منو
 صفحه های تصادفی
ثعلب «صورت فلکی»
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیر کبیر
سینوسهای اطراف بینی
زندگینامه ویلیام هرشل
hand footandmouth disease
امام کاظم علیه السلام و نشر معارف و احکام و آداب اسلام
تهیه٬ مقدار٬ راه تجویز٬ شرایط نگهداری و حمل واکسنها
خواص داروئی:
انحلال در آب
آغاز نزول قرآن
 کاربر Online
1031 کاربر online
Lines: 1-25Lines: 1-27
 +((مأمون|مأمون)) وقتی دید ((حضرت امام رضا علیه السلام|امام رضا علیه السلام)) به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن خلافت نیست، گفت:« اکنون که خلافت را نمی‌پذیرید، پس ولیعهد و جانشین من باشید تا بعد از من خلافت به شما برسد.»
 +حضرت رضا علیه السلام که از نیت مأمون خبر داشت، فرمود:« به خدا قسم پدرم از قول پدرانش و آنها از قول ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) روایت کرده‌اند که ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) خبر داده است که من با مظلومیت تمام، مسموم می‌شوم و قبل از تو از دنیا می‌روم؛ ملائکه‌ی آسمان و زمین بر من گریه می‌کنند و در سرزمینی غریب در کنار ((هارون الرشید|هارون)) دفن خواهم شد.»
-وتی حضرت رضاعلیه ام ه هیچوج خلافت را نپیرفتند،((أمون| مون ))ینه لایتعدی ا مطر کرد و هار اش : اکنون که لفت را می ذیرید س ولید انشین م باشی ا بد از من ات به ما سد.» +مأمو گفت ای ز سو خدا! تا من ند تم چ کسی ت ی‌کد سار کند و و ا کش؟! />رت رضا عی سل مد:« ا بواهم گی چه کی مرا می ک می‌ویم!»
-ضرت رضا عیه اسام که از نقه هی وم پلید من بر ات فرمو: « دا ق پر ا دان ا ((میاممین|میالممنین ))از ((ضرت د ی ی اه یه و |رسو خدا ))حدیث کرد که من ق از ت ا الت ملمی ه شته م وم و ا دنیا ی رم و ملک آسمان و زین ر من گریه میکن در سرزمین غربت کنر ((هرو الرشی|رون ))فن واهم .» +ممون که مه‌ی راا را ه وی ودش بست دید، ی‌ی یگری ه کا بست و فت: « ا ا ی ر می‌خواهی خدان ا رات کنی؛ مواید مدم بگین ال دنیا نیتید د یا ی‌ید!» />ا فرمود:« ب خدا ق! از وقتی ک دای عالی ما خل فرمو هرگز رغ نفتهم و به خار دنیا حر م از دیا کنره نگرفته‌ام. ای أمون ن می‌دانم نی و یت.»
مون فت:« نیم چی؟»
-ممون دراین جا اشک تمساح ریخت و گفت: « ای فرزد رسول خدا تا ن زنده هستم چه کسی جرأت م کن تو را بکشد و اسائه ادبی نماید؟!» حضرت رضا علیه السلام فرمود: « اگر بخوهم بیم ه کسی ما می کد می گویم!»

مأمو
ن که اهها را ب ی خودش بست میدید، ب سیاست دیگری ت زد و گفت: « شما ا ین حرف میخواید راحت طلبی را پیشه خد سازی و مرم بگیند که شما طالب دنیا نیستی و به دنبال دنیا نمیروید

ضرت فمود: « ب خدا قسم! از وقتی ک دای تعالی مرا خ رو، هز درو نگفه ام و ن به خاطر دنیا و حرف مردم ز دنا ناره نرف ا ای مأمون من میدانم تو چه راد ی کرده ای! مأمون گت ه اراد ی کرد م ؟!
+مام فرود ت میواهی مرا ولیعهد خو نی ا مدم بگوین ای ی ب مسی الر ا نیا کاره میرف بکه دست به دنیا نمرسید بیید وقتی م یهدی ر ه او یشنهاد کرد، گونه ر ا و ریاست کرد و آن را یر!»
-حضرت فرمو: « تو میخواهی مرا ولیعهد خود کنی که وقتی که من قبول کردم مردم بگویند ین لی ن موی الرضا ز دیا کناره نمیگفت بلکه دستش ب دنیا نمی سید. ببینید وقتی به او ولیعهدی را پیهاد کردن، چونه را طمع ر خلافت و ریاست و دنیا طلبی آنرا قبول کرد!» مأمون وقتی دید حضرت رضا علیه السلام تمام نقشه های شیطانی او را به باد داد در غضب شد و گفت: «پیوسته سخنان ناگوار در برابر من می گویی و ت و جلال من خود را در امان میبینی ؟!

به خدا قسم اگر ولیعهدی مرا پذیرفتی که هیچ و الا تو را به آ اجبار میکنم و اگر اجبا و اکراه هم نپذیرفتی گردنت را میزنم!» بله مامون مقصودی از این پیشنهاد نداشت جز اینکه سطوت و جلالت آنحضرت را در نظر مردم بشکند
+ممون وقتی دید رضا یه لسام ست او را انده، عبانی شد و گفت:« پیوسته سخنان ناگوار در برابر من میگویی و وت از یبت و جلال من در امان مبینی! به خدا قسم، اگر ولیعهدی مرا پذیرفتی که هیچ، و الا تو را جبور مکنم و اگر با هم نپذیرفت، گردنت را مزنم!»
-لذا وقتی حمید بن مهران به مامون اعتراض کرد که چ این مرد گمنا را معروف کردی و نام این شخص از یاد رفته را دوباره ر سر زبانها جاری کد و. . . ممون در جوابش گفت ان مد دور از چشمها بود و مردم را به خود دعوت مینمود ما او را ولیعهد خود کردیم تا دعوتش برای ما باشد و شیعیان و دلباختگانش بفهمند که ادعاهای او پوچ است و خلافت مال ماست و ما ترسیدم که اگر او را رها کنیم شورشی برپا کند که دیگر نتوانیم جلوی آنرا بگیریم حالا بر فرض هم خطا کده باشم درباره اش سستی را جایز نمیمرم و و را کم کم آن مقامی که در نظر شیعیاش دارد میاندازیم تا بدانند که او سزاوار لافت نست و پس فنه او را با کشتنش از مان ر میداریم. +!منابع: />*اراانوار ج 49، 128، 3. از عیون اخبار الرضا، ج 2، 139. />*اراانوار، 49، 182.
-منابع: بحار الانوار، ج 49، ص 128، ح 3. از عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 139.

بحار الانوار، ج 49، ص 182.

مراجعه شود به:

((پیشنهاد خلافت به حضرت رضا علیه السلام))

((م امام رضا -ع- نقشه مأمون))

((قبول ولایتعهدی با شرایط سنگین))

((بیعت بر ولایتعهدی رت رضاعلیه السلام))

((نارضایی ولایتعهدی ضت رضا علیه السلام))

((اقدامات ممون پس از بیعت))
+!مراجعه شود به:
*((پیشنهاد خلافت به حضرت رضا علیه السلام))
*((گای امام رضا علیه سلام از نقشه مأمون))
*((قبول ولایتعهدی با شرایط سنگین))
*((بیعت مردم بر ولایتعهدی مم رضا علیه السلام))
*((نارایان ولایتعهدی مم رضا علیه السلام))
*((اقدامات ممون پس از بیعت با امام رضا علیه السلام))
*((حیله مأمون
))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 19 اردیبهشت 1384 [06:25 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [12:16 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [12:11 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [13:14 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [07:17 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..