منو
 کاربر Online
666 کاربر online
Lines: 1-8Lines: 1-8
 *از ((پلورالیسم دینی)) ، تفسیرها یا برداشت‏های مختلفی صورت گرفته است که ازمشهورترین آن‏ها که مورد قبول برخی از صاحب نظران از جمله، ((جان هیک)) قرارگرفته این است که همه‏ ادیان موجود، می‏توانند مایه رستگاری یا کمال ((نفس‏)) پیروان خود شوند و ادیان مختلف، جریان‏های متفاوت ((تجربه دینی)) هستند که هر یک‏ در مقطع متفاوتی از تاریخ بشر آغاز گردیده و هر یک، خود آگاهی عقلی خود رادرون یک ~~green:فضای فرهنگی~~ متفاوت باز یافته است .این نظریه را برخی از نویسندگان خودی نیز پذیرفته و ((روح)) پلورالیسم دینی را به‏«~~green:اعتقاد به وسعت پهنه‏ هدایت و ((سعادت)) و منحصر ندانستن آن به افراد خاصی که‏فی‏المثل عنوان مؤمن دارند و قایل شدن حظی از نجات، سعادت و حقانیت‏برای‏دیگران‏~~» ((تفسیر)) کرده است.  *از ((پلورالیسم دینی)) ، تفسیرها یا برداشت‏های مختلفی صورت گرفته است که ازمشهورترین آن‏ها که مورد قبول برخی از صاحب نظران از جمله، ((جان هیک)) قرارگرفته این است که همه‏ ادیان موجود، می‏توانند مایه رستگاری یا کمال ((نفس‏)) پیروان خود شوند و ادیان مختلف، جریان‏های متفاوت ((تجربه دینی)) هستند که هر یک‏ در مقطع متفاوتی از تاریخ بشر آغاز گردیده و هر یک، خود آگاهی عقلی خود رادرون یک ~~green:فضای فرهنگی~~ متفاوت باز یافته است .این نظریه را برخی از نویسندگان خودی نیز پذیرفته و ((روح)) پلورالیسم دینی را به‏«~~green:اعتقاد به وسعت پهنه‏ هدایت و ((سعادت)) و منحصر ندانستن آن به افراد خاصی که‏فی‏المثل عنوان مؤمن دارند و قایل شدن حظی از نجات، سعادت و حقانیت‏برای‏دیگران‏~~» ((تفسیر)) کرده است.
-*از این دیدگاه، عناوین ((کافر)) و ((مؤمن))، صرفا عناوینی r />((فقه|فقهی)) دنیوی‏اند و نبایدمعیار و مقیاس نجات و رستگاری به شمار آیند. بر این اساس، نه ((تشیع))، اسلام خالص‏ و حق محض است و نه ((تسنن)) . در دفاع از پلورالیسم دینی، به معنای مزبور، تلاش‏های بسیاری صورت گرفته و بااستناد به شواهدی از عقل و نقل، ((فلسفه)) و ((عرفان))، و... مبانی مختلفی برای آن‏جست‏وجو شده است. سه نوع ((استدلال)) یا سه مبنا از ~~green:ادله ومبانی پلورالیسم ~~است که از سوی برخی از صاحب‏نظران مطرح شده است: +*از این دیدگاه، عناوین ((کافر)) و ((مؤمن))، صرفا عناوینی ~~green:فقهی~~ دنیوی‏اند و نبایدمعیار و مقیاس نجات و رستگاری به شمار آیند. بر این اساس، نه ((تشیع))، اسلام خالص‏ و حق محض است و نه ((تسنن)) . در دفاع از پلورالیسم دینی، به معنای مزبور، تلاش‏های بسیاری صورت گرفته و بااستناد به شواهدی از عقل و نقل، ((فلسفه)) و ((عرفان))، و... مبانی مختلفی برای آن‏جست‏وجو شده است. سه نوع ((استدلال)) یا سه مبنا از ~~green:ادله ومبانی پلورالیسم ~~است که از سوی برخی از صاحب‏نظران مطرح شده است:
 *((خویشاوندی حقایق))  *((خویشاوندی حقایق))
 *((اکثریت ‏بشر، متوسط و مقلداند)) *((اکثریت ‏بشر، متوسط و مقلداند))
-*((تکیه بر ایمان‏ گرایی به جای شریعت ‏گرایی)) +*((تکیه بر ایمان‏ گرایی به جای شریعت ‏گرایی))
*((تفاوت نظرگاهها
))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [13:20 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [10:38 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [10:35 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..