منو
 کاربر Online
596 کاربر online
Lines: 1-7Lines: 1-8
 *از ((پلورالیسم دینی)) ، تفسیرها یا برداشت‏های مختلفی صورت گرفته است که ازمشهورترین آن‏ها که مورد قبول برخی از صاحب نظران از جمله، ((جان هیک)) قرارگرفته این است که همه‏ ادیان موجود، می‏توانند مایه رستگاری یا کمال ((نفس‏)) پیروان خود شوند و ادیان مختلف، جریان‏های متفاوت ((تجربه دینی)) هستند که هر یک‏ در مقطع متفاوتی از تاریخ بشر آغاز گردیده و هر یک، خود آگاهی عقلی خود رادرون یک ~~green:فضای فرهنگی~~ متفاوت باز یافته است .این نظریه را برخی از نویسندگان خودی نیز پذیرفته و ((روح)) پلورالیسم دینی را به‏«~~green:اعتقاد به وسعت پهنه‏ هدایت و ((سعادت)) و منحصر ندانستن آن به افراد خاصی که‏فی‏المثل عنوان مؤمن دارند و قایل شدن حظی از نجات، سعادت و حقانیت‏برای‏دیگران‏~~» ((تفسیر)) کرده است.  *از ((پلورالیسم دینی)) ، تفسیرها یا برداشت‏های مختلفی صورت گرفته است که ازمشهورترین آن‏ها که مورد قبول برخی از صاحب نظران از جمله، ((جان هیک)) قرارگرفته این است که همه‏ ادیان موجود، می‏توانند مایه رستگاری یا کمال ((نفس‏)) پیروان خود شوند و ادیان مختلف، جریان‏های متفاوت ((تجربه دینی)) هستند که هر یک‏ در مقطع متفاوتی از تاریخ بشر آغاز گردیده و هر یک، خود آگاهی عقلی خود رادرون یک ~~green:فضای فرهنگی~~ متفاوت باز یافته است .این نظریه را برخی از نویسندگان خودی نیز پذیرفته و ((روح)) پلورالیسم دینی را به‏«~~green:اعتقاد به وسعت پهنه‏ هدایت و ((سعادت)) و منحصر ندانستن آن به افراد خاصی که‏فی‏المثل عنوان مؤمن دارند و قایل شدن حظی از نجات، سعادت و حقانیت‏برای‏دیگران‏~~» ((تفسیر)) کرده است.
 *از این دیدگاه، عناوین ((کافر)) و ((مؤمن))، صرفا عناوینی ~~green:فقهی~~ دنیوی‏اند و نبایدمعیار و مقیاس نجات و رستگاری به شمار آیند. بر این اساس، نه ((تشیع))، اسلام خالص‏ و حق محض است و نه ((تسنن)) . در دفاع از پلورالیسم دینی، به معنای مزبور، تلاش‏های بسیاری صورت گرفته و بااستناد به شواهدی از عقل و نقل، ((فلسفه)) و ((عرفان))، و... مبانی مختلفی برای آن‏جست‏وجو شده است. سه نوع ((استدلال)) یا سه مبنا از ~~green:ادله ومبانی پلورالیسم ~~است که از سوی برخی از صاحب‏نظران مطرح شده است:  *از این دیدگاه، عناوین ((کافر)) و ((مؤمن))، صرفا عناوینی ~~green:فقهی~~ دنیوی‏اند و نبایدمعیار و مقیاس نجات و رستگاری به شمار آیند. بر این اساس، نه ((تشیع))، اسلام خالص‏ و حق محض است و نه ((تسنن)) . در دفاع از پلورالیسم دینی، به معنای مزبور، تلاش‏های بسیاری صورت گرفته و بااستناد به شواهدی از عقل و نقل، ((فلسفه)) و ((عرفان))، و... مبانی مختلفی برای آن‏جست‏وجو شده است. سه نوع ((استدلال)) یا سه مبنا از ~~green:ادله ومبانی پلورالیسم ~~است که از سوی برخی از صاحب‏نظران مطرح شده است:
 *((خویشاوندی حقایق))  *((خویشاوندی حقایق))
 *((اکثریت ‏بشر، متوسط و مقلداند)) *((اکثریت ‏بشر، متوسط و مقلداند))
-*((تکیه بر ایمان‏ گرایی به جای شریعت ‏گرایی)) +*((تکیه بر ایمان‏ گرایی به جای شریعت ‏گرایی))
*((تفاوت نظرگاهها
))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [13:20 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [10:38 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [10:35 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..