منو
 صفحه های تصادفی
کتابهای روانشناسی اجتماعی
مشکلات مرحله جوانی
توزیع ابر الکترونی
دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
امام صادق علیه السلام و شفای زن بیمار
خطاهای استقرا
پاسخ امام سجاد علیه السلام به نامه پادشاه روم
تعامد
بیل
فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی(گ ، ل)
 کاربر Online
348 کاربر online
تاریخچه ی: لیزر و اثر نور  گرمایی در تجزیه شیمیایی

*((لیزر و پدیدۀ نور  گرمایی در تجزیه شیمیایی))
!نگاه کلی
برای ساکنان مناطق بیابانی پدیده ای آشنا می باشد. این امر نتیجه تغییر ضریب شکست نور در هوای مجاور زمین بر اثر باز تابش انرژی نورانی خورشید می باشد. این تغییرات گاهی فقط موجب اختلال در دید مناطق دور شده و گاهی آنقدر زیاد است که تصویر آسمان مقابل در روی زمین مشاهده می شود. در فیزیک پدیده سراب را ناشی از اثر نور  گرمایی می دانند که اساس طیف سنجی نور  گرمایی را تشکیل می دهد.
اکنون امیدهای زیادی وجود دارد که از این پدیده بتوان در حد تشخیص یک اتم یا مولکول در نمونه های واقعی استفاده کرد.
!نقش لیزر در طیف سنجی نور  گرمایی
در این روش از یک لیزر به عنوان منبع گرمایی استفاده می شود و از همین لیزر یا لیزری دیگر به عنوان پرتو دنبال کننده تغییرات ضریب شکست ، در اثر افزایش دما ، استفاده می نمایند. در محلول و جامداتی که جذب نور در آنان کم است می توان تغییرات ضریب شکست خود جسم را دنبال کرد. در مواد کدر یا موادی که نور را پراکنده می کنند، مانند پودرها می توان از تغییرات ضریب شکست محیط مجاور استفاده کرد.
!روشهای اندازه گیری تغییرات ضریب شکست
چهار روش برای اندازه گیری تغییرات ضریب شکست وجود دارد که دو روش از آنها مرسومتر است و در تجزیه مورد استفاده قرار می گیرد.
#_عدسی گرمایی: اولین بار توسط گوردون و همکارانش در سال 1965 مشاهده شد. مقدار کمی از پرتو لیزر در عبور از بنزن جذب شده و دمای آن را بالا می برد. مقدار این دما در وسط ظرف بیشتر و در اطراف کمتر است. این گرما موجب ایجاد یک توزیع ظریب شکست در بنزن می شود که مانند یک عدسی واگرا عمل می کند. واگرایی در پرتو لیزر را می توان به سهولت با اندازه گیری قطر لکه آن تعیین کرد.
#_انحراف نور _ گرمایی عرضی: اولین بار به وسیله بوکارا و همکارانش در 1980 مشاهده شد. پرتو گرم کننده لیزری ضربانی یا مدوله شده می باشد که تقریبا عمود بر سطح تابانده می شود. البته این پرتو می تواند لیزر نباشد. انرژی جذب شده از این پرتو به سیال مجاور داده می شود. گرمای انتقال یافته ، گردایان ضریب شکست ضربانی یا تنظیم شده ایجاد می کند. این تغییرات را می توان با پرتو دیگری که از نزدیکی سطح نمونه و به موازات آن تابیده می شود دنبال کرد.
از اولین استفاده های شیمیایی این روش گرفتن طیف تبدیرفوریه فرد سرخ از اجسام جامد می باشد.
#_روش عدسیهای گرمایی با پرتوهای متقاطع: در این حالت عدسی گرمایی تولید شده به وسیله یک پرتو لیزر را با لیزر متقاطع دیگری دنبال می کنیم.
#_توری پراش نور _گرمایی: در این روش اثر پراش نور _گرمایی را می توان به وسیله دو لیزر دمش ایجاد و با پرتو لیزر دیگری تعقیب کرد.
!موارد استفاده تجزیه شیمیایی
بررسی مواد: لو و همکارانش در سال 1984از روش نور گرمایی به عنوان جایگزینی برای روش نور تیره صوتی جهت گرفتن طیف فرد سرخ جامدات استفاده نمود. (گرفتن طیف فرد سرخ آرواره و دندان فیل فروهیپوس ، «یک جانور ماقبل تاریخ» ).
از روش نور گرمایی می توان جهت دنبال کردن رسوب الکترو شیمیایی بر سطح الکترود ، یا بررسی خوردگی نوری یک و نیم رسانا استفاده کرد.
روش نور _ گرمایی می توان خواص گرمایی اجسام را نیز تعیین کند. اکثر اندازه گیریهای عدسی گرمایی را در تعیین زمینه به کار برده اند.
کروماتوگرافی: کاربرد روش نور گرمایی در کروماتوگرافی مایع به قطر کوچک و کروماتوگرافی گازی با ستون موئین بیش از همه مورد توجه است. ضریب استفاده از این روش امکان کاربرد آشکارساز های بسیار کوچک است در حجمهای بسیار کوچک حتی نانولیتر و پیکولیتر می توان عدسیهای گرمایی قوی ایجاد کرد.
همچنین از آشکارسازهای نور _ گرمایی در کروماتوگرافی فوق بحرانی که در آن کربن دی اکسید فوق بحرانی بعنوان فاز متحرک استفاده می شود استفاده کرد.
از انحراف نور _ گرمایی عرضی با یک لیزر موج پیوسته برای تعیین مواد روی یک صفحه سیلیسی کروماتوگرافی لایه نازک استفاده شده است.
!کاربردهای دیگر
جهت تعیین مقادیر بسیار کم فسفات در آب ، اندازه گیری پروتئین در الکتروفورز ژل از اندازه گیری های مربوط به عدسی گرمایی استفاده کرده اند. که این روشهای صدها بار حساستر از روشهای معمولی است.
محدودیت های استفاده از روش نور _ گرمایی:
افزایش نوفه با افزایش توان لیزر همچنین جریانهای پراکنده هوا یا تکان خوردن نمونه موجب از بین رفتن عدسی گرمایی می شود. از بین رفتن نمونه جامد در اثر تابش لیزر و ایزرمری شدن نوری نمونه ، از جمله محدودیت های استفاده از این روش می باشد.
!چشم انداز آینده
روش طیف سنجی عدسی گرمایی با شیوه تک مدی و چند مدی پارامتر های اپتیکی ، به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گرفته اند محققان چنین روشی را برای آشکارساز کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا مفید می دانند. سیستم پیشنهادی این محققان بسیار ساده است. لیزر آرگون ، الیاف نوری آشکارساز فوتودیود و دستگاه نمایشگر به اضافه چند آینه ، کل این سیستم را تشکیل می دهند.
محققان در حال تحقیق برای گسترش این روش در رشته شیمی تجزیه هستند. و به نظر می رسد کاربرد این روشها در آینده سریعا گسترش یابد.
!مباحث مرتبط با عنوان
لیزر
ظریب شکست
کروماتوگرافی
کروماتوگرافی فوق بحرانی
آشکارسازهای فوتودیود

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 11 خرداد 1385 [18:35 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 پنج شنبه 11 خرداد 1385 [18:33 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:45 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:52 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [12:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..