منو
 کاربر Online
1002 کاربر online
تاریخچه ی: مبانی شیمی تجزیه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-115
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان شیمی تجزیه))
 +*((واژگان شیمی آلی))
 +*((واژگان شیمی معدنی))
 +*((واژگان شیمی فیزیک))
 +*((واژگان شیمی صنعتی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((شیمی تجزیه))
 +*((شیمی تجزیه کمی))
 +*((مراحل تجزیه شیمیایی))
 +*((معرف PH))
 +*((معرف رنگی))
 +*((آشنایی با تبادلگرهای یونی))
 +*((الکترود شاهد))
 +*((الکترود شیشه‌ای))
 +*((مقالات جدید شیمی|شیمی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای شیمی فیزیک))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
 +**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry|تعریفی از شیمی تجزیه]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography|کروماتوگرافی]
 +**[http://www.shu.ac.uk/schools/sci/chem/tutorials/chrom/gaschrm.htm|کروماتوگرافی گازی]
 +**[http://www.islandnet.com/~yesmag/projects/paper_chroma.html|کروماتوگرافی کاغذی]
 +**[http://www.pharm.uky.edu/ASRG/HPLC/hplcmytry.html|راهنمای HPLC]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/AbsorbanceSpectrum.html|طیف جذبی در اسپکتروفتومتری]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/BeersLaw.html|اسپکتروفتومتری-قانون بیر]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/UnknownSolution.html|آنالیز یک ماده ناشناخته-تعیین غلظت آنالیت]
 +**[http://www.wwnorton.com/college/chemistry/chemconnections/Rain/pages/titr.html|منحنی تیتراسیون اسید باز]
 +**[http://www.carlton.srsd119.ca/chemical/equilibrium/abindicators.htm|شناساگرهای اسید باز]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !دید کلی !دید کلی
 هدف یک ((تجزیه شیمیایی)) ، فراهم آوردن اطلاعاتی درباره ترکیب نمونه‌ای از یک ((ماده)) است. در بعضی موارد اطلاعات کیفی در مورد حضور یا عدم حضور یک یا چند جزء در نمونه کافی است. در مواردی دیگر ، __~~green:اطلاعات کمی~~__ مورد نظر است. بدون در نظر گرفتن هدف نهایی ، اطلاعات مورد نیاز در انتها ، توسط اندازه‌ گیری یکی از خواص فیزیکی بدست می‌آیند که این خاصیت بطور مشخص به جزء یا اجزاء سازنده مورد نظر مربوط است. هدف یک ((تجزیه شیمیایی)) ، فراهم آوردن اطلاعاتی درباره ترکیب نمونه‌ای از یک ((ماده)) است. در بعضی موارد اطلاعات کیفی در مورد حضور یا عدم حضور یک یا چند جزء در نمونه کافی است. در مواردی دیگر ، __~~green:اطلاعات کمی~~__ مورد نظر است. بدون در نظر گرفتن هدف نهایی ، اطلاعات مورد نیاز در انتها ، توسط اندازه‌ گیری یکی از خواص فیزیکی بدست می‌آیند که این خاصیت بطور مشخص به جزء یا اجزاء سازنده مورد نظر مربوط است.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/7/77/anal.jpg}
 +
 !زمینه‌های تاریخی تجریه کیفی !زمینه‌های تاریخی تجریه کیفی
 به ابتکار "__پروفسور رونالد بلچر__" که به نارساییهای متعدد سیستمهای تجزیه کیفی معدنی موجود پی برده و تصمیم به اصلاح این سیستمها از طریق تحقیقات تجربی و به بحث گذاشتن موضوع در یک گروه از آنالیستهای باتجربه گرفته بود، موسسه ~~green:MAQA~~ (~~green:موسسه تجزیه کیفی میدلندز~~) تاسیس شد. هدفهای موسسه عبارت بود از تهیه طرحهایی برای توصیه در:

 به ابتکار "__پروفسور رونالد بلچر__" که به نارساییهای متعدد سیستمهای تجزیه کیفی معدنی موجود پی برده و تصمیم به اصلاح این سیستمها از طریق تحقیقات تجربی و به بحث گذاشتن موضوع در یک گروه از آنالیستهای باتجربه گرفته بود، موسسه ~~green:MAQA~~ (~~green:موسسه تجزیه کیفی میدلندز~~) تاسیس شد. هدفهای موسسه عبارت بود از تهیه طرحهایی برای توصیه در:

 #بررسی سیستماتیک ((آنیون و کاتیون|کاتیونهای معمولی)) مبتنی بر روشهای کلاسیک جا افتاده.

 #بررسی سیستماتیک ((آنیون و کاتیون|کاتیونهای معمولی)) مبتنی بر روشهای کلاسیک جا افتاده.

 #بررسی ((آنیون و کاتیون|آنیونها)).

 #بررسی ((آنیون و کاتیون|آنیونها)).

 #بررسی عناصر غیر معمول.

 #بررسی عناصر غیر معمول.

 #بررسی نامحلولها.

 #بررسی نامحلولها.

 طرح __MAQA__ یکی از سلسله سیستمهای تجزیه کیفی هدف است که برخی از آنها به قرن هیجدهم بر‌می‌گردد. طرحهای قدیمی‌تر از بعضی جهات جالب‌اند، به این معنی که بسیاری از جداسازیها و واکنشهای انتخابی که هنوز هم جای خود را در اعمال تجزیه کیفی حفظ کرده‌اند، از آنها نشات گرفته است.

نیاز مبرم به تشخیص سنگها و ((مواد معدنی)) مفید موجب پدید آمدن __تجزیه کیفی معدنی__ شد. در نتیجه ، در جاهایی که صنایع پیشرفته استخراج شکوفا می‌شد، این هنر رشد سریعی کرد که نمونه بارز آن ، در __سوئد__ بود. بدون آن که حق سایر بنیانگذاران تجزیه را فراموش کرده باشیم، شیمیدان سوئدی به نام "__توربون برگمن__" را ممکن است بتوان بعنوان بنیانگذار __تجزیه کیفی سیستماتیک__ معرفی کرد.
 طرح __MAQA__ یکی از سلسله سیستمهای تجزیه کیفی هدف است که برخی از آنها به قرن هیجدهم بر‌می‌گردد. طرحهای قدیمی‌تر از بعضی جهات جالب‌اند، به این معنی که بسیاری از جداسازیها و واکنشهای انتخابی که هنوز هم جای خود را در اعمال تجزیه کیفی حفظ کرده‌اند، از آنها نشات گرفته است.

نیاز مبرم به تشخیص سنگها و ((مواد معدنی)) مفید موجب پدید آمدن __تجزیه کیفی معدنی__ شد. در نتیجه ، در جاهایی که صنایع پیشرفته استخراج شکوفا می‌شد، این هنر رشد سریعی کرد که نمونه بارز آن ، در __سوئد__ بود. بدون آن که حق سایر بنیانگذاران تجزیه را فراموش کرده باشیم، شیمیدان سوئدی به نام "__توربون برگمن__" را ممکن است بتوان بعنوان بنیانگذار __تجزیه کیفی سیستماتیک__ معرفی کرد.
 !رده بندی روشهای تجزیه‌ای !رده بندی روشهای تجزیه‌ای
 رده بندی روشهای تجزیه‌ای معمولا بر طبق خاصیتی است که در فرآیند اندازه ‌گیری نهایی مشاهده می‌شود. در جدول زیر فهرستی از مهمترین این خاصیتها و همچنین نام روشهایی که مبتنی بر این خاصیتها می‌باشند، دیده می‌شود. بر این نکته توجه داشته باشیم که تا حدود سال 1920 تقریبا تمام تجزیه‌ها براساس دو خاصیت ((جرم)) و ((حجم)) قرار داشتند. در نتیجه ، روشهای وزنی و حجمی به نام روشهای کلاسیک تجزیه‌ای شهرت یافته‌اند.

بقیه روشها شامل __روشهای دستگاهی__ است. علاوه بر تاریخ توسعه این روشها ، جنبه‌های معدودی روشهای دستگاهی را از روشهای کلاسیک جدا و متمایز می‌سازند. بعضی از تکنیکهای دستگاهی حساستر از تکنیکهای کلاسیک می‌باشند. ولی بعضیها حساس‌تر نیستند. با ترکیب خاصی از عناصر یا ترکیبات ، یک روش دستگاهی ممکن است بیشتر اختصاصی باشد. در مواردی دیگر ، یک روش حجمی یا وزنی ، کمتر در معرض مزاحمت قرار دارد. مشکل است که گفته شود که کدامیک از نظر صحت ، راحتی و صرف زمان بر دیگری برتری دارد.

همچنین این مساله درست نیست که روشهای دستگاهی ، الزاما دستگاههای گرانتر یا پیچیده‌تری را بکار می‌گیرند و در حقیقت ، استفاده از یک ترازوی خودکار نوین در یک تجزیه وزنی شامل دستگاه ظریفتر و پیچیده‌تری در مقایسه با بسیاری از روشهای دیگری است که در جدول زیر ثبت شده‌اند.

 رده بندی روشهای تجزیه‌ای معمولا بر طبق خاصیتی است که در فرآیند اندازه ‌گیری نهایی مشاهده می‌شود. در جدول زیر فهرستی از مهمترین این خاصیتها و همچنین نام روشهایی که مبتنی بر این خاصیتها می‌باشند، دیده می‌شود. بر این نکته توجه داشته باشیم که تا حدود سال 1920 تقریبا تمام تجزیه‌ها براساس دو خاصیت ((جرم)) و ((حجم)) قرار داشتند. در نتیجه ، روشهای وزنی و حجمی به نام روشهای کلاسیک تجزیه‌ای شهرت یافته‌اند.

بقیه روشها شامل __روشهای دستگاهی__ است. علاوه بر تاریخ توسعه این روشها ، جنبه‌های معدودی روشهای دستگاهی را از روشهای کلاسیک جدا و متمایز می‌سازند. بعضی از تکنیکهای دستگاهی حساستر از تکنیکهای کلاسیک می‌باشند. ولی بعضیها حساس‌تر نیستند. با ترکیب خاصی از عناصر یا ترکیبات ، یک روش دستگاهی ممکن است بیشتر اختصاصی باشد. در مواردی دیگر ، یک روش حجمی یا وزنی ، کمتر در معرض مزاحمت قرار دارد. مشکل است که گفته شود که کدامیک از نظر صحت ، راحتی و صرف زمان بر دیگری برتری دارد.

همچنین این مساله درست نیست که روشهای دستگاهی ، الزاما دستگاههای گرانتر یا پیچیده‌تری را بکار می‌گیرند و در حقیقت ، استفاده از یک ترازوی خودکار نوین در یک تجزیه وزنی شامل دستگاه ظریفتر و پیچیده‌تری در مقایسه با بسیاری از روشهای دیگری است که در جدول زیر ثبت شده‌اند.

 
 
 
 
  
 || ||
 روشهای تجزیه‌ای مبتنی بر اندازه ‌گیری خاصیت|خاصیت فیزیکی که اندازه گیری می‌شود. روشهای تجزیه‌ای مبتنی بر اندازه ‌گیری خاصیت|خاصیت فیزیکی که اندازه گیری می‌شود.
 وزنی|جرم وزنی|جرم
 حجمی|حجم حجمی|حجم
 طیف نورسنجی (((اشعه ایکس)) ، ((اشعه فرابنفش|ماوراء بنفش)) ، ((طیف مرئی|مرئی)) ، IR)؛ رنگ سنجی ؛ طیف بینی اتمی ؛ ((رزونانس مغناطیسی هسته)) و رزونانس اسپین الکترون|جذب تابش طیف نورسنجی (((اشعه ایکس)) ، ((اشعه فرابنفش|ماوراء بنفش)) ، ((طیف مرئی|مرئی)) ، IR)؛ رنگ سنجی ؛ طیف بینی اتمی ؛ ((رزونانس مغناطیسی هسته)) و رزونانس اسپین الکترون|جذب تابش
 طیف بینی نشری (اشعه ماوراء بنفش ، ایکس ، مرئی)؛ نور سنجی شعله‌ای؛ فلوئورسانس (اشعه ایکس ، فرابنفش و مرئی) ؛ روشهای رادیوشیمیایی|نشر تابش طیف بینی نشری (اشعه ماوراء بنفش ، ایکس ، مرئی)؛ نور سنجی شعله‌ای؛ فلوئورسانس (اشعه ایکس ، فرابنفش و مرئی) ؛ روشهای رادیوشیمیایی|نشر تابش
 کورسنجی ، نفلومتری ، طیف بینی رامان|پراکندن تابش کورسنجی ، نفلومتری ، طیف بینی رامان|پراکندن تابش
 شکست سنجی و تداخل سنجی|((شکست نور|شکست تابش)) شکست سنجی و تداخل سنجی|((شکست نور|شکست تابش))
 روشهای پراش اشعه ایکس و الکترون|((پراش نور|پراش تابش)) روشهای پراش اشعه ایکس و الکترون|((پراش نور|پراش تابش))
 ((پلاریمتری|قطبش سنجی)) ، پاشندگی چرخش نوری و دو رنگی نمایی دورانی|چرخش تابش ((پلاریمتری|قطبش سنجی)) ، پاشندگی چرخش نوری و دو رنگی نمایی دورانی|چرخش تابش
 پتانسیل سنجی ، پتانسیل سنجی با زمان|((پتانسیل الکتریکی)) پتانسیل سنجی ، پتانسیل سنجی با زمان|((پتانسیل الکتریکی))
 رسانا سنجی|((رسانایی الکتریکی)) رسانا سنجی|((رسانایی الکتریکی))
 ((پلاروگرافی)) ، تیتراسیونهای آمپرسنجی|((جریان الکتریکی)) ((پلاروگرافی)) ، تیتراسیونهای آمپرسنجی|((جریان الکتریکی))
 کولن سنجی|((بار الکتریکی|کمیت الکتریسیته)) کولن سنجی|((بار الکتریکی|کمیت الکتریسیته))
 ((طیف سنج جرمی|طیف سنجی جرمی))|نسبت جرم به بار ((طیف سنج جرمی|طیف سنجی جرمی))|نسبت جرم به بار
 || ||
  
 
 
 
 
 !روشهای رسانایی حرارتی و آنتالپی خواص گرمایی !روشهای رسانایی حرارتی و آنتالپی خواص گرمایی
 !!روشهای جداسازی !!روشهای جداسازی
 در بیشتر موارد ، تجزیه یک نمونه از ماده ، قبل از اندازه گیری فیزیکی نهایی آن ، ابتدا احتیاج به یک یا چند مرحله زیر دارد:

 در بیشتر موارد ، تجزیه یک نمونه از ماده ، قبل از اندازه گیری فیزیکی نهایی آن ، ابتدا احتیاج به یک یا چند مرحله زیر دارد:

 #((نمونه برداری)) ، برای فراهم کردن نمونه‌ای که ترکیب آن ، نماینده توده ماده باشد.

 #((نمونه برداری)) ، برای فراهم کردن نمونه‌ای که ترکیب آن ، نماینده توده ماده باشد.

 #تهیه و انحلال مقدار معینی از نمونه

 #تهیه و انحلال مقدار معینی از نمونه

 #جداسازی گونه مورد اندازه گیری از اجزاء سازنده‌ای که در سنجش نهایی مزاحمت ایجاد می‌کنند.

 #جداسازی گونه مورد اندازه گیری از اجزاء سازنده‌ای که در سنجش نهایی مزاحمت ایجاد می‌کنند.

 این مراحل معمولا بیشتر از خود اندازه گیری نهایی تولید مزاحمت می‌کنند و خطاهای بزرگتری را باعث می‌شوند. روشهای جداسازی به این دلیل مورد احتیاج‌اند که خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب برای اندازه گیری غلظت معمولا بین چندین ((عنصر)) یا ترکیب مشترک است. در بررسی مواد بسیار نزدیک و مرتبط به هم ، مشکل جداسازی بیشترین اهمیت را می‌یابد و لذا نیاز به تکنیکهایی نظیر ((کروماتوگرافی)) ، ((تقطیر جزء به جزء)) ، استخراج ناهمسو و یا ((الکترولیز)) در پتانسیل کنترل شده دارد. این مراحل معمولا بیشتر از خود اندازه گیری نهایی تولید مزاحمت می‌کنند و خطاهای بزرگتری را باعث می‌شوند. روشهای جداسازی به این دلیل مورد احتیاج‌اند که خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب برای اندازه گیری غلظت معمولا بین چندین ((عنصر)) یا ترکیب مشترک است. در بررسی مواد بسیار نزدیک و مرتبط به هم ، مشکل جداسازی بیشترین اهمیت را می‌یابد و لذا نیاز به تکنیکهایی نظیر ((کروماتوگرافی)) ، ((تقطیر جزء به جزء)) ، استخراج ناهمسو و یا ((الکترولیز)) در پتانسیل کنترل شده دارد.
 !انتخاب روش برای یک مسئله تجزیه‌ای !انتخاب روش برای یک مسئله تجزیه‌ای
 جدول مذکور ، حاکی از این است که برای شیمیدانی که با یک مسئله تجزیه‌ای روبرو است، غالبا روشهای متعددی وجود دارند که وی می‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند. مدت زمانی که او باید برای کار تجزیه صرف کند و کیفیت نتایج حاصل ، بنحوی حساس ، به این انتخاب بستگی دارد. شیمیدان برای اخذ تصمیم خود در مورد انتخاب روش ، باید پیچیدگی ماده مورد تجزیه ، ((غلظت)) گونه مورد نظر ، تعداد نمونه‌هایی که باید تجزیه شوند و دقت مورد نیاز را در نظر گیرد.

پس از این ، انتخاب وی به دانش او در مورد اصول اساسی که زیر بنای هر یک از این روشهای قابل دسترسی است و در نتیجه قدرت و محدودیت این روشها بستگی خواهد داشت.
 جدول مذکور ، حاکی از این است که برای شیمیدانی که با یک مسئله تجزیه‌ای روبرو است، غالبا روشهای متعددی وجود دارند که وی می‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند. مدت زمانی که او باید برای کار تجزیه صرف کند و کیفیت نتایج حاصل ، بنحوی حساس ، به این انتخاب بستگی دارد. شیمیدان برای اخذ تصمیم خود در مورد انتخاب روش ، باید پیچیدگی ماده مورد تجزیه ، ((غلظت)) گونه مورد نظر ، تعداد نمونه‌هایی که باید تجزیه شوند و دقت مورد نیاز را در نظر گیرد.

پس از این ، انتخاب وی به دانش او در مورد اصول اساسی که زیر بنای هر یک از این روشهای قابل دسترسی است و در نتیجه قدرت و محدودیت این روشها بستگی خواهد داشت.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/f/f9/8022-423.jpg}
 +
 !دستگاهوری در تجزیه !دستگاهوری در تجزیه
 در مفهومی بسیار وسیع ، یک دستگاه که برای تجزیه شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، داده‌های کمی تولید نمی‌کند، بلکه در عوض بسادگی اطلاعات شیمیایی را به شکلی تبدیل می‌کند که آسانتر قابل مشاهده است. بنابراین به دستگاه می‌توان به صورت یک وسیله ارتباطی نگریست. دستگاه این هدف را در مراحل مختلف زیر انجام می‌دهد:

 در مفهومی بسیار وسیع ، یک دستگاه که برای تجزیه شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، داده‌های کمی تولید نمی‌کند، بلکه در عوض بسادگی اطلاعات شیمیایی را به شکلی تبدیل می‌کند که آسانتر قابل مشاهده است. بنابراین به دستگاه می‌توان به صورت یک وسیله ارتباطی نگریست. دستگاه این هدف را در مراحل مختلف زیر انجام می‌دهد:

 #تولید یک علامت

 #تولید یک علامت

 #تبدیل این علامت به علامتی با ماهیت متفاوت (تبدیل نامیده می‌شود).

 #تبدیل این علامت به علامتی با ماهیت متفاوت (تبدیل نامیده می‌شود).

 #تقویت علامت تبدیل شده

 #تقویت علامت تبدیل شده

 #ارائه این علامت به صورت یک جابجایی بر روی یک صفحه مندرج یا صفحه یک ثبات.

 #ارائه این علامت به صورت یک جابجایی بر روی یک صفحه مندرج یا صفحه یک ثبات.

 لزومی ندارد که تمام این مراحل مجموعا در هر دستگاه انجام گیرد. در نتیجه‌ی ظهور این همه مدارات الکترونیکی در آزمایشگاه ، یک شیمیدان امروزی خود را با این سوال روبرو می‌بیند که چه مقدار الکترونیک باید بداند تا بتواند موثرترین استفاده را از وسایل موجود برای تجزیه ، بکند. مهم برای یک شیمیدان این است که قسمت عمده کوشش خود را به اصول شیمیایی ، اندازه گیریها و محدودیتها و قوتهای ذاتی آن معطوف دارد. لزومی ندارد که تمام این مراحل مجموعا در هر دستگاه انجام گیرد. در نتیجه‌ی ظهور این همه مدارات الکترونیکی در آزمایشگاه ، یک شیمیدان امروزی خود را با این سوال روبرو می‌بیند که چه مقدار الکترونیک باید بداند تا بتواند موثرترین استفاده را از وسایل موجود برای تجزیه ، بکند. مهم برای یک شیمیدان این است که قسمت عمده کوشش خود را به اصول شیمیایی ، اندازه گیریها و محدودیتها و قوتهای ذاتی آن معطوف دارد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آنیون و کاتیون)) *((آنیون و کاتیون))
 *((اشعه ایکس)) *((اشعه ایکس))
 *((اشعه فرابنفش)) *((اشعه فرابنفش))
 *((الکترولیز)) *((الکترولیز))
 *((پتانسیل الکتریکی)) *((پتانسیل الکتریکی))
 *((تابش الکترومغناطیس)) *((تابش الکترومغناطیس))
 *((تقطیر جزء به جزء)) *((تقطیر جزء به جزء))
 *((جداسازی مواد)) *((جداسازی مواد))
 *((دستگاهوری تجزیه‌ای)) *((دستگاهوری تجزیه‌ای))
 *((شیمی تجزیه کمی)) *((شیمی تجزیه کمی))
 *((شیمی تجزیه کیفی)) *((شیمی تجزیه کیفی))
 *((رسانایی الکتریکی)) *((رسانایی الکتریکی))
 *((کروماتوگرافی)) *((کروماتوگرافی))
 *((غلظت)) *((غلظت))
 *((طیف اتم)) *((طیف اتم))
 *((طیف سنج جرمی)) *((طیف سنج جرمی))
 *((طیف سنجی جرمی)) *((طیف سنجی جرمی))
 *((طیف سنجی فلوئورسانس)) *((طیف سنجی فلوئورسانس))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:07 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [06:12 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [09:08 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 مرداد 1384 [06:27 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..