منو
 کاربر Online
760 کاربر online
تاریخچه ی: لیدهیلیت

{picture=Leadhillite2.jpg}

لیدهیلیت - بلورهای پهن و کوتاه تابلت(5 میلیمتر) - سفید متمایل به زرد

||__::لیدهیلیت (Leadhillite)::__
:: ((سرب|Pb)4)(OH)2 SO4 (((کبالت|CO))3)2)::
::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
::کامل ::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - ((صدف))ی - ((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف ::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
:: ((آگرگات))های دانه ای و توده ای ، گاه صفحه ای شکل ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((انگلیس))(اسکاتلند) ، ((ایتالیا)) ، ((تونس)) ، ((امریکا)) و ((نامیبیا))::|__::((ژیزمان))::__
::درشعله ذوب و درآب گرم حل میشود
می جوشد HNO3 در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: ((PbO))=82.75%(( SO3))=7.42% ((CO2))=8.16%(( H2O))=1.67% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::بیرنگ - سفید - خاکستری - سبزروشن - آبی روشن::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((سروزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((لیناریت)) - سروزیت - ((آنگلزیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
:: ((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
:: پهن و کوتاه - ((فلس))ی - ((رومبوئدر))ی - ماکله ::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((نامیبیا))::|__::محل پیدایش::__
::.به آسانی با چاقو بریده میشود - دارای ((لومینسانس)) گاه زرد فام-ازکانیهای مشابه آن سروزیت است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اسکاتلند)) گرفته شده است Leahills از نام ژیزمان ::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-|2.5|6.45|6.55||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آبان 1384 [06:22 ]   9   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 21 آبان 1384 [12:11 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [12:08 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [11:12 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [10:55 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [10:39 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [10:34 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [10:20 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [10:10 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..