منو
 صفحه های تصادفی
عوامل رشد نهضت پیامبر
زندگینامه اینار هرتزپرونگ
کتابهای زیست شیمی
تعارض دستور صریح قرآن و دستور صریح عقل
هواشناسی دینامیکی
آزاد نمودن بردگان
موضوع علمای شیعه نسبت به تحریف قرآن
عدسی محدب
گیتهای منطقی
پروتروژین
 کاربر Online
260 کاربر online
تاریخچه ی: مثلثات

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-20Lines: 1-23
 V{maketoc} V{maketoc}
-

>
>{picture file=img/daneshnameh_up/jabr 2.bmp}

+width="220 hight="200" border="2" align="left" bordercolor="#6666FF">


{picture=img/daneshnameh_up/c/c4/trigonometry.gif}
 
 
-مطالعه روی ((زاویه|زوایا))و روابط موجود میان((زاویه|زوایای)) اشکال مسطح و سه ((بعد|))بعدی مثلثات نامیده میشود.توابع مثلثاتی از قبیل سینوس و کسینوس توابعی هستند که بوسیله روابط هندسی تعریف میشوند.
+||مطالعه روی ((زاویه|زوایا)) و روابط موجود میان زوایای اشکال مسطح و سه ((بعد|بعدی)) __مثلثات__ نامیده مشود.((توابع مثلثاتی|تابع مثلثاتی)) از قبیل ((سینوس)) و ((کسینوس)) توابعی هستند که بوسیله روابط هندسی تعریف مشوند.||
---
 !تاریخچه !تاریخچه
-اولین کسانی که از مثلثات استفاده میکردند ((یونان|یونانیان)) بودند.در یونان قدیم از مثلثات برای تعیین طول مدت روز یا طول سال (با مشخص کردن موقعیت ((ستاره|ستارگان))در آسمان)استفاده میشد.بعدها ((ریاضیدان|ریاضیدانان)) و ((منجم|منجمان)) ((هند|هندی)) نیز پیشرفتهایی در مثلثات بدست آوردندولی پیشرفت این علم مدیون ((دانشمند|دانشمندان)) ((مسلمان)) است .مسلمانان اصلی ترین نقش را در پیشرفت این علم ایفا کردند و سپس این اندوخته ها را در ((قرون وسطی)) به ((اروپا|اروپاییان)) منتقل کردند.اروپاییان نیز دانش فراوان مسلمانان در مثلثات استفاده کردندو این علم را توسعه داده و به شکل امروزی در آوردند.
+اولین کسانی که از مثلثات استفاده مکردند ((یونان|یونانیان)) بودند.در یونان قدیم از مثلثات برای تعیین طول مدت روز یا طول سال (با مشخص کردن موقعیت ((ستاره|ستارگان)) در آسمان)استفاده مشد.بعدها ((ریاضیدان|ریاضیدانان)) و ((منجم|منجمان)) ((هند|هندی)) نیز پیشرفتهایی در مثلثات بدست آوردند ولی پیشرفت این علم مدیون ((دانشمند|دانشمندان)) ((مسلمان)) است .مسلمانان اصلیترین نقش را در پیشرفت این علم ایفا کردند و سپس این اندوختهها را در ((قرون وسطی)) به ((اروپا|اروپاییان)) منتقل کردند. اروپاییان نیز دانش فراوان مسلمانان در مثلثات استفاده کردند و این علم را توسعه داده و به شکل امروزی در آوردند.
---
 !کاربردها !کاربردها
-علم مثلثات در نجوم کاربرد فراوانی دارد و ازآن برای اندازه گیری فواصل بین ستارگان استفاده میشود. همچنین در طراحی سیستم های ماهواره ای از مثلثات استفاده فراوانی میشود.در دریانوردی نیز از مثلثات کمک گرفته میشود
+علم مثلثات در نجوم کاربرد فراوانی دارد و ازآن برای اندازه‌‌گیری فواصل بین ستارگان استفاده مشود. همچنین در طراحی سیستمهای ماهواره ای از مثلثات استفاده فراوانی مشود.در دریانوردی نیز از مثلثات برای تشخیص جهت‌های جغرافیایی کمک گرفته مشود.امروزه از مثلثات در شاخه های مختلف ((فیزیک)) مانند((اپتیک)) ، ((اکوستیک)) ، در تحلیل بازارهای مالی، ((الکترونیک)) ، ((معماری)) ، ((اقیانوس شناسی)) ، ((مکانیک)) ، ((بلور شناسی)) ، ((ژئودزی)) ، ((عمران)) و ((اقتصاد)) استفاده فراوانی می‌شود.
---
!همچنین ببنید
*((تابع مثلثاتی))
---
!پیوندهای خارجی
[http://en.wikipedia.org/wiki/Trigonometry]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:26 ]   8   سعید صدری      جاری 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:48 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:15 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:08 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [10:09 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [09:55 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [07:33 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:34 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..