منو
 کاربر Online
663 کاربر online
تاریخچه ی: ماکس وبر

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-22Lines: 1-109
-V{maketoc} 
-!((===زندگینامه ماکس وبر===)) 
-!((===آراء و نظریات وبر===)) +-====زندگینامه ماکس وبر:====-
{picture=200px-Max_Weber.jpg}ماکس وبر(1920-1864)
*1864- 21 آوریل . تولد ماکس وبر در « ارفوت » ، در « تورنیگه » . پدرش حقوقدان بود ، از خانواده‌ی صاحبان صنایع و تجار
((نساجی)) « وستفالی » ، وی در سال 1869 با خانواده اش به برلن آمد و عضو « دیت » شهری ، نماینده‌ی « دیت » پروس و نماینده‌ی « رایشتاک » شد . وی جزو گروه لیبرال های دست راستی تحت رهبری « بنیگس » از اهالی « هانور » بود . مادرش « هلن فالنشاین – وبر» زنی با فرهنگ بسیار بود و بشدت نگران مسائل مذهبی و اجتماعی . وی ، تا لحظه‌ی مرگش در 1919 با پسرش روابط فکری نزدیک داشت و آتش اشتیاق ایمان مذهبی را در نزد وی تیزتر می کرد . ماکس وبر ، در کودکی و نوجوانی اش ، اغلب روشنفکران و مردان سیاست مهم زمانه اش مانند « دیتلهی » « مومسن » ، « زیبل » ، « ترایچکه » ، « کاب » ، را در پذیرایی های پدر و مادرش ملاقات می کرد .

*1882-((ماکس وبر)) پس از گذراندن « آبی تور » ، تحصیلات عالی اش را در دانشگاه ((هیدلبرگ)) شروع کرد . وی که در دانشکده‌ی ((حقوق)) ثبت نام کرده بود . به تحصیل ((تاریخ)) ، ((اقتصاد)) ، ((فلسفه)) و ((الهیات)) هم پرداخت ، و ضمناً در تشریفات و دوئل های سازمان صنفی دانشجوئی خویش شرکت می کرد .

*1883-پس از سه نیم سال تحصیلی در هیدلبرگ ، ماکس وبر برای انجام خدمت نظام به مدت یک سال ، نخست به عنوان سرباز ساده و سپس به عنوان افسر به ((استراسبورگ)) رفت ، وی بعدهانسبت به دوره‌ی افسری اش در ارتش امپراطوری احساس غرور بسیار می کرد .

*1884-ماکس وبر تحصیلات خود را در دانشگاههای « ((برلن)) » و « گوتینگن » از سر می گیرد

*1883- وبر نخستین امتحاتات حقوق را می گذارند .

*88-1887- وبر در چندین مانور نظامی در « آلزاس » و پروش شرقی شرکت می کند . عضو « انجمن سیاست اجتماعی » که در برگیرنده دانشگاهیان با تمایلات اجتماعی گوناگون است می شود . این انجمن در سال 1872 توسط گ . شمولر تأسیس شده بود و زیر نفوذ « سوسیالیست های دانشگاهی » بود .

*1889- ماکس وبر رساله‌ی دکترای حقوق اش را درباره‌ی تاریخ بنگاههای تجاری در قرون وسطی در برلن می گذارند . ((ایتالیا))ئی و ((اسپانیا))یی را می آموزد . برای وکالت در دادگاه برلن ثبت نام می کند .

*1890 –امتحانات جدید ((حقوق)) – وبر بنابه در خواست « انجمن سیاست اجتماعی » پژوهشی را درباره‌ی وضع دهقانان پروس شرقی شروع می کند .

*1891- نگارش تاریخ کشاورزی ((روم)) و معنای آن از نظر ((حقوق عمومی)) و خصوصی . وبر این رساله را برای احراز صلاحیت حقوق نوشته بود و برای دفاع از آن گفت و گویی با « مومس » داشت که منجر به اعطای شغلی به وی در دانشکده‌ی حقوق برلن شد . از این تاریخ وبر حرفه‌ی استادی دانشگاه را شروع می کند.

*1892- وبر گزارشی درباره‌ی وضعیت کارگران روستائی در ((آلمان)) شرقی تسلیم می کند .

*1893- ازدواج وبر با « ماریان شنیتگر » .

*1894- وبر استاد ((اقتصاد)) سیاسی در دانشگاه « ((فریبورک)) » می شود نگارش : گرایشهای موجود در تحول وضعیت کارگران روستایی آلمان شرقی .


*1895- مسافرت به ((اسکاتلند)) و ((ایرلند)) - شروع تدریس در « فریبورک » با کنفرانسی درباره‌ی « دولت ملی و سیاست اقتصادی» .

*1896-پذیرش کرسی استادی در دانشگاه « هیدلبرگ » به دنبال باز نشسته شدن « نی » در انجا نگارش : علل اجتماعی انحطاط ((تمدن)) کهن

*1897-یک بیماری عصبی شدید وبر را مجبور به ترک کار به مدت چهار سال می کند . وبر به ایتالیا ، « کرس » و «((سوئیس))» مسافرت می کند تا آرامشی باز یابد .

*1899- وبر به میل خود از عضویت در « اتحادیه‌ی پان ژرمنیست » ها کناره می گیرد .

*1902- وبر تدریس در ((هیدلبرگ)) را از سر می گیرد اما دیگر آن امکان زندگی دانشگاهی فعالی مانند گذشته را ندارد .

*1903- بنیاد گذاری « آرشیو ((علوم اجتماعی)) و سیاست اجتماعی » با همکاری « ورنر سومبارت »

*1904- مسافرت به ((ایالات متحده)) برای شرکت در کنگره ((علوم اجتماعی)) در « سنت لوئیس » . زندگی در قاره‌ی جدید تأثیری شگرف بر وبر می نهد . در « سنت لوئیس » وبر کنفرانسی درباره ((سرمایه داری)) و ((جامعه))‌ی روستایی در آلمان می دهد . در همین سال وبر بخش نخست ((اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری)) و نیز مقاله‌ی درباره‌ی « عینیت شناخت در علوم و سیاست اجتماعی » را منتشر می کند .

*1905- انقلاب ((روسیه)) سبب جلب توجه وبر به مسائل امپراطوری تزایا می شود و وی برای مطالعه‌ی اسناد دست اول به آموزش زبان روسی می پردازد. انتشار بخش دوم اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری .

*1906- انتشار وضعیت ((موکراسی)) بورژوائی در روسیه ؛ تحول روسیه به سوی حکومت مشروطه‌ی ظاهری ؛ مطالعاتی انتقادی در ((منطق)) علوم ((فرهنگ)) ، فرقه‌های پروتستانی و روح سرمایه داری .

*1907- ثروتی به ارث وی می رسد و سبب می شود که وبر از کارهای دیگر دست کشیده تمام وقت خود را مصروف کار علمی اش کند .

*1908- وبر به ((روانشناسی اجتماعی)) ((صنعت)) توجه پیدا می کند و دو مقاله در همین زمینه منتشر می کند . در سالن هیدلبرگ بیشتر دانشمندان آلمان معاصر خود را مانند "ویندلباند"،"یلی نک " ، " ترولچ" ، "نومان" ، "سومبارت" ، "((زیمل))"، "میشلز"،"((تونیس))"، پذیرا می شود و دانشگاهیان جوانی چون "گئورگ ((لوکاچ))" . "لوئن اشتاین" را راهنمایی می کند . وی همچنین به سازمان دادن انجمن آلمانی ((جامعه شناسی)) می پردازد و دست به انتشار مجموعه‌ای از آثار علوم اجتماعی می زند .

*1909- انتشار روابط تولید در ((کشاورزی)) عهد باستان ، شروع نگارش : جامعه و اقتصاد.

*1910- در کنگره‌ی انجمن آلمانی ((جامعه شناسی)) و بر بر ضد ایدئولوژی نژادگرائی صریحاً موضع می گیرد .

*1912- وبر از هیئت مدیره‌ی انجمن آلمانی جامعه شناسی به دلیل اختلاف نظر بر سر مسأله‌ی بیطرفی اخلاقی کنار می گیرد .

*1913- انتشار : « مقاله‌ای در باب برخی مقولات ((جامعه شناسی تفهمی)) »

*1914- با شروع جنگ ماکس وبر تقاضای اعزام شدن به خدمت می کند . ولی تا پایان 1915 گروهی از بیمارستانهای مستقر در منطقه‌ی ((هیدلبرگ)) را اداره می کند .

*1915- انتشار اخلاق اقتصادی مذاهب جهان ( « مقدمه » و « کنفوسیوس و تائو » )

*17-1916- انجام مأموریت های رسمی گوناگون در ((بروکسل)) ، ((وین)) و ((بودابست)) ؛ دست زدن به اقدامات متعدد به منظور متقاعد کردن رهبران آلمان به پرهیز از گسترش دامنه‌ی جنگ ، ضمن آنکه وبر رسالت آلمان را برای ورود به صحنه‌ی سیاست جهانی تصدیق کرده روسیه را مهمترین تهدید می داند .
انتشار فصولی از ((جامعه شناسی دین)) در 1916 شامل مباحث راجع به « هندوئیسم و بودیسم » و 1917 شامل « یهودیت قدیم »

*1918- مسافرت به وین در ماه آوریل برای تدریس در دانشگاه. وبر در این دوره از کار دانشگاهی ((جامعه شناسی سیاسی)) و دینی خود را به عنوان « انتقادی مثبت از دریافت مادی تاریخ » عرضه‌می دارد .
زمستان همین سال دو کنفرانس در دانشگاه ((مونیخ)) می دهد : « شغل و مشی دانشمند » ، « شغل و مشی مرد سیاسی ».
پس از تسلیم آلمان ، وبر به عنوان کارشناس در هیأت نمایندگی آلمان در کاخ و ورسای کار می کند . انتشار « مقاله‌ای درباره‌ی بیطرفی اخلاقی در علوم جامعه شناسی و اقتصادی » .

*1919 – قبول کرسی تدریس در دانشگاه مونیخ به جای « برنتانو ». درس وی در سال تحصیلی 20-1919 به « تاریخ اقتصادی عمومی » اختصاص می یابد و به همین عنوان در 1924 منتشر می شود . وبر ، که بدون شور و شوق به جمهوری گرائیده ، و در مونیخ شاهد دیکتاتوری انقلابی کورت ایزنر است ، به عضویت کمیسیونی در می آید که می بایست قانون اساسی و یمار را بنویسد . وبر به نگارش اقتصادی و جامعه که نخستین نمونه هایش در 1919 چاپ می شوند همچنان ادامه می دهد . با اینهمه کتاب مذکور نا تمام می ماند .

*1920- 14 ژوئن . مرگ و بر در مونیخ

*1922- انتشار اقتصاد و جامعه توسط « ماریان وبر » چاپهای کاملتری از این کتاب بعدها در 1925 و 1956 منتشر شد .


-=
===آراء و نظریات وبر====-
 *((جامعه شناسی وبر)) *((جامعه شناسی وبر))
-*((علم طبیعی، علم اجتماعی و ربط ارزشی(وبر))) +*((علم طبیعی، علم اجتماعی و ربط ارزشی))
 *((نمونة آرمانی«وبر»)) *((نمونة آرمانی«وبر»))
 *((علیت))  *((علیت))
 *((انواع اقتدار))  *((انواع اقتدار))
 *((کارکرد افکار)) *((کارکرد افکار))
 *((طبقه ، منزلت و قدرت))  *((طبقه ، منزلت و قدرت))
 *((دیوانسالاری)) *((دیوانسالاری))
 *((عقلایی شدن و افسون زدایی)) *((عقلایی شدن و افسون زدایی))
-!((===زمینه فکری پیدایش نظریات وبر===))
+-====زمینه فکری پیدایش نظریات وبر====-
-!((===زمینه اجتماعی پیدایش نظریات وبر===)) 
- **((منا موجود فاسی ی رسی مورد وبر)) ~~ +-====زمینه امای یای ری وبر====-
 + *((منابع موجود فارسی و غیر فارسی در مورد وبر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 دی 1383 [14:06 ]   7   حبیب خناری نژاد      جاری 
 سه شنبه 22 دی 1383 [13:57 ]   6   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [07:22 ]   5   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [07:17 ]   4   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [19:11 ]   3   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [05:46 ]   2   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [05:43 ]   1   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..