکر با صدای بلند گفت:«ای خالد آنچه را که گفتم انجام نده، السلام علیکم و رحمه الله و برکاته!» +مردم خیال کردند ابوبکر به اشتباه افتاده. ناگهان ابوبکر با صدای بلند گفت:
''===
ای خالد آنچه را که گفتم انجام نده، السلام علیکم و رحمه الله و برکاته!=== '' />
 امیرالمؤمنین رو کرد به خالد و فرمود:« ابوبکر تو را به چه کاری امر کرده بود؟» امیرالمؤمنین رو کرد به خالد و فرمود:« ابوبکر تو را به چه کاری امر کرده بود؟»
-خالد گفت:«فرمان داده بود گردنت را بزنم.» +~~green:خالد گفت:«فرمان داده بود گردنت را بزنم.»~~
 امام فرمود:«این کار را می‏کردی؟» امام فرمود:«این کار را می‏کردی؟»
-خالد گفت:«به خدا قسم اگر نگفته بود « انجام نده » تو را کشته بودم.»
امام فرمود:«دروغ می‏گویی. به خدا اگر حکم الهی نبود، می فهمیدی که کدام دسته - من و شیعیانم ـ یا ابوبکر و پیروانش ـ ضعیف‏تریم.»
بعد با دو انگشت مبارک، گلوی خالد را گرفت و فشار داد.
خالد نعره بلندی کشید؛ به طوری که مردم ترسیدند. خالد قدرت حرف زدن نداشت.
بالاخره ابوبکر دست به دامان ((عباس بن عبدالمطلب|عباس))، عموی امیرالمؤمنین، شد.
عباس جلو آمد و شفاعت کرد. امیرالمومنین هم خالد را رها کرد.
+~~green:خالد گفت:به خدا قسم اگر نگفته بود « انجام نده » تو را کشته بودم. ~~
امام فرمود:«دروغ می‏گویی. به خدا اگر حکم الهی نبود، می فهمیدی که کدام دسته- من و شیعیانمـ یا ابوبکر و پیروانش ضعیف‏تریم.»
===بعد با دو انگشت مبارک، گلوی خالد را گرفت و فشار داد.
خالد نعره بلندی کشید؛ به طوری که مردم ترسیدند. خالد قدرت حرف زدن نداشت. بالاخره ابوبکر دست به دامان ((عباس بن عبدالمطلب|عباس))، عموی امیرالمؤمنین، شد.
عباس جلو آمد و شفاعت کرد. امیرالمومنین هم خالد را رها کرد. ===
 منابع:  منابع:
 بحارالانوار، ج 29، ص 128 و 127 و 199. بحارالانوار، ج 29، ص 128 و 127 و 199.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
 ((حضرت زهرا و فدک)) ((حضرت زهرا و فدک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [14:50 ]   5   محمد ورهرام      جاری 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [14:45 ]   4   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 مهر 1384 [08:32 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 مهر 1384 [13:28 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [07:59 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..