منو
 صفحه های تصادفی
همدوسی
امام جواد علیه السلام و نارضایتی از زندگی در بغداد
اختلال شخصیت اسکیزوئید
نظریه ی استانده
پنکه رومیزی
زینت انگشتری
شباهت پیامبر اکرم در هنگام ولادت به انبیا
خدنگ زمان
انسان و آب و هوا
ویروس شناسی
 کاربر Online
226 کاربر online
تاریخچه ی: متا-اوتونیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-73Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Meta_autunite.jpg}  {picture=Meta_autunite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 متا-اوتونیت - اگرگات بلورهای پهن و کوتاه کوچک زردرنگ متا-اوتونیت - اگرگات بلورهای پهن و کوتاه کوچک زردرنگ
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::متا-اوتونیت (Meta_autunite)::__ ||__::متا-اوتونیت (Meta_autunite)::__
-::Ca(UO2 PO4)2 .2-6H2O:: +::((کلسیم|Ca))(UO2 ((پلونیوم|PO))4)2 .2-6H2O::
 ::((کوادراتیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((کوادراتیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::خوب::|__::((رخ))::__ ::خوب::|__::((رخ))::__
 ::((صدف))ی - مات::|__::((جلا))::__ ::((صدف))ی - مات::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 |__::((شفافیت))::__ |__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 :: ((بلور))ی - آگرگاتهای پودری - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__ :: ((بلور))ی - آگرگاتهای پودری - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__
-:: فراوان ; ((آلمان)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((پرتغال)) ، ((فرانسه)) ، ((انگلستان)) ، امریکا ، استرالیا و ::|__::((ژیزمان))::__ +:: فراوان ; ((آلمان)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((پرتغال)) ، ((فرانسه)) ، ((انگلستان)) ، ((امریکا ))، ((استرالیا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-:: CaO=9.96% UO3=70.96% P2O5=17.61% H2O=4.47% ::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::(( CaO))=9.96% ((UO3))=70.96%(( P2O5))=17.61% ((H2O))=4.47% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::زرد لیمویی تا زرد متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد لیمویی تا زرد متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::روشن تر از رنگ کانی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::روشن تر از رنگ کانی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 |__::((پاراژنز))::__ |__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
 :: پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
-::.دارای ((لومینسانس)) ضعیف تر از(( اوتونیت)) با رادیواکتیویته قوی::|__::سایر مشخصات::__ +::.دارای ((لومینسانس)) ضعیف تر از(( اوتونیت)) با ((رادیواکتیویته)) قوی::|__::سایر مشخصات::__
 ::.شبیه ((اوتونیت)) با پیشوند متا برای کمترین مقدار آب آن است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.شبیه ((اوتونیت)) با پیشوند متا برای کمترین مقدار آب آن است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2|2.5|3.45|3.55|| 2|2.5|3.45|3.55||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آبان 1384 [05:30 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [05:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آبان 1384 [07:03 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..