/>


/> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
رستگاری با ولایت حضرت علی علیه السلام
کنزیت
غیر فلزات
شیوه تنظیم شکایت و اقامه دعوی کیفری
انواع گرده جوش در جوش برق
عروس دریایی
مرگ معاویه
زندگینامه جان گلن
اثرات آلودگی هوا بر شرایط جوی
کشف معدن های آهنی زمین
 کاربر Online
505 کاربر online
تاریخچه ی: مار

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-27Lines: 1-87
-مارها +!مارها
-گرچه مارها دارای پا نیستن ولی قادرند بیار ریع حرکت کنند و اغلب شناگران خوبی هت . همه مارها وشتخوارد و مه خود را تسط حس بیایی ی حس ارتعاش کار ی کنند. نها تما شکا خود را با جابا کردن آرواره پایینی و گون دها بط وسی به یکباه می لعند . اکثر مارها مانند دیگر خزندگان تخم می گذارند. + align=left> />

{picture=mari.jpg}
استوان بنی مار

/>مر دارای مه ای وک و تخواای
ت ند ا مالی
ف
وق ااده انا ی ا. />
/>
/>
/>
-مارهای هری />حد 700 گونه 3200 وه اری نیا هری هتند و مل چندین ر هستند که می تانند اسان را به هلات رسسانند . یک ار هی سم خود را طیق یشهایش که یا توخالیند و یا یار ان ریق می کند. قتیکه ریق د ما به انار ی نشید ا ربی قب ا بلعیده دن میرد. +گرچه مارها ارای نیتند وی ادر سیار ریع رکت کنند و لب شنران خی هستند . هم ارها وشتوارند مه خود را وط س بیایی و یا س ارعا کر می کنند. آها م کر ود را ا جابه جا کردن ((واره)) ایینی گشودن ها بر وسی ب یکباه می بلعند . اکثر مارها منند دیگر خزندگان خم می گذارند.
-کری هندی
این بری گرد خود را پهن می کن تا وحشتاکتر لوه کند.
+رهای چمات ن
 +مارهای چمباته زن بزرگترین مارهای دنیا هستند و شامل ((پیتونها)) و ((بواها)) می باشند. آنها غیر سمی هستند و ((حیوانات)) دیگر را با فشار دادن و له کردن از پا در می آورند. مارهای جمع شونده دور شکار خود می پیچند و بتدریج حلقه راتنگ تر می کنند تا حیوان خفه شود آنها نیز مانند مارهای دیگر قادر به جویدن نیستند و شکار خود رابه یکباره می بلعند.
-مارهای چمباته زن 
-مارههای چمباته زن بزرگترین مارهای دنیا هستند و شامل پیتونها و بواها می باشند. آنها غیر سمی هستند و حیوانات دیگر را با فشار دادن و له کردن از پا در می آورند. مارهای جمع شونده دور شکار خود می پیچند و بتدریج حلقه راتنگ تر می کنند تا حیوان خفه  
-شود آنها نیز مانند مارهای دیگر قادر به جویدن نیستند و شکار خود رابه یکباره می بلعند.  
-بوای چمبره زن +!مارهای زهری

حدود 700 گونه از 3200 گونه مارهای دنیا زهری هستند و شامل چندین مار هستند که می توانند انسان را
به هلاکت برسانند . یک مار زهری سم خود را از طریق نیشهایش ه یا توخالید و یا شیار دارند تزریق می کند. وقتیکه زهر تزریق شد مار به انتظار می نشیند تا قربانیش قبل از بلعیده شدن بمیرد.

{picture=mar1.jpg}
کبری هندی


این کبری گردن خود را پهن
می کند تا وحشتناکتر جلوه کند.

!حقایق ثبت شده

ب
زرگترین مار دنیا پیتون مشبک که ماری چمباتمه زن است از جنوب شرقی ((آسیا))ست او می تواند تا طول 10 متر (33 پا) یا بیشتر رشد کند.
یکی از بزرگترین قاتلان انسان افعی ((آفریقا))یی و ((هند))ی است.زهر این مار سالیانه باعث مرگ ده هزار نفر می گردد. حدود 30 درصد از افرادی که توسط این مار گزیده می شوند می میرند.

__چند گونه مار:__


مار ها زیستگاههای گسترده ای دارند در همه قاره ها به جز ((قطب جنوب)).

*__((پشت الماسی غربی))__
*__((افعی آمریکای جنوبی))__
*__((بوای درختی سبز))__
*__((مامبای سبز شرقی))__
*__((مار قهوه ای استرالیایی))__
*__((پیتون فرشی))__
*__((مار مرجانی))__
*__((مار آبی زیتونی))__
-این مار چمبره زن به آهستگی حرکت می کند اما دارای بدنی بسیار عضلانی است. 
-حقایق ثبت شده 
-بزرگترین مار دنیا پیتون مشبک که ماری چمباتمه زن است از جنوب شرقی آسیاست او می تواند تا طول 10 متر (33 پا) یا بیشتر رشد کند.  
- یکی از بزرگترین قاتلان انسان افعی آفریقایی و هندی است.زهر این مار سالیانه باعث مرگ ده هزار نفر می گردد. حدود 30 درصد از افرادی که توسط این مار گزیده می شوند می میرند. 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 دی 1383 [09:09 ]   11   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 06 دی 1383 [13:24 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [11:41 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [06:28 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [06:26 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [06:25 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [06:04 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [06:02 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [05:55 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [05:41 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [05:34 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..