منو
 کاربر Online
844 کاربر online
تاریخچه ی: متا-اوتونیت

{picture=Meta_autunite.jpg}

متا-اوتونیت - اگرگات بلورهای پهن و کوتاه کوچک زردرنگ

||__::متا-اوتونیت (Meta_autunite)::__
::Ca[UO2 | PO4]2 .2-6H2O::
::((کوادراتیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
::فسفات::|__::((رده بندی))::__
::خوب::|__::((رخ))::__
::صدفی - مات::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
:: بلوری - آگرگاتهای پودری - پسودومرف::|__::اشکال ظاهری::__
:: فراوان ; آلمان ، چک و اسلواکی ، پرتغال ، فرانسه ، انگلستان ، امریکا ، استرالیا و ::|__::((ژیزمان))::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: CaO=9.96% UO3=70.96% P2O5=17.61% H2O=4.47% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::زرد لیمویی تا زرد متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::روشن تر از رنگ کانی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
|__::((پاراژنز))::__
::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
:: پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
::.دارای لومینسانس ضعیف تر از اوتونیت با رادیواکتیویته قوی::|__::سایر مشخصات::__
::.شبیه اوتونیت با پیشوند متا برای کمترین مقدار آب آن است ::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
2|2.5|3.45|3.55||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آبان 1384 [05:30 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [05:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آبان 1384 [07:03 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..