منو
 کاربر Online
1213 کاربر online
Lines: 1-7Lines: 1-10
-((عباده بن صامت)) می گوید: من ا گروه دوازده نفری بودم که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منی پیمان بستیم (اولین پیمان عقبه )؛ م ب پیمان زان (بی نساء؛ بیتی که رول خدا لی اله لیه و ه سم ا زنان ممان می ت ک در ن الزام جاد نبوه است) رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم یما یم که: برای خداوند شریک قرار ندهیم زدی زا نکنیم، فزندان خوی را نکشیم، بهتان ساختگی از ین ست و پاهی خ یاوریمنی فرزی ا زنا تولید نکنیم) و د کارای ایسته ا فرمای نکنیم. +((عباده بن صامت)) میگوید: />من زو همان گروه دوازده نفری بودم که با ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) در منی پیمان بستیم (اولین پیمان عقبه). م پیمان ا ب و چنین بو که بری خداوند ریک قرار دهیم؛ زدی و ا کیم فرزندان یش نکشی؛ فرندی ا زنا ید نکنیم و ز کارهای شایسته وی نکنیم.» />رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم رمد:« گ ه این شرای کنید، زاور ((بهشت)) خوای و اگ خف یمن را کنید کار شا ا خداست؛ اگر بخواهد شا را عذاب یکند یا می‌بخشد.»
- رسل خدا لی الله علیه و آله وسلم فرمود: اگر به این شریط عمل ردید پس بهشت سزاوار شماست و اگر خلاف پیمان کردید پس کار شما با خداست که اگر بخواه شما را عذاب م کن و ی م خشد. +!اع: />*سیرةالنبویه، 2، 75
-مراجعه شود به:

((ارای ب - تثیر قرآن))
+!مراجعه شود به:
*((یامر اک تثیر قرآن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [06:13 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [12:30 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [06:19 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 مهر 1383 [10:14 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..