منو
 کاربر Online
859 کاربر online
تاریخچه ی: متاسینابر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-71Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Leucosaphir.jpg} + {picture=Metacinabre.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (لکوسافیر- قلوه سنگهای آبرفتی (با حداکثر اندازه 10 میلیمتر  (لکوسافیر- قلوه سنگهای آبرفتی (با حداکثر اندازه 10 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::کوافیر (Leucosaphir)::__
::((مووکییک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
|__::((رده بندی))::__
+||__::اسینابر (Metacinabre)::__
::((جیو|Hg))((گوگرد|S))::
::(
کبیک (کعبی ::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
-|__::((جلا))::__ +::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
+::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: ((بلور))ی - خای::|__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباََ کمیاب ; ((رت))ای ((سی انک)) ، در(( امریکا ))و یره ::|__::((ژیزمان))::__
::. در ((اسید))ها نامحلول ت - ذوب نمی شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: ((لومینیوم|Al))=52.91% ((کسیژن|O))=47.9% با نکلوزین های ((تیتانیم|Ti ))-((آهن| Fe ))-(( کروم|Cr ))-((V)) - ((نیکل|Ni)) - ((منگنز|Mn)) ::|__::کی یمیایی::__ />::ی گ::|__::رنگ ((کانی))::__
::ردنارجی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+:: ((بلور))ی - ((ارگات)) دانه ای و گرد ::|__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباََ کمیاب ; ((چک و اک)) ((یوگسلوی)) ، ((رمانی)) ، ((مکیک)) ، ((امریکا)) و ((وسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. ((HNO3)) محلول ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::کیب ییایی::__
::کری مایل به سیاه - ی::|__::رنگ ((کانی))::__
::یا::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-|__::((پاراژنز))::__
|__::منشا تشکیل::__
:: ((ی پیرامیدل)) - توده های ((منر))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((رآلگار)) - ((استیبین)) - ((سینابر)) - ((کلسیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
:: ((ترائد)) - ((مکه)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((ی لانکا))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی ((لکوسافیر)) مانند ((کرندون)) است::|__::سایر مشخصات::__
::. یی فید ن ((سافیر)) گفت ه ت leukos از کمه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((چک و لواکی))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::. ((ترکی شییائی)) بی ((سینابر)) ست ((Meta)) ((Kinnabari)) ا یونانی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
--|-|-|-|| +-|3|7.7|7.8||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آبان 1384 [05:48 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [04:47 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [04:43 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آبان 1384 [08:22 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آبان 1384 [07:35 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آبان 1384 [07:26 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آبان 1384 [07:20 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..