منو
 صفحه های تصادفی
فخر الدوله دیلمی
روحیه همکاری در آموزش
سیدجمال‌الدین اسدآبادی
تنظیم سنتز و عمل پروتئین ها در باکتریها
ملاک برابری و همسری
تولید صنعتی پنی سیلین
شهرهای آمریکای مرکزی -مراحل تحولی
آشکارساز کروماتوگرافی گازی
امام رضا علیه السلام و منع از اسراف
ختمی طبی
 کاربر Online
742 کاربر online
تاریخچه ی: لیبرالیسم در قرن بیستم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-20Lines: 1-24
 لیبرالیسم در عمل با طرفدارای از نظریه «((له فر))» تبدیل به شیوه بی بند و بار گونه در جهات مختلف شد و لذا مشکلات فراوانی برای جامعه بشریت به ارمغان آورد. چون عملاً این لاقیدی در قالب به اصطلاح آزادی وسیله مهمی بذای قبضه کردن قدرتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شد. لیبرالیسم در عمل با طرفدارای از نظریه «((له فر))» تبدیل به شیوه بی بند و بار گونه در جهات مختلف شد و لذا مشکلات فراوانی برای جامعه بشریت به ارمغان آورد. چون عملاً این لاقیدی در قالب به اصطلاح آزادی وسیله مهمی بذای قبضه کردن قدرتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شد.
   
 در چنین جامعه هایی مانند اروپای غربی و آمریکای شمالی، آزادی بیان و قلم و حقوق سیاسی، علیرغم تبلیغات صوری و کذایی آن، در انحصار قدرتهای عظیم سرمایه‌داری و استعماری است.  در چنین جامعه هایی مانند اروپای غربی و آمریکای شمالی، آزادی بیان و قلم و حقوق سیاسی، علیرغم تبلیغات صوری و کذایی آن، در انحصار قدرتهای عظیم سرمایه‌داری و استعماری است.
 استعماری که نه تنها کشورهای جهان سوم را فراگرفته، بلکه خود ملل غربی هم از آن بی نصیب نمانده اند. از اینرو لیبرالیسم در مفهوم دموکراتیک که هم اکنون در آمریکا وجود دارد از قراردادن اصول لیبرالیستی در کنار اتحادیه‌های کارگری، بیمه‌های اجتماعی و … بوجود آمد. استعماری که نه تنها کشورهای جهان سوم را فراگرفته، بلکه خود ملل غربی هم از آن بی نصیب نمانده اند. از اینرو لیبرالیسم در مفهوم دموکراتیک که هم اکنون در آمریکا وجود دارد از قراردادن اصول لیبرالیستی در کنار اتحادیه‌های کارگری، بیمه‌های اجتماعی و … بوجود آمد.
   
 در صورتی که در قرن نوزدهم، لیبرالها حتی با وضع قانون کار نیز مخالف بودند و آنرا مداخله بیجا و ناروای دولت در فعالیتهای اقتصادی می‌دانستند. در صورتی که در قرن نوزدهم، لیبرالها حتی با وضع قانون کار نیز مخالف بودند و آنرا مداخله بیجا و ناروای دولت در فعالیتهای اقتصادی می‌دانستند.
   
 سوسیال لیبرالیسم یا دولت اصلاحات اجتماع شبیه آنچه در آلمان غربی بود، آخرین شکل اصلاح شده لیبرالیسم است. در این فرم، نقش دولت در برنامه‌ریزی‌ها، امور اقتصادی، بهداشت و تنظیم مسائل رفاهی مردم، گسترش بیشتری یافته است. البته این اصلاحات در جنبه‌ های ظاهری لیبرالیسم صورت گرفته است.  سوسیال لیبرالیسم یا دولت اصلاحات اجتماع شبیه آنچه در آلمان غربی بود، آخرین شکل اصلاح شده لیبرالیسم است. در این فرم، نقش دولت در برنامه‌ریزی‌ها، امور اقتصادی، بهداشت و تنظیم مسائل رفاهی مردم، گسترش بیشتری یافته است. البته این اصلاحات در جنبه‌ های ظاهری لیبرالیسم صورت گرفته است.
 امروز لیبرال در کشورهای مختلف و نظامات سیاسی گوناگون، معانی نسبتاً متفاوتی دارد. در کشورهایی که اندیشه انقلابی و رادیکالیستی در آنها نیست، عنوان لیبرال مبین یک جریان به اصطلاح مترقی است، مانند آمریکا. در صورتی که در فرهنگهایی با اندیشه انقلابی این اصطلاح بیانگر روشهایی مبتنی بر محافظه کاری است.  امروز لیبرال در کشورهای مختلف و نظامات سیاسی گوناگون، معانی نسبتاً متفاوتی دارد. در کشورهایی که اندیشه انقلابی و رادیکالیستی در آنها نیست، عنوان لیبرال مبین یک جریان به اصطلاح مترقی است، مانند آمریکا. در صورتی که در فرهنگهایی با اندیشه انقلابی این اصطلاح بیانگر روشهایی مبتنی بر محافظه کاری است.
-نظام ((سرمایه‌داری)) (capitalism)که محور آنرا بینش لیبرالیستی تشکیل می‌دهد به اقتضای طبیعت استعماری خود برای نفوذ در فرهنگ ملل مستضعف جهان به ترفندهای گوناگون متوسل می شود مثلا در ممالک اسلامی که ایدئولوژی وحدت بخش اسلام را سدی در راه خود می‌بینند با تاکید بر جنبه‌های ملی و قومی در مقابل انگیزه‌های مذهبی، به ایجاد اختلاف و نفاق درمیان آنها می پردازد.
از این رو ایادی(( استعمار)) همراه باترویج ((ملی‌گرایی)) منحط، نظریه لیبرالیسم را نیز گاهی به صراحت و زمانی در لفافه تبلیغ می‌نمایند تا بدین وسیله پایگاه فرهنگی برای استقرار سلطه استعمار را فراهم آورند. تاریخ ((مشروطه))، اسناد فراماسونری و اسناد ((لانه جاسوسی)) گواهی بر ماهیت اتحاد منحوس لیبرالیسم و ملی‌گرایی است.
+::{picture=economic_materialism.jpg}::
 +نظام ((سرمایه‌داری)) (capitalism)که محور آنرا بینش لیبرالیستی تشکیل می‌دهد به اقتضای طبیعت استعماری خود برای نفوذ در فرهنگ ملل مستضعف جهان به ترفندهای گوناگون متوسل می شود مثلا در ممالک اسلامی که ایدئولوژی وحدت بخش اسلام را سدی در راه خود می‌بینند با تاکید بر جنبه‌های ملی و قومی در مقابل انگیزه‌های مذهبی، به ایجاد اختلاف و نفاق درمیان آنها می پردازد.
 +از این رو ایادی استعمار همراه باترویج ((ملی‌گرایی)) منحط، نظریه لیبرالیسم را نیز گاهی به صراحت و زمانی در لفافه تبلیغ می‌نمایند تا بدین وسیله پایگاه فرهنگی برای استقرار سلطه استعمار را فراهم آورند. تاریخ مشروطه، اسناد فراماسونری و اسناد ((لانه جاسوسی)) گواهی بر ماهیت اتحاد منحوس لیبرالیسم و ملی‌گرایی است.
  کتاب آشنایی با مکاتب و اصطلاحات عقیدتی و سیاسی  کتاب آشنایی با مکاتب و اصطلاحات عقیدتی و سیاسی
  نویسنده: دفتر برنامه ریزی و کتب درسی  نویسنده: دفتر برنامه ریزی و کتب درسی
  صفحه:146-148  صفحه:146-148
 +در این رابطه ببینید :
 +*((سلطه استعمارگران بر مستعمرات ))
 +*((زمینه‌ها و علل آغاز نهضت مشروطه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 16 تیر 1384 [14:19 ]   3   یاسر ناظم نیا      جاری 
 پنج شنبه 16 تیر 1384 [13:22 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 [04:51 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..