منو
 کاربر Online
858 کاربر online
تاریخچه ی: متا-توربرنیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 {picture=Meta_torbernite.jpg} {picture=Meta_torbernite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 متا-توربرنیت - تجمع بلورهای تابولار کوچک سبزرنگ متا-توربرنیت - تجمع بلورهای تابولار کوچک سبزرنگ
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::متا-توربرنیت (Meta_torbernite)::__ ||__::متا-توربرنیت (Meta_torbernite)::__
-::((مس|Cu))(UO2 PO4)2 . 8H2O:: +::((مس|Cu))(UO2 ((پلونیوم|PO))4)2 . 8H2O::
 ::((تتراگونال)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تتراگونال)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::فسفات::|__::((رده بندی))::__ ::فسفات::|__::((رده بندی))::__
 ::خوب::|__::((رخ))::__ ::خوب::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 :: ((بلور))ی - آگرگاتهای فلسی و گل مانند - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__ :: ((بلور))ی - آگرگاتهای فلسی و گل مانند - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__
 |__::((ژیزمان))::__ |__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-:: CuO=8.48% UO3=61.01% P2O5=15.14% H2O=15.37% ::|__::ترکیب شیمیایی::__ +:: ((CuO))=8.48%(( UO3))=61.01%(( P2O5))=15.14% ((H2O))=15.37% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::بی رنگ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بی رنگ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::زردنارنجی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::زردنارنجی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 |__::((پاراژنز))::__ |__::((پاراژنز))::__
 |__::منشا تشکیل::__ |__::منشا تشکیل::__
 :: ((بی پیرامیدال)) - ((توده)) های ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: ((بی پیرامیدال)) - ((توده)) های ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((سری لانکا))::|__::محل پیدایش::__  ::((سری لانکا))::|__::محل پیدایش::__
 ::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی ((لکوسافیر)) مانند ((کرندون)) است::|__::سایر مشخصات::__ ::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی ((لکوسافیر)) مانند ((کرندون)) است::|__::سایر مشخصات::__
 ::. یعنی سفید و نام ((سافیر)) گرفته شده است leukos از کلمه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::. یعنی سفید و نام ((سافیر)) گرفته شده است leukos از کلمه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|2.5|3.7|-|| -|2.5|3.7|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آبان 1384 [04:38 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:47 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:38 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آبان 1384 [08:36 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..